onsdag den 28. november 2012

Straffeloven bør ændres nu!!!

To brødre får 15 års fængsel og udvisning for bestandigt.
Det var dommen over de to bulgarers drab på en 81-årig kvinde under et hjemmerøveri.

Nu turde sagen være klar, vi vil ikke se disse personer på fri fod i Danmark i al fremtid.

Men sådan fungerer dansk retsvæsen ikke.

Som udlændinge med en udvisningsdom afsoner de normalt kun 50 procent inden de udvises. Så en dom på 15 år afsones med bare 7år.
Og varetægtsfængsel modregnes fuldt ud.
Så allerede i 2017 vil de blive sat på et fly til Bulgarien.

Men hvis de finder fremtidsudsigterne i Bulgarien for dårlige, kan de bare tage bussen retur til Danmark.
Hvis de gør det, kan de leve underjorden som de andre med ulovligt ophold. Der er skønsmæssigt 25.000 personer, som lever skattefrit og ulovligt i landet.

Hvis de mod forventning skulle blive anholdt, så er der ikke den store risiko ved det.
De vil blive varetægtsfængslet i en uge og derpå sat på et fly igen. Deres manglende afsoning vil være glemt.

Vi har haft alvorligt dybt kriminelle, som har modtaget adskillige udvisninger for altid.

Danmark bør udvide Straffeloven, så en overtrædelse af en udvisningsdom vil medføre flere års fængsel og gerne oveni i reststraffen.

Så udviste forbrydere holder sig væk.

mandag den 26. november 2012

Grønland har spillet fallit

Fjern Grønlands ret til Undergrunden
Det var en fejl af de helt store, da Folketinget minus Dansk Folkeparti, valgte at overdrage rettighederne til minedrift og anden udnyttelse af undergrunden.Med hvad Folketinget vælger at give, kan Folketinget også tage tilbage.Grønlands Selvstyreråd ledes af politikere fra IA, som er en slags søsterparti til SF. Det er denne såkaldte regering, bestående af velmenende pædagoger og skolelærere, som skal tage stilling til kontrakter med enorm store internationale mineselskaber.Som Politiken viste lørdag, så bliver de snydt for milliarder af kroner årligt, når de forsøger at læse kontrakterne skrevet på et knudret og stærkt juridisk engelsk. Det, skrevet med småt, kan være svært at læse, og endnu mere vanskeligt at forstå.Politikens artikel viser, at den første kontrakt indebærer, at alle penge føres igennem et skuffeselskab på skattelyet Jersey. Det er derpå op til mineselskabets samvittighed at afgøre om der skal sendes lidt håndøre retur til Grønland. Erfaringerne fra miner i udviklingslande viser, at der ingen samvittighed er. Når investeringerne og administrationen på Jersey er trukket fra, så er overskuddet særdeles overskueligt.Det kom som en stor overraskelse for de grønlandske politikere. På deres rejser rundt i Verden på mineselskabernes regning som rigtige VIP personer, må der have været noget med småt i kontrakten, som de ikke helt forstod.Danmark har lige investeret 4 mia. i nye helikoptere, som er specielt indrettede til grønlandske forhold. Der investeres i øjeblikket milliarder i både infrastruktur, sikkerhed og forskning, så vi kan servicere den kommende mindrift.

Til gengæld lader Selvstyret pengene smuldre mellem deres fingre.

Den første kontrakt vil betyde et trecifret milliardbeløb i Skuffeselskabet på Jesey.

På Grønland kan den menige grønlænder kigge langt efter både job og skatteindtægter.

Den enste reelle indtægt tegner til at blive lidt personskatter, når hotelejer Søren Lybeck i Sukkertoppen åbner sit planlagte bordel til de tusindvis af kinesiske minearbejdere. Hvis hr Lybeck ansætter lokale arbejdsløse, vil det da give lidt lokale skatteindtægter. Men mon ikke betjeningen af minearbejderne vil bestå af kontraktansatte fra Sydøstasien?

Omsætning i de lokale butikker bliver det nok også småt med, ikke mindst hvis kineserne, ligesom de har gjort ved minearbejde i Mozambique, vælger at bruge arbejdere fra deres tvangsarbejdslejre.Det haster nu. Folketinget bør erkende, at ideen med at lade Selvstyret selv administrere, var en idealistisk drøm.

Og omgøre tingets beslutning inden alle værdier omsættes i VIP-rejser for de særligt udvalgte, samt konsulentstillinger for de få nøglepersoner.

Imens kan de almindelige grønlændere stå tilbage som fattige arbejdsløse uden nogen fremtid.mandag den 12. november 2012

Problemskoler spottes let.

Hvilken skole skal jeg vælge for mit barn?
Skal forældre vælge en skole til deres ønskebarn med et højt eller lavt lærertimeforbrug pr elev?Rigtigt !!!Fornuftige forældre vælger naturligvis skolen med det lave lærertimeforbrug pr elev.Hvorfor ?Svaret er enkelt. Kommunerne afsætter en grundbemanding på alle skolerne. Det er som mundheldet lyder:

Net, men ikke prangende, som Fanden sagde, da han malede sin hale siskengrøn.En skoles grundbemanding er alt nok for veldrevne skoler med tilpassede elever med forældre, som støtter deres børn.Er der indsat hele batteriet af ekstralærere, pædagoger af enhver afskygning, lektiehjælp og socialrådgivere.

Så har kommunen åbent erkendt, at der er væsentlige problemer på netop den skole.lOg almindelige forældre bør også se på, hvad andre gør.Skal de være politisk korrekte og indmelde deres Christian eller Helene i den nærmeste folkeskole med alle hjælpelærerne. Og derved lade deres små pus gøre deres borgerpligt og forsøge at få dødssejleren, Det Multikulturelle Samfund, til at sejle lidt endnu.Som det anbefales af Socialdemokraterne, Radikale og Socialistisk Folkeparti.Eller skal de følge elitens handlinger, hvor netop de samme partiers ledere fravælger Folkeskolen.

Det gælder for Helle Thorning og Mette Frederiksen. Og også for Marianne Vestager og Øzlem Cikic.

De ønsker ikke, at netop deres egne børn skal være gidsler for deres personlige politiske ideologi.Men hvorfor skal almindelige familiers Henrik eller Christina lide ?


torsdag den 8. november 2012

Tør øjenene - I har inviteret muslimer.

Juletræet i Egedalsvænget i Kokkedal fjernes af religiøse årsager.

Lige efter en enig beboerforening i enighed brugte kr. 60.000,- på at fejre en muslimsk højtid med Hoppeborg, klatrevæg og elastikspring for børnene, valgte det muslimske flertal at afskaffe det årlige juletræ til bare kr. 5.000,-.

Det var bestyrelsen enig om.

Det er naturligvis bestyrelsens prioritering.

Så beboerne i Egedalsvænget bør tørre deres øjne.
Sådan er virkeligheden i Danmark i 2012, og sådan vil fremtiden forme sig alle andre steder.

Efterhånden som der kommer muslimsk flertal i allehånde forskellige foreninger og bestyrelser, så vil muslimske dyder slå igennem på alle beslutninger.

Et flertal i Folketinget har åbnet grænserne og de nye borgere medtager naturligvis deres hjemlige traditioner. Heraf er Julen ikke en del.
Så tør øjnene og vågn op til fremtiden. Glæd dig over den julefred, der har været i tidligere år.

Fremtiden med muslimer er nu inde i Egedalsvænget.

mandag den 5. november 2012

Grønland behandles som et uansvarligt Curlingbarn

Curling barnet Grønland

Danmark optræder overfor Grønland, som om grønlænderne er forkælede børn.
Man betaler alle de faste udgifter, som er 70 procent af Grønlands budget. Grundlæggende service ordnes via Danmark og et fast stort beløb hver måned gives som lommepenge, hvor de selv formodes at disponere, så områder, hvor de selv har ansvaret, kan fungere også sidst på måneden.

I forbindelse med overdragelsen af administrationen af Undergrunden, glemte flertallet i Folketinget at få alle aftaler på plads.

Vi begynder nu at se konturerne af problemerne.

Rigsfællesskabet investerer netop nu i et stærkt stigende tempo for at forberede udnyttelsen af undergrunden.
Forleden så vi oprettelsen af en støre militærgruppe for at hævde Rigsfællesskabets krav på arealerne ved Nordpolen. Det forlyder, at netop anskaffelsen af 70 særdeles dyre nye kampfly bestemmes af deres egnethed til kontrol og forsvar af arktisk område. Vi ser, at ekspeditioner udsendes for at skaffe viden før retskrav på havområder. Dertil oprustes på universiteterne med speciel uddannelse af eksperter på arktiske problemer.
Også dansk udenrigstjeneste afsætter betydelige midler til at bistå Selvstyret overfor udenlandske magter.

Alt dette investeres løbende, så Grønland hurtigt kan få sat minedrift i gang.
Vi må vel også se frem til en udvidelse af Udlændingestyrelsen, når de individuelt skal tage stilling til 30.000 kinesiske minearbejdere. Hvis man bruger den nuværende lov, så skal de ind via Greencard ordningen. Mon de hver især kan stille med en personlig bankgaranti på 150.000,-, samt mindst en bachelorgrad fra et anerkendt universitet. Jeg kender ikke mange kinesiske minearbejdere, men alligevel vover jeg den påstand, at der nok bliver problemer med deres arbejdstilladelser, hvis reglerne skal overholdes.

Nu skal man ikke male Fanden på væggen, men hvordan forestiller man sig tvister imellem Selvstyret og minerne? Hvis der er mere end 30.000 kinesere på afspærrede miner, hvordan vil man så fra Selvstyret kræve sin ret? Mon ikke der reelt vil være helt selvstyrende kinesiske områder. Ikke mindst hvis en del af arbejderne i minen er personer, som er dømt til slavearbejde i en arbejdlejr. Sådanne personer er der ca. 4 millioner i øjeblikket. En stor del af dem er Falun Gung udøvere. I kinesiske miner i Afrika er der netop i enkelte miner, som bruger tvangsarbejdere i dag.

Vil det ikke være en god ide, hvis vi nu laver et tillæg til Selvstyrerloven.
Som loven ser ud i dag, så kan Grønland selv beslutte om de forlader Rigsfællesskabet.
Burde vi ikke ikke oprette en konto, hvor alle udgifter til Grønland opgøres særskilt. Når så milliarderne strømmer ind i Grønland, og de ikke længere ønsker at dele Rigsfællesskabets undergrundsindtægter med os andre, så foreligger der en regning, som skal betales ved skilsmissen.

Et krav om en sådan konto vil naturligvis betyde højlydte protester.
Men det er vel ikke værre end når en 30-årig hjemmeboende søn i familien bliver bedt om at deltage i huslejen og i indkøbene til køleskabet. Siden 1957 har Danmark via Bloktilskud gjort det muligt for Grønland at lege et ansvarligt styre.