søndag den 29. juni 2014

Thorning vægtede sin karriere højere end sikkerhed

Regeringen har sat kampen imod grænseoverskridende kriminalitet under angreb.
Det startede, da Thorning i EU godkendte, at politisamarbejde for fremtiden skal flyttes til EUs bureaukrati. Derved kommer det i konflikt med Danmarks retsforforbehold. Socialdemokraterne valgte med åbne øjne ændringen og nu har vi problemerne.
Havde regeringen tænkt klart, ville man have kædet det sammen med et tillæg til Retsforbeholdet og problemerne løst.
Men man valgte ikke at gøre det ikke, og derved opstod problemet.
Årsagen må nok tilskrives Thornings jobønsker i EU. Hvis hun skulle være en acceptabel kandidat for de andre, kunne hun ikke bruges Danmarks vetoret overfor ændringer.

Skal vi fortsætte politisamarbejdet i Europol forudsætter det en af to ting:
1) Ophævelse af Retsforbeholdet, hvor dansk indvandrings- og flygtningepolitik flyttes til bureaukraterne i EU eller
2) En særskilt aftale, hvor alle EUs andre lande skal godkende det.
Det kan holde hårdt. Aftalen burde have været på plads inden vi opgav vetoretten.

Men mon ikke det kan lade sig gøre, at opnå en aftale alligevel?
Danmark har stor interesse i et fortsat godt samarbejde med de andre.
Men de andre lande har også stor interesse i, at vi er med i samarbejdet. Uden et samarbejde kan Danmark blive en helle for udenlandske kriminelle. Sålænge de ikke øver kriminalitet i kongeriget, vil de kunne fortsætte deres ugerninger i resten af Europa.
Der kommer en aftale, hvis regeringen ønsker det.

lørdag den 28. juni 2014

En forrygende uge i Dragør

Usædvanlig uge i Dragør

Det har ikke været en almindelig dag på kontoret på Dragør rådhus den sidste uge.
Man kan også kalde det for Store Skiftedag.

For en måned siden fik Velfærdsdirektøren et nyt større job i Halsnæs Kommune. Et stort tillykke til Kim Jørgensen personlig. Men et tab for Dragør, da han var en vidende og pragmatisk leder, som dygtigt styrede sit store område.
I sidste uge valgte ansættelsesudvalget en ny direktør. Ansøgerfeltet bestod af 48 dygtige og erfarne personer. Hans navn vil blive offentliggjort så snart papirarbejdet er endelig på plads. DF har stor tiltro til ham som en erfaren mand.

Så vidt, så godt.

Men samtidig blev det meddelt, at Dragørs Teknisk Direktør havde fået et ny job som Kommunaldirektør i Sorø fra august. Tillykke til Søren for hans karrierespring, men det giver et hul i Dragør.

En time senere blev det meldt, at Udviklingskonsulent på skoleområdet havde accepteret et større job i Hvidovre.

Og to timer senere kom meldingen, at Sundhed og Omsorgschef Ulla Kusk skulle starte august i Vallensbæk.

Og som rosinen i pølseenden kom så sagen om Kommunaldirektør Michael Schrøder, hvor en samtale med borgmesteren endte med en fælles aftale:

"Kommunaldirektør Michael Schrøder fratræder

Dragør Kommune har indgået en gensidig aftale med kommunaldirektør Michael Schrøder om at stoppe samarbejdet.

Genbesættelse af stillingen
Kommunalbestyrelsen vil efter sommerferien tage stilling til hvordan posten som kommunaldirektør genbesættes."

Hvad så Dragør ?

Disse rokeringer har medført korte, men intense samtaler i flertalsgruppen VACO.
Der vil inden for kort tid ansættes en midlertidig erfaren kommunaldirektør, som kan forestå arbejdet i de næste måneder indtil en ny kan ansættes.

På teknisk område er en afdelingsleder konstitueret som chef.

På de øvrige områder er der aftalt procedurer, som imødekommer alle de opgaver, som forestår i denne mellemtid.
Ikke mindst er det vigtigt, at budgettet for 2015 kommer godt i hus. Men det er heldigvis sat godt på skinner og vil ikke blive berørt nævneværdigt.

Efter sommeren vil der komme stillingsopslag til posterne. Det vil ske i god ro og orden, efter at byrådet har fået aftalt profilerne for de enkelte stillinger godt igennem.
Med de dygtige medarbejdere på alle niveauer som Dragør har, er det heldigvis muligt at trække stillingsbesættelserne ud, indtil byrådet har taget stilling til de krav vi stiller til de kommende chefer.
Hellere vente lidt og få de rette personer på posterne. Det er DFs holdning.

fredag den 27. juni 2014

Det er gratis at bryde et indrejseforbud

 De to romabrødre Stefano og Django Levakovic har netop fået stadfæstet deres udvisningdom og bliver efter endt afsoning sendt ud ud af Danmark. Det sker, efter de den 22. august 2012 begik et groft hjemmerøveri og tyveri mod en 77-årig meget svagelig mand.
Gennem 40 år har familien været en stadig voksende hovedpine for de sociale områder, for politiet, for fængselsvæsenet og ikke mindst for de alt for mange ofre for deres forbrydelser.

Nu burde man måske være glad. Når halvdelen af deres fængselstraf er udstået, bliver de under politieskorte sendt retur til Kroatien. Udviste slipper med halv straf finder regeringen.
Så skulle man tro, at Nirvana kom til Danmark.
Problemet er bare, at de samme dag hvor de lander i Kroatien, kan tage næste Rumænien bus. Uden dansk grænsekontrol kan de dagen efter stå af bussen midt i København igen, og fortsætte deres kriminalitet.
Hvis de på et tidspunkt måtte blive fanget under ny kriminalitet overfor danske pensionister,  vil straffen bare være  en fornyet udvisning.
Der bør være en hård ubetinget fængselsdom for at bryde et indrejseforbud. Regeringen har gjort det straffrit.

onsdag den 25. juni 2014

Ny byggeskik for børnehaver

Ny standard for underskoler i Sverige.
I Stockholm har man indført en ny byggestandard for børnehaver, som tager højde for det mangfoldige og nye Sverige. Det er børnehaven Ugglan.
Den er netop indviet på resterne af den tidligere nedbrændte institution.
Det ligner en bunker med metalfacader og metaltage. Et højt solidt gitter armeret med projektører og tv kameraer hele vejen rundt.
Legepladsen ligger i en atriumgård i bygningen, så børnene er i sikkerhed for vådeskud.
Bunkeren beskrives som en prototype med stålplader for at klare det multikulturelle samfund. Og modellen anbefales, når man for fremtiden genopbygger nedbrændte institutioner
Når almindelige børnehaver er beklædt med aluminium og ligner højsikkerhedsfængsler, da har samfundet drevet det vidt.


mandag den 23. juni 2014

Sammenskudsgilder på sygehusene

Sammenskudsgilde på sygehus er essensen visse regioners nye tiltag om at fødende kvinder bør medbringe bleer og sengetøj m.m.
Og udvikler det sig, må vi nok for at beskytte de svageste, få lavet en fast omregningstabel for de forskellige private donationer, som den enkelte medbringer til fællesskabet. Hvormange bleer skal man bytte for et lagen ? Der vil opstå et veritabelt tuskhandel marked, hvor den fødende imellem veerne, skal forholde sig til bytteforholdet imellem de forskellige forbrugsgoder.

På det nye kæmpesygehus i Hillerød har Socialdemokraterne og SF valgt at bygge uden et centralkøkken.
Vil man så sætte skilte op i de enkelte afdelinger med telefonnumre på det lokale pizzarias udbringningsservice, så den enkelte kan bestille sin egen favorit ? Under devisen: Du ringe - vi bringe !
Virkeligheden er, at flertallet i Region Hovedstaden har opgivet at bruge god og nærende kost som en del af behandlingen.

Har man gennemtænkt hygiejnen i tanken om selv at medbringe bleer m.m.?
Det er ikke alle, som har samme hygiejnestandard som andre.

Molbo agtig scanning

Netop nu arbejder politiet på at starte elektronisk nummerplade tjek.
Man kommer lidt sent i gang, men bedre sent end aldrig.
Man kan derefter opsætte mobile anlæg på udvalgte steder.

På årsbasis forventer politiet:

50 rapporter om organiseret kriminalitet

25 pct. flere inddragelser af nummerplader

Fem pct. flere standsninger af udenlandske kriminelle

400 pct. flere matcher på køretøjer etc. efterlyst i Schengen-området

50 rapporter om tilrejsende kriminelle

Det lyder godt.
Men at løbe an på at flytte måleapparatur rundt på gader og veje virker lidt molboagtigt.
Tænk om man også opstillede faste måleanlæg ved grænserne. Alle biler som kører ind i landet bliver tjekket for tyveri, manglende forsikringer, efterlysninger m.m. Er der bid bliver bilen stoppet straks og situationen kan afklares øjeblikkelig.

Det er dog bedre end at lade forbrydere køre uhindret ind i Danmark og derpå håbe på, at de senere spottes ved en sporadisk stikprøvekontrol i Klovtoftekrydset eller på Holbæk motorvejen.

søndag den 22. juni 2014

Udviklingen skrider fremad i Sverige

Ny standard for børnehaver i Sverige.
I Stockholm har man indført en ny byggestandard for børnehaver, som tager højde for det mangfoldige og nye Sverige. Det er børnehaven Ugglan.
Den er netop indviet på resterne af den tidligere nedbrændte institution.
Det ligner en bunker med metalfacader og metaltage. Et højt solidt gitter armeret med projektører og tv kameraer hele vejen rundt.
Legepladsen ligger i en atriumgård i bygningen, så børnene er i sikkerhed for vådeskud.
Bunkeren beskrives som en prototype med stålplader for at klare det multikulturelle samfund. Og modellen anbefales, når man for fremtiden genopbygger nedbrændte institutioner
Når almindelige børnehaver er beklædt med aluminium og ligner højsikkerhedsfængsler, da har samfundet drevet det vidt.
lørdag den 21. juni 2014

Hvad med Mørketallene ?

Hvad med mørketallene ?

Politiet oplyser, at mere end hvert fjerde indbrud skyldes tilrejsende østeuropæere.


Flere end 2.000 statsborgere fra tolv østeuropæiske lande er i årets første tre måneder blevet sigtet for overtrædelser af straffeloven og særlovene.

27,4 procent af alle sigtelser for indbrud i private hjem bliver begået af tilrejsende udlændinge, flere end en fjerdedel af de indsatte i landets fængsler er udenlandske statsborgere, og antallet af rumænere, der sigtes for en lovovertrædelse i Danmark, er steget fra godt 1.600 personer i 2010 til flere end 3.000 personer i 2013.

Men er tallet ikke endnu højere ? Efter regeringen fjernede al grænsekontrol af ideologiske og idiotiske årsager er kriminaliteten bare steget og steget
Hvis tilrejsende udlændinge "kun" begår 27,4 procent af indbruddene, så må politiet være særdeles effektive ved at pågribe alle.
Mon ikke der er en hel del flere indbrud, som skyldes Schengens åbne grænser?

onsdag den 18. juni 2014

Absurd dyre cykler

By Cykler på København

En cykel koster det samme som en halv ny bil, som kan får for under 100.000,-
Det kommer med andre ord til at koste mere per elbycykel end nyprisen for Bjarne Riis' Pinarello vindercykel under Tour de France.

De nyanskaffede 1860 el-bycykler kommer til at koste skatteyderne i København, Frederiksberg og Staten, gennem deres ejerskab af DSB, 46.236 kroner per cykel - eller i alt 86 millioner kroner, viser et notat fra Københavns Kommune, der i sidste uge vedtog deres del af udgiften i teknik- og miljøudvalget.

Frederiksberg har også sagt ja.


En samlet borgerlig fløj i København stemte mod el-cyklerne.

Det er fuldstændig vanvittig spild af skattekroner at sætte så dyre cykler med avanceret elektronik på gaden, når man erfarede hvormange af de tidligere bycykler endte i kanalerne og i søerne.

Men borgerne kommer ikke til at cykle gratis på de dyre cykler. Folk skal nemlig leje dem for 25 kroner i timen. De fleste af de anslåede millioner går dog til firmaet Gobike, der over de næste otte år skal levere og vedligeholde cykler og ladestationer.

 Det offentlige tilskud ligger på knap 6000 pr. cykel pr. år.
Man må sætte projektet højt eller have så mange penge i kommunekassen, at man ikke kan bruge pengene på Ældreområdet, Socialområdet eller Sundhedsområdet.

Hvad med hygiejnen ?

Sammenskudsgilde på sygehus var essensen af Lars Ersgaards skønne indlæg i JP onsdag om visse regioners nye tiltag om at fødende kvinder bør medbringe bleer og sengetøj m.m.
Og udvikler det sig, må vi nok for at beskytte de svageste, lave en fast omregningstabel for de forskellige private donationer, som den enkelte medbringer. Hvormange bleer skal man bytte for et lagen ? Indfører man det, vil der opstå et veritabelt tuskhandel marked, hvor den fødende imellem veerne, skal forholde sig til bytteforholdet imellem de forskellige forbrugsgoder.
På det nye kæmpesygehus i Hillerød har Socialdemokraterne og SF valgt at bygge uden et centralkøkken.
Vil man så sætte skilte op i de enkelte afdelinger med telefonnumre på det lokale pizzarias udbringningsservice, så den enkelte kan bestille sin egen favorit ? Under devisen: Du ringe - vi bringe ! Virkeligheden er, at vi i Region Hovedstaden har opgivet at bruge god og nærende kost som en del af behandlingen.

Har man gennemtænkt hygiejnen i tanken om selv at medbringe bleer m.m.?
Det er ikke alle som har samme hygiejnestandard som andre.

lørdag den 14. juni 2014

Indfør telefon jamning

Igen og igen hører man om varetægtsfængslede og om dømte, som trods isolation får fat på en mobiltelefon, så de kan påvirke vidner. Vidner, som derefter mister hukommelsen og modsiger deres tidligere afgivne erklæringer.
Mobiltelefoner kommer ind i fængsler på mange måder.
Nogle telefoner kastes bare over muren, hvor andre telefoner bæres ind bag murene af personer, som ikke undersøges.

Det er et alvorligt problem for retssikkerheden, og løsningen ligger dog lige for.
Det er simpelt at lave Mobile phone jammer, som stopper al brug af mobiltelefoner indenfor et afgrænset område.
Kunne det ikke være en simpel løsning at stoppe for mobiltelefoni indenfor et fængsels mure ?

tirsdag den 3. juni 2014

Ebberøde Bank versus EU

Kommuner og Regioner åbner lobbyistkontorer i Bruxelles.

Sagen er absurd, men det er atter en af disse EU ting.

I dag har EU i høj grad udviklet sig til Ebberød Bank.

Først sender medlemslandene milliarder til Bruxelles. Danmark ca 17 mia.

Derpå ansættes nogle dygtige og særdeles dyre DJØFere, som skaber en række planer, som de mener er gode for borgerne.

I de enkelte medlemslande opretter man nu en række afdelinger med hvert deres specialer med andre dygtige og dyre DJØFere, som skal rejse ned til EU og ved hjælp af slesk tale og billig portvin, skal de forsøge at få nogle af de penge retur, som man i første omgang sendte afsted.

Ville det ikke være lettere i første omgang at beholde de 17 mia og selv afgøre, hvad vi finder bedst at bruge dem på?

Som nationaløkonomen Frederic Bastiat skrev i sit essay Staten i 1848:
"Staten er ikke eenarmet, og kan ikke være det. Den har to hænder, den ene for at tage, den anden for at give, eller med andre ord, en hård hånd og en blød hånd. Den anden hånds virksomhed er nødvendigvis undergivet den førstes virksomhed. Strengt taget kan Staten nok tage, men ikke give det tilbage. Dette kan ses og forklares ved, at hænderne efter deres natur er porøse og klæbrige og altid tilbageholder en del og sommetider alt, hvad de rører ved. Men hvad der aldrig er set, hvad der aldrig vil blive set og ikke engang lader sig fatte er, at Staten giver befolkningen mere, end den har taget."

Det var Bastiats mening i 1848, men gælder det ikke stadig?
Morten Dreyer DF

mandag den 2. juni 2014

Uden kontrol med kriminelle

Regeringen opfører sig sindssygt.

Nu er Hælebussen til Rumænien igen stoppet fyldt til randen med tyvekoster.
Hver gang bussen stoppes ved grænsen finder man bunker af tyvekoster.
Kosterne blev fundet i deres bagage ombord på 'hæler-ekspressen', bussen fra det rumænske rejseselskab 'XXL Tours', der hver uge kører mellem Rumænien, København og Stockholm og retur.

Så nu startes atter en retssag mod nogle kriminelle rumænere.

På kun tre uger plyndrede to rumænske elite-tyve villaer på Sjælland for langt over 1,3 millioner kr lyder anklageskriftet.
De blev afsløret, da politiet på trods af afspadseringer og trafikkontrol, fandt lejlighed til en kontrol ved grænsen ved Kruså.
Anklagemyndigheden kræver rumænerne, 29 og 33 år, idømt hårde fængselsstraffe for organiserede indbrud, når retssagen mod dem starter i næste uge. De nægter sig skyldige.

Politiet har rejst tiltale for 44 villaindbrud begået fra midten af januar til begyndelsen af februar i år, men rumænerne var desuden i besiddelse af tyvekoster fra en stribe andre indbrud.

Når nu alle er klar over, at denne buslinje ved alle kontroller, medfører tyvekoster.

Hvorfor sørger regeringen så ikke for, at der er kontrol ved alle afgange ? Det burde være enkelt.

Erfarne grænsebetjente kan oftest, bare ved at se på kropssproget, afgøre om der skulle være noget at komme efter.
Men det kræver jo, at de er tilstede ved grænsen.
Men den kontrol fjernede regeringen, og siden er indbruddene steget eksplosivt.