mandag den 5. november 2012

Grønland behandles som et uansvarligt Curlingbarn

Curling barnet Grønland

Danmark optræder overfor Grønland, som om grønlænderne er forkælede børn.
Man betaler alle de faste udgifter, som er 70 procent af Grønlands budget. Grundlæggende service ordnes via Danmark og et fast stort beløb hver måned gives som lommepenge, hvor de selv formodes at disponere, så områder, hvor de selv har ansvaret, kan fungere også sidst på måneden.

I forbindelse med overdragelsen af administrationen af Undergrunden, glemte flertallet i Folketinget at få alle aftaler på plads.

Vi begynder nu at se konturerne af problemerne.

Rigsfællesskabet investerer netop nu i et stærkt stigende tempo for at forberede udnyttelsen af undergrunden.
Forleden så vi oprettelsen af en støre militærgruppe for at hævde Rigsfællesskabets krav på arealerne ved Nordpolen. Det forlyder, at netop anskaffelsen af 70 særdeles dyre nye kampfly bestemmes af deres egnethed til kontrol og forsvar af arktisk område. Vi ser, at ekspeditioner udsendes for at skaffe viden før retskrav på havområder. Dertil oprustes på universiteterne med speciel uddannelse af eksperter på arktiske problemer.
Også dansk udenrigstjeneste afsætter betydelige midler til at bistå Selvstyret overfor udenlandske magter.

Alt dette investeres løbende, så Grønland hurtigt kan få sat minedrift i gang.
Vi må vel også se frem til en udvidelse af Udlændingestyrelsen, når de individuelt skal tage stilling til 30.000 kinesiske minearbejdere. Hvis man bruger den nuværende lov, så skal de ind via Greencard ordningen. Mon de hver især kan stille med en personlig bankgaranti på 150.000,-, samt mindst en bachelorgrad fra et anerkendt universitet. Jeg kender ikke mange kinesiske minearbejdere, men alligevel vover jeg den påstand, at der nok bliver problemer med deres arbejdstilladelser, hvis reglerne skal overholdes.

Nu skal man ikke male Fanden på væggen, men hvordan forestiller man sig tvister imellem Selvstyret og minerne? Hvis der er mere end 30.000 kinesere på afspærrede miner, hvordan vil man så fra Selvstyret kræve sin ret? Mon ikke der reelt vil være helt selvstyrende kinesiske områder. Ikke mindst hvis en del af arbejderne i minen er personer, som er dømt til slavearbejde i en arbejdlejr. Sådanne personer er der ca. 4 millioner i øjeblikket. En stor del af dem er Falun Gung udøvere. I kinesiske miner i Afrika er der netop i enkelte miner, som bruger tvangsarbejdere i dag.

Vil det ikke være en god ide, hvis vi nu laver et tillæg til Selvstyrerloven.
Som loven ser ud i dag, så kan Grønland selv beslutte om de forlader Rigsfællesskabet.
Burde vi ikke ikke oprette en konto, hvor alle udgifter til Grønland opgøres særskilt. Når så milliarderne strømmer ind i Grønland, og de ikke længere ønsker at dele Rigsfællesskabets undergrundsindtægter med os andre, så foreligger der en regning, som skal betales ved skilsmissen.

Et krav om en sådan konto vil naturligvis betyde højlydte protester.
Men det er vel ikke værre end når en 30-årig hjemmeboende søn i familien bliver bedt om at deltage i huslejen og i indkøbene til køleskabet. Siden 1957 har Danmark via Bloktilskud gjort det muligt for Grønland at lege et ansvarligt styre.

Ingen kommentarer: