søndag den 1. juli 2018

Luk for muslimsk indvandring.

Vidste du det ?
I mere end 700 år var Nordafrika et rigt og frodigt samfund ?

Under Romerriget var Nordafrika kejserdømmets kornkammer, hvorfra de hentede korn og andre fødevarer til at brødføde Roms masser.
Selv da det vestlige Romerrige brød sammen i år 476, fortsatte den økonomiske fremgang i området ved Middelhavet.. Det skete i en perlerække af Bystater, som voksede og blev rigere og rigere ved handel med de andre byer. 
F.ex. Alexandria: Her gik oldtidens genier i skole. Verdens første center for forskning og oldtidens største bibliotek lå i den egyptiske by Alexandria. Her valfartede den tids store videnskabsmænd til. De beregnede blandt andet Jordens omkreds, opfandt dampmaskinen, kortlagde nerver i menneskekroppen og tegnede verdenskort. Efter islam blev bibliotekets bøger brændt af for at opvarme badene.

Den fantastiske udvikling blev brat ændret ved at den islamiske krigerkult bredte sig i 700 tallet. By efter by blev erobret, vandaliseret og plyndret totalt, selv vanddingsanlæggene blev smadret. Det medførte, at rige og frodige byer med måske 300.000 indbyggere, efter en lille generation næppe kunne brødføde en nomadefamilie med kameler og får.

Derfor bør der være stramme regler for indvandring.

1 kommentar:

SR sagde ...

Nemlig ! (Jo, jeg vidste det, det lærte vi i skolen i forrige århundrede)