søndag den 8. oktober 2017

Kommentarer til budgetvedtagelsen

Tak til vores forligs partnere.

Et budget mellem flere parter er, at have viljen til enighed, hvor hver part er parat til at bøje sig mod hinanden.
Det har vi oplevet med ACV tak for det.

Nu har byrådet drøftet budget 2018 siden juni måned. Et budget, som ideelt bør foreligge færdigt ved 1. behandlingen 21. september. Så borgerne i god tid inden endelig beslðutning ved 2. behandlingen her i dag torsdag den 5.10, kan se det.

Et budget virker grundlæggende nærmest som en uro, en mobile, som hænger i loftet. Hver en del afhænger af alle de andre dele. En ekstra udgift på et område skal kompenseres krone for krone ved besvarelser på andre områder.
Sådan er livet. Og vilkårene.
Forvaltningen kom i juni med et såkaldt teknisk budget, som principielt var i balance. Som der skulle arbejdes videre med politisk.

A, C, V og DF har gradvist hængt flere dele op på uroen. Lidt flere udgifter på dette område, og tilsvarende omlægninger andet steds. Der er system i det. 
Et kontroversielt punkt er en besparelse ved brug af teknologiske hjemmehjælpemidler. Har viser andre kommuners erfaringer, at Dragør uden kvalitets sænkning kan fjerne 1,3 mio. Det har vi valgt at gøre, men samtidig har vi afsat ekstra 1,3 mio til ældreområdet, hvor pengene skal bruges efter behov. Hvis man udelukkende fokuserer på første del, så virker det som en besparelse. Men ser man helheden, så er der balance. Og en forbedret service. Vil enkelte dele af de teknologien mod forventning ikke opnå det forventede mindreforbrug, så vil vi jo krone for krone kunne kompensere for det.


Tak til forvaltning for en god service til budgettet og i løbet af året.

Med bemærkningerne fra V, C og A vil jeg tilslutte DFs holdning

DF anbefaler flertalsaftalen for budgettet.

søndag den 24. september 2017

Økonomisk ret gammeldags

Spændende nye år


Det bliver en spændende ny valgperiode. Der ligger mange opgaver som skal løses.

DF har støttet, at skolerne snarest skal have en løsning på de store klassestørrelser. Her skal finansieringen af driften og anlæg indarbejdes i budgetterne. Det bliver ret dyrt, men det er nødvendigt. I øjeblikket regner vores forvaltning på priserne. Og det er så et politisk valg, at sætte det ind i budgettet i samspil med Dragørs andre opgaver.

Vi skal også have en Helhedsplan for Havnen. Havnen reguleres i dag  af en nyere lokalplan og af et par ældre Byplansvedtægter fra 1970, som bl.a. kræver løbende hensyn til Sverigesfærgens forhold. Der er i dag en række enkelte opgaver, som havneudvalget ser på. Det østlige byggefelt er udlejet for 50 år, og afventer bare at lejerne begynder at bygge en gang i efteråret, når tegningerne er godkendt. Ved det vestlige byggefelt er de nye skure godkendt og de bliver opstillet til sæsonen i 2018, efter at kommunen har lagt rør og kabler ind. Der skal foretages større moleomlægninger og anlægges en gennemsejlings kanal gennem sandtangen.   

På Enggården opsættes nu info skærme hos de enkelte beboere.
En Sekoia skærm er en mindre skærm, som opsættes i hver bolig.
Den finansieres via værdighedsmilliarden, hvor Dragør som sin andel modtager ca 3,2 mio.

Det er banalt en følsom skærm med apps, som er tilpasset den enkelte beboer.
Opgaven er helt enkelt, at give den enkelte medarbejder en direkte info om hvad der er aktuelt for beboeren. Er det bekymringer for eventuelle forstadier til tryksår, er det en grim hoste eller andre risici ? Det kan også være med enkelte oplysninger om hverdagen med besøg mm.

Erfaringerne fra andre er, at det giver en bedre pleje, færre fejl, mere arbejdsglæde og ikke mindst mere tid og fokus på en enkelte beboer.

Beløbet er baseret på andre kommuners erfaringer, og er dels mindre kontortid, når medarbejderen direkte i dialog med beboeren kan indlægge oplysninger, og ikke først skulle skrive en seddel, der så senere skal overføres til databasen. Det vil give flere utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr vagt. Alt i alt en ren win/win situation.

For Dansk Folkeparti ligger politikken fast. Vi erkender, at man ikke kan løse alle opgaver samtidig. Skal noget vedtages, så kræver det, at vi sammen med borgere og de andre partier bliver enige om at løse en opgave. Og at vi derpå enes om hvordan opgaven skal løses, og om hvor pengene skal tages fra.
I DF er vi ret så gammeldags på det økonomiske område, at vi ikke bruger så meget som en bøjet femmer, før vi kan se at pengene er i kommunekassen. Vi er derved måske lidt kedelige og ikke så trendy som mange andre, men det er trods alt borgernes penge der skal sikres.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør

tirsdag den 19. september 2017

En 3. vej ?

Ejendommelig enighed i kommunalpolitik.

Ser man på landspartierne, så er der i høj grad enighed om situationen ved kommunalvalget. Både Venstre, Konservative, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti virker helt enige om den kommende konstituering i kommunerne. Blå eller Rød. 
Spørgsmålet er det enkle, om DF støtter Blå Bloks borgmesterkandidat eller om DF støtter Rød Bloks borgmesterkandidat.
Det er der konsensus om. 
Blå eller Rød.

Der er jo også en 3. vej.
Står VC og A hver især stærke i en kommune, så kunne DF jo selv gå efter Borgmesterkæden. Rigtig mange DF kandidater har i dag en god erfaring i byråd og udvalg, som ligger helt på højde med de andre partiers kandidater.

Det er vel kun traditionen som gør, at en DF borgmester af mange opfattes som noget forkert. Men mon ikke flere DFere burde række ud efter kæden ?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Borgmesterkandidat for DF i Dragør

torsdag den 24. august 2017

Hvorfor skjuler men dette ?Dansk TV er bizar.
Gennem næsten 2 års amerikansk valgkamp evnede de ikke at spotte vinderen.
Disse dygtige journalister troede indtil få minutter før landsresultatet var endeligt, at Trump naturligt tabte, thi de dygtige folk havde jo satset deres professionelle integretitet og erfaringer på, at Hillery Clinton naturligvis ville vinde. Det sagde jo også deres venner.
Og nu efter indsættelsen fremturer de med deres Kandestøberier over Trumps snarlige fald fra magten.

Vi ved nu alt om det, der ikke er sket, nemlig den russiske forbindelse, som kun eksisterer i mediernes hjerner.

Men vi hører intet om virkeligheden efter valget:
NAFTA Forhandlingerne skrider hurtigt fremad
Kina truede med handelskrig og blinkede
Kim Jong-un blinkede
USA er blevet en netto energi eksportør
Ubalancen i handelen svinder hurtigt
Næsten 4% stigning i GDP i 2017's 3. kvartal
Stor stigning i virksomhedernes investeringer
Stor stigning for jobs for middelklassen
Wall Streets rekorder
Stærk faldende ulovlig indvandring, mur eller ej


For bare at nævne enkelte store ændringer på bare en godt halvt år.

Doktor Hansen som modstandsmand ? Aldrig i livet....

Sjov artikel onsdag om Matador-brølerne. 
Og der var som i alle film som foregår i fortiden, nogle ups'ere.
Regisøren har ikke overskuet alt.

Men den største bommert i serien Matador blev ikke nævnt. Den lå i manuskriptet.

Her optrådte den venlige doktor Hansen i Ove Sprogø's skikkelse. Han spillede prototypen på det radikale venstre bedste figur. Som taget ud af avisen Politiken med Georg Brandes. Rar, vidende, humanistisk. Med alle de rigtige holdninger.

Og så lader man doktor Hansen springe ud som Modstandsbevægelsens leder i Korsbæk og omegn.

En radikal som modstandsmand er totalt usandsynligt. Ligesom 2 torsdage i samme uge.

tirsdag den 22. august 2017

Svensk idioti....

Sverige har gjort det igen.

Man ønsker at optimere den offentlige service, og så tager man hovedet under armen og finder bedste tilbud.

For nogle uger siden viste det sig, at fortrolige it oplysninger om bl.a. politi og militær personel med navne og adresser blev outsourcet til et privat firma i Rumænien, hvor ikke sikkerheds godkendte ansatte fik fuld indsigt i sikkerheds forholdene og hjemadresserne på alle landets officerer.
Stor skandale.

Men nu har de gjort det igen.

Fortifikationsverket, som i Sverige står for alle militærets bygninger, har valg at modernisere.
Det medførte, at alle tekniske tegninger over militære anlæg i Sverige nu er sendt til et angiveligt privat firma i Kina.
Hvis civile personer i Sverige bare fotografere de hemmelige anlæg set udefra er det hamrende ulovligt, og straffen er særdeles hård.
Nu har de svenske socialdemokrater sendt detaljerede tegninger over alle deres militæranlæg til Kina.

Hvis man troede, at bunden for svenskernes idioti var nået, så oplever man stadigt nye dybder.

mandag den 21. august 2017

Tåbelige Jelved

Radikales nye indvandrer udspil.
Det hører med til myten, at de radikales Marianne Jelved er tidligere skolelærer og gårdvagt.
Det er vist godt, at hun og de radikale i de senere år er kørt ud på et sidespor. Både som skolelærer, og som politiker.
I de radikales nye forsøg på at åbne grænser endnu mere, udstiller hun sin historie løshed:

"Vi har taget imod folk mange gange i Danmarks historie. Christian IV trak hollænderne herop, så vi kunne lære at lave grøntsager. Og så videre."

Det var faktuelt Christian den Anden, som 100 år inden Christian den Fjerde, i 1521 inviterede ialt 10 hollandske familier med ca 180 personer til Amager. Og ikke Christian Firtal.
Sagesløse skoleelever bør ikke udsættes hendes uvidenhed.

Og danske borgere ikke for hendes muslimske indvandring.

mandag den 31. juli 2017

DF tager vare på vælgerne

Venstre bør ikke være så bekymret over sine tabte vælgere. Vælgerne klarer sig nok.
Forsidehistorien på JP søndag var Vælgerlussingen til Venstre ved valget i 2015, som var så stort, at det stadig runger hult på Christiansborgs gange.
Siden valget har Venstre forsøgt at hente de over 240.000 tabte vælgere tilbage i folden. Indtil nu uden succes, og det kan blive mere end svært, vurderer flere valgforskere, der især peger på, at det især bliver en stor udfordring at tilbageerobre de vælgere, der gik over til Dansk Folkeparti (DF).

Jeg tror Venstre kan være helt roligt for vælgerne og deres velbefindende. I Dansk Folkeparti skal vi nok passe rigtigt godt på dem.

Grønland, vi må finde en løsning

I sin kommentar søndag i EB hopper Hans Engell direkte til konklusionen, at Grønland og Danmarks veje må skilles og det ret hurtigt.
Engell har ret i, at det kan ende med en skilsmisse efter Andres Foghs accept af selvstyre ordningen for ca 10 år siden..

Årene har vist, at der nu er kommet alvorlige problemer i Grønland, ikke mindst på socialområdet. Hvor penge fra bloktilskuddet bliver brugt på mange andre områder, end det det er ydet til. Bl.a. så grønlandske ledere kan rejse Verden rundt som statsmænd på første klasse, imens de bruger bloktilskuddets socialmidler på deres egoer. 

Der er to veje vi kan gå.
Den ene er at tilbagetage styringen af selvstyre områderne i Grønland, så det bliver en Region,  som landets andre 5 regioner. Socialområdet er nu så usselt, at vi ikke kan være det bekendt som samfund. Der skal gøres noget med det samme.
Den anden vej er at imødekomme den grønlandske elites ønsker om selvstændighed. Snarest. Skal den vej føres, bør vi stoppe for alle nye anlæg og investeringer i Grønland, imens vilkårene for skilsmissen fastlægges.
Jeg ser helst at Rigsfællesskabet fortsætter.

Men Grønlands selvstyrer magter ikke at sikre befolkningen anstændige vilkår.

onsdag den 26. juli 2017

EU sikres, men befolkningen ?

Den folkelige modstand mod EU er kommet bag på politiske ledere og de utallige EU eksperter, der oftest har fungeret som (betalte) ambassadører for EU. Men ser vi tilbage, er der indlysende grunde til, at EU har mistet folkelig opbakning.

Det er en anden måde at skrive på, at flertallet af politikere i EU har mistet enhver form for kontakt med de vælgere, som de angiveligt skulle arbejde for.
Man har opbygget er system, som er helt selvstyrende. Ser man på EU bygningerne i Bruxelles, så ligger de som tidligere tiders fremskudte forter i indianerland i USA. Tæt bevogtet mod de oprindelige beboere. I Bruxelles er sikkerheden for EU bygningerne helt i top. Bygningerne er sikret imod enhver indtrængen af almindelige borgere. Hvorimod de private borgere i resten af byen er prisgivet Jungleloven, og må klarer sig, som de nu bedst kan. 
Ansatte og parlamentariker lever i deres egen beskyttede Verden. 
Som da den franske dronning Maria Antoinette lige inden revolutionen i 1789 mente, at hvis pariserne sultede da de manglede brød, så kunne de da bare spise kage.

Tanken bag EU var grundlæggende i orden. Men EU har udviklet sig til et mareridt, som snarest bør slankes.

mandag den 24. juli 2017

Smart indsats i Holland


Smart hollandsk indsats

Ca 30.000 indsatte i fængsler får hver nu udleveret en uge kalender.
I hvert uge opslag er der foruden dagene, også billeder og beskrivelse af en uløst kriminalsag med mord eller forsvindinger mm. 
Prøver på udleveret kalendere i mindre omfang har vist, at der er kommet særdeles brugbare tip fra de indsatte. Så godt, at man nu går ud på landsplan.
Der er fanger som keder sig, og som måske på et tidspunkt har hørt sladder om forbrydelser. Garneret med skuffelser, hævnfølelser mm er der også afsat et rundt beløb til dusør, hvis det medfører domsfældelse.
Da forbrydelserne skete ville ingen måske oplyse noget til politiet. Man var vel i et fællesskab. Men efter et par år kan det vise sig, at vidner måske er blevet mere åbne for at tale med politiet efter skuffelser, og at vidner måske har gennemtænkt deres oplevelser med hvad de senere har hørt om sagen.
Prøveudsendelserne har vist, at der er positive resultater.

Forbrydere som troede, at deres gerning var dybt begravet i arkiverne, oplever nu at deres sager nu genoptages med input fra gamle vidner, som måske tidligere var stod dem særdeles tæt.

søndag den 23. juli 2017

Idioter på Chefgangen....


I Sverige har Statsminister Stefan Löfven netop lavet en ægte Helle Thorning.

Sverige har outsourcet datalisterne over alle kørekort indehavere i landet med alle deres personlige data. Disse datalister er nu sendt til Rumænien hvor de billigste it-folk arbejder.
Så nu har helt ubekendte it-folk fra Østeuropa uden nogen sikkerheds godkendelse fuld adgang til svenskernes mest følsomme data.
I skrivende stund aner ingen om i hvor stort et omfang disse data er sendt videre til kriminelle netværk. Men man håber det ikke er for mange.

I Danmark lavede Thorning regeringen noget tilsvarende.
Men outsourcede med åbne øjne hele teledanmarks arkiver til en kinesisk statsvirksomhed. Formelt skulle alle it medarbejderne godkendes af Politiets Efterretningstjeneste til højeste sikkerhed inden de fik passwords. Men hvorledes PET skulle kunne sikkerheds kontrollere kinesiske ansatte bosiddende i Shanghai eller Nanking stod hen i det uvisse. Og erfaringen viste også, at man reelt bare gav adgang til alle, som bare bad om et password. 

Også her må vi jo håbe på, at svindel med data holdes på et acceptabelt niveau.

Færøernes flag på Rådhuset


Så flages for Færøerne.

Lørdag den 29. Juli vil Dragør Kommune ved rådhuset flage med Færøernes flag i anledning af deres Nationaldag.
Det er glædeligt, at Dansk Folkeparti fik flertal i økonomiudvalget for at fejre Rigsfællesskabet.
I juni var det Grønlands nationaldag og nu er det Færøernes.
I hverdagen er alt for let at glemme alt det vi har til fælles. 
Gennem årene har der i perioder været ret tætte bånd mellem Dragør og de Nordatlandiske lande, afløst af tider hvor afstanden føltes meget længere.


At flage med deres nationalflag på nationaldagene i Dragør opfattes muligvis kun som en gestus. Men det er ikke en tom gestus. Vi bekendtgør ved flagningen overfor færinger og grønlændere, deres slægtninge og venner, at vi trods forskelle er samlet i Rigsfællesskabet. At vi er sammen.

søndag den 16. juli 2017

Du betaler til moskeen.

Du betaler for det.

Som BT nævnte. For øjnene af 500-600 troende muslimer samlet til fredagsbøn forleden i Islamisk Kulturcenter på Horsebakken i København, gik deres åndelige overhoved, imamen Farouk Sultan, amok i en rus af trusler om mord, bål og brand.

Målet for imamens religiøse raseri var den herboende redaktør af den dansk-pakistanske avis Lahore, Mohammed Hanif Chaudry fra Søborg.

Imam Farouk Sultans besked til Chaudry var klar og tydelig: Chaudry er en "kætter, en forfører og Satan selv".

Bed om tilgivelse eller risikér at blive dræbt og brændt foran forsamlingen.

Det accepterer Venstreregeringen. Offentlige dødstrusler uden at den reagere.

Men for at føje spot til skade.
Så betaler danske forbrugere for idiotien. Hvergang du køber en slagtet kylling i Danmark, så går der et beløb til moskeen.

lørdag den 15. juli 2017

Flyt hjælp til udlændinge over til pensionister

Gråt hår, krumme rygge og rollatorer vil i den grad præge bybilledet i en række kommuner fremover, som EB så malende beskriver det, som kaldes for Ældrebomben.

Og for kommuner som Lolland er det skræmmende udsigter.

Men det skyldes vel især, at Folkepensionen gennem årene er blevet væsentligt udhulet, så den ikke længere rækker til et anstændigt liv. 
Det er iværksat en række tillæg, som bøder på miseren. Her er DFs Ældrecheck absolut størst.

Men der er desuden brug for en markant øgning af Folkepensionens grundbeløb. Det skylder vi de ældre, som har opbygget vores samfund.

Hellere bruge de 33 miliarder, som i dag går til indvandrere, på pensionisterne.

onsdag den 28. juni 2017

Næsten dansker anholdt for terror....

"Dansk" Terrorist og Skattesvindler arresteret
Det er ikke meget man har hørt i Danmark om denne sag.
En næsten pæredansk mand, dog med marokkanske forældre, blev 23/6 arresteret under massiv politiindsats i Menilla, som er den lille spanske enklave i Nordafrika.
Han er anklaget for at støtte terror og for at sende hellige krigere til Syrien.
Han har i årevis været en betydende organisator af terror. Spanien mener, at han er den vigtigste fangst gennem mange år.
Og det hele har han finansieret via det danske skattevæsens åbne ladeport for svindel.
Omkring 64 millioner kroner via momssvindel er et lavt skud på størrelsen af svindelen, som er sket gennem angiveligt mindst 24 danske proforma selskaber, som hver har trukket millioner ud ved svindelen.
Når han bliver dømt, vil vi kunne se en kamp for at den gode dansker skal kunne afsone straffen i et arresthus et sted i den danske provins. Thi spansk fængsel i nordafrikanske Manilla vil sandsynlig ikke byde på samme muligheder for udgange og prøveløsladelse.
DEL DET VENLIGST

tirsdag den 27. juni 2017

EU skal slankes
Den folkelige modstand mod EU er kommet bag på politiske ledere og de utallige EU eksperter, der oftest har fungeret som (betalte) ambassadører for EU. Men ser vi tilbage, er der indlysende grunde til, at EU har mistet folkelig opbakning.

Det er en anden måde at skrive på, at flertallet af politikere i EU har mistet enhver form for kontakt med de vælgere, som de angiveligt skulle arbejde for.
Man har opbygget er system, som er helt selvstyrende. Ser man på EU bygningerne i Bruxelles, så ligger de som tidligere tiders fremskudte forter i indianerland i USA. Tæt bevogtet mod de oprindelige beboere. I Bruxelles er EU sikkerheden helt i top. Bygningerne er sikret imod enhver indtrængen af almindelige borgere. Hvorimod de private borgere i resten af byen er prisgivet Jungleloven, og må klarer sig, som de nu bedst kan. 
Ansatte og parlamentariker lever i deres egen beskyttede Verden. 
Som da den franske dronning Maria Antoinette lige inden revolutionen i 1789 mente, at hvis pariserne sultede da de manglede brød, så kunne de da bare spise kage.
Tanken bag EU var grundlæggende i orden. Men EU har udviklet sig til et mareridt, som snarest bør slankes.

Morten Dreyer
DF Dragør

Ålegårdsvænget 27

2791 Dragør 

Kulturministeren

Et lille spørgsmål til Mette Bock fra LA.
Jeg ser, at Danmarks Radio i deres koncertsal i disse dage afholder store arrangementer med gratis adgang i forbindelse med Eid festligheder. Samtidig ser man, at DR ved Julearrangementer opkræver almindelige billetpriser.

Hvorfor denne forskel ?

lørdag den 24. juni 2017

Kan de dansk ?

Integration mislykkes ofte grundet banal sprogforbistring.

Der er intet sprog, som ikke kræver forudsætninger. Og ofte mange års erfaringer.
En bestået Danskprøve 1 og 2 viser bare, at indvandreren kender nogle danske ord. Ikke at han kan forstå dansk.
Den sandhed gælder vel alle sprog. 
Skal du rigtig more dig over Monty Pyton og deres bizarre univers, så hjælper det gevaldigt, hvis du først kender Alice i Eventyrlands absurditeter og PG Woodhouses' leg med ord og begreber.
Når en englænder begynder et forslag med: "Et moderart forslag", vil engelsk kendere vide, at nu kommer der et helt absurd og horribelt indslag, som er politisk helt og totalt ukorrekt, og som ikke skal tages bogstaveligt på nogen måde. Det er taget fra Johnathan Swifts essay om håndteringen af befolkningstilvæksten i Irland 1700 årene ved at tilberede og spise babyerne.
I 30erne skrev PH visen om ordet Nå. Alle disse forskellige betydninger af det lille ord, alt efter tonefald og pauser.

Den ultimative danskprøve for udlændinge kan være at forstå Dirch Passers monolog om Urban Olsen. Når man forstår den, så behersker man dansk.

Hvem er fejlfri ?

