tirsdag den 30. december 2014

Blind høne......

Det er sjældent jeg er enig med Ritt Bjerregaard. Men iblandt sker det.
Som hun skrev mandag i EB:
"Det hjælper ikke noget at blive ved at skyde generelt på Dansk Folkepartis politik. Når DF får så mange stemmer, og indimellem er det største parti, er det, fordi DF forholder sig til de problemer, mange mennesker har. Det er de problemer, folk oplever, som politikerne og for den sags skyld topcheferne skal forholde sig til."

Og det er korrekt. DF har fingeren på pulsen og peger på problemerne. En ældrepleje som nedskæres drastisk. Et sygehusvæsen som beskæres, et politi som ikke magter deres opgaver, da det er beskåret helt ned, samtidig med at opgaverne via de åbne grænser vokser eksplosivt.
Det eneste som øjensynlig har regeringens bevågenhed, er den store indvandring, som dræner penge ud af stat, regioner og kommuner.

lørdag den 27. december 2014

Grønnegården er et billede af Danmark

TV serien Arvingerne på DR kommer nu i en ny sæson.
I den anledning er første sæson netop genudsendt. Og den værd at se.

Men er Arvingerne bare en familiekrønike eller er det en allegori?

Arvingerne, DRs flotte TV serie handler på overfladen om hvad der kan gå galt i en familie, hvor der er en arv på spil.
Men er der reelt set kun tale om en dysfunktionel families kamp om millionerne. Så medierne går i selvsving over arveproblemer i de små hjem.

Eller er emnet ikke langt større?
Jeg opfatter slægtsgården, Grønnegården, som et billede på Kongeriget Danmark, en allegori, hvor man i troldspejlet ser på dagens virkelighed.
En fordoms prægtig ejendom, som efter års misrøgt af ejerne er nedslidt.
De gamle 68ere har i deres evige søgen efter egen realisering ladet landet forfalde, alt imens de skabte deres nutidskunst i deres eget billede. Eller slog på bongo trommer imens arven smuldrer mellem deres fingre. Jeg, jeg og jeg er holdningerne hos de gamle hippier.
Det er et ondt portræt af bongospilleren, hvor intet gør indtryk på ham, alt forfalder om ørene på ham og han saver hul i loftet til juletræet.
Men han vågner dog op til dåd, da hans egen hytte skal flyttes.

Grønnegården er helt nedslidt og arvingerne vil forære resterne væk.
Danmark er også godt slidt. Hospitalerne er discount. Politiet er forsvundet på gaderne og de ældres spises af med nedskæringer. Det eneste, der rigtig er råd til for regeringen er de udefrakommende.

Mon ikke der med serien mere er tænkt på en allegori over Kongeriget Danmarks tilstand, end endnu en banal familiekrønike, som set så mange gange tilforn siden Leif Panduros dage.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for DF

Retsforbeholdet kan ikke opdeles

Forsøger EU tilhængerne at lave et barn på modstanderne ? De siger det kun gælder retsforbeholdet.

Den politiske aftale om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning kræver, at Danmark afgiver suverænitet på alle de områder, forbeholdet dækker. Også asyl- og indvandrerpolitikken, siger professor med speciale i grundlovsforhold? Man kan ikke være halvt gravid. Enten er man det, eller også er man det ikke. På samme måde forholder det sig med national suverænitet efter den danske Grundlovs §20. 
Suverænitet kan ikke gradbøjes. Enten har man det eller også har man det ikke.
Inden afstemningen kan EU tilhængerne love hvad som helst. I det øjeblik et ja er vedtaget, så gælder det på alle områder. Herunder vil dansk asyl- og indvandringspolitik blive administreret af embedsfolk i et sted nede i Euroland.

Morten Dreyer

torsdag den 25. december 2014

Tømrerne kan fejre deres 500 års dag i 2015

Tømrerlaug fylder 500 år.

I 2015 holder lauget sin 500 års dag.
Københavns Tømrerlaug er et af Danmarks ældst eksisterende laug. Siden 1515 har lauget forenet respekten for det gode håndværk med forståelse for nutidens og fremtidens krav. 

Den første laugsskrå fra 1515, viser, at der i hvert fald ikke socialt kan have været det store skel mellem tømmermænd og mestre i København. De arbejdede side om side, og i skråen ( laugets lovsamling) står der, at mester skal have 4 skilling i løn for hver søgnedag, han arbejder om sommeren. 
Mestersvenden og de andre svende skal have fra 7 hvid til 3 skilling. Da det på den tid var skik og brug, at bygherren sørgede for kosten til svendene, har der ikke været nogen væsentlig afvigelse mellem mesters og svends indtjening. 
I denne skrå indføres også Mesterstykket. Det var et stort fremskridt, fordi det blev en garanti for, at laugets medlemmer kun bestod af kvalificerede tømrermestre. Ingen svend uden et godkendt mesterstykke. Man skulle bevise sine evner.
Det er trist, at netop 1/1-2015 ophæver regeringen Håndværkerfradraget.
Her flytter man sort arbejde og andet klamphuggeri over i ordnede virksomheder, hvor skat og moms betales til fælles bedste.
Nu vil vi se amatørernes vagtparade, hvor skat og moms forsvinder sammen med kvaliteten.

søndag den 21. december 2014

I strid med Copyright.

Det er usmageligt og under bæltestedet, kalder Ole Hækkerup det, når Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt til næste år tager på roadshow med foredragsrækken 'House of Cards - Virkelighed eller fiktion?'
Socialdemokraternes politiske ordfører, Ole Hækkerup, anklager de to hovedpersoner i skattesagen for at slå plat på skatte sagens alvorlige omstændigheder.
Jeg forstår godt, at den politiske ordfører på vegne af fru Thorning, ønsker mest mulig tavshed om hende og hendes mands skatterabatter.

Men er der ikke et problem med titlen på foredragsrækken ?
House of Cards ?
Det er en beskyttet titel på en Michael Dobbs roman, som i flere omgange er lavet som TV-serier af BBC og af Netflicks.  Romanen er udsendt i Danmark af Gyldendal.
Dobbs roman er et spændende indblik i et dysfunktionelt regeringsparti med interne magtkampe og direkte mord.
Kan Gyldendal lade Traktor Troels slå plat på en beskyttet titel ?
Hvordan foredraget end bliver, så er det at pynte sig med lånte fjer og i strid med ophavsretten. Burde de ikke kende loven.
I øvrigt kan jeg kun anbefale at læse Michaels Dobbs bøger. De er gode.


Arbejdspladser og indvandring hænger sammen

Rød Blok drømmer.  Det sker efter en ny Gallup i BT over valgemner. De politikere og kommentatorer, der fortsat går rundt og tror, at det er udlændingepolitikken, der vil komme til at afgøre det kommende folketingsvalg, kan godt tro om igen, hævdes det.
Vælgere i både rød og blå blok prioriterer nu samlet set løsninger på beskæftigelsesområdet (63 pct) højere end udlændingepolitikken (53 pct). Det er konklusionen.
Men mon ikke de fleste faglærte og ufaglærte slår de to emner sammen?
En uhæmmet indvandring af Østeuropæiske arbejdere.
Er det et indvandringsspørgsmål, eller er det beskæftigelsesspørgsmål.
Mon ikke rigtig mange er træt af enten at opleve deres løn blive presset helt ned, eller at blive arbejdsløse ?

mandag den 15. december 2014

Halal er milliard indtægter.

Halal er blevet en milliardforretning i Vesten.
En godkendelse fra de lokale muslimer giver mærkatet Halal. Men det sker ikke uden en passende kompensation til den lokale gruppe muslimer.
Alene i Frankrig gjorde man forrige år op, at lavt anslået blev der betalt 7 milliarder euro for godkendelsene. Beløbet er under stærk stigning.
Ofte sker certificeringen lidt absurd.
På visse danske fjerkræslagterier bruges en båndoptager. Selve slagtningen indledes med, at en imam eller en særligt godkendt muslim siger en bøn over dyrene. Eksempelvis: »I Guds navn. Allah er den største.« det klares ved at afspille et bånd. Kyllingerne sænkes ned i et elektrisk vandbad, som bedøver dem fuldstændig. Der går omkring fem sekunder fra de bliver trukket op af vandet, til de får deres hals skåret over af en automatisk kniv, så blodet kan løbe ud af deres små kroppe. Hele processen bliver overvåget af muslimen, som sikrer sig at båndet kører.
Så kan slagteriet skrive Halal på indpakningen og de muslimske organistationer kan modtage deres honorar for certifikatet.
Det eneste andet sted i Vesten, som jeg kender til sådanne arrangementer er i Syditalien. Her betaler lokale forretningsmænd en andel af deres omsætning til den venlige lokale mafia bande.
Sålænge man bare betaler den løbende afgift, så går det godt.
Hvad siger Forbrugerombudsmanden til sådanne forretningsmetoder ?

fredag den 12. december 2014

Utroværdig såkaldt ekspert

Ekspert udtaler, at folkeafstemningen om Retsforbeholdet vindes af de partier, som ikke kan få nok af EU.
Den garanti har samme valør, som da datidens samlede eksperter slog fast, at Poul Nyrup og Andres Fogh ville skaffe et klart ja til Euroafstemningen i 2000 om Kronen.
Man var så sikker på et ja, at resultatet som sikrede Kronen, virkede som en spand koldt vand i ansigtet. Både Nyrup og Fogh virkede fuldstændigt groggy, da stemmer blev gjort op.


Retsforbeholdet er et dansk værn mod politikere, der vil have os med i mere EU. De fem partier skriver i indledningen til aftalen, at de ønsker Danmark så tæt på kernen i EU som muligt. Så det er dem, man i givet fald overdrager retten til fremover at vurdere, hvad man skal være med i. Og det er klart, at det ikke er særligt trygt for befolkningen. Ved et ja kan et spinkelt flertal i en sen nattetime vælge også at overføre indvandring til EUs forgodtbefindende. 

Morten Dreyer

fredag den 5. december 2014

Nu også i Tyskland

I Tyskland stiger modstanden mod indvandring.
En organisation som kalder sig PEGIDA, arrangerer en demonstration hver mandag aften i Dresden, hvor tusinder deltager. Sidste mandag med mere end 5.000 personer. Ved hver demonstration stiger tallet.
1/12 havde avisen Bild et længere interview med initiativtageren, Lutz Bachmann. Han gjorde klart opmærksom på, at PEGIDA intet har mod at give asyl. Krigsflygtninge er velkomne, hvor de end kommer fra og hvilken gud de måtte have. Men strømmen af bekvemmeligheds indvandrere skal stoppes.
Bild spurgte om fremtiden for bevægelsen. Bachmanns svar var klart. Så snart politikken er ændret. PEGIDA er ikke et parti og vi ønsker ikke at starte en revolution, men der skal ske en opbremsning af indvandringen.

Det er ejendommeligt at se på Europa. Overalt er der modstand mod de åbne grænser. I Nederlandene med Geert Wilders Frihedsparti, som er blevet det største parti, samt i Storbritannien, hvor Nigel Farages UKIP sender chokbølger indover både konservative og labour.
Regeringerne er imod deres egne befolkningers ønsker. Thorning og Socialdemokraterne arbejder stadig hårdt for at få Tyrkiet med i EU. Forstå det, hvem som kan.