torsdag den 30. december 2010

Moderate muslimer ?

Moderate Muslimer: Vi har aldrig mødt en fanatiker i islam.

Det har de nu. Det er formandens svigersøn.

Formanden for Moderate Muslimer i Sverige, fr. Helena Benaouda, udtalte til de svenske medier for bare 14 dage siden i forbindelse med bombemanden i Stochholm, at hun som aktiv formand aldrig havde mødt en fanatiker i islam. Sådanne personer eksisterede slet ikke.

Jamen tillykke til hende. Det har hun nu. Den ene fængslede Munir Awad i terrorsagen er hendes rare og venlige svigersøn. Sverige har tidligere fået ham udleveret fra fængsler i både Ehtiopien og i Pakistan.

Munir Awad blev 28. August 2009 arresteret i et af Pakistans fundamentalistområder, sammen med 8 andre, alle med falske rejsepapirer. Med på rejsen var også formandens 19 årige datter og deres toårige søn. De var på vej ind i Punjabprovinsen. Hver af mændene medbragte knive og Garrottering-reb. For dem, der ikke lige genkender begrebet Garrottering-reb, kan det oplyses, at det er et uhyre effektivt våben til snigmord. For alle, som har set Stig Larsson filmen: ”Manden som hader kvinder” vil have set hvorledes et sådan reb effektivt anvendes. Det er ikke rart. De medbragte også en række CD´ere med prædikener af imamen Anwar al-Awalaqi, som pt. er bosat i Yemen. USA ønsker ham udleveret, da han var aktiv bag terroristerne mod World Trade Center 11. Sept. 2001 og andre ting.

Så nu mødte den moderate muslim, Helena Benaouda, en fanatiker. Hun kunne måske tage en samtale med sin datter om begrebet fanatisme.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds

onsdag den 22. december 2010

Naturlig stigning i indbrud

I Nørrebro/Nordvestbladet den 20/12 kan man se, at den årlige stigning i indbrud igen sker.Men der kan jo være en naturlig årsag til rekorden i juledagene.Netop i julen finder Kriminalforsorgen det opportunt i stor stil, at lade indsatte vaneforbrydere få juleorlov, så de kan besøge familien. Det er da en menneskelig holdning, men erfaringen viser, at en del af personerne på orlov, samtidig har et desperat behov om større indtægter hængende over deres hoveder, da de har gæld i fængslet. Indtægter de ikke har en jordisk chance for at skaffe sig på anden måde end ved kriminalitet.Jeg vil forslå, at man i forbindelse med jule- og anden orlov kun lukker personer med flere domme bag sig ud, hvis de har elektroniske fodlænker på.

Derved vil personer, som bare ønsker at fejre julehøjtiden med deres familier, kunne gøre det. Det er da positivt.Derimod vil personer, som primært ønsker at bruge orloven til at skaffe sig penge til at afdrage på gæld i fængslet, lettere kunne sættes i forbindelse med de forskellige indbrud. Og det er vel også positivt.

tirsdag den 21. december 2010

Stor rabat til storforbrydere

Slut for mængderabat til storforbrydere.

Straffelovens § 88 skal laves om efter valget. § 88 giver ret til domstolen, at hvis en forbryder har begået en række forbrydelser, så bliver oftest kun straffet for den alvorligste forbrydelse – de andre lovovertrædelser bliver gjort gratis for forbryderen.
Personer som har valgt kriminalitet som erhverv, kan slippe med minimale straffe. Jo flere forbrydelser man sigtes for, jo større rabat får man.
Snupper man en person for 100 indbrud i private hjem vil han typisk få en straf på et år. Da de fleste kun afsoner 66 % inden de prøveløsladelse, er der reelt tale om 240 dages fængsel for 100 indbrud. 2,4 dags fængsel for et indbrud – sandsynligvis foretaget af en garvet kriminel med en lang fortid bag sig. For de familier, som oplever at få deres hjem splittet og gennemrodet. Deres værdier stjålet og måske er der tale om arvestykker, som har stor affektionsværdi for slægten. Det takserer de danske domstole til 2,4 dages fængsel. Det er at håne de ramte familier.
Hvis man dertil ser på den meget ringe risiko for opdagelse ved indbrud i private boliger, så kan det ikke undre, at der er forbrydere som specialiserer sig i dette.

Efter næste folketingsvalg bør § 88 ændres, så alle forbrydelser bliver dømt og straffet efter loven.

Morten Dreyer

lørdag den 18. december 2010

Fortidig Kriminalforsorg

Kriminalforsorgen lever i fortiden
Hvornår kommer de med mobil-jammere i fængslerne ?

Det er snart flere år siden, at Kriminalforsorgen sagde nej til mobil-jammere, med henvisning til at det ville være for dyrt at jamme mobiltelefonerne i landets fængsler. Lige siden har samfundet haft meget store omkostninger til skadeskontrol, når kriminelle som efter en dom burde være i isolation, taler frit fra ulovligt indsmuglede mobiltelefoner.
Ved hver ransagelse finder personalet altid et bredt udvalg af telefoner – oftest af nyeste og bedste modeller.
Principielt burde man ikke kunne finde ulovlige telefoner i fængslerne, men virkeligheden viser, at forbryderne er bedre til at indsmugle dem end personalet er til at finde dem.
Folketinget bør erklære danske fængsler for mobilfri områder og sætte mobil-jammere op.
Herved vil man effektivt kunne stoppe enhver samtale via mobiltelefoner ind og ud af fængslerne.
Installeringen af jammere vil naturligvis koste en del, men det er mangefold sparet. I disse dage er politiet i gang med en stor massiv jagt på dømt morder, som brugte en ulovlig mobil til at arrangere sin flugt.
Det kan også undre, at man sender en sådan fange til en røntgenundersøgelse udenfor fængselsmurene. Der er i dag ingen hospitaler, som ikke har et transportabelt røntgenapparat, som bruges til patienter, som helst ikke bør flyttes fra afdelingen. Kunne man ikke bare hente røntgenapparatet til fængslet i stedet for ?

Dragør rengørings kontrakt forlænget

Dansk Folkeparti fik forlænget rengøringsaftalenAftalen forlænget med et år.

På byrådets sidste møde i 2010 skulle Dragørs rengøringsaftale behandles. Der var to muligheder – enten en ny stor EU-udbudsrunde eller en uændret forlængelse af den gældende kontrakt i eet år. Der har gennem de sidste 4 år været en generel tilfredshed med udførelsen af rengøringsopgaverne. Så derfor sikrede Dansk Folkeparti et knebent flertal for at forlænge aftalen. Efter flere ændrings forslag blev forlængelsen vedtaget med 7 stemmer for – 6 stemmer imod – og en der undlod at stemme.

I 2006/2007 var Dragør Kommune i EU-udbud med rengøringsopgaverne. Kommunens egen rengøringsafdeling vandt udbuddet og der blev indgået en 4-årig kontrakt som udløber den 31. marts 2011. Den er nu forlænget til 31. marts 2012.Da medarbejderne i 2006 sikrede en stor effektivisering af rengøring, har vi med effektivt personale en god rengøring i dag i Dragør.

Derfor valgte DF at forlænge aftalen efter loven.

En stor og meget bureaukratisk EU licitering er dertil ikke hvad forvaltningen har brug for lige nu, hvor daginstitutionerne og skolernes fremtid forhandles. Dertil er den nye kommunaldirektør endnu ikke tiltrådt.Med ønsket om en glædelig julMorten Dreyer

Medlem af Dragør Byråd

Dansk Folkeparti

søndag den 12. december 2010

Tavse behandlede patienter

Behandlede patienter – hvor skjuler de sig ?
Siden 2002 er mere end 350.000 patienter behandlet på private hospitaler.
VOK arvede uendeligt lange ventelister fra Nyrup-regeringen. Folk levede og døde rent bogstaveligt på de officielle ventelister.
Da VOK ikke kunne få de offentlige hospitaler med på at behandle væsentlig flere patienter, var der to løsninger.
Enten at fortsætte med ventelisterne fra Nyrup tiden – eller at indgå i aftaler med udenlandske hospitaler og private danske.
Først indgik man aftaler med udenlandske hospitaler, som f.eks. Kieler Universitetshospital i Tyskland, og derpå med private danske hospitaler, som dog først skulle opbygges.
Når man står med ryggen mod muren og skal skaffe en stor mængde behandlinger her og nu, er det sælgers marked. Og det koster mere end når markedet er i ro.
Men hvor mange dødsfald kunne man acceptere i ventetiden, hvis man sagde nej til de private og kun holdt fast i de offentlige behandlinger ?
Skal regnestykket gøres op, så skal man også værdisætte de 350.000 patienters helbredelse og glæden hos deres familier. Dertil kommer så de mange andre patienter, som kom hurtigere til behandling på de offentlige hospitaler, da ventelisten faldt.
Jeg synes at alt for mange behandlede patienter og deres familier er helt fraværende i debatten.
Var det ikke positivt, at VOK gjorde alt for patienterne, selvom man trådte på de offentligt ansattes ligtorne ?

torsdag den 9. december 2010

Frederiksberg Kommune har problemer

Borgmester Jørgen Glenthøj, du bør snarest kaste håndklædet i ringen. Erkend at sagen om den bortviste kommunaldirektør, Suzanne Aaholn er tabt.
Det billigste og fornuftigste for begge parter er, at lade advokaterne og Kommunernes Landsforening forhandle en rimelig løsning på plads.
Samarbejdet imellem en borgmester og hans kommunaldirektør er grundlæggende et sparringforløb, hvor de i fællesskab afprøver holdninger og muligheder. Det kræver en fælles kemi og respekt for hinanden og hinandens meninger. Det er ikke til stede – og så må samarbejdet slutte.
Det bliver rigtigt dyrt for skatteborgerne, men hvis retssagen gennemføres bliver det dyrere, mener Dansk Folkeparti.
Problemet er at sagen blev forplumret fra start:
Glenthøj kan ikke dokumentere, at Aaholm har skjult oplysninger for borgmesteren.
Glenthøj kan ikke dokumentere, at Aaholm har brudt Styrelsesloven.
Glenthøj kan ikke dokumentere, at Aaholm har overskredet sit budget med over 15 mio.

Dertil kommer manglende bilag, som er registreret i kommunen og som forsvinder – og så pludselig dukker op, når man skal bevise noget andet. Det er pinligt for en forvaltning, for at udtrykke det mildt.
Frederiksberg Kommune har en rigtig grim sag.

Det er svært at komme fra sagen med æren i behold, når man nærlæser sagen.
Så derfor Jørgen Glenthøj:
Bøj hovedet og sig undskyld overfor borgerne. Og tilkald dernæst advokaterne for at få et fair forlig med Suzanne Aaholm.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Falkonér Kredsen

2872 7394