søndag den 28. juli 2013

Du kan ikke dele din loyalitet mellem 2 lande.

Forslag om Dobbelt Statsborgerskab kommer nu fra de radikale. Det er selveste Jørgen Poulsen, som fremlægger de radikales krav til regeringen. Som forslaget er udformet, så kan for fremtiden leve og bo i et land med en lav skat. Og hvis så der opstår arbejdsløshed eller sygdom, så kan man rejse hjem til Danmark og få løst sine problemer for danske skatteyderes regning. Efter behandling mm. tager man tilbage til den lavere skat. Statsborgerskab er så stor en del af ens identitet, at man ikke kan være statsborger i to forskellige lande. - Man kan ikke dele sin loyalitet, sin nationalitet, sin identitet ud over flere lande. Når man er statsborger, er man statsborger med de rettigheder og pligter, der følger med til at være statsborger i et andet land. Og det kan ikke deles ud på flere lande.

fredag den 26. juli 2013

Brug Dosispakket medicin på plejehjem

Jeg forstår ikke at plejehjem og andre kommunale steder for ældre, ikke får Dosispakket medicin. De steder der i dag får maskinelt dosispakket medicin, oplever færre medicineringsfejl, og samtidig er det en stor lettelse for sygeplejerskerne, at de blandt andet ikke længere skal trykke medicin ud af blisterpakninger til 14 dages forbrug. Det frigiver ressourcer til andre plejeopgaver, og erfaringerne viser, at timerne eksempelvis kan bruges til etablering af et udgående akutteam, så man forbedrer servicen for de ældre. Det er dokumenteret, at cirka 100.000 danskere kunne få glæde af dosispakket medicin. Potentialet er stort, to ud af tre ældre borgere over 75 år bruger i løbet af et år mindst tre forskellige typer medicin, og op til 15 procent af de ældre får mere end 10 forskellige typer medicin om året. Økonomisk er det gratis for borgerne, fordi gebyret til dosispakning opvejes af, at de hele tiden er sikret den rigtige medicin til den billigste pris. Hvis lægen ordinerer medicinen dosispakket, giver sygesikringen tilskud til gebyret. Dosispakket medicin er i syv ud af ti tilfælde billigere for den ældre end almindelig pakket medicin, fordi der dosispakkes ud fra de største og billigste pakninger. Jeg har foreslået, at vi i Dragør går over til Dosispakninger. Men hvad med din kommune? Det er ikke dyrere, men langt mere sikkert overfor de ældre.

tirsdag den 23. juli 2013

Rådhuspladsens nye navn

Nu skal en del af Rådhuspladsen have nyt navn har det røde flertal bestemt. Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) kom alvorligt på afveje, da hendes første og meget stærkt anbefalede navn, desværre viste sig at være tidligere straffet lidt tys-tys for noget med mindreårige drenge. Men borgmesteren fortsætter i samme spor. Nu er hendes kærlighed faldet på Hannah Bjarnhof. Skuespillerinden med den glorværdige karriere, som birolleskuestiller i klassiske grænseoverskridende danske film. Som f.ex. i Fodboldpræsten (1951) Bag de røde porte (1951) Pigen i søgelyset (1959) Gymnasiepigen (1960) Eventyrrejsen (1960) Een blandt mange (1961) Eventyr på Mallorca (1961) Slottet (1964) Dage i min fars hus (1968) Familien med de 100 børn (1972) Mig og Mafiaen (1973) Ikke mindst kan man anbefale Eventyr på Mallorca, hvor hendes 8 minutter og 7 replikker i filmen rykker for os feinsmækkere, som elsker film. Samspillet med især det evige postbud, Henry Nielsen og med selveste Clara Østø var mindeværdig, da den nu lukkede tv-kanal DK4 viste filmen i primtime den 12. marts 2004. Filmen lagde simpelthen gaderne øde. Man kunne også fra politisk have prioriteret anderledes. Tænk om man havde hædret Dirch Passer, Victor Borge eller Bodil Kjær i stedet? Eller hvad med professor Niels Bohr eller skibsreder AP Møller? Et outsider forslag kunne dog være Egon Olsens Plads, ihukommende Olsenbandens skønne film, hvor de kravlede rundt på urskiven.

lørdag den 20. juli 2013

Drop hjælp til Syrien, brug pengene på danske plejehjem.

Stop al hjælp til Syrien Det er rent ud sagt morderiske grupper, som kæmper om magten i Allahs navn. Og den slags mennesker sender Danmark penge ned til, så myrderierne kan fortsætte. En oprørsleder valgte at skære brystet op på en fange og hjertet ud, som han spiste af for rullende kamera. Hans gruppe modtager penge fra Danmark via den socialdemokratiske regering. Vatikanet har netop meddelt at præsten Francois Murad, har fået skåret hovedet af, alt imens et par hundrede råbte op om, at Allah er stor. Igen kan man på Internettet se hvordan de barbariske grupper ter sig. Også disse afstumpede mordere sender regeringen penge ned til. Se det i øjnene, krigen i Syrien er endnu et blodrigt opgør imellem muslimer internt. Gennem 1400 år har kampene imellem Sunni- og Shiit-muslimer bølget frem og tilbage med ufattelig grusomhed. Det er barskt, men Vesten bør stoppe al hjælp. Hvis regeringen alligevel har flere hundrede millioner, som brænder på lommen, så giv dem til landets plejehjem, så vil pengene gøre nytte.

fredag den 19. juli 2013

Bevidst sabotage mod toget i Frankrig

Røverier mod dræbte og hårdt sårede passagere. Det forties i de danske medier om den tragiske togulykke ved Paris. Redningsarbejdet med de mange hårdtsårede ved togafsporingen i Bretigny sur Orge blev gentagne gange forsinket på grund af stenkast fra indvandrebande. Beboere fra en nærliggende lejr for især hjemløse nordafrikanere blandede sig for at udplyndre de hårdt sårede passagere. Det er det store franske tv og radio selskab Europe 1, som melder om det. Adskillige hjælpearbejdere er blevet såret af stenkast, som gjorde at de kriminelle kunne plyndre uhindret. Alt imens de sårede lå blødende og fastklemte i togvognene. Den franske trafikminister er rystet over afstumpetheden hos de plyndrende bandemedlemmer i et interview. Ulykken skyldes angiveligt et defekt skiftespor. Enkelte politifolk og jernbanefolk har antydet, at der sandsynligvis er tale om bevidst sabotage imod skiftesporet. Så lige nu holder det officielle Frankrig tungen lige i munden. Var det almindelig dårlig vedligeholdelse, som har gjort, at et jernbeslag har arbejdet sig løs ved et skiftespor, eller er der tale om sabotage. Avisen Le Figaro nævner, at der sad et større jernstykke fastkilet i sporskiftet. Dertil har der været mindst to tidligere tilfælde af sporsabotage. Situationen vil være en katastrofe for Frankrig, hvis det viser sig at være en bevidst sabotagehandling. Så derfor vil det koste en overvindelse, at offentlig at erkende det.

lørdag den 13. juli 2013

Domstolen i Strasbourg vil løslade livtidsfanger.

48 af Englands værste mordere skal nu have mulighed for at komme ud. Det er seriemordere, børnemordere og lignende, hvis forbrydelser er så gruopvækkende, at de har fået en livstidsstraf. Menneskerettigheds Domstolen i Strasbourg giver dem nu chancen for at komme ud. De pårørende er ophidsede, men de høje dommere finder at bestialske forbryderes rettigheder skal overtrumfe ofrene og deres familier. En af de aktuelle mordere er Dennis Nilsen, som er tidligere politibetjent. Idømt livsvarigt fængsel for at myrde mindst 13 mænd. Ofrerne skar han i stykker og gemte dem rundt i sin lejlighed. Det var først da en nabo havde tilkaldt kloakvæsenet pga delvis stoppede kloakrør, at de opdagede at det var menneskelige ligdele, som stoppede for badevandet. Også Peter Moore kan frem til friheden snarest. Han blev "kun" dømt for fire knivdrab, hvad det kunne bevises. Men mindst 50 andre mænd var gennem 20 år overfaldet og knivstukket i kvarteret rundt om den biograf han drev. Det er for sådanne forbrydere som domstolen finder, at indespærring underminere deres menneskelige værdighed og kan ødelægge deres menneskelige ånd. Det er de høje dommeres begrundelse for at de skal løslades. Hvem er det, som har ladet Menneskerettigheds Domstolen få indflydelse på hvordan vi beskytter os imod sindssyge freaks. Domstolen finder det i orden, at vi snart kan møde sådanne mordere på gaden igen.

tirsdag den 9. juli 2013

Tag dna prøver på alle fængslede - og gem dem

Alle fængslede bør afkræves dna- prøve. Enhver som fængsles ved en dommer bør rutinemæssigt dna testes. I sagen fra Fyn med manden, som blev fængslet efter en brand, hvor politiet fandt et større kvantum kemikalier, var det et tilfælde, at han blev dna undersøgt. Kun pga hans idiotiske handling, hvor han havde gemt sin udrustning fra de seksuelle overfald på små piger, blev han afsløret. Det var glædeligt, at man valgte at teste ham. Vi bør kræve, at politiet ved alle fængslinger tager en prøve. Når dommeren fængsler en en person, sker det kun ved bestyrket mistanke om en forbrydelse. Men har man angiveligt begået en forbrydelse, er der mulighed for at man også har begået andre kriminelle handlinger. Her vil en dna test let kunne frikende personen for andre sager, så politi og anklagemyndighed kan koncentrerer sig om den ene sag. Også i sagen om terrormordforsøget på Hedegaard er dna vigtigt. Når de fanger terroristen er det min forventning, at han tidligere har været arresteret. Men desværre har man ikke taget hans dna.

mandag den 8. juli 2013

EU støtter også.......

Så du klip fra året Tyreløb i Pamplona i Spanien. Følte du stolthed i hjerte over EU i dan anledning? Traditionen tro blev sagesløse tyre gennet gennem gaderne i Pamplona, hvor macho typer afprøvede deres mod ved at tirre tyrene undervejs. I løbet af de næste dage vil tyrene blive aflivet i byens arena, med brug af traditionel dyremishandling. Men farverigt er det godt nok. Det er værd at huske på, at EU støtter barbariet. Hver eneste tyr, som avles til tyrefægtning, bliver støttet med 7.500 kroner. Og hvis tyren er heldig, så aflives den i en arena, som direkte er blevet økonomisk støttet af EU. Europa parlamentets leder Barroso er, foruden at være bedste ven med Helle Thorning, også meget glad for tyrefægtning. Da han var i Portugals regering fik han ophævet et 75 år gammelt forbud mod tyrefægtning i hele Portugal. Og nu som formand i EU parlamentet sørger han for en jævn gavmild pengestrøm, så blodbadet kan fortsætte. Så glæd dig. Dine skattekroner går også til støtte for tyrefægtning.

onsdag den 3. juli 2013

Nu kommer næste punkt i Skolesagen

Nu sættes arbejdet med legepladser ved St. Magleby Skole igang. Det sker ved at AFOV grupperne i byrådet, har bedt om at sagen belyses i forbindelse med det kommende Budgetseminar den 30. august. På det overordnede plan vil her vi få en skitse over legepladsarealerne efter nybyggeriet, samt et overslag over priser for legepladser. Det er Dansk Folkepartis ønske, at elever og forældre straks fra starten inddrages mest muligt i ønskerne til indretningen. Derfor vil vi i forbindelse med Budgetseminaret foreslå, at der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe, som skal komme med ideer til indretningen og følge anlæggelsen. I de senere år er der sket en stor udvikling af legepladser i mange lande. Så når vi skal i gang i efteråret 2014 med anlægget af legepladserne, er muligheden til stede for at skabe de bedste oplevelser for eleverne. Lad os i fællesskab finde de bedste tilbud frem. Hvilke legeredskaber styrker elevernes motorik og sociale relationer bedst muligt.

mandag den 1. juli 2013

Kriminalforsorgen burde dømmes for embedsmisbrug

Kriminelforsorgen bør sættes under administration. At lade en svindler som Stein Bakker komme på udgang i praktik i erhvervsledelse er ren idioti? Har Stein Bakker ikke med alle sine svindlerier vist, at han er særdeles velbevandret i forretningslivet. Og hans ganske ferme skjul af store dele af rovet, som politiet ikke kan finde; viser det ikke netop, at han ikke behøver nogen form for praktisk optræning. Hvad han mangler er morale og empati med de sagesløse ofre, som han snyder så vandet driver. Der er absolut personer, som bør afsone den fulde straf inden de igen kommer ud af fængselsporten. Så 6 år er 6 år og ikke 2 år og resten på udgang.