torsdag den 29. marts 2012

Er der svindel med CO2 ?

For menig mand i Danmark kan oplysninger godt være lidt forvirrende.
I JP den 29. Marts var der en ret bombastisk kronik, begået af tre tunge drenge, med titlen: ”Fakta om drivhuseffekten”. Den var skrevet af Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker, Los Alamos, USA, Kristian Pagh Nielsen, fysiker og meteorolog DMI og Jens Hesselberg Christensen, forskningsleder ved Danmarks Klimacenter DMI.
Deres argumenter for en alvorlig situation efter CO2 udledningen kan være svær at benægte for en skeptiker som mig, som bare har gået i den næsten stråtækte landsbyskole i St. Magleby.

Men min skepsis bakkes op af en kort notits samme dag fra avisen Wall Street Journal, som citerer professor i Fysik ved Princeton, William Happer, om den globale opvarmning:
Hvad sker der i virkeligheden med temperaturerne Verden over? Svaret er: Næsten ingenting er sket i mere end de sidste 10 år.”
Der er dog sket flere ting.
En række forskere har fået enorme bevillinger i forbindelse med frygten.
Og Danmark ser nu frem til milliarder i erstatning til andre EU-lande pga. den skandaløse måde, som Connie Hedegaard håndterede handelen med CO2 kvoter. Lige nu er sagen under behandling i dybeste hemmelighed.

torsdag den 15. marts 2012

Manu Sareen bryder Ligestillingsloven

Anmeldelse af Ligestillingsministeren for diskrimination.

Lad dette være en officiel klage.

Den radikale Manu Sareen blev både Ligestillings- og Kirkeminister ved F-A-RV-EL regeringens dannelse.

Som Kirkeminister vil han nu tvinge Folkekirken til at godkende bøsseægteskaber, alt imens han friholder moskeerne for samme krav.

De får en helt anden frihed end Folkekirken. Hvis moskeerne er imod homoseksualitet, kan de slet og ret beslutte, at de ikke vil følge reglerne. Og denne ret vil de muslimske trossamfund højst sandsynligt benytte sig af. Det er den almindelige udlægning, at homoseksualitet ikke er i overensstemmelse med islam. Den straffes da også i flere muslimske lande.

Men sådan behøvede det ikke at være. Hvis man nu vil blande sig i religiøse ritualer, hvorfor så ikke sikre lige rettigheder for alle uanset hvilket trossamfund, de er medlem af?

Hvis Manu Sareen fastholder sit krav om bøsseægteskab i Folkekirken og friholdermoskeerne, er der tale om diskrimination fra ministerens side.

torsdag den 1. marts 2012

Hvordan går det ?

Jages i hele verden, var titlen på indlæg i medierne i tirsdags.

De har her offentliggjort en liste over 28 forbrydere, som Danmark har efterlyst over Interpol. Blot to af dem er danskere, enkelte er efterkommere. Hovedparten er indvandrere fra de store indvandrerlande der eftersøges for narkokriminalitet, kidnapning eller personfarlig kriminalitet. Tre er involverede i mordsager…

Ahmed Numan Isaac Rahma, sudaneser, 34 år. Knivdræbte og parterede danske Torben Vagn Knudsen, efter de mødte hinanden på værtshus. (2005)

Waheed Sarwar, pakistaner, 30 år. Kastede glas efter norske Andreas Bull-Gundersen, der arbejdede som bartender på Café Rust. Døde efterfølgende. (2009)

Chaudhry Shahid Reza, pakistaner, 35 år. Tæskede pakistanske Muhammad Arfan ihjel med en ratlås – formentligt hævnmotiv. (2011).

Man kan kun sige, at radikale, SF og Socialdemokraterne har haft indflydelse på indvandringen i Danmark.

Og nu vil de åbne endnu mere for de samme lande.