lørdag den 29. august 2015

Flådestation Grønnedal skal nedrives. Hvorfor ?

Er Forsvaret helt gale ?
Man har netop sendt fjernelsen af Flådestation Grønnedal på Grønland i udbud. Forventet pris kr 300 mio.
Man har en hel by til 400 mennesker. Den skal nu fjernes.
Med 80 bygninger, med forretninger, med varmeforsyning, elværk, vandværk.
Hvorfor ikke lade byen bestå? Og spare pengene.
Det kan bruges til et feriecenter, eller måske endda til indkvartering af flygtninge.
Her vil flygtninge med krigstraumer kunne opleve den helt store fred og stilhed, som alle siger de har behov for.
Og dertil får de en fantastisk natur.

torsdag den 27. august 2015

Sprog kampen

Har du lagt mærke til det ?
TV2 News omtaler nu oftest regeringen, som Den Nuværende Regering.
Det sker så tit, at det ligner en fast procedure.
Man finder ikke, at Løkkeregeringen grundlæggende med sit blå bagland er en legitim regering.

Og derfor fastholder journalister retten til at betegne regeringen som en midlertidig parentes i historiens forløb, indtil vi atter kan få en Radikal/Socialdemokratisk regering, som de opfatter som rigtige regering.

Skal vi ikke se på Statens tilskud til TV stationerne ? 
Det burde være Rad. og Soc.s partikasser som betaler.

onsdag den 26. august 2015

Manglende indsigt hos skoledrengene

Send en hilsen til Thorning
En skattesag i milliardklassen er i øjeblikket under opsejling. 
Mandag har Skat indgivet en anmeldelse til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet red.) om økonomisk kriminalitet fra udlandet, der indtil videre er opgjort til 6,2 milliarder kroner af SKATs afdeling for særlig kontrol.
Svindlen er sket i årene 2012 til 2015. Det var i den periode, hvor den ene skoledreng afløste den anden skoledreng som Skatteminister i Thorningregeringen. 5 ministre på 3 år. Hvorledes skulle disse juniormedarbejdere fra partisekretariaterne kunne overskue deres arbejdsområde? 

mandag den 24. august 2015

Er det ikke overlægens ansvar ?

Syge Hospitaler kaldes de grimme historier, som er kommet frem i den sidste tid.
Ubeskrivelig snavs, dårlig mad og manglende medmenneskelig reaktion på akut sygdom.
Mon ikke det meste kunne løses, hvis de ansvarlige overlæger tager deres job seriøst.
Det er ledende overlæge som har ansvaret for sin afdeling.
Der skal være en faglig behandling, der er på højt niveau. Men med til behandlingen er også en god rengøring, så patienterne ikke smittes. En spændende og velnærende kost, og et personale med medfølelse.
Hvorfor tager de ansvarlige overlæger ikke fat på deres ansvar ? Og straks påtaler svigt, så det kan rettes med det samme.

Mogens Supertoft fornyer helt FN.


Mogens Lykketoft udtaler i sidste nummer af Fagbladet, at han skal overbevise Verden om at fattigdom og flygtninge hænger tæt sammen, og det kræver globale indsatser.
Mogens Supertoft gør mig nærmest mundlam med hans indsigt og planer.
Mogens Lykketoft fortæller om sin gigantiske opgave i de kommende par måneder i FN bygningen. Det bliver titanisk stort og meget komplekst, siger Mogens Lykketoft.
Og man får næsten sved på panden over mandens kolossale projekt i nogle uger.
Men mon ikke FNs sekretariat har styr på enkelthederne? Så Lykketoft reelle opgave i ugerne, er at finde hen til toiletterne og til kantinen.
Sekretariatet arrangerer tidsplanerne og skriver de taler, som Lykketoft så læser op.
Bare rolig Mogens, bare hør efter hvad de siger og gør nøjagtig hvad de fortæller. Og hold dig helt til dit udleverede talepapir. Så klare du dig nok godt.

fredag den 21. august 2015

Vi skylder ham stor tak

Sabotør i Dragør

I anledning af 70 året for Besættelsens afslutning er det værd at mindes de få modige, som turde tage kampen op mod overmagten.

Disse modige mænd og kvinder kom fra alle egne af landet.

I Dragør har vi blandt os en ældre hvidhåret herre, som var med i orkanens øje.

Han var tæt makker til Flammen og Citronen i modstandsgruppen Holger Danske. Han var her bl.a. bagstopper ved deres stikkerlikvideringer og deltager i de fleste vovelige sabotage angreb fra gruppen.

I november 2013 blev han interviewet under et møde i Dragør Lokalhistoriske Forening. 
Det var atter et spændende møde i foreningen. På mødet oplevede vi på tæt hold, hvad det var, som havde fået især unge mænd til at sætte livet på spil. Til at deltage i stikkerlikvideringer, hvor Modstandsbevægelsen aktivt forsvarede sig mod tyskernes medløbere, som for ussel mammon angav deres landsmænd, så de endte i koncentrationslejr eller blev henrettet.

En ting vi har svært ved at forstå her 70 år senere.
Danmark kom ud af krigen på den rigtige side, selv om landet som helhed var noget forpjusket og tvetydig. 
Vi skylder de modige modstandsmænd og kvinder en stor tak.

Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

torsdag den 20. august 2015

Hvornår tager de ansvarlige ansvaret på sig ?

Syge Hospitaler kalder Ekstra Bladet de grimme historier, som er kommet frem i den sidste tid.
Ubeskrivelig snavs, dårlig mad og manglende medmenneskelig reaktion på akut sygdom.

Mon ikke det meste kunne løses, hvis de ansvarlige overlæger tager deres job seriøst.

Det er ledende overlæge som har ansvaret for sin afdeling.
Der skal være en faglig behandling, der er på højt niveau. Men med til behandlingen er også en god rengøring, så patienterne ikke smittes. En spændende og velnærende kost, og et personale med medfølelse.

Hvorfor tager de ansvarlige overlæger ikke fat på deres ansvar ? Og straks påtaler svigt, så det kan rettes med det samme.

torsdag den 13. august 2015

brug rammen fuldt ud

Dansk retsvæsen minder om avisredaktionerne i Det Vilde Vesten.
Avisernes største skrifttype, Kristus Typerne, blev gemt i nederste skuffe og aldrig brugt. De var reserveret til Kristus Genkomst. Hvorledes skulle man ellers fejrer det, hvis man tidligere havde brugt typerne på mindre betydende sager?
Retsvæsenet bruger straframmerne på samme måde. Folketinget har i love givet en maksimal straf for allehånde forbrydelser. Og Højesteret forsøger, som i sin tid redaktøren i Toomstone Gazette at beskytte Kristus typerne, ved aldrig at bruge straframmen fuldt ud. Der skal altid være mulighed for en højere straf for en værre forbrydelse i morgen.
For at tage et eksempel, så lyder en lov: Efter straffelovens § 216, stk. 1, straffes den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, for voldtægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Straffen kan efter § 216, stk. 2, stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.
Det tyder på en alvorlig straf, hvis man ser på lovens bogstav. Men Højesteret har dog modereret alvoren ved at lægge en sædvane, som er langt lavere end Folketinget har meldt ud. Dømmer Byretten undtagelsesvis hårdere, så er det så sikkert som Amen i kirken, at forsvaren appelerer sagen, så dommen derpå nedsættes til sædvanen.
I sommers blev en taxichauffør idømt voldtægt af en 16 årig pige i sin taxi. For nogle tidligere betingerede sager og for voldtægten fik han 1 års fængsel. 
Der er lang vej op til de 8 eller 12 år, som Folketinget har besluttet som øvre grænse bare for voldtægten.
1 år, hvilket betyder at med sædvanen for prøveløsladelser,  så er han på gaden igen 6 til 8 måneder senere.

Tænk om straffeloven blev lavet helt om ?
Som udgangspunkt idømmes den maksimale straf. Finder dommerne, at der specielt i den enkelte sag er formildende omstændigheder, kan straffen nedsættes. Sker det, så skal der skriftligt i dommen angives hvilke begrundelser dommerne har lagt vægt på.

Morten Dreyer

lørdag den 8. august 2015

Ham guden må være en svagpisser, hvis du undskylder mit franske

Klart og tydeligt, men med et men.
Han går absolut ind for ytringsfrihed, men garneret med et men.
Du må sige hvad du vil, MEN du må ikke skuffe nogen.
Problemet er, at ligegyldigt hvad du siger, så skuffer du nogen.
Oftest er det ikke så farligt, som hvis du tegner røverbaronen Muhammed.
Og ytringerne skuffer moster Grethe, hvis du springer ud af skabet.
Men det må hun vel leve med.
Og kalder du Danske Bank for en grov kapitalistbank, så må de vel også leve med det.
Og kaldte du Lidegaard for en elendig udenrigsminister, så er da indenfor de rammer han må accepterer.
Fælles for de sidste er, at de måske bliver sårede og måske endog lidt kede af det.
Men det er vel kun udsagn om islam, som kan medføre en fysisk reaktion.
Jeg synes det er en smule bizzardt. Når nu ham allah er så stor og altstyrende, som hans tilhængere tror, hvorfor er det så nødvendigt at titusinder går på gaden i Langbortistan med kravet om død og lemlæstigelse af en ældre tegner i et land de ikke aner hvor ligger ? 
Er det ikke at spotte deres egen gud allah? Kan han ikke bare klare det med en tordenkile overfor vantro?

Tillykke med 1 årsdagen til Australien

I torsdags kunne Australien fejre etårs dagen for sidste ankomst af flygtninge skib.
I 2014 stoppede man for alle illegale flygtningetransporter. Det sket med et løfte til alle. Enhver som opbringes i et forsøg på at lande på stranden i Australien, vil for evigt miste enhver rettighed til nogensinde at få lovlig indrejse. Dertil bliver de interneret indtil endelig returrejse. Det sker i lejre på nabo øer, så flygtningene aldrig sætter deres fødder på Australiens jord.
Det virker hårdt, men det virker særdeles effektivt.
Til gengæld spares flygtningenes liv. Der er ikke længere druknekatastrofer.

Det er ikke en løsning, som EU kan kopierer hævdes det. Hellere fattigdomsflygtninge i hundrede tusindevis med daglige drukneulykker, end en effektiv grænsekontro