Niels Lillelunds søndags kommentar sætter atter trumf på med overskriften: Ministeriet for Sandhed.
Det er idag en fælles politik, at Fake News bør begrænses.
Og det kan man vel kun støtte. Det er grimt med Fake News.
I den debat optræder den radikale Morten Østergaard offensivt.
Der er dog et væsentligt problem.
Hvem er det som skal afgøre hvad der er falske nyheder, og hvad der er sandheden.
I 1610 udgav Galileo Galilei sit værk om Jordens kredsen om Solen.
Her endte han næsten på bålet, som kætter imod den Katolske Kirke. Rent kætteri, når nu alle vidste, at Jorden naturligvis var Verdens centrum. Hvis de radikale får magt, som de har agt, så vil sådanne påstande blive stoppet med censur. Flertallet har bestemt sandheden.
I dag er der konsensus om at Jorden er under global opvarmning, og forskere som ser anderledes på det, de rammes af fælles fordømmelse. 
Da Helle Thorning slog armene ud og bød alle de veluddannede syrere velkommen, var det svært at mene det modsatte. Man var godt nok et grimt menneske, når man satte spørgsmålstegn ved det positive ved indvandringen. Jeg kan melde, at mellem de syrere, som Dragør har modtaget som flygtninge, så er der særdeles langt imellem personer med en uddannelse, som kan bruges i Danmark.

Hvem er så alvidende, at de vil være i stand til at vurdere imellem falske og sande nyheder. Personlig kender jeg ikke sådanne, min omgangskreds er måske ikke så stor.

tirsdag den 20. juni 2017

Grønlands nationaldag, ændringer er nødvendige.


I dag onsdag 21/6 er det Grønlands Nationaldag.

I weekenden blev det vestlige Grønland ramt af en oversvømmelse efter et jordskælv.
Blandt andet bygden Nuugaasiaq blev hårdt ramt.
Billeder fra bygden har været vist på de fleste medier.
Oversvømmelsen ødelagde meget materielt og kostede desværre 4 mennesker livet.
Men billederne viste også, at det er en bygd hvor fattigdommen er massiv.
Hvis man besøger Grønland, så ser man fattigdommen titte frem. Naturen er fantastisk, og den skal opleves. 
Men alt for mange mennesker lever under så usle vilkår, at ingen ville tro det eksisterede indenfor Rigsfællesskabet.
Folketinget mener at Danmark har råd til at hjælpe Verden over. 
I stedet burde man sætte bredt ind på Grønland. 

Ophæv selvstyret og få sociale og materielle forhold i orden.

torsdag den 15. juni 2017

Czexit nyt ord at lægge mærke til....

Du bør måske vænne dig til et nyt ord:

Czexit

Václav Klaus er tidligere præsident for Tjekkiet og en særdeles kendt opponent til både Politisk Korrekthed og Islamidisering. Han er netop blevet virkelig vred på EU over forsøget på at prakke Tjekkiet en række indvandrere på. Ved hjælp af sanktioner og trusler. 

Han ser den tyranniske aktion fra Brussels som en opfordring til tjekkerne om at trække sig ud af EU snarest.

Vi må reagere på den konstante nedrakning af Vort land.
Vi modsætter os forsøget på at skabe udenlandske bosættelser i Vort land. Vi nægter at omdanne Vort land til et multikulturelt samfund af befolkningsgrupper som ikke kan assisilmeres, som man kan opleve i Frankrig, Sverige og Storbrittanien. 
For slet ikke at nævne masseindvandringens følgesvend af næsten daglige terror angreb.


Václav Klaus evner at udtrykke sig klart, og han er et fyrtårn for sit folk.

tirsdag den 13. juni 2017

PostNord bør meldes for svindel.


PostNords ledelse bør meldes til Politiet for svindel.
Bevidst og overlagt.
En lang række lokalaviser omdeles hver uge via PostNord.
Efter omlægningerne er leveringerne blevet særdelses ustabile. Oftest stærkt forsinket, men også i høj grad uden levering til borgerne.
Det betyder, at hver uge bliver lokalaviser i titusindevis direkte kastet i affalds containere i stedet for den aftalte og betalte uddeling.
Det betyder økonomiske tab for lokalaviserne og for annoncørerne, samt et informationstab for store dele af borgerne.
Statsadvokaten bør rejse en straffesag for svindel overfor ledelsen personlig.

PostNords ledelse må være klar over at lokalaviser, som man får penge for at uddele, istedet sendes til makulering.

fredag den 9. juni 2017

Havnen, DFs plan

Havnens udvikling

Samlet Havneplan bør skabes


Det er DFs politik, at Dragør bør have en samlet overordnet plan for Havnen.
I øjeblikket er der 3 lokalplaner, som ligger med hver deres regler på deres respektive områder. Og de modarbejder lidt hinanden.
Fra Byplanvedtægt 10, som omhandler lystbådehavnen, samt vilkårene for den hedengangne færgedrift til Limhamn.
Hertil Byplanvedtægt 7 for havnens østlige del ved museerne og så  Lokalplan 70 for det nye erhvervsområde. 

Ved konstitueringen efter kommunalvalget i november, vil DF tage en samlet plan for Havnen op som en hasteopgave som vores krav til et kommende samarbejde. I den skal en række af Tænketankens anvisninger sættes ind i en ny lokalplan. Ikke mindst omlægningerne af østlige mole og gennemgravningen af sandtangen, og en forlængelse af nordre mole, så vi får forbedret indsejlingsforhold. Vi vil også prioritere placering af Havnekontoret på duc d'alpen ved det tidligere færgeleje. Her vil der være et optimalt udsyn til havneindløbet.

Med en færdig lokalplan vil de enkelte elementer kunne etableres når muligheden og finansieringen foreligger. 

Både Tænketankens oplæg og de 3 havneplaner kan ses på kommunens hjemmeside.

søndag den 4. juni 2017

Spørgsmål til Jyllandsposten

Stiger havene med 10 cm ?

Det skriver Lars From i JP.
Har jeg helt misforstået fysikundervisningen. Det er ganske vist en del år tilbage i den stråtækte i St Magleby. Og "Arkimedes Lov" kan i årenes løb måske være ændret.

Journalisten Lars From er klar i mælet i Jyllandsposten om Antarktis:

"På Antarktis er et af de største isbjerge nogensinde ved at brække af. Kun nogle få km is forhindrer iskappen Larsen C i at knække af. Det kan i værste fald få verdenshavene til at stige med op til 10 cm. Nasas billede af den gigantiske revne er fra december, siden er revnen vokset yderligere."

Iskappen Larsen C flyder i Weddell Havet nord for Antarktisk. Kodeordet er her "flyder". 
Og som fysikkens love fastslår, så fortrænger isbjerget hverken mere eller mindre vand, hvad enten det brækker af eller forbliver en del af iskappen Larsen C.

Kunne man stikke journalisten en fysikbog for Grundskolen ?

onsdag den 31. maj 2017

Voksne barnebrude contra umodne skæggede mindreårige


Sagen om Inger Støjbergs dekret.

Barnebrude contra flygtningebørn.

Der er godt nok forskel.
Det er ganske forunderligt, at godheds forstående, Venligboere benævnes mange,  kalder "barnebrude"- pigerne for så voksne, at de selv var i stand til at tage beslutning om ægteskab. Mindreårige piger kan angiveligt overskue at sætte børn i Verden, de kan klare at flytte til en helt anden verdensdel med andet klima og helt anden kultur og tradition. Med jobs de anede eksistensen af.
Men myndige flygtninge "børn" med skæg kaldes for børn, der ikke kan tage selvstændige beslutninger, og derfor hurtig skal have far og mor til Danmark, som supplement til offentlige sagsbehandlere, skolelærere mmm.

Jeg generaliserer nok, men der er da noget noget om det.

søndag den 28. maj 2017

Foragt for Retten bør straffes.....

Hvorfor finder domstolene sig i fornærmelser og tilsvininger ?

Sagen:
I retten var den sigtede iført en stor rød vinterjakke. Han lænede sig godt tilbage, og lukkede øjnene, mens grundlovsforhøret forløb. Da retsformanden spurgte om han ville afgive forklaring, svarede han med en fuck-finger og sagde 'sut' til hende. 

Tænk om dommeren slog med hammeren i skranken. 
Og med henvisning til foragt for Retten, gav idioten 3 måneders ubetinget fængsel inden man behandler hans primære straffelovssag?

Bliver sådanne straksdomme almindelige, så lærer ubehøvlede på et tidspunkt at opføre sig civiliseret.

fredag den 26. maj 2017

På mandag er det dagligdag igen


G7 Topmøde i weekenden på Sicilien, hvor statslederne bl.a. skal drøfte økonomi og ikke mindst ulovlig indvandring.
Som et første punkt lukkes der helt af for indvandring 14 dage før og under mødet. Mødet skulle ske på Sicilien, så de vigtige politikere ved selvsyn kunne se problemernes omfang.
Panserede limousiner er fragtet ind, så de vigtige besøgende kan transporteres fra mødelokale til mødelokale uden risiko for deres liv eller for mødet med virkeligheden. Og antallet af sikkerhedsfolk når abstrakte tal. Intet grimt skal kunne ske i denne weekend på Sicilien.

Men når vi får mandag igen, så genoptages EUs officielle transportservice med skibe i pendul fart over Middelhavet. Fra strandene ved Libyen til byerne i Italien med fattigdomsindvandrere. Dag ind og dag ud, og natten med. Bl.a. med dansk statsstøtte fra Venstre regeringen.

Fra på mandag må borgerne igen klare sig selv. Sikkerhedsfolkene trækkes tilbage og hverdagen med indvandrere bander er atter bare et problem for den enkelte familie, hvor magthaverne vasker hænderne.

tirsdag den 16. maj 2017

Skat, bør løbende afrapporteres

Skat skal nu undersøges for de mange fejl foreslår DF og Soc.

Lad det nu blive en løbende undersøgelse, hvor delelementer offentliggøres efterhånden som de er bevist.
Traditionen er ellers i dansk praksis, at alle dele skal være fuldt belyste inden der kommer en samlet udtalelse.
Men med så mange ministre, så mange elementer, så mange milliarder, hvor man kan forvente mange års undersøgelser. Så burde man løbende offentliggøre delrapporter, når enkelt sager er afklaret. 
Alternativet er at de enkelte kapitler lægges i pengeskabet indtil man kan bringe en samlet rapport.

Er et forhold afklaret, bør det straks bringes frem. Tilsidst kan så den samlede konklusion fremlægges.

lørdag den 13. maj 2017

Rent hykleri Mogens Jensen

Ret sjovt

Christiansborg journalisten Knud Brix har udgivet en digtsamling, hvor især Venstre er oprørte over hans hentydninger til Lars Løkke.
Og det er grænseoverskridende.

Med til historien hører dog også, at flere politikere hilser digtsamlingen velkommen. Socialdemokraten Mogens Jensen kalder det f.eks. »en fantastisk nyskabelse, at der bliver formidlet følelser om, hvad det vil sige at være i toppen af dansk politik. Jeg synes, det er utrolig stærkt,« siger Mogens Jensen.

Tja......
For et par år siden blev der udsendt en nøgleroman over det interne liv i den socialdemokratiske gruppe på Borgen. "Den Hemmelige Socialdemokrat" hvor forfatteren var hemmelig.
Bogen var særdeles morsom, ond og indsigtfuld.
Og socialdemokraterne var oprørte over det de kaldte for et internt smædeskrift. Som dommen over illusionen om en Betalingsring omkring København da den endelig faldt: 
Kønt var det ikke, og dyrt blev det også: Soc endte med at lytte til vælgerne, men dog først efter at have mistet deres tillid.
Nu hænges Venstre ud på versefod, og så er fiktion helt i orden.

Mogens Jensen, det kaldes for hykleri.

onsdag den 10. maj 2017

Statsstøtte til ulovlig indrejse

Red Barnet med deres skib har indsat en fast pendulrute over Middelhavet for indvandrere.
Deres skib går nonstop i fast rute fra Libyens kyst til Italien og retur.
Opsamling af indvandrere et par kilometre fra kysten og derpå transport til en havn i EU.
Det er lidt ejendommeligt, al den stund, at Danmark stadig har den officielle politik, at indvandring på den måde er ulovlig.
At EU og deres organisation for grænsekontrol Frontex, reelt har omdannet grænsekontrollen til et organiseret færgeselskab til import af åbenlyse ulovlige indvandrere, er en ting. 
Det er EUs beslutning.


Men hvorfor støtter den danske stat Red Barnet med statsstøtte til ulovlighederne.

torsdag den 4. maj 2017

TVs Kandestøberier.....

Præsidentvalget i Frankrig

Ulla Terkelsen er helt fast i mælet.
I TV fastslår hun med stålsat blik, at Macron klart vinder over Le Pen.
Hun lød ligeså overbevisende, som da hun i november stod på Times Square og slog fast, at Donald Trump naturligvis ville tabe stort til fru Clinton.

Tænk om dansk TV ville bringe facts, og undlade deres egne kandestøberier ?

onsdag den 3. maj 2017

Ren Helgardering.

Hans Engell har ret.
Det er lidt smart af soc.
Ekstra Bladets politiske kommentator mener dog ikke, at Sass’ udlændinge-torden nødvendigvis udgør et stort problem for Socialdemokratiet:
– Man kan sige, at Mette Frederiksen tager sig af pensionsalder, arbejdstider og den del, mens Sass tager sig af det værdipolitiske, siger Engell om den socialdemokratiske arbejdsdeling.

Og det er da ganske genialt.
Så dækkes partiet helt ind.
Fru Frederiksen kan slå på de bløde sider med nej til ændringer i pensionsalderen mm. Hvor er vi dog sociale. Og så kan Sass Larsen være den hårde hund med indvandringen. Partiet dækker alt.


Indenfor tipssystemet kaldes det for en helgardering. Og indtil valget er det ikke så tosset endda. Så er man alt for alle. Alle kan spejle sig i partiets politik, sålænge det bare er teoretiske øvelser. Først efter næste valg er det alvor, men så er der jo stemt og bordet fanger. Det bliver spændende at se hvad der bliver kastet ud fra Det Sorte Tårn i Ørestaden, når fru Frederiksen skal danne regering med de radikale. Sidste gang gik det vist ikke så godt.