fredag den 25. februar 2011

Ghadaffi er en sand humanist

FN er nu i stor klemme.
Hvad gør man nu, hvis Ghadaffi væltes?

Når en af de talløse danske menneskerettigheds-organisationer møder modstand, oftest i form af vantro, hån, spot og latterliggørelse – ja så klager de bare opad.
I første omgang til de skattebetalte slags, som Institut for Menneskerettigheder eller Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. Dernæst kommer så Den Europæiske Menneskeretsdomstol.
Hjælper det ikke, så går man til toppen, nemlig til selveste FN: UN Council for Human Rights.
Så får selv de mest absurde klager medhold.
Men hvad gør selveste FN, hvis frihedens og menneskehedens fremmeste fortaler, oberst Mohammed Ghadaffi, væltes fra magten ?
Han er jo det yderst agtværdige medlem af UN Council for Human Rights.
I FN er det ham, som gennem årene har siddet og fastslået, hvad menneskerettigheder er på verdensplan.
Mon ikke vi burde tage en del tidligere domme op til revision – og fjerne den automatiske godkendelse af enhver FN tilkendegivelse af hvad det er ret og vang ? Alle konventioner bør gennemgås med henblik på hvad der reelt gavner Danmark – og ikke bare for at være med i det gode selskab af sande humanistiske mennesker som Ghadaffi og hans venner fra Angola og Cuba.
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

torsdag den 24. februar 2011

Afsoning i Rumænien ?

Regeringens forslag om at privatisere dele af fængselsvæsenet kunne måske være en idé.

Det netop åbnede nye fængsel ved Horsens minder lidt rigeligt om et feriecenter i provinsen.

Privatisering kunne være en løsning - men anden løsning kunne også være at outsource en del af fængslerne til udlandet.

Tænk om vi indgik aftaler om fængselsophold i Rumænien, Jordan, Kenya og Brasilien.

Derved kunne vi lade udenlandske dømte afsone i nærheden af deres hjemland.
Det må være mere rart end at skulle vansmægte i et koldt fremmed fjendligt dansk fængsel.

Og så er de jo næsten helt hjemme, når de udvises efter afsoningen.

Der er to andre gode grunde til at gennemføre det.

Det er langt billige for skatteyderne - og det føles vel også mere som en rigtig straf for forhærdede forbrydere, end de kurophold som dansk fængsler opfattes som.Morten DreyerFolketingskandidat for Dansk Folkeparti

søndag den 20. februar 2011

Vi har brug for revision af konventionerne

Det kommende Folketing efter valget bør reviderer Danmarks deltagelse i alle de konventioner, som skiftende regeringer har bundet os til gennem årene efter 2. Verdenskrig.

Sådanne aftaler kunne måske have været en god idé, da man tilsluttede sig for mange år siden. Siden har Verden ændret sig markant. Men den enkelte konvention står uændret fra tidernes morgen. En del konventioner er vedtaget efter en mere eller mindre debat i Folketinget, imens andre bare er vedtaget ved en regeringsbeslutning uden offentlig debat inden.De enkelte konventioner, som har indflydelse på dansk selvstændig politik, bør gennemgås grundigt. Hvilke fordele er der for Danmark ved at deltage i dem – og hvilke ulemper er der ?

Når det er på plads kan man tage stilling til, om de fortsat skal gælde, og vi ikke hellere burde melde os ud med tak til de andre lande for den tid er gået.

Dette gælder naturlig også for EU-regler. Der er regler, som direkte er livsfarlige. Årsagen til at det tog så lang tid at redde efterskoleeleverne efter deres vanvidssejlads ved Præstø skyldes at deres redningsveste var i sorte/mørke farver, som redningsmandskabet ikke kunne se. EU regler forbyder medlemslandene at kræve at redningsveste er i pangfarver, som rød eller orange, som let ses i vandet. Et sådan krav kan opfattes som en teknisk handelshindring og derfor ulovligt.Naturligvis skal vi have internationale aftaler om Vores relationer med andre lande – men det skal ske på en måde, hvor Danmarks selvstændighed bevares og Vores interesser forsvares.

lørdag den 12. februar 2011

LO er ren Groucho Marx

Dansk fagbevægelse er ramt af Marx – Groucho Marx altså.
Først hævder de, at medlemmerne knokler alt for hårdt og at de ikke kan mere – og så foreslår de at arbejdstiden øges med 12 minutter.
Groucho Marx udtalte engang med patos i stemmen: Dette er min principper – og dem står jeg fast på.
Men hvis De ikke lide dem, så har jeg også andre principper.
For Groucho var det en vits – men for Harald Børsting er det vist alvorligt ment.

Morten Dreyer

fredag den 11. februar 2011

Så blev Mubarak endelig gået

Så gik Mubarak endelig. I EkstraBladet skriver Nils-Chr Nilson om USA´s beskidte bøddel – og ja, Mubarak var en skidt knægt, for at sige det mildt.
Men han var samtidig en god demokratisk socialdemokrat. Først da demonstrationerne viste sig at lykkedes, valgte organisationen Socialist International at melde ham og hans parti ud straks.
Indtil da havde han været et skattet medlem af klubben, hvor Poul Nyrup Rasmussen rejser rundt som en ambassadør, hvor man holder hyggelige og hjertelige møder med personer som Mubarak og Ben Ali fra Tunesien.
Så ganske vist var Mubarak USA´s beskidte bøddel, men han var samtidig bedsteven med Poul Nyrup – lige indtil den 31. januar 2011, da den folkelige opstand viste sig at holde.

mandag den 7. februar 2011

Højesteretspræsident Børge Dahls forhold til Straffeloven

Højesteretspræsident Børge Dahls forhold til Straffeloven minder en del om begrebet ”Kristus Typer ". Det begreb dækkede i det vilde vesten over den største skriftstørrelse, som en avis havde. Den brugte man aldrig, da den blev reserveret til den dag, hvor Jesus Kristus genfødt.
”Det er undergravende for befolkningens tillid til domstolene, når nogle politikere beskylder domstolene for ikke at rette sig efter loven”, siger Højesterets præsident Børge Dahl. Han afviser, at dommerne lægger et lavere straffeniveau, end politikerne ønsker.

Hvis man ser på mange domme, så afspejler de ønsket fra dommerstanden om hele tiden, at dømme under maksimumstraffen, så der altid er en ekstra bonus til den ultimative forbryder.
Men er det hvad Folketinget ønsker ?
Mon ikke holdningen i dommerstanden sætter sig ud over Grundloven, hvor man ellers fastholder: Ingen ved siden af – og ingen over Folketinget.
Morten Dreyer
Folketingskandidat
Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

søndag den 6. februar 2011

Så tillykke med hykleriet Mogens.

Lykketoft er årets største hykler.
Indtil nu, så fører Mogens Lykketoft stort.
Det bliver svært at overgå.
Lørdag stod han på ladet af en lastvogn på Rådhuspladsen i København og talte varmt om opstanden i Egypten.
Lykketoft gav sig 100 %. Socialdemokraterne støtter den nye demokratibevægelse fuldt ud. Han var på overfladen ret følelsesladet – og på en måde virkede det på mange, som om han mente det alvorligt.
Det absurde i hans attitude er, at indtil to uger siden var Egyptens diktator, Mubarak, og hans tyran parti et skattet og vellidt medlem af organisationen af internationale socialister. Link: http://www.socialistinternational.org/
Ved møde efter møde mødtes Poul Nyrup på vegne af Socialdemokraterne med både Ben Ali fra Tunesien og Mubarak fra Egypten. Her sad de og slog hinanden på skulderen og talte om fremgangen for den demokratiske socialisme.
Gennem snart 30 år har Mubarak modtaget velvillige udsendinge fra de europæiske socialdemokratier, uden der har været den mindste smule ubehag fra dem om at omgås en despot med blod på hænderne. Her hyggede man sig ved kaffen og en god cognac efter festmiddagen med den ansvarlige for tortur og drab. På intet tidspunkt tog man afstand fra hans politik. Han var en god socialist og hjertelig velkommen i foreningen.
Så kom protesterne for 14 dage siden, og da det viste sig, at der var opbakning i befolkningerne i Tunesien og Egypten, så reagerede den pæne socialistorganisation og meldte dem ud med det samme.
Så hurtigt, at Mogens Lykketoft nu kan stå på ladet af en lastvogn lørdag og holde en flammende tale om solidaritet med demonstranterne i Kairo.
Så tillykke med hykleriet Mogens. Din indsats bliver svær at overgå.
Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

lørdag den 5. februar 2011

50 % rabet til terrorist

Ni år bag tremmer i et dansk fængsel og dernæst udvisning til Somalia. Det er den korte kommentar til dommen over den hellige kriger fra Somalia.

Men er det rigtigt ?

Kriminalforsorgen har deres egen tidsregning.

Tid i varetægtsfængsel tæller dobbelt.

En tilhørende udvisning medfører 50 % rabat på fængselstiden.

Da han har siddet et år i varetægtsfængsel, har han allerede i forsorgens øjne afsonet 2 år.

Derpå får han 50 % rabat, så han vil blive udvist om 3½ år. 1. august 2014 vil han sidde på et fly ud af landet. Sandsynligvis vil han dog blive udsendt allerede i juni, da der jo er ferietiden at tage hensyn til.

Så meget for de 9 år.

Men dertil er der så udvisningen. Et alt for højt antal af udviste kriminelle vælger på trods af domme at komme retur til Danmark. Hvis de gør det og vel at mærke arresteres så sker der ikke alverden. De får et par dage i varetægtsfængsel, inden de atter sendes ud med et fly.

Vi burde have lave to ændringer i straffeloven.

Man bør i sådanne sager afsone fuld tid – og overtrædelse af en udvisningsdom bør kunne mærkes føleligt.

Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

onsdag den 2. februar 2011

SF´er flygter fra ansvaret

SF´s Socialordfører, Özlem.Cekic er nu aktiv. Som hun nævner i sin blog i uge 5:
Vi vil give alle forældre mulighed for at give deres børn en værdig opvækst.
Det lyder positivt, men hvor skaffer vi alle de friskolepladser fra ?
For et par måneder siden trak hun sin egen søn ud af Tårnbys hæderkronede skolevæsen, med ordene, at hun ikke ønskede at lægge barn til skolelærernes systematiske mobning af Cekic jr.

Jeg kan på en måde godt forstå hende. Hvorfor skal hendes barn lide under en dårlig skole.

Men på den anden side: SF har sammen med Socialdemokraterne fuldt flertal i byrådet. Hvorfor bruger hun ikke sine kræfter på at ændre skolen, så der ikke mobbes fra hverken lærere eller elever ?
Eller sørger for at skolen bliver bedre fagligt – alle Tårnbys skoler er så dårligt fungerende, at de i 9. klassernes afgangsprøver ligger lavest i hele landet. Børnene lærer mindst af alle i kongeriget. Alle skolerne ligger blandt de dårligste 3 % af landets 1500 folkeskoler.
Tænk om fr. Cekic, som er Socialistisk Folkepartis magtfulde socialordfører og mulig ministeremne, havde taget kampen op med skolen.
Og kæmpet for at afskaffe mobning og for at sikre en ordentlig skolegang for eleverne. Hvordan kan hun som rollemodel vælge den lette vej ud, og prisgive skolen resterende elever? Men hun flygtede fra ansvaret.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti