tirsdag den 15. september 2009

Har du mere end en kat ?

Er Justitsministeriet gået fuldstændig fra den ?
I disse dage forberedes en ny bekendtgørelse for kattehold i hjemmene.
Det virker som om Skrivebordsgeneralerne i ministeriet har fået carte blanche til hvad som helst.
Hvor er ministeren henne ?

På et møde forleden med ministeriet blev katteorganisationerne tromlet helt ned.

Det var intet at tale om og høringen var bare en formsag, var holdningen.

Pludselig har katteejerne katte opstaldede, et ord der ellers kun kendes fra hesteavl.

Alle skal for fremtiden have en uddannelse som dyrepasserassistent, den varer to år og indeholder også praktikuddannelse med praktikophold i f.eks. et landbrug. Her gav ministeriet dog en lille åbning og bad foreningerne komme med udkast til en uddannelse, de kunne gennemføre.

Kattestrukturen i Danmark er, at der er 4 hovedklubber, som er samlet i landsforeningen Felis Danica, som alle er medlem i verdensorganisationen FIFe, hvor der allerede er regler for, hvordan kattene skal behandles med mindste krav mv.

De har omkring 4.000 medlemmer i Danmark, der er udstedt 7.200 stamtavler i 2008 og 230 stamnavne (nye opdrættere), jeg vil tro at mindst 50% af alle medlemmer skal registreres som erhvervsdrivende og derpå gennemgå praktikophold i landbruget.

Det at have et katteopdræt i eget hjem, sidestilles for fremtiden med katteinternater og –pensioner.

Det medfører, at alle der har mere end 2 hunkatte i hjemmet, bliver herefter erhvervsdrivende i ministeriets øjne, f.eks. skal alle registreres og vil få besøg af fødevarestyrelsen.

Der må ikke lave mad til kattene i køkkenet, hvis kattene har adgang til det.

Der skal etableres gulvafløb i alle rum, kattene befinder sig i. Også i stuerne. Hvis en ejer har 3 hunkatte, skal der etableres gulvafløb i alle rum i huset, også. i soveværelset, hvis katte kan komme derind.

På et direkte spørgsmål, om hvad man skulle gøre, hvis det ikke var muligt at imødekomme alle disse krav på bopælen, var svaret enkelt: ”Så må man flytte”.

Er det virkelig med den konservative Justitsministers fulde opbakning, at ministeriet kommer med sådanne regler ?

Morten Dreyer
Dragør
www.df-dragoer.dk