lørdag den 30. juli 2011

Hvem skal afgøre hvad der er hadefuldt ?

Socialdemokraterne foreslår at nedsætte et udvalg af skriftkloge, der skal komme med idéer til at stoppe hadefulde ytringer på nettet.
Og vi er vel også enige om, at hadefulde ytringer ikke er sagen.

Men det rejser spørgsmålet om hvorledes vi afgør om hvilke ytring, der er hadefuld og hvilken som klart beskriver en situation ?
Mon ikke hver eneste dansker har sin egen mening om det – og hvem er det så som skal afgøre det?

For et par dage siden kunne man se Henrik Sass Larsen i TV, hvor han sad og bladrede på en pc. Her kom han med et par guldkorn – æres den som æres bør – om en mulig løsning.
Det var lige så enkelt som socialdemokratisk politik ofte er. Man skal bare gøre visse ord umulige at søge på. Der skal spærres for de urigtige meninger.
Det har Kina forsøgt, hvor man bl.a. spærrer for begreberne: Tibet og Ytringsfrihed.

Hvis Henrik Sass Larsen skulle bestemme hvilke søgeord, som er ret hadefulde, kunne man forestille sig ordene: Køge Café, Vanilla, Gratis frokost og Rockerrådgivning.

Men spøg til side.

Hvem er det, som skal afgøre hvilke ord der ikke må ytres ?
Kan man foreslå noget sådan uden at komme i konflikt med Grundlovens §77:
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur. Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling, som har fundet sted i slutningen af 1900-tallet i den vestlige verden. Den opfattes som en af grundpillerne i et velfungerende demokrati, fordi dette bygger på fri meningsudveksling. Desuden giver ytringsfrihed mulighed for at udtrykke afvigende meninger, så risikoen for at disse får et voldeligt udtryk mindskes. Ytringsfriheden er især vigtig for mindretallene, idet de magthavende instanser på grund af deres magtposition ikke har reelt brug for beskyttelsen af retten til ytring.

Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed, men er ikke ubegrænset. Ytringsfriheden indebærer, at staten ikke på forhånd kan blande sig og forbyde borgerne at komme til orde. Derimod er friheden ikke til hinder for, at man efterfølgende står til ansvar for sine ytringer, f.eks. ved en domstol. Udtalelser kan ved dom blive kendt ubeføjede, hvis retten ikke finder dem dokumenteret, ligesom overtrædelser af de lovgivningsmæssige bestemmelser naturligvis kan medføre idømmelse af straf.

Hvem er det, som skal have retten til at afgøre hvilke ting, der må drøftes i et demokrati ?

torsdag den 28. juli 2011

Vi bør ændre arbejdsmåden i det danske retsvæsen

Randers ligger øverst på listen over Danmarks mest voldelige byer. Det kan skyldes over hundrede sigtelser mod en enkelt mand.

Berlingske opgjorde den 28. Juli listen over volden i de danske byer.

Den midtjyske by Randers er havnet i toppen af listen over landets mest voldelige kommuner i første kvartal af dette år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
Og det er der en enkelt person, der kan tage en stor del af den tvivlsomme ære for, lyder det fra politiet.

- Der er en sag, som har genereret omkring 130 voldssigtelser mod én mand, og den ødelægger hele vores statistik, siger vicepolitiinspektør Leif Kristensen fra Østjyllands Politi.

Mon ikke dette viser, at der er noget helt galt i den måde hvorpå retfærdigheden sker på i dagens Danmark.

En mand – 130 voldssigtelser. Hvor mange ofre skal der til, før retsvæsenet gør noget ved sagen?

Der er grundlæggende to fejl ved dansk retspleje. Den ene er tanken om, at man ved en straffesag skal samle alle en persons sager i en dom.

Den anden fejl er, at retten giver et særdeles mærkbar rabat for personer med gentagne forbrydelser.

Hvis en person arresteres for en handling og der rejses tiltale, vil han blive afhørt af en betjent. Ofre og vidner afhøres derpå. Dertil ordnes indsamlede beviser. Når sagen er klar, kan den sendes til anklagemyndigheden. Problemet er, at hvis tiltalte i den periode atter antræffes i gang med en ny forbrydelse. Så bliver første sag sat på standby, imens anden sag efterforskes og gøres klar til anklagemyndigheden. Det kan godt tage et par måneder. Hvis voldsmanden er lige så aktiv som Randersborgeren, så kan der år før den sidste straf er klar til retten; i al den tid er han på fri fod og kan fortsætte lovbruddene. Vel vidende, at når han endelig kommer for retten, vil dommeren slå alle sagerne sammen til en straf. De sidste 125 voldssager vil bare blive eftergivet og betragtet som afsonet med den første dom.
Tænk om man tog anderledes fat.

Den første sag blev efterforsket som normalt – og straks sendt til retten og pådømt.

Har han andre sager på samvittigheden, kan man fører dem imens han sidder inde for den første sag. Så ved man også hvor han er – og man sparer rigtig mange ofre for tort, svie og tab.

onsdag den 27. juli 2011

Boligskatten kommer til valget

Det bliver spændende at se hvornår de radikale kaster deres krav om øget boligbeskatning på bordet, når valget er udskrevet.

De har klart markeret, at hvis de skal være med til at støtte en regering under Thorning, så skal fastfrysningen af skatter for boliger ophæves.

Jeg vil tro, at deres krav til boligskat vil komme allerede under partilederrunden efter valget udskrives.
Det vil sætte resten af Rød Blok under pres, da også Enhedslisten går ind for højere boligskatter.

Det katastrofale for Helle Thorning og Villy Søvndal er, at timingen vil være ekstremt farlig. Mange boligejere vil ikke acceptere øgede boligskatter. De vil ikke engang acceptere debatten om boligskatter, fordi de frygter, at det kan skade deres økonomi. Efter min vurdering er det et tema, som har potentiale til at flytte vælgere fra rød til blå blok.

Og Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne kan intet gøre.

Boligskatten kommer til valget

Det bliver spændende at se hvornår de radikale kaster deres krav om øget boligbeskatning på bordet, når valget er udskrevet.

De har klart markeret, at hvis de skal være med til at støtte en regering under Thorning, så skal fastfrysningen af skatter for boliger ophæves.

Jeg vil tro, at deres krav til boligskat vil komme allerede under partilederrunden efter valget udskrives.
Det vil sætte resten af Rød Blok under pres, da også Enhedslisten går ind for højere boligskatter.

Det katastrofale for Helle Thorning og Villy Søvndal er, at timingen vil være ekstremt farlig. Mange boligejere vil ikke acceptere øgede boligskatter. De vil ikke engang acceptere debatten om boligskatter, fordi de frygter, at det kan skade deres økonomi. Efter min vurdering er det et tema, som har potentiale til at flytte vælgere fra rød til blå blok.

Og Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne kan intet gøre.

tirsdag den 26. juli 2011

Løfte fra Karen Hækkerup: Amagerkredsen friholdes for betaling.

Amagerkredsen friholdes for betaling, lover Karen HækkerupBetalingsring: Mundkurv på det lokale demokrati.Indpiskeren i Socialdemokratiet på Christiansborg, gruppeformanden Carsten Hansen, gav forleden Amagerkredsens Karen Hækkerup en lodret ordre: Hold så kæft med betalingsringen.Pressen har ret i, at der intet må komme ud inden valget om betalingsringens indhold, andet end at Socialistisk Folkeparti forventer, at der kommer to milliarder kroner ind netto om året.

Takster og ringens placering er top hemmelig til efter valget.I øjeblikket er Københavns Kommune i gang med at oprette en række nye daginstitutioner pga. det stigende børnetal. Man må håbe, at man sørger for at placere dem på samme side som forældrenes bolig. Hvis et barn får en plads på den forkerte side, så koster det 4 gange afgift hver dag, hvis man skal bruge bil. Det kan betyde et tillæg til vuggestueprisen på 30.000 kroner.Løftet fra Karen Hækkerup:

For borgere i Tårnby og Dragør er der nok ingen problemer, da Vores egen Karen Hækkerup helt klart og uden forbehold har lovet sin valgkreds, at de naturligvis vil blive holdt helt fri for betaling.

Som løftet lød i Amagerbladet i juni med hendes egne ord:

”Det jeg kan, er at love at jeg naturligvis kæmper for min valgkreds. I forhold til en betalingering er Amagers situation helt speciel. Det argument har jeg fremført internt, hvor der har været stor forståelse for mine betragtninger. Det er derfor jeg skrev som jeg gjorde i mit sidste læserbrev, hvor jeg omtalte at der i Stockholm er en del af byen, hvor forholdene minder meget om Amager.
Dér har man indført en særordning og det fungerer fint der.”

Det er da rart for beboerne i Tårnby og Dragør, at der i Socialdemokratiet er stor forståelse for, at netop de skal fritages for betaling, når nu SF vil opkræve 2.000 millioner kroner om året.
Har Karen Hækkerup regnet lidt på, hvor meget ekstra de andre bilister skal betale for, at Hækkerups egen valgkreds kan friholdes for betaling, som lovet?
SF kunne forleden fortælle, at det kommer til at koste 30 kr. at køre gennem bommen.
Det efterlader dog stadig mange spørgsmål og kun få svar. For eksempel svarer prisen på 30 kr. til prisen for at køre gennem betalingsringen i Stockholm. Her har omkostningerne til at drive systemet dog været så store, at man de første år kørte med stort underskud, og nu kun er nået op på et overskud på ca. 500 mio. kr. årligt.Driften af ringen er på knap 2 milliarder kroner. Der er altså meget lang vej til de 2 mia. kr. i overskud, som S og SF vil have i bompenge i København.

mandag den 25. juli 2011

Grækenland nødhjælp går bl.a. til moskebyggeri til illegale indvandrere

Danmark bør ikke støtte Grækenland i deres økonomiske problemer.

Det er netop oplyst, at ud af den første hjælpepakke har man afsat 15 millioner euro til bygningen af en moske i Athen.

Efter ombygningen vil den tjene som bederum for maksimalt 500 muslimer.Heraf er de fleste illegale indvandrere. Ca 100 millioner kroner til ombygningen. Er de rigtig kloge ?Det er den tidligere Flåde Base i Botanikos, som er blevet valgt, og når det er renoveret og ombygget, vil den fungere som en islamisk moske i Athen. Det behandles netop nu i det græske parlament.Er det hjælpen til Grækenland skal gå til ?

søndag den 24. juli 2011

De svageste betaler for gaveregnen

Lad os opsige Satspuljen nu. Det er en rigtig god idé.

Gennem de sidste 20 år har man valgt, at lade overførselsindkomsterne med reguleres med 0,3 % mindre end lønudviklingen. Pengene er derpå sat i Satspuljen.0,3 % lyder af lidt, men det løber op over årene. For en folkepensionist koster det nu årligt 5.500 kroner. En førtidspensionist mister 7.500 kroner og en dagpengemodtager må undvære 8.500 kroner. Disse grupper er i stigende omfang ramt af denne ordning.Tanken, da man indførte ordningen, var at man derved fik en stor sum penge, som man målrettet kunne give til enkelte projekter. Det har i de sidste år næsten været et rent gaveshow, når partierne i fællesskab skulle uddele de milde gaver til deres ønske mål. Der er blevet lidt juleaften over de milde gaver.Udviklingen har vist, at er bare de svageste, som kom til at betale for gaverne.Forslaget fra DF om at opsige aftalen inden valget, vil medføre, at hvis socialdemokraterne går med, så vil folkepensionister, dagpengemodtagere og førtidspensionister fra januar 2012 få en fuld regulering. Det fortjener de nu.Hvorfor vil socialdemokraterne ikke være med til at forbedre de svageste borgeres økonomiske stilling – det kan undre.

torsdag den 21. juli 2011

Valget kommer den 6. september.

Skulle Lars Løkke have udskrevet valget i foråret ?
I aktiv politik skal man aldrig se bagud – hvad nytter det, at man kunne have gjort en bestemt gerning tidligere, hvis man ikke gjorde det.

Gjort gerning står ikke til at ændre, i hvert fald ikke før man skriver sine erindringer.

Derfor er det irrelevant at bebrejde Lars Løkke, at han ikke udnyttede det momentum, som Venstre havde efter aftalen om tilbagetrækning. Sket er sket. Men det bliver ikke bedre af, at afgående medlemmer, som Britta Schall Holberg, forsøger at kloge sig på emner de aldrig har været i nærheden tidligere. Hverken Fogh eller Løkke tiltroede hende de store strategi evner.

Det er mit bud, at Løkke indkalder til et pressemøde tirsdag den 16. August og der udskriver valget til tirsdag den 6. september. Derved kan det nye og godkendte Folketing mødes første tirsdag, som Grundloven kræver.

mandag den 18. juli 2011

Dansk Røde Kors sminker virkeligheden

Bubbers falske virkelighed.

Dagen før Bubber og TV2 holder deres indtog i Sandholmlejren, sendes de tre voldsidioter på luksusophold langt fra lejren.

Idéen med at lade Bubber besøge flygtningelejren er angiveligt, at seerne får et indblik ind i dagligdagen i et flygtningecenter. Som Dansk Røde Kors gerne ser det og viser det frem. Uden problemerne med kriminalitet.

Nok skal optagelserne være autentiske, men det kan også blive for autentisk.

Hvis baggrunden for optagelserne er at lade de flinke, rare og fotogene små børn røre hjerterne rundt om i de små hjem, så hjælper Potemkinkulisser alligevel ikke, hvis de tre dyre drenge slår Bubber til lirekassemand for åbent kamera.

Har TV2 ikke overvejet, at man kunne have fået mere socialrealismen ind i showet, hvis Bubber mødte de tre ungersvende direkte ?

søndag den 17. juli 2011

Fjern kronens binding til euroen

Lad os løsne kronen fra euroen nu. Problemerne med gældskrisen i Sydeuropa svækker euroen markant; i den situation er det ikke smart at fastholde bindingen til eurokursen, som vil komme ud på en rutchebanetur, som er Danmark uvedkommen.Hvis vi står frit, vil kronen blive et godt sted for investorer at gemme deres penge i euroens kamp for overlevelse.En uge med stor fokus på problemer i især Italien og Grækenland, fik økonomer til åbent at tale om, at euroen var truet på livet.Panikken har siden lagt sig lidt på de finansielle markeