søndag den 27. juli 2014

Norge tjener på Terrorindsats

En sidegevinst ved det norske terrorberedskab.
Imens man venter på et eventuelt terrorangreb med den store politiindsats, er der positive dele ved det.
Kriminaliteten er faldet.
Den store fokus på sikkerhed betyder, at banale kriminelle hurtigere fanges og antallet af forbrydelser mindskes pga det massive politiopbud.
Konklusionen er klar.
Naturligvis kan vi i både i Norge og i Danmark nedsætte kriminaliteten og dermed redde mange borgere for tab.
Sæt fast mere politi ind.
Det virker og sandsynligvis vil det være nærmest omkostningsfrit, hvis man indregner borgernes omkostninger ved kriminalitet.

onsdag den 23. juli 2014

Turister modtages med losseplads

Det første, som de tusindvis af turister møder, når de kommer med færgen til Gedser, er DSB’s losseplads af udtjente togvogne. Lige 100 meter øst fra landgangen ligger et klondike. Et halvt dusin nedslidte togvogne, som sandsynlig ikke er vedligeholdt, siden kong Frederik IX kom på tronen i 1947.
Det er grimt, men det passer måske ganske godt til togremisen ved siden af, hvor der er store huller i taget og afskallede mure som set i Albanien i 1990’erne. Det eneste opmuntrende er, at der er et par kæmpeskilte for Carlsberg på et par af togvognene som et nyere festligt indslag fra 1960’erne. Skiltene er beskidte, de er frønnede og skæve, men navnet er tydeligt.
Carlsberg må være stolt over at være repræsenteret på Gedsers depot for defekt DSB-materiel.
Det kan være, at planen er, at det hele skal renoveres, når mulighederne er til stede, men indtil da bør det ikke være titusinder af turisters første indtryk af Danmark. Kan DSB og Carlsberg ikke selv se det, så bør transportministeren som ansvarlig for DSB give en frist på 14 dage til at få fjernet lossepladsen.

Hvad gør vi når Sverige bryder socialt sammen.


I det første halvår af 2014 er der kommet 2.493 uledsagede flygtningebørn til Sverige. De er nu ikke alle prototypen på alenebørn eller måske børn overhovedet. Mange af børnene er unge mænd med stemmen i overgang og skægvækst. Men de hævder, at de er børn. Og straks efter bevilget ophold, er de ikke alene længe, eftersom deres familie kan søge familiesamføring.
Til Sverige kommer der nu også 450 ordinære asylsøgere hver dag, hvoraf 95 procent har falske eller ingen papirer. Man har derved ikke en jordisk chance for at vurdere om de har asylgrund. Men pyt med det, for bliver de alligevel ikke godkendt, så kan de alligevel blive i Sverige som papirløse med alle rettigheder og med fuld adgang til alle sociale kasser.

Når det svenske socialsystem bryder sammen, burde vi måske overveje at sætte kontrol ind ved Øresundsbroen.

søndag den 20. juli 2014

Historien har det med at gentage sig.

Tragisk ulykke for en familie.

For bare fire måneder blev familien udslettet i Syrien af den onde diktator.
Det var hårdt.

Men så skete det igen.
Denne gang blev den selv samme famile atter udsat for udslettelse.
Denne gang var det de onde jøder som udslettede familien.

Og beviset var nøjagtigt det samme billede i begge tilfælde.

Er der nogen som helst kontrol med de store tabstal som Hamas kommer med? Og som mange medier ukritisk bringer.

Eller skal vi bare konstaterer, at i en hver konflikt er sandheden det første offer.


Og Hamas er ganske dygtig til svindel.torsdag den 17. juli 2014

Flere betjente

Der mangler politifolk over hele landet. Ikke mindst i hele Hovedstaden.

Det forsøges løst ved at rokere rundt med det eksisterende mandskab, som var de Tordenskjolds soldater. Disse soldaters styrke lå i Wessels geniale bluff i 1719. Men moderne forbrydere lader sig ikke snyde. De kender godt politiets styrkemål og de er helt klar over, at borgerne ofte overladt til sig selv.
Der mangler politi over alt, som politiforbundets formand Peter Ibsen udtaler til politibladet.
Det bliver også forværret med regeringens beslutning om at nedskære antallet af nye politielever med hele 50%.
Det er uansvarligt.

Tilbage i ca 1980 var der bred enighed i Folketinget om, at vi i Danmark havde behov for ca 10.000 uniformerede betjente.

Men så kom indvandringsloven i 1983. Og grænserne blev gjort helt åbne.
Schengen aftalen fjernede pas- og visumkontrollen.
Det gav en stor indvandring med en ændring i kriminalitetsbilledet. Vi fik gadebander, vi fik muslimske fanatikere og en tzunami af forbrydere fra Litauen og Rumænien m. fl. Dertil kom en gruppe utilpassede hjemmefødninger, som vænnede sig til den manglende politiindsats.

Oven i det fik vi IT kriminalitet.

Dertil fik vi en RA-regering, som lader sit budget afhænge af, at politiet måned for måned udskriver en kvote trafikbøder. Her må politiledelsen trække  mandskab fra tryghedshedsskabende områder som bandeindsats, og sende dem ud med fotovognene for at skaffe penge til korrupte præsidenter i f. ex. Zambia.

Hvis vi skal have et velfungerende politikorps, så der også bliver tid til at tage sig af banale indbrud og tyverier, så er de godt 10.000 betjente i dag ikke nok.
Med alle de nye indsatsområder vi er blevet ramt af, er der behov for en stor stigning i antallet af betjente. Helst så jeg en politistyrke på ca 16.000 mand i løbet af de næste 5 år. Gerne flere.


Tænk om vi derved fik et politikorps, hvor en anmeldelse om indbrud med mødt med svaret: Tag det helt roligt frue/hr, der er en vogn fremme hos dem indenfor 5 til 10 minutter.
Det var en service vi havde tidligere. Burde vi ikke genindføre det igen ?

tirsdag den 15. juli 2014

Regeringen meldte selv Danmark ud af Europol

Regeringen har sat kampen imod grænseoverskridende kriminalitet under angreb.
Det startede, da Thorning i EU godkendte, at politisamarbejde for fremtiden skal flyttes til EUs bureaukrati. Derved kommer det i konflikt med Danmarks retsforforbehold. Socialdemokraterne valgte med åbne øjne ændringen og nu har vi problemerne.
Havde regeringen tænkt klart, ville man have kædet det sammen med et tillæg til Retsforbeholdet og problemerne løst.
Men man valgte ikke at gøre det ikke, og derved opstod problemet.
Årsagen må nok tilskrives Thornings jobønsker i EU. Hvis hun skulle være en acceptabel kandidat for de andre, kunne hun ikke bruges Danmarks vetoret overfor ændringer.

Skal vi fortsætte politisamarbejdet i Europol forudsætter det en af to ting:
1) Ophævelse af Retsforbeholdet, hvor dansk indvandrings- og flygtningepolitik flyttes til bureaukraterne i EU eller
2) En særskilt aftale, hvor alle EUs andre lande skal godkende det.
Det kan holde hårdt. Aftalen burde have været på plads inden vi opgav vetoretten.

Men mon ikke det kan lade sig gøre, at opnå en aftale alligevel?
Danmark har stor interesse i et fortsat godt samarbejde med de andre.
Men de andre lande har også stor interesse i, at vi er med i samarbejdet. Uden et samarbejde kan Danmark blive en helle for udenlandske kriminelle. Sålænge de ikke øver kriminalitet i kongeriget, vil de kunne fortsætte deres ugerninger i resten af Europa.
Der kommer en aftale, hvis regeringen ønsker det.

søndag den 13. juli 2014

På et tidspunkt skal der træffes en beslutning.

Selv FN kan nu se skrækscenariet: Alene Afrikas befolkningstilvækst fra i dag til år 2100, være seks gange det antal mennesker der bor i EU i 2014. Milliarderne vil have valget mellem elendighed eller udvandring. Selvom vi ville have dem alle, ville vi ikke have fysisk plads. Europas befolkningstæthed er 72.9/km2, Afrikas er 30.51/km2.
Det er logik for burhøns, at alene det at EU er begyndt at aftage fattigdomsflygtningene fra Middelhavet, er halsløs gerning der vil føre til et europæisk, demografisk selvmord omkring år 2050, hvis det ikke stopper ret hurtigt.

EU’s mening om den sag blev udtrykt så sent som i sidste uge: More migrants needed in EU to offset age demographics. Det kan oversættes: EUs ledelse nægter at se virkeligheden i øjnene. Man styrer bevidstløst ind i opløsningen af Europas 2.000 års fremskridt.
Se det i øjnene: Flygtningekonventionen kommer til at blive opsagt, en flådeblokade kommer til at ligge i Middelhavet. Hvorfor skal det ske for sent, hvorfor ikke i tide? Jo længere de ansvarlige venter med at gøre det rette, jo værre bliver det.

Regeringen meldte bevidst os ud af Europol

Regeringen har sat kampen imod grænseoverskridende kriminalitet under angreb.
Det startede, da Thorning i EU godkendte, at politisamarbejde for fremtiden skal flyttes til EUs bureaukrati. Derved kommer det i konflikt med Danmarks retsforforbehold. Socialdemokraterne valgte med åbne øjne ændringen og nu har vi problemerne.
Havde regeringen tænkt klart, ville man have kædet det sammen med et tillæg til Retsforbeholdet og problemerne løst.
Men man valgte ikke at gøre det ikke, og derved opstod problemet.
Årsagen må nok tilskrives Thornings jobønsker i EU. Hvis hun skulle være en acceptabel kandidat for de andre, kunne hun ikke bruges Danmarks vetoret overfor ændringer.

Skal vi fortsætte politisamarbejdet i Europol forudsætter det en af to ting:
1) Ophævelse af Retsforbeholdet, hvor dansk indvandrings- og flygtningepolitik flyttes til bureaukraterne i EU eller
2) En særskilt aftale, hvor alle EUs andre lande skal godkende det.
Det kan holde hårdt. Aftalen burde have været på plads inden vi opgav vetoretten.

Men mon ikke det kan lade sig gøre, at opnå en aftale alligevel?
Danmark har stor interesse i et fortsat godt samarbejde med de andre.
Men de andre lande har også stor interesse i, at vi er med i samarbejdet. Uden et samarbejde kan Danmark blive en helle for udenlandske kriminelle. Sålænge de ikke øver kriminalitet i kongeriget, vil de kunne fortsætte deres ugerninger i resten af Europa.
Der kommer en aftale, hvis regeringen ønsker det.

onsdag den 2. juli 2014

Radikal med begge ben solidt plantet i den blå luft

Anna Mee Allerslev må være helt uden for rækkevidde.
I JyllandsPosten mandag slår hun fast, at den nye stormoske bygget for sunnimuslimske penge skal være for alle.
"En ægte stormoske i København, hvor der primært tales dansk, hvor brobygning og åbenhed er fundamentet, og hvor de demokratiske værdier er i fokus."
Det sker netop samme dag som ISIL i Irak udråber et Kalifat for hele Verden for netop sunnierne. En ny Verdensregering under ledelse af sunnierne. I pagt med koranens ord med sharialoven, hvor man stener utro kvinder, hænger homoseksuelle og skærer hænder af tyve.
Samtidig med at de slagter shiaerne i hobetal.
Gennem 1400 år har krigen imellem sunniere og shietter raset. Med ufattelige grusomheder fra begges side. I perioder har der mellem kampene været en væbnet neutralitet i enkelte landområder, når de begge fandt det opportunt. Så snart den ene part så en fordel i det, blev kampene genoptaget.
Ser vi på Mellemøsten i dag, så udspringer urolighederne i kampen imellem de to store grupper, som lejlighedsvis inddrager andre muslimske trosretninger i den totale krig.
De har som sagt kæmpet i 1400 år og stadig bølger krigen frem og tilbage.

Det er denne aktuelle blodrige krig, som den radikale borgmester tror kan stoppes med et par radikale venlige ord om demokrati.
Er hun fuldstændig uden for historisk viden?

tirsdag den 1. juli 2014

De kommunale beredskaber nedlægges på stribe

Kommunale brandvæsener nedlægges nu på stribe. Også Frederiksbergs Brandvæsen står til en sammenlægning under Københavns ledelse.

Regeringen har netop indgået aftale med KL om en hurtig lukning af de fleste af landets beredskabsområder.

I forbindelse med den årlige aftale imellem regeringen og Kommunernes Landsforening om de kommende budgetter, har man vedtaget, at ændre beredsskabsområdet radikalt.

Det sker da regeringen forventer, at der kan skabes betydelige effektiviserings gevinster ved at nedlægge de nuværende 87 kommunale enheder til op til 20 på landsplan. Måske endnu færre ?

Planen for den socialdemokratiske regering er, at kommunerne senest udgangen af 2015 etablerer sig i nye tværkommunale fælles organisationer i form af op til 20 centre.
Såfremt kommunerne ikke retter ind inden fristens udløb, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.
Ergo med andre ord: Sammenlæg de kommunale beredskabet frivilligt, eller også vil regeringen gøre det for dig.

Hvordan vil det blive for Frederiksberg ?

På Frederiksberg er der et særdeles effektivt brandvæsen. Et brandvæsen, som fuldt ud lever op til kravet om dygtighed og hurtig indsats. Og som gør det på en særdeles økonomisk måde.

I København har man allerede i dag stordrifts fordelene, hvilke afspejler sig i prisen. I København koster det ca 550 kroner for hver indbygger.
Så det er vanskeligt at se hvilke effektivitetsgevinster vi kan se frem til, som man ønsker med forslaget.  En effektiv og prisbillig organisation skal underordnes en stor kolos, som er både burokratisk og omkostningstung.

For Dansk Folkeparti det endnu en absurd handling fra socialdemokraterne, som omdanner mindre og effektive organisationer til mammut organiseringer, som på papiret burde være mere effektive, men sjældent er det.