onsdag den 22. januar 2014

Arvingerne? Familiekrønike eller Allegori ?

Er Arvingerne en familiekrønike eller en allegori?

Arvingerne, DRs flotte TV serie handler på overfladen om hvad der kan gå galt i en familie, hvor der er en arv på spil.
Men er der reelt set kun tale om en dysfunktionel families kamp om millionerne. Så medierne går i selvsving over arveproblemer i de små hjem.

Eller er emnet ikke langt større?
Jeg opfatter slægtsgården, Grønnegården, som et billede på Kongeriget Danmark, en allegori, hvor man i troldspejlet ser på dagens virkelighed.
En fordoms prægtig ejendom, som efter års misrøgt af ejerne er nedslidt.
De gamle 68ere har i deres evige søgen efter egen realisering ladet landet forfalde, alt imens de skabte deres nutidskunst i deres eget billede. Eller slog på bongo trommer imens arven smuldrer mellem deres fingre. Jeg, jeg og jeg er holdningerne hos de gamle hippier.
Det er et ondt portræt af bongospilleren, hvor intet gør indtryk på ham, alt forfalder om ørene på ham og han saver hul i loftet til juletræet.
Men han vågner dog op til dåd, da hans egen hytte skal flyttes.

Grønnegården er helt nedslidt og arvingerne vil forære resterne væk.
Danmark er også godt slidt. Hospitalerne er discount. Politiet er forsvundet på gaderne og de ældres spises af med nedskæringer. Det eneste, der rigtig er råd til for regeringen er de udefrakommende.

Mon ikke der med serien mere er tænkt på en allegori over Kongeriget Danmarks tilstand, end endnu en banal familiekrønike, som set så mange gange tilforn siden Leif Panduros dage.

lørdag den 18. januar 2014

Sandheden afhænger af nyttevirkningen

Helle Thorning har en praktisk opfattelse af virkeligheden, så sandheden afhænger af dens nytteværdi.
Det viste hun klart under høringen fredag.
Hun havde sin logrende skødehund Enhedslisten helt under kontrol og dermed flertallet bag sig.


Igen og igen blev Thorning spurgt om en minister ikke skal informere Folktinget sandfærdigt.

Hun valgte aldrig at svare på det.

Ergo, Thorning finder det ikke vigtigt, at man kan stole på en socialdemokratisk minister.
Hun og hendes ministre må godt lyve uden at hun vil reagere.

torsdag den 16. januar 2014

Ingen huller i Ida Aukens uvidenhed?

Ida Auken må udtale sig imod bedre viden.
Når hun finder at kommunerne, da bare kan løse Rockerborg problemer med en revision af lokalplanen.
Eller er der bare næsten ingen huller i hendes uvidenhed om kommunal virkelighed?

 Kommunen kan ikke pålægge ejeren Handlepligt, det er banal viden for alle politisk interesserede borgere.

Naturligvis kan kommunerne bruge lokalplaner til at forhindre rockerborge. Men det kan kun ske fremadrettet. Det snakker hun udenom, når hun i pressen hovent fastholdt, at det bare er op til kommunerne.
 Hvis der er disponeret med en rockerborg med skydeskår m.m. vil en kommune ikke kunne bruge hverken lokalplan- eller kommuneplan til at afskaffe borgen. Hvis man ændre lokalplanen for området, vil den først gælde, når den nuværende ejer sælger. Man kan naturligvis ikke bryde ind i forhold, som var (lovlige) tidligere. Det burde Ida Auken da vide.
Eller hendes embedsmænd?

Der er et problem med rockerborge, men lokalplaner er kun egnet for kommende sager. Men med sine udtalelser tørre hun regeringens problemer med manglende stram retspolitik af på kommunerne.

En lokalplan pålægger nemlig ikke handlepligt for grundejerne, men begrænser deres adgang til at ændre anvendelsen, idet en ny anvendelsesmåde skal være i overensstemmelse med den nye lokalplan.
Sålænge den nuværende ejer eller stråmand ejer Borgen, vil hverken Kommuneplan elle Lokalplan ændre ved det.

Vi kan let blive enige om at rockerborge ikke skal ligge i hverken boligområder eller ander steder. Men det skal løses med en anderledes fast retspolitik, end den nuværende regering evner.

Morten Dreyer

onsdag den 15. januar 2014

Thorning er fuld af løgn, så enkelt kan det udtrykkes.

Helle Thorning har løjet.

Det er kommet frem, at Statsministeriet flere uger inden Bødskovs vanærede retræte fra ministerposten, kendte til sagen.

Medierne gentager igen og igen, at sagen er indviklet.

Det er den ikke. Sagen er særdeles klar.

Regeringen forsøgte at snyde Folketinget med en løgn.
Folketingets Retsudvalg ønskede at besøge Christiania. Det mente venneparret og de gamle DSU kampfæller, Morten Bødskov og Jacob Scharf, ikke var en god ide.
Men de kunne ikke lovligt modsætte sig besøget.
Så opfandt man en løgn.
Som sagen ligger nu, så er Danmarks Statsminister, Helle Thorning Schmidt en banal løgnhals, som for egen vinding har løjet.

torsdag den 2. januar 2014

OL deltagere må have is i maven

De danske deltagere til Vinter LO må have is i maven.
LO finder sted i helt nye idrætsanlæg bygget til anledningen.
Det samme gjorde sig gældende i 2004.
Her skulle den ny præsident i Tjetjenien indsættes ved en stor ceremoni på det store netop færdiggjorte fodboldstadion i hovedstaden Grosnij.

Den prorussiske tjetjenske præsident Ahmad Kadyrov blev dræbt af bombe på stadion. 32 dræbte og 46 sårede.
Det viste sig efterfølgende, at bomben var blevet bygget ind i fundamentet til pladserne for de fineste gæster. Det var gjort mere end 2 år tidligere, da man støbte fundamentet.
Med den udbredte korruption der er i det sydlige Rusland. Hvem kan så være sikker på, at de muslimske fanatikere, at de ikke vil gentage succesen?
Hvad nytter alverdens afspærringer og sikkerhedsstyrker, hvis bomben ligger der i forvejen og kan aktiveres med en fjernbetjening?