søndag den 5. marts 2017

Boligbyggeri i Dragør

DFs udbud på kommende boligbyggeri i Dragør

Foruden den løbende fortætning i eksisterende byområder, er der reelt kun 3 arealer i spil, da resten at de åbne arealer er underlagt forskellige fredninger m.m. Samt restriktioner pga Lufthavnen.

Areal ved Rødtjørnen ved Eventyrhuset. Her har Strandparken et godt projekt for almennyttig med institution.
Det er DF umiddelbar positiv overfor.

Areal ved Hvidtjørnen. Her kan der efter DFs tanker opføres lejeboliger, enten pensionkasse byggeri eller andelsboliger.

Areal ved Engvej. Her foreslår vi blandet andels- og almennyttigt byggeri på den sydlige halvdel af arealet.

DF er helt klar over, at da vi kun har 2 mandater, så vil en løsning kræve, at vi sammen med andre kan mønstre et flertal, samt anvise de penge som er forudsætningen for der kan bygges.

Det har iøvrigt været DFs mantra siden i 1/1-2010 kom i Dragør Byråd.
Vi går kun med til projekter, når vi er sikker på at pengene ligger i kassen.

Så derfor vil byggerierne ikke ske samtidig, men efterhånden som finansieringen kommer på plads. Men vi skal starte udbygningen snarest.


Ingen kommentarer: