mandag den 30. maj 2011

Investeringsråd: Køb Mercedes aktier !

Skynd dig at investere i Mercedes aktier. De bliver guld værd i de næste par år.

G8-landene, som er de 8 rigeste lande på Jorden, har lige vedtaget, at sætte mere end 100 milliarder kroner af til landene i Nordafrika.
Og Vores alle sammen EU har også grebet til lommerne: 52 milliarder kroner oveni.

Disse ufatteligt mange penge skal naturligvis bruges fornuftigt. Og magthaverne formår vel bedst at afgøre, hvad der er det mest fornuftige.

Bare se på Gaza. Gennem de sidste 30 år har de modtaget store beløb. De fremviser livet i slum, som resultatet af donationerne. Hvad der sjældent vises, er at en række magthavere, har direkte besvær med at bruge deres andel af rovet. Så Gaza er ikke bare fattigdom, men også en rigdom, som man næppe ser i Europa.
http://www.youtube.com/watch?v=yM7_R8Oih-k&NR=1

Så når de 160 milliarder kroner når Nordafrika, så bliver der brug for Mercedes biler med aircondition. Men det hjælper ikke de brede masser, som stadig vil være analfabeter uden en jordisk chance for at komme til at leve et anstændigt liv. Fødselsoverskuddet i landene kvæler enhver økonomisk fremgang.

Men EU stopper ikke med de kontante midler. Man lover også, at der bliver lettere adgang til VISA til EU. Det er da godt, at sådanne tilbud ikke skal til folkeafstemninger i medlemslandene. Hvor mange inkompetente indvandrere kan vi forsørge ekstra ?

Morten Dreyer

søndag den 29. maj 2011

Asyl og kontanthjælp til hele Verden.

Marianne Vestager som Statsminister.
Hvis idéen skyldes at holde Helle Thorning fra posten kunne det være OK.
Men mon ikke omkostningerne bliver for store ? Hartlings tale i 1965 i Svanige Bakker knækkede den socialdemokratiske magt og vi fik VKR regeringen med Hilmar Baunsgaard i spidsen i 1967.
Tiden er nu blevet en anden. I mellemtiden har vi fået et stort pres med indvandring. Det må de radikale ingen indflydelse få på.
Tænk på den radikale Minister for Udvikling, Anita Bay Bundegaard i Nyrup-regeringen. Hun kom skjult med et lovforslag, som ville give hele Jordens befolkning et retskrav på transport til Danmark og evig forsørgelse, hvis de i hjemlandet havde en indtægt på under fattigdomsgrænsen. Mere end milliard mennesker ville have fået et retskrav på en gratis flyvetur med hele familien til Danmark - og derefter fuld kontanthjælp resten af livet. Det blev heldigvis stoppet i sidste øjeblik.
Sådan var radikal udviklingspolitik anno år 2000. Politiken har ikke ændret sig.
De må aldrig igen få indflydelse på indvandringen.

lørdag den 28. maj 2011

At outsource fængsler til Rumænien

Fangerne strømmer ind ad fængselsportene i så højt tempo, at et flertal i Folketinget ser sig nødsaget til at lukke fangerne tidligere ud ad bagdøren.
Det kunne løses på en prisbillig og særdeles effektiv måde.

Vi skal bare outsource fængslerne til udlandet.

Danmark skal indgå aftaler med Rumænien, Jordan, Kenya og Argentina om fængsler.

Derved kunne østeuropæiske kriminelle afsone deres domme i egne hjemlige og trygge rammer. De behøver derved ikke at sidde i et koldt dansk fængsel, hvor de ikke forstår sproget og traditionerne. Men kan nyde godt af standarden i et provinsfængsel i Rumænien. Men der er nok ikke fjernsyn på alle værelser med alle forboldturneringerne. Mon ikke det også opfattes mere som et reelt fængsel, end danske fængsler, som vel kan sammenlignes med et feriecenter.
Prisen for afsoningen vil også være langt billigere for skatteyderne.

fredag den 27. maj 2011

EU milliarder til Nordafrika

Tæt pengeregn over ”Det Arabiske Forår.”

Den 25. Maj tog EU spenderbukserne på igen. De er kommet i gavehumør. De bevilgede yderligere 1,240 milliard Euro til EU's nye Naboskabspolitik. Det blev annonceret i Bruxelles af den højtstående repræsentant for udenrigspolitikken, Lady Catherine Ashton, og af kommissæren for Naboskabspolitik, Stefan Fule.
EU-Kommissionen har dermed bevilget ekstra 9.3 milliarder kroner udover de allerede bevilgede € 5.700.000.000 som tidligere er afsat for perioden mellem 2011 og 2013, i støtte til 16 partnerlande syd og øst for EU's grænser. I danske kroner er der tale om mere end 52,2 milliarder i perioden.

"Flere midler til flere reformer" er sloganet for den nye EU strategi, som er gearet særlig hen imod det "Det arabiske Forår".

Lady Ashton udtalte i den anledning. "Vores støtte vil gå til lande, der gennemgår betydelige reformer.," Stefan Fule tilføjede: ”Der er fem parametre, hvorpå den nye EU-strategi vil blive baseret på: frie og retfærdige valg, foreningsfrihed, ytringsfrihed og bevægelses- og pressefrihed, retstilstand, der administreres af et uafhængigt retsvæsen og adgang til et retfærdigt retssystem og en fair domstol, reformen af sikkerhedssektoren (herunder politiet) og den demokratiske kontrol med de væbnede styrker og sikkerhedsenhederne.
Den nye naboskabspolitik sigter især på at støtte civilsamfundet, "med henblik på at fremme en bæredygtig vækst, nye arbejdspladser, fremme mobiliteten gennem partnerskaber og bedre adgang til visa, men også samarbejde på andre områder, såsom miljø, informationsteknologi og transport . "

Det lyder som en spændende støtte, som vel nok aldrig kommer til udbetaling, hvis man tager disse parametre alvorligt.

Kan nogen forestille sig, at de Nordafrikanske lande på noget tidspunkt indenfor de næste mange år, kan leve op til alle kravene ?
Men hvis der skal udbetales penge må vi forvente, at alle de fem parametre opfyldes, inden EU udbetaler milliarderne. Det vil ikke være nok med pæne hensigtserklæringer om, at man nok skal sikre foreningsfrihed til kopterne. Det er også lidt usikkert, hvad der menes med bedre adgang til visa. Hvor mange indvandrere vil man åbne for om året.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

onsdag den 25. maj 2011

Stop for hjælp til Pakistan

Angreb på Jyllands-Posten blev planlagt i Lahore i Pakistan, fortæller David Headley i terrorsagen i Chicago.
Jeg vil foreslå, at Danmark stopper for enhver form for økonomisk støtte til Pakistan. Både den bilaterale direkte og den indirekte via EU og FN.
Den pakistanske efterretningstjeneste ISE deltog aktivt i planlægningen af angrebet på mål i Danmark.
Det er kommet frem i terrorsagen i Chicago, da blev der tirsdag taget fat på den danske del af sagen, nemlig de påståede planer om et angreb på grund af Muhammed-tegningerne.
Headley mødtes med en major Iqbal fra den pakistanske efterretningstjeneste ISI og med en anden kontakt fra terrorgruppen Lashkar-e-Taiba.
De to mænd gav Headley besked om at lægge en foreløbig plan for angrebet mod Jyllands-Posten.
Hvorledes kan Danmark give økonomisk støtte til et land, hvis officielle repræsentanter direkte arbejder for terror i Danmark.
Hvis Udenrigsministeriet ved et stop for hjælpen til Pakistan skulle brænde inde med nogle millioner kroner, kan jeg foreslå, at man giver pengene til ældreplejen i kommunerne.

tirsdag den 24. maj 2011

Krisestyring i Europa

Dette er planket fra John Clease.

Det er ikke pænt at gøre det, men hvor han ret - og så på en morsom måde.

Han mangler vel bare Danmark og Sverige.
I Danmark indrykker de gode mennesker en annonce, hvor de pisker sig selv for Dansk Folkepartis indflydelse.
Og i Sverige udtaler næsten alle ansvarlige parlamentarikere, at alle problemer for hele Europa ville løses hvis danskerne ikke genvalgte Dansk Folkeparti.


ALERTS TO THREATS IN 2011 EUROPE : BY JOHN CLEESE

The French government announced yesterday that it has raised its terror
alert level from "Run" to "Hide." The only two higher levels in France are
"Collaborate" and "Surrender." The rise was precipitated by a recent fire
that destroyed France's white flag factory, effectively paralyzing the
country's military capability.The English are feeling the pinch in relation to recent events in Libya and
have therefore raised their security level from "Miffed" to "Peeved." Soon,
though, security levels may be raised yet again to "Irritated" or even "A
Bit Cross." The English have not been "A Bit Cross" since the blitz in 1940
when tea supplies nearly ran out. Terrorists have been re-categorized from
"Tiresome" to "A Bloody Nuisance." The last time the British issued a
"Bloody Nuisance" warning level was in 1588, when threatened by the Spanish
Armada.The Scots have raised their threat level from "Pissed Off" to "Let's get the
Bastards." They don't have any other levels. This is the reason they have
been used on the front line of the British army for the last 300 years.Italy has increased the alert level from "Shout Loudly and Excitedly" to
"Elaborate Military Posturing." Two more levels remain: "Ineffective Combat
Operations" and "Change Sides."The Germans have increased their alert state from "Disdainful Arrogance" to
"Dress in Uniform and Sing Marching Songs." They also have two higher
levels:"Invade a Neighbor" and "Lose."Belgians, on the other hand, are all on holiday as usual; the only threat
they are worried about is NATO pulling out of Brussels .The Spanish are all excited to see their new submarines ready to deploy.
These beautifully designed subs have glass bottoms so the new Spanish navy
can get a really good look at the old Spanish navy.Australia, meanwhile, has raised its security level from "No worries" to
"She'll be alright, Mate." Two more escalation levels remain: "Crikey! I
think we'll need to cancel the barbie this weekend!" and "The barbie is
canceled." So far no situation has ever warranted use of the final
escalation level.John Cleese British writer, actor and tall person

søndag den 22. maj 2011

Overtro contra Viden

VOK har lidt problemer med meningstallene. Og det for forståligt.

På den ene side har man et flertal, som har lagt en række konkrete planer frem. De er ikke morsomme, men nødvendige. Der er sat ind på alle områder. Alle parter i VOK har vovet øje for at sikre en række ændringer, som kan sikre et fornuftig økonomisk udvikling frem mod år 2020. Uden de store gaver, men gennem solide gennemtænkte planer.På den anden side har vi en række luftige hensigtserklæringer, hvor SF + S lover at finde en løsning efter valget. Hvad de ikke tør, er at lægge vilkårene frem før valget.Derved har vælgerne to at vælge imellem.Lovningen på Blod, Sved og Tårer - og en økonomi, som hænger sammen og fremtidssikres.

Eller en løsning som hviler på Tro, Håb og Gældsætning.

Morten Dreyer

Især dyrt for forældre med børn i institutioner

I Berlingskes artikel søndag om den måske kommende betalingsring i København, var der lidt unøjagtigheder.

Bl. a.nævnes at: »Bompengeforslaget fra S og SF rammer helt skævt og hårdt. Mange mennesker, især børnefamilier, som ikke kan klare sig uden bilen, vil få en ekstra regning på 18.000 kroner årligt. Det er helt galt og ikke andet end en ny rød skat,« siger Hans Chr. Schmidt.

Beløbet vil blive en del højere, hvis planerne fra Kommuneforum skal danne rammen.


En række kommuner i hovedstadsområdet har stiftet Kommuneforum. Det var med Ritt Bjerregaard i spidsen. Kommuneforum blev stiftet for at fremme ekstraindtægterne fra bilisterne. Det vedtagne forslag fra dem, er en ring rundt om København – og man anslår at betalingen skal være på 25 kroner pr passage.


En borger i Tårnby eller Sundby, som arbejder i Hellerup, vil derved skulle krydse betalingsringen 4 gange hver arbejdsdag = 100,- dagligt.

Det vil let løbe op i 2400,- om måneden for bare hjem/arbejde trafik. 28.800,- årligt.

Skal man også andre ting koster det ekstra. Kører man ind i ringen, skal man jo også ud – og det koster naturligvis også en afgift.

Hvis man bruger bilen til at afhente børn i institutioner, vil det have særdeles store omkostninger, hvis man får en børnehaveplads på den forkerte side af ringen. I dag koster en vuggestueplads 44.724 kroner årligt – og så kommer afgiften for at krydse afgiftsringen 4 gange dagligt på 28.800 kroner – i alt 73.524 kroner.

Men der skal jo også penge i kassen, hvis man skal skaffe +2 milliarder i årligt overskud på ordningen. Men det bedste set fra SF + S´s side er fremtiden.

Man får en ekstra beskatningsform, som man kan skærpe efter behov.

lørdag den 14. maj 2011

Også kontrol under afspadsering hos politiet

Politiet kan også uden ny grænsekontrol sagtens afsløre kriminelle, der er på vej ud af Danmark med tyvekoster, det udtaler vicepolitiinspektør Palle Linné fra Syd- og Sønderjyllands Politi.Også uden det nye politiske indgreb fra Christiansborg om grænsekontrol kan politiet i dag sagtens stoppe og tjekke personer, der rejser ud af Danmark.Problemet er bare, at man alt for sjældent gør det. Både medarbejdere fra Skat og politifolk har de seneste dage demonstreret, at en del kriminelle kan afsløres i de såkaldte udrejsekontroller.Rigtig mange kriminelle udlændinge blev stoppet med vognene fyldt op med tyvekoster.Så langt er historien god. Men hvad med i morgen eller næste søndag kl 23:00.Så er politiet sendt på overenstkomstmæssig afspadsering.Men den nye grænseaftale vil der være mandskab til kontrol 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen.Men så mangler vi bare, at domstolene giver en straf, som også opfattes som en straf af tyvebanderne.

Thorning er godt nok i en kattepine

Helle Thorning er nu rigtig morsom
Det morsomme i aftalen om efterlønnen, er at Helle Thorning nu står fuldstændigt afklædt. Det sidste års tætte parløb med Søvndal og finansieret af fagbevægelsen, som efter 20 år tilbagegang vejrer morgenluft, er brudt.
Aftalen mellem LO´s Harald Børsting og SF +S var enkel. Efterlønnen garanteres – og så skulle de luftige absurde 12 minutter redde valget. Efter valget kunne man så se på hvilke aftaler man kunne indgå med fagbosserne. Herunder havde Thorning lovet, at man ville give særdeles gode vilkår for fagbevægelsen.
Det djævelske ved Rød Bloks situation er nu, at Thorning-Schmidt ikke får lov til at pille ved aftalen indgået mellem VKO+ R efter et valg, medmindre hun da vil forringe efterlønnen yderligere. Derfor er S-lederen fuldt ud klar over størrelsen af den krigsskadeomkostning, som hun nu betaler ved at tinglyse aftalen om en efterlønsforringelse, men hun har intet valg.
Hun kan ikke være en troværdig regeringschef uden at håndtere situationen, inden valgkampen starter. Derved må hun og Søvndal før valget godkende justeringerne af Efterlønnen som Dansk Folkeparti har sikret, eller tabe enhver troværdighed. Det er det, som englænderne kalder for Djævlens Alternativ. Læg hertil, at alle partier nu har måtte vedkende sig den langsigtede udfordring fra 2020-planen, hvorfor debatten pludselig handler om, hvordan partierne vil fylde hullet ud – og vi venter stadig på SF + S plan, som nok ikke tåler dagslys.
Pia K og Løkke har reelt begået deres politiske svendestykker, ikke mindst da de i tillæg til de seneste røde meldinger om efterlønnen har fået Thorning-Schmidts bekræftelse på, at hun - som regeringen - påtænker at reducere de offentlige udgifter til 0,8 procent fra 2016 og frem.
For LO og fagbevægelsen sagen også endog særlig dårlig. Gennem et år har de smidt uanede antal millioner ind i kampen for Efterlønnen. Det er sket på trods af at 40 % af deres medlemmer stemmer på Blå Blok. De styrtbløder medlemmer pga. fagbevægelsens valg af støtte til enkelte partier. I øjeblikket er HK København i gang med at fyre 25 % af deres ansatte – de har mistet mere end 6.000 medlemmer det sidste år.
Dansk Folkeparti er særdeles glad for aftalerne. Fra starten af forhandlingerne havde vi en række krav for at medvirke til en sådan reform. For eksempel skulle efterlønnen bevares, lige som justeringer af efterlønnen skulle have en social profil. Tilbagetrækningsreformen indeholder mange elementer. Et af dem er indførelsen af en seniorførstidspension. Den indebærer, at personer, som er nedslidte efter et langt arbejdsliv, sikres en enkel og hurtig adgang til førtidspension, når de er mindre end fem år fra folkepensionsalderen. Seniorførtidspensionen skal gælde for alle danskere. Det blev en god aftale.
Morten Dreyer

Senior ordninger skal gøres obligatoriske nu

Vi må kræve, at arbejdsgiverne nu laver en seniorordning for hver deres virksomhed. Hvad enten den er privat eller offentlig.
En stor del ældre medarbejdere har oplevet, at de i det daglige arbejde er blevet sat ud på et skiftespor.
Hver gang man skulle tage nye opgaver op, så var det de yngre som blev udpeget til de spændende nye opgaver.
Hvorimod kan senior medarbejderne ofte opleve, at de bliver sat til at rydde op og lukke gamle sager. Det vil ofte være et arbejdsmæssigt skred – og så er Efterlønnen et godt alternativ.
Manglen på arbejdskraft kan afhjælpes, hvis man løbende ind tænker en seniorordning, hvor man satser på de erfarnes kvaliteter, i stedet for at fastholde dem i arbejdsrutinerne.
Flertallet bag Efterløns reformen må nu tage en obligatorisk politik for virksomhederne op.

lørdag den 7. maj 2011

SF & S: Magtarrogance er ramt af Nemesis.

SF & S: Magtarrogance er ramt af Nemesis.

De gamle grækere var kloge. De var klar over, at arrogance oftest blev ramt af Nemesis, hvis man ikke var ydmyg. Og ydmyghed ligger ikke til hverken Søvndal eller Thorning.

For et år siden kom SF & S med deres luftige plan med de 12 minutter – og de andre af Kejsernes Nye Klæder. Det var i de dage, hvor Villy Søvndal nærmest kunne gå på vandet.

Udmeldingen til de radikale var klar fra makkerparret. Der var tale om en fast aftale – og man kunne ikke flytte så meget som et komma i aftalen. Radikale havde bare at tilslutte sig revl og krat af aftalen. Selvom det hurtigt viste sig, at den faste aftale med dages mellemrum skulle ændres, hver gang virkeligheden ramte blændværket.

Men det forlyder, at SF & S har deres egen 2020 plan klar i skuffen. Men det betyder vel bare, at vi først får planen at se i 2020.

Jeg forstår for så vidt godt deres modvilje for at vise planen frem.
Hvis man ser deres tidligere planer, består de oftest af en mindre del seriøse og kontroversielle dele og så resten, som er ude i hampen.
Offentliggør de planerne, vil VOK tage med tak imod de seriøse forslag og indlemme dem i egne planer. Og de mere luftige planer, vil blive særdeles grundigt belyst, så alle vælgerne kan se, at Kejseren intet har på.

SF & S er ramt af en oppositions skæbne, at toppe for tidligt. Når en regering har siddet en lang tid, så er alene det at være i opposition til regeringen, en værdi som man ikke skal kimse ad. Men da tiden gik og hverdagen meldte sig, begyndte tvivlen at melde sig hos vælgerne. Nok er ændringerne nye, men er det værd at støtte?

Så forhandlingerne mellem VOK og de radikale er logiske.

SF & S ønsker ingen forhandling med de radikale, da planen angiveligt ligger fast i hemmelige aftaler med fagbevægelsen, som til gengæld har åbnet for kasserne med medlemmernes penge.
I dette tomrum øjner de radikale deres momentum. Hellere en fugl i hånden end ti på taget.

Jeg forstår godt frustrationen, som lyste ud af lederne af 3F og FOA i TV lørdag aften. Nu har man brugt rigtig mange af medlemmernes penge på Thornings kampagne – så mange penge, at medlemmerne er begyndt at forlade foreningerne i større tal. Og så ramler hele strategien sammen om ørene på dem.

Morten Dreyer
Dragør den 8. Maj 2011

søndag den 1. maj 2011

Indret en Roma-lejr i Bernstoff Parken

Forslag: Indret et hjørne af Bernstoff Parken til fast campingplads til romaer og rumænere. Parken ligger dejligt centralt placeret i Gentofte Kommune, og udenom bor alle de bestemmende i Danmark.

Det er især dem, som mener, at vi ikke behøver grænsekontrol for at sikre et stop for tyvebander fra Østeuropa. De går fuldt ud ind for røvernes fulde bevægelsesfrihed. Det er også i dette nabolag, hvor vi finder et flertal af de dommere, som finder at romaer har et retskrav på respekt og frit ophold i Danmark uden at de har penge eller et arbejde til deres underhold.

I dag camperer romaerne på Amagerfælled og i tomme huse på Amager. Efterladenskaber viser, at der bestemt er sket massive tyverier i nabohusene. Men da naboerne her bor ret beskedent, så kræver det et højt antal af indbrud, for at banderne kan leve i Danmark og sende penge hjem.
Hvis banderne nu i stedet bosættes i Bernstoffs Parken, vil de være helt nær til boliger, hvor der er langt mere at stjæle. Ergo behøver de ikke at lave så mange indbrud.

Antallet af indbrud vil falde og forbrydelserne vil i højere grad ramme dem, som finder at vi slet ikke behøver at have grænsekontrol.
I disse dage arbejdes der i EU på at få Rumænien og Bulgarien med i Schengelaftalen – så behøver de end ikke at vise pas.