onsdag den 3. juni 2015

Lands- og Lokalpolitik, de hænger sammen

Lokal- og Landspolitik i Dragør Nyt

Tingene hænger dog sammen.

Dragør Nyt er primært lokalpolitik. Men Vilkårene for politik i Dragør er på mange områder underlagt landspolitikken.
Bare se det store dyr i åbenbaringen kaldet indvandring.
Regeringen åbner grænserne og forøger understøttelsen af flygtninge.
Det giver naturligvis flere flygtninge. 
Og det er ren landspolitik. 
Men så stiger det antal flygtninge, som Dragør skal modtage. Og så er vi dybt inde i lokalpolitikken.
Problemet er, at der bare ikke er tomme boliger, som står klar til flygtningene.
Regeringen mener, at boligomkostningerne for en flygtning kan klares for kr 2.200,- om måneden. Det får man ikke meget bolig for i Dragør. Så derfor må kommunen betale differencen.
Den mest økonomiske løsning er at bruge almennyttige boliger. Det er de billigste boliger, selv om de koster langt over de 2.200,-. Men de boliger står ikke tomme, og dertil er der særdeles lange ventelister. Her står dragørborgere gennem årtier i kø for at få en lejlighed. Det betyder, at hver gang kommunen indsætter en flygtning uden om ventelisten, så forlænges ventetiden for de borgere, som ønsker en bolig.
Dertil kan der let opstå problemer, hvis der sker en koncentration af flygtninge i et bestemt boligområde.

Pavilloner/Barakker/Skure
Kært barn har mange navne, som det siges. Der er nu opsat de første 6 pavilloner, som flertallet har valgt at kalde dem, ved Rødtjørnens nu nedlagte SFO. Dertil ombygges SFOen til 12 værelser. Om et par uger kan de første flytte fra Dragør Fort til Rødtjørnen. Næste etape er indretning af 25 enkeltmands pavilloner syd for Hollænderhallen. Her arbejdes der nu med planlægningen, når de ca 25 nye flygtninge ankommer.
Og til næste år i 2016 skal vi modtage samme antal. Og så kommer familiesammenføringer også i 2016.


I Dragør har vi fået en større gruppe frivillige, som under navnet Venligboerne, der i samarbejde med kommunens forvaltning, hjælper flygtningene med de kulturelle udfordringer.
Dragørs forvaltning klarer med bravour de lovmæssige krav, som Staten pålægger kommunen. Og Venligboerne hjælper med de mange uskrevne love og regler, som samfundet har.

Lokal- og Landspolitik er forskelligt, men de har stor indflydelse på hinanden. 

Morten Dreyer DF
Folketingkandidat i Københavns Storkreds


Ingen kommentarer: