lørdag den 13. november 2010

Giftigt græs mod fugle i Kastrup

Et stort tillykke til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og EU

Anlægget af et paradis for gæs lige uden for startbanerne i Københavns for et par år siden er en stor succes.
EU bevilgede et tocifret millionbeløb til anlægget på mere end 200 hektar på Amagerfælled.
Der blev anlagt 19 såkaldte Opstemningsanlæg som sikre, at hele området kan være et konstant vådområde, som netop tiltrækker gæs.

Det er lykkedes over alle forventninger, antallet af blandt store fugle og især gæs har været stærkt stigende lige siden.I titusindvis af gæs i sæsonen.

Det giver naturligvis ekstra sammenstød imellem fly og fugle.

I 2008 var der 79 sammenstød mellem fly og fugle i luftrummet over Kastrup, hvor af de 43 var med mellemstore og store fugle.

Men sidste år var antallet af "birdstrikes" steget til hele 137 - 87 af dem med mellemstore og store fugle.

Flysikkerheden er under pres – og det skyldes den absurde idé med at lave et eldorado for gæs få meter fra startbanerne.

Københavns Lufthavn vil over de næste år erstatte bevoksningen på hele lufthavnsarealet med giftigt græs meddeles det nu.

- Ind imellem har lufthavnen været magnet for fugle, fordi vi har utroligt mange mus. Nu går vi ind og angriber fødekilden, siger lufthavnens biolog Mogens Hansen.
Denne løsning er dog kun halv.

Gæs flyver gerne op til 30 km for at spise. Og de er flokdyr. Når man har set flokke af gæs med mere end 500 fugle græsse på enge i Dragør, vil man vide, at der er alvorlige sikkerhedsproblemer med flysikkerheden. 2 gange om dagen krydser sådanne fugleflokke startbanerne i lav højde.

Det rejser spørgsmålet: Hvad gør Statens Luftfartsvæsen ?

Hvordan kan det være at de i første omgang godkendte et fuglereservat i strid med alle internationale aftaler om lufthavne. Og hvad vil de gøre for at fremtidssikre lufthavnen imod fuglekatastrofe.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds
Medlem af Dragør Byråd
Tlf: 2872 7394
mortendreyer@msn.com

Tak til Poul Nyrup

Mange tak til Poul Nyrup.Hvem behøver fjender, når man har Poul Nyrup Rasmussen som ven ?

VOK fremlægger en plan om at styre indvandring med et point system.

Ledelserne af både Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti støtter fuldt ud planerne, som hr. Søvndal og fr. Helle Thorning bakker fuldt op om. Så bryder en modstand frem i SF´s gamle og glemte bagland. De bliver midlertidig banket på plads, så nu ligger sagen som en armeret håndgranat, som kan aktiveres når som helst.I dette dødvande indtræder så Poul Nyrup på slap linie.

Først underkender han S-ordføreren Henrik Dam Kristensen, som står tilbage som en idiot, efter at Dam positivt havde godkendt idéen med accept fra Thorning.Derpå betegner han alle midtervælgerne, som noget meget grimt som katten har slæbt ind – de samme vælgere som Rød Blok ikke kan undvære.Nyrups eget parti tabte valgene i 2001, 2005 og i 2007 på udlændingepolitikken. Nu fører rød blok stort på point i meningsmålingerne, alene fordi dette forkætrede politiske emne i hele valgperioden har været usynligt i den offentlige debat.

Ingen gad tale om det. Og hvad sker der så?

Jeg vil gerne takke Poul Nyrup for endnu en valgperiode med VOK. Det var et godt initiativ du kom med. Jeg ser nu frem til at blive valgt ind i Folketinget - kredsen er nu sikret.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

mandag den 8. november 2010

S + SF vælger at stå udenfor boligforlig

Få så sat vedligeholdelsen af de almennyttige boliger i gang.

Hans Engell sætter søndag fokus på boligforliget mellem VOK og de radikale.

Det nuværende forlig er ved at udløbe og skal fornyes. Det er derfor positivt, at der tegner sig et flertal, som vil sætte gang i fornyelserne. I alt for mange år har boligselskaberne måtte udsætte nødvendige arbejder, så mange ejendomme fremtræder nedslidte.

Hvis forhandlingerne falder på plads kan vi se frem til en massiv indsats med rigtig mange jobs hos håndværkerne indenfor kort tid. De fleste boligselskaber ligger inde med en række projekter, så vi kan få de danske håndværkere i gang igen til glæde for boligstandarden i udlejningsejendommene.

Engell nævner, at et stort hurtigt forlig vil gavne VOK, de radikale, håndværkerne og beboerne i de almennyttige boliger – så hvad er der at vente på ? Kom i gang nu.

Men hvorfor deltager Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ikke ?