lørdag den 25. marts 2017

Flagning i Dragør

Flagning på Grønlands og Færøernes nationaldage.

På sidste møde i Økonomiudvalget blev det vedtaget, at Dragør Kommune fra i år skal hylde Rigsfælleskabet ved officielt at flage ved rådhuset med henholdsvis Grønlands og Færøernes flag på deres respektive nationaldage.
Grønlands nationaldag er den 21. juni og Færøsk nationaldag er den 29. juli.

Dansk Folkeparti havde fremsat ændringsforslag til Dragør regler for flagning, og i økonomiudvalget blev det forleden vedtaget. Og tak for det.

At flage er naturligvis kun en gestus vil mange hævde. Men ikke en tom en af slagsen.
Rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland er et forbund, som bygger på mere end 1.000 års fælles historie. I perioder ret tæt, og til andre tider lidt løsere. I de senere år har Danmark taget fællesskabet ret let. Hvilke har medført, at der er fraktioner på Grønland og på Færøerne, som leger med selvstændigheds planer. Bevares, Danmark har hvert år sendt bloktilskud til Nordatlanten. Samt sørget for sygehus, forsvar, retsvæsen, fiskeriinspektion og andre myndigheds opgaver. Men ellers har vi holdt dem ude i strakt arm.

I forne tider var der rigtig mange dragørsøfolk som sejlede på Grønland og Færøerne, så når man ser i deres historie, så var der en god kontakt fra Dragør.

Det er DFs forventning, at når dragørborgere i fremtiden kører forbi rådhuset på Kirkevej, og set de uventede flag på nationaldagene, så vil det give et lille skub i erkendelsen af, at vi er i et fællesskab. Det giver måske kun et lille skub på vejen til erkendelse. Men et dog et skridt i den rigtige retning.

fredag den 24. marts 2017

Grønland ?????

Grønland er godt på spanden.
Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger til, hvad fund af råstoffer kan betyde, er slet ikke blevet indfriet.

Et sammenfald af uheldige omstændigheder med tilbagegang i fiskeriet, aftagende råstofaktivitet, faldende turisme og nedgang i byggeriet truer med at sende den grønlandske velfærd nedad – for tredje år i træk.
Samtidig er ledigheden stigende og flytninger væk fra Grønland er øget dramatisk. Der er tilmed ikke umiddelbart udsigt til, at tingene vil ændre sig markant til det bedre, sådan at Grønland bliver mindre afhængig af hjælp fra Danmark. Udsigterne er dystre, næsten på alle områder. Håbet om, at der ligger store indtægter og venter lige om hjørnet for Grønland, er slet ikke realistiske.

Siden Venstre og regeringen på trods af modstand fra Dansk Folkeparti gav Grønland fuld ret til øjeblikkelig selvstændighed når de måtte ønske det, har alt flydt.
Grønland kan med få dages varsel opsige Rigsfællesskabet, hvis de ønsker det. Den nuværende grønlandske ledelse leger igen og igen med tanken.

En fornuftig reaktion fra dansk side kunne være et stop for nye investeringer i Grønland og Arktisk her og nu. Indtil fremtiden er aftalt.

Grønland modtager årligt ca 3.6 mia i bloktilskud og dertil en række tilskud til sygehusbetjening, retsvæsen, fly og skib transport, fiskeriinspektion, redningstjeneste m.m.m. listen er lang.
Siden den radikale regering trådte til i 2011 er investeringerne eksploderet. Med Arktisk Kommando, med milliarddyre helikoptere, en super isbryder og utallige andre projekter, som skal gøre Grønland fremtidssikret.

Danmark bør stoppe alle nye investeringer straks.
Derpå kan vi tage en seriøs drøftelse med den grønlandske ledelse om fremtiden.

Ønsker de selvstændighed så er det ok.
Parterne bør derfor aftale en tidshorisont og en tilbagebetaling for alle fremtidige investeringer indtil Grønland helt overtager selvstændigheden.
Vi skal vel ikke bruge milliarder på en afskedsgave ?

Indses det, at det er en umulig drøm, at bare 40.000 grønlændere kan være
selvstændige i et så barskt klima, så må vi finde en ny fremtidig aftale.

En aftale hvor Grønland tilsluttes Danmark som en ligeværdig del landet.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for DF

onsdag den 22. marts 2017

Konen i Muddergrøften

Så ødelagde et stort flertal i Region Hovedstaden, formentlig muligheden for, at det nye supersygehus i Hillerød, får sit eget produktionskøkken til 100 millioner kroner.

DF på Christiansborg rejste sagen endnu engang og det så ud til, at initiativet kunne samle politisk flertal.

Men, så gik embedsværket og et stort flertal af politikere i regionsrådet amok.

I stedet for, som vi fra DF i regionsrådet anbefalede, udelukkende at rette henvendelse til Sundhedsministeren, "om muligheden for at udvide investeringsrammen til opførelse af et produktionskøkken", tog grådigheden overhånd. Nu ville flertallet også samtidig kræve flere ambulatorielokaler og en tilbagerulning af 92 senge.

Et samlet krav på 500 millioner kroner og helt urealistisk. Og det er værd at notere sig, at flertallets henvendelse og prioritering også er uklar.

F.eks. ønsker LA senge før et produktionskøkken, mens andre partier ønsker køkken før ambulatorielokaler.
Hvor kan jeg ærgre mig over, at en så kluntet håndtering, formentlig ender i ingenting.

Det er hamrende naivt, at regionsrådsformanden og hendes "hjernetrust" ikke kan indse, at det havde været bedre, at samle sig om at få løst køkken-problemet her og nu. Om der så i kommende finanslove i Folketinget også kunne opnås forståelse for de manglende senge er et spørgsmål, som vi i DF også gerne vil drøfte. Men, sammenblandingen og kravet på 500 millioner kroner, betyder formentlig, at selv et produktionskøkken til 100 mill. kr. indenfor rækkevidde, nu må anses for tvivlsomt.


fredag den 17. marts 2017

Nyt billede

Postministeren sat skakmat

Med forlov, Hans Engell vrøvler.
Har Engell helt glemt militær børnelærdom ?
I EB onsdag kalder han DFs leder for en Papirtiger pga Det Gule Kort i form af en næse til postministeren.

Hvis man i krig skyder en ond fjendtlig soldat så han dør, så sætter man een kampsoldat ud af kampen.
Hvis man i stedet sårer ham hårdt, så skal han have akut hjælp, derved sætter man 3 mand ud af kampen med et skud.
Det er da en bedre løsning. Sådan rent praktisk.

Nu har postminister Ole Birk Olesen fået en sidste advarsel med den gigantiske næse.

Ole Birk Olesen vil nu for fremtiden være en Bovlam Krikke, som gemmer sin arrogance og høje cigarføring helt væk, hvis han altså vil fortsætte som minister indtil ministerpensionen er hjemme.

Der er da ikke meget Papirtiger over Thulesen Dahl. Tværtimod er det en taktisk manøvre, som sætter Liberal Alliance skakmat.

lørdag den 11. marts 2017

Hvad med de ansvarlige ?

 I Folketinget ansætter man en mange gange dømt røver som kok, som under et af fængselsopholdene blev radikaliseret.
Tænk om han havde forgivet det hele ting.

Det rejser 2 spørgsmål.

Hvilken idiot i Folketingets administration ansætter en mange gange dømt røver i Folketinget. Har idioten stadig mulighed for at ansætte flere sådanne vaneforbrydere ? Hvorfor omkranse Christiansborg med kampesten, når en radikaliseret kok kan slå dele af Folketinget ihjel med en inficeret porretærte ?

 Og hvilken imam har haft adgang til dansk fængselsvæsen, så han kunne radikaliser terroristen som blev dræbt af en amerikansk drone. Hvilken embedsmand har lukket imamen ind i fængslet, hvor han formedens fast løn kunne skabe terrorister. Hvormange andre potentielle terrorister har imamen haft kontakt med ? Og har imamen stadig sin faste gang i danske fængsler ?

søndag den 5. marts 2017

Boligbyggeri i Dragør

DFs udbud på kommende boligbyggeri i Dragør

Foruden den løbende fortætning i eksisterende byområder, er der reelt kun 3 arealer i spil, da resten at de åbne arealer er underlagt forskellige fredninger m.m. Samt restriktioner pga Lufthavnen.

Areal ved Rødtjørnen ved Eventyrhuset. Her har Strandparken et godt projekt for almennyttig med institution.
Det er DF umiddelbar positiv overfor.

Areal ved Hvidtjørnen. Her kan der efter DFs tanker opføres lejeboliger, enten pensionkasse byggeri eller andelsboliger.

Areal ved Engvej. Her foreslår vi blandet andels- og almennyttigt byggeri på den sydlige halvdel af arealet.

DF er helt klar over, at da vi kun har 2 mandater, så vil en løsning kræve, at vi sammen med andre kan mønstre et flertal, samt anvise de penge som er forudsætningen for der kan bygges.

Det har iøvrigt været DFs mantra siden i 1/1-2010 kom i Dragør Byråd.
Vi går kun med til projekter, når vi er sikker på at pengene ligger i kassen.

Så derfor vil byggerierne ikke ske samtidig, men efterhånden som finansieringen kommer på plads. Men vi skal starte udbygningen snarest.