tirsdag den 15. september 2009

Har du mere end en kat ?

Er Justitsministeriet gået fuldstændig fra den ?
I disse dage forberedes en ny bekendtgørelse for kattehold i hjemmene.
Det virker som om Skrivebordsgeneralerne i ministeriet har fået carte blanche til hvad som helst.
Hvor er ministeren henne ?

På et møde forleden med ministeriet blev katteorganisationerne tromlet helt ned.

Det var intet at tale om og høringen var bare en formsag, var holdningen.

Pludselig har katteejerne katte opstaldede, et ord der ellers kun kendes fra hesteavl.

Alle skal for fremtiden have en uddannelse som dyrepasserassistent, den varer to år og indeholder også praktikuddannelse med praktikophold i f.eks. et landbrug. Her gav ministeriet dog en lille åbning og bad foreningerne komme med udkast til en uddannelse, de kunne gennemføre.

Kattestrukturen i Danmark er, at der er 4 hovedklubber, som er samlet i landsforeningen Felis Danica, som alle er medlem i verdensorganisationen FIFe, hvor der allerede er regler for, hvordan kattene skal behandles med mindste krav mv.

De har omkring 4.000 medlemmer i Danmark, der er udstedt 7.200 stamtavler i 2008 og 230 stamnavne (nye opdrættere), jeg vil tro at mindst 50% af alle medlemmer skal registreres som erhvervsdrivende og derpå gennemgå praktikophold i landbruget.

Det at have et katteopdræt i eget hjem, sidestilles for fremtiden med katteinternater og –pensioner.

Det medfører, at alle der har mere end 2 hunkatte i hjemmet, bliver herefter erhvervsdrivende i ministeriets øjne, f.eks. skal alle registreres og vil få besøg af fødevarestyrelsen.

Der må ikke lave mad til kattene i køkkenet, hvis kattene har adgang til det.

Der skal etableres gulvafløb i alle rum, kattene befinder sig i. Også i stuerne. Hvis en ejer har 3 hunkatte, skal der etableres gulvafløb i alle rum i huset, også. i soveværelset, hvis katte kan komme derind.

På et direkte spørgsmål, om hvad man skulle gøre, hvis det ikke var muligt at imødekomme alle disse krav på bopælen, var svaret enkelt: ”Så må man flytte”.

Er det virkelig med den konservative Justitsministers fulde opbakning, at ministeriet kommer med sådanne regler ?

Morten Dreyer
Dragør
www.df-dragoer.dk

onsdag den 13. maj 2009

Italien viser vejen

Nyt fra EU valget :
Matock-dommen: Non ha mai sentito parlare di

I Danmark er både regering og store dele af oppositionen gået nærmest i koma over Metock-dommen, som angiveligt skulle undergrave landenes selvstændighed med hensyn til indvandring. Man er i stærk vildrede om hvordan man skal forholde sig til dommen. Radikale og Enhedslisten har kastet sig ned på maven. Venstre og Konservative aner ikke deres levende råd.
Det er vel kun Dansk Folkeparti, som er klar i sin afvisning af dommen.
Men i Italien er situationen helt anderledes. Deres statsminister, Silvio Belusconi, udtrykker det klart: ”Non ha mai sentito parlare di” – direkte oversat: ”Den har vi aldrig hørt om !”
Så derfor fortsætter man i Italien, som man selv vil, for at beskytte sig mod en massiv indvandring og de forbrydelser det medfører.
Det italienske parlament har netop vedtaget en lang række skærpelser af udlændingelovene, som netop nu venter på godkendelse i senatet, som er deres andetkammer.
Italien vil satse massivt på afskrækkelse frem for velkomstgaver til ulovlige indvandrere. Efter loven vil enhver, der rejser illegalt ind i landet betale 5.00 til 10.000 euro i bøde – op til 75.000 kroner. Den er udlejer en bolig til en illegal indvandrer skal regne med fængsel i op til tre år. Til sammenligning får en bankrøver i Danmark, som er bevæbnet med et kraftigt skyldevåben 2 til 2½ år. Italienerne mener det alvorligt. Dertil hæves prisen for en opholdstilladelse til 200 euro.

EU-valget den 7. juni.

Det er et vigtigt valg, som finder sted søndag den 7. juni. Hvem skal repræsenterer Danmark i EU-parlamentet. Skal det være personer, som sætter hensynet til Danmark højest – eller skal det være ja-sigere til alt hvad embedsmændene i EU måtte finde på.
For helt ærligt: Er der i dag nogen områder tilbage, hvor EU ikke ønsker at blande sig i dansk lovgivning.
Allerede i dag kommer omkring 80% af al dansk lovgivning fra Bryssel, og der er ikke udsigt til at andelen bliver mindre. Hvis Lissabon-traktaten træder i kraft vil andelen blive større og Folketingets rolle bliver at blåstemple beslutninger uden mulighed for offentlig debat, og uden at danske borgere har haft mulighed for at påvirke eller afvise beslutningerne. Valget er vigtigt. Dansk Folkeparti en række rigtig gode kandidater.

Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør
www.df-dragoer.dk