torsdag den 26. august 2010

Lars Barfod: Betal 750.000,- tilbage til Dragør

Lars Barfoed – betal 750.000 kroner tilbage til Dragør.

Justitsministeren har et forklarelsesproblem. For nogle år siden blev en i dag 19 årig dragørborger idømt en behandlingsdom på en bestemt nordjysk lukket institution efter et par voldssager.
Siden har Dragør måned efter måned betalt for hans ophold og behandling. Ca. 150.000 kroner om måneden. Det er dyrt, men sådan fandt domstolen det skulle være.

Efter der kom nye byrådsmedlemmer ved valget, er vi gået i gang med at se på vilkårene for kommunens anbragte borgere.

Det var med dyb undren, at man i den forbindelse opdagede, at den unge mand havde været stukket af fra den lukkede anstalt siden 1. april. Personalet er dog helt klar over, hvor han befinder sig, nemlig hos sin moder, der bor på Lolland. Det har de gjort politiet opmærksom på ved flere lejligheder, uden at politiet har haft resourcer til at få han afhentet i perioden.
Institutionen havde dog ikke fundet anledning til informere Dragør som betalingskommune, men har måned efter måned kunne sende regningen, som er kommet promte.

Jeg finder, at Justitsminister Lars Barfoed burde fortælle Dragørs borgere om hvorfor de skal betale 150.000 kroner om måneden for en anbringelsesdom, som Justitsministeren personlig via sin manglende handling viser er helt unødvendig. Penge som kunne forhindre mange nedskæringer på det øvrige socialområde.

Morten Dreyer

Dårlig Tårnby service

Du sløser borgmester Zimino.
Dragør får nu millionregninger pga. elendig administration fra Tårnbys side.

Hvad vil du gøre Henrik Zimino ?
Dragør har netop modtaget besked fra Arbejdsdirektoratet med krav om, at kommunen skal gennemgå samtlige sager fra 2008, hvor der har været fundet systematiske fejl i alle kontrollerede sager. Det drejer sig om områderne tilbud/aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge og revalideringer.
Hvis der er afgørende fejl i en sag mister kommunen den statslige refusion, hvilket kan betyde, at Dragør skal tilbagebetale millioner pga. en inkompetent administration i Tårnby.
Siden 2007 har Tårnby håndteret arbejdsmarkedsområdet på vegne af Dragør, som en del af det forpligtende samarbejde.
Indtil udgangen af 2009 lå administrationen af disse områder direkte på borgmesterkontoret. Så det var borgmester Henrik Zimino, som var direkte ansvarlig for sløseriet. Men det kan næppe være en overraskelse, hvis man ser på brevvekslingen imellem Tårnby og de relevante myndigheder, som rummer talløse henstillinger om at leve op regler og love.

Det må være positivt for borgmester Zimino, at kunne sole sig i opgørelserne fra Kommunernes Landsforening, at lede den billigst administrerede kommune i landet. Men hvis man indregner omkostningerne for borgerne og tilbagebetalingerne af refusionerne, bliver det rigtigt dyrt.
Ud over de nævnte fejlbehæftede områder anfører Arbejdsdirektoratet en række andre påbud. Forretningsgange skal ændres, så det beskriver ledelsestilsyn og kvalitetskontrol. Hertil skal der ske almindelige administrative ændringer, så der nu skal føres en registrantafstemning. Dertil forventer man, at kommunen får orden i flexjobsagerne og på sygedagpengeområdet.
Bogstaveligt alt flyder hr borgmester Henrik Zimino, hvad vil du gøre ?

Let løsning

Hvis man ser på landets øvrige jobcentre, kan man se, at de løser opgaverne langt bedre.
En række tiltag, som let kan tages i brug:
 Er det rette personale ansat? Hvis nej, så skift det ud.
 At jobcentret sikrer faglig sparring og generel kompetenceudvikling af medarbejderne.
 At arbejdsgange og rutiner indrettes, så lovens krav om rettighed og opfølgningsplaner altid overholdes.
 At der indføres teamorganisering og arbejdes med arbejdsgangsprocesser og LEAN.
 At opgavetyper og arbejdsgange beskrives og opgaverne uddelegeres, så der skabes en sikker drift med kontinuitet og løbende opfølgning i sagsbehandlingen.

Hvis disse basale administrative rutiner bliver gennemført vil meget være nået.

Men det kræver, at Tårnbys borgmester, Henrik Zimino, erkender at der er noget helt galt i Tårnby.

Det er positivt, at Helle Thorning Schmidt erkender, at hun har sløset med sine oplysninger til myndighederne og at familien nu har indsendt en selvangivelse for 2009. Men hvad med årene 2005 til 2008 ?
Hvis det skal ende positivt med Jobcenter Tårnby, kunne du Henrik, starte med at indrømme, at du har begået sløseri og at Tårnby naturligvis vil dække de tab, som Dragør derved er påført.

Morten Dreyer

onsdag den 18. august 2010

Skal Store Bededag afskaffes til fordel for Ramadanfest

Socialdemokraterne vil gøre Store Bededag muslimsk.
I tror det næppe. Socialdemokratiets officielle Kirkeordfører, Karen Klint, foreslår i ramme alvor, at den kristne Store Bededag skal afskaffes til fordel for en muslimsk fridag, som så skal falde på afslutningsdagen af den muslimske ramadan.
Den muslimske fastemåned, ramadan, er ifølge islamisk tradition den måned, hvor Allah overrakte muslimerne Koranen. Det vil socialdemokraterne nu fejre i Danmark med en helligdag.

Som Socialdemokraterne udtrykker det: Så alle kan være med til at bidrage til nytænkning med henblik på fællesskabet, i stedet for at vi maler os op i hver vores religiøse ghettoer, siger Karen Klint. Er vores Folkekirke en ghetto ?

Er det virkelig partimedlemmernes sande ønske, eller er det Kirkeordføreren Karen Klint, som har drukket for dybt af altervinen ?