torsdag den 19. juli 2018

Stats finansiering af Havdiger.

Borgerforslag. 


Stats finansiering af havdiger ?

Landets kommuner er nu i gang med at forberede anlæg af havdiger mod oversvømmelser.

Betalingen for de enkelte kommuners løsninger er meget forskellig.
Enkelte kommuner lægger udgiften på alle borgere.
Andre kommuner lægger udgiften på borgere, som bor i yderste række.
Og andre kommuner bruger en blanding heraf.

I nogen kommuner har man en kort kyststrækning og mange borgere. I andre en lang kyststrækning og få borgere til at betale regningen. 
Andre igen er alle boligerne i de forreste rækker fritidshuse og igen i andre er det helårshuse eller landbrugsjord. 

I kommunalt regi kører man med udligning. Således at kommunerne har det samme at gøre godt med overfor borgerne.  Sådan bør det også være, når det kommer til at sikre alle landets kyster. Med en samfundsopgave som havdiger, der påvirke alle, bør det være en fælles finansiering at sikre mod oversvømmelser.

Jeg har på Folketingets Borgerforslag.dk rejst emnet, som hvis 50.000 støtter det, skal behandles af partierne. Støt det venligst.

fredag den 6. juli 2018

Ingen hjælp fra Thyra Frank


Så blev jeg irettesat af Thyra Frank og hendes ministerium.
Ganske effektivt må jeg indrømme.
Jeg havde lidt håbefuldt anmodet om aktindsigt i ”ministeriets planer for en forbedring af Folkepensionen.
Nu har regeringen jo aftalt pæne lønstigninger til statens, kommunernes og regionernes personale. Og vi må se, at Folkepensionens grundbeløb ikke er forøget gennem ca 20 år, tværtimod er der kommet stedse flere modregninger for pensionisters indtægter.
Med det i mente troede jeg lidt naivt, at netop ældreministeren arbejdede aktivt for at forbedre vilkårene for folkepensionisterne.
Men nej.
Ministeriet meldte klart ud. Ældreministeriet har absolut ingen planer om nogen forbedringer. Som det kontant nævnes:

“Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at der ved en søgning i ministeriets journalsystem ikke findes dokumenter eller sager, der er relevante for din anmodning.”

søndag den 1. juli 2018

Luk for muslimsk indvandring.

Vidste du det ?
I mere end 700 år var Nordafrika et rigt og frodigt samfund ?

Under Romerriget var Nordafrika kejserdømmets kornkammer, hvorfra de hentede korn og andre fødevarer til at brødføde Roms masser.
Selv da det vestlige Romerrige brød sammen i år 476, fortsatte den økonomiske fremgang i området ved Middelhavet.. Det skete i en perlerække af Bystater, som voksede og blev rigere og rigere ved handel med de andre byer. 
F.ex. Alexandria: Her gik oldtidens genier i skole. Verdens første center for forskning og oldtidens største bibliotek lå i den egyptiske by Alexandria. Her valfartede den tids store videnskabsmænd til. De beregnede blandt andet Jordens omkreds, opfandt dampmaskinen, kortlagde nerver i menneskekroppen og tegnede verdenskort. Efter islam blev bibliotekets bøger brændt af for at opvarme badene.

Den fantastiske udvikling blev brat ændret ved at den islamiske krigerkult bredte sig i 700 tallet. By efter by blev erobret, vandaliseret og plyndret totalt, selv vanddingsanlæggene blev smadret. Det medførte, at rige og frodige byer med måske 300.000 indbyggere, efter en lille generation næppe kunne brødføde en nomadefamilie med kameler og får.

Derfor bør der være stramme regler for indvandring.