mandag den 30. april 2012

Harald Børsting snydt så vandet driver.

Sidste udkald for Harald, er Hans Engells kontante afregning søndag i EB. Klar og tydelig skriver Engell. Kikser trepartsforhandlingerne er både LO og Helle virkelig på spanden. Ikke mindst Harald Børsting. Faglige ledere siger samstemmende, at de intet har fået ud af regeringsskiftet. Først har LO måtte godkende ekstrem dårlige overenskomster, efterlønnen er skudt i smadder, dagpengene er halveret og reglerne for førtidspension og fleksjob bliver strammet til ukendelighed. Alt sammen gjort af Helle Thorning i strid med alle løfter fra før valget. Og det valg betalte LO og resten af fagbevægelsen et ukendt antal millioner kroner for. Både de direkte kontante bidrag til venstrefløjen, men også de mange skjulte bidrag bestående af gratis hjælp til mange ting. 3F sendte f.eks.20.000 mand på gaden for at stemme dørklokker. Hvad koster 20.000 mand á 8 timer i tre uger. Jeg ved det ikke, men det lyder ekstremt dyrt. Kan Hans Engell give et kvalificeret skøn over fagbevægelsens samlede bidrag til sidste folketingsvalg ? Hvor meget valgte Harald og de andre pinger at bruge på medlemmernes vegne ? PS! Glædelig 1. Maj.

torsdag den 19. april 2012

Ingen hjælp uden befolkningskontrol.

Nils Henrik Wyke rammer hovedet på sømmet i indlægget om Selvforskyldte problemer i JP den 17/4.

Han hænger her Mimi Jacobsen og Anita Bay Bundegaard ud, som den 14/4 i et indlæg om nøden i Afrika, evnede helt at forbigå den altoverskyggende problemstilling: Den katastrofale befolkningstilvækst.

Vi ser alt for mange steder Jorden over, hvor befolkningstilvæksten langt overskrider de lokale muligheder for at brødføde de nye borgere.

Et klart eksempel er Gaza-striben. I 1947 boede der ca. 200.000 mennesker på området.

I dag bor der 1.8 mio. og FN forventer, at der vil være mere end 3 mio. i 2040.

Allerede i dag er 80 % af borgerne afhængige af daglig hjælp fra resten af Verden. Heraf kommer den meste hjælp fra de vestlige lande. De olierige mellemøstlande er nærmest helt fraværende i hjælpen.

Mange ulande kan ikke skaffe føden til egne borgere – og alligevel forøges deres befolkning drastisk.

Med ulandshjælp burde vesten sætte et krav om at enhver hjælp kun gives, hvis der indgås en bindende aftale om befolkningsbegrænsning.

Vesten kan ikke være socialkontor for alle Jordens ulande.

torsdag den 12. april 2012

Canada modtager milliarder fra Danmark i foræring.

Villy Søvndal forærer billioner af dollars væk uden at ryste på hånden.

Ifølge den canadiske avis, The National Post, er Canada og Danmark på nippe til at underskrive en aftale om Hans Ø, som ligger imellem Grønland og Canada. Det forlyder i den seriøse avis, at danske diplomater skulle have godkendt en skillelinje lige gennem øen. Herved opgiver Danmark kravet på den 1½ km2 store ø.

Øen i sig selv betyder ikke alverden. Men det vil betyde, at Canada overtager i tusindvis af kvadratkilometer af havområder, som alle forventes at indeholde olie og naturgas, som vil få oliereserverne i Mellemøsten til at blegne.

Per Hækkerup gav i en kæmpe brandert i 1963, Norge deres største oliefelt, Ekofisk, da han ikke fattede hvad han gjorde. Han må være stolt over Villy Søvndal, som fortsætter socialisternes tradition med foræringer af dansk sokkelområder.

Danmark tjente i 2006 ca 31 milliarder på nordsøolien. Til gengæld tjente Norge samme år over 400 milliarder på områder, der er en del af den danske fastlandssokkel.

Er det virkelig hele regeringens politik ?

fredag den 6. april 2012

Særdeles økonomisk terrorist

De syv mord i Toulouse.

Inden den gale morder ramte jorden udenfor sit vindue, var alle gode kræfter sat ind på at forklare, at vi havde med ”en ensom ulv” at gøre.

Hans terrorisme var helt hans eget værk uden kontakt med andre, var forklaringerne fra ”eksperterne”.

Men der er en række ting, som ikke nævnes.

Hvordan er det være, at arbejdsløs mekaniker med en understøttelse gennem flere år på 1200 kroner om ugen kan have opbygget et våbenlager for langt over 100.000 og dertil kunne betale rejser til Israel, Jordan, Afghanistan og Pakistan? Det ser man ikke noget der ligner et svar på i medierne. Ja, næppe et spørgsmål om hans finansiering.

Så når du næste gang hører en ekspert forklare, at Mohammed Merah var helt alene om drabene, så tænk lidt over hvor hans penge kom fra.