søndag den 24. september 2017

Økonomisk ret gammeldags

Spændende nye år


Det bliver en spændende ny valgperiode. Der ligger mange opgaver som skal løses.

DF har støttet, at skolerne snarest skal have en løsning på de store klassestørrelser. Her skal finansieringen af driften og anlæg indarbejdes i budgetterne. Det bliver ret dyrt, men det er nødvendigt. I øjeblikket regner vores forvaltning på priserne. Og det er så et politisk valg, at sætte det ind i budgettet i samspil med Dragørs andre opgaver.

Vi skal også have en Helhedsplan for Havnen. Havnen reguleres i dag  af en nyere lokalplan og af et par ældre Byplansvedtægter fra 1970, som bl.a. kræver løbende hensyn til Sverigesfærgens forhold. Der er i dag en række enkelte opgaver, som havneudvalget ser på. Det østlige byggefelt er udlejet for 50 år, og afventer bare at lejerne begynder at bygge en gang i efteråret, når tegningerne er godkendt. Ved det vestlige byggefelt er de nye skure godkendt og de bliver opstillet til sæsonen i 2018, efter at kommunen har lagt rør og kabler ind. Der skal foretages større moleomlægninger og anlægges en gennemsejlings kanal gennem sandtangen.   

På Enggården opsættes nu info skærme hos de enkelte beboere.
En Sekoia skærm er en mindre skærm, som opsættes i hver bolig.
Den finansieres via værdighedsmilliarden, hvor Dragør som sin andel modtager ca 3,2 mio.

Det er banalt en følsom skærm med apps, som er tilpasset den enkelte beboer.
Opgaven er helt enkelt, at give den enkelte medarbejder en direkte info om hvad der er aktuelt for beboeren. Er det bekymringer for eventuelle forstadier til tryksår, er det en grim hoste eller andre risici ? Det kan også være med enkelte oplysninger om hverdagen med besøg mm.

Erfaringerne fra andre er, at det giver en bedre pleje, færre fejl, mere arbejdsglæde og ikke mindst mere tid og fokus på en enkelte beboer.

Beløbet er baseret på andre kommuners erfaringer, og er dels mindre kontortid, når medarbejderen direkte i dialog med beboeren kan indlægge oplysninger, og ikke først skulle skrive en seddel, der så senere skal overføres til databasen. Det vil give flere utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr vagt. Alt i alt en ren win/win situation.

For Dansk Folkeparti ligger politikken fast. Vi erkender, at man ikke kan løse alle opgaver samtidig. Skal noget vedtages, så kræver det, at vi sammen med borgere og de andre partier bliver enige om at løse en opgave. Og at vi derpå enes om hvordan opgaven skal løses, og om hvor pengene skal tages fra.
I DF er vi ret så gammeldags på det økonomiske område, at vi ikke bruger så meget som en bøjet femmer, før vi kan se at pengene er i kommunekassen. Vi er derved måske lidt kedelige og ikke så trendy som mange andre, men det er trods alt borgernes penge der skal sikres.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør

Ingen kommentarer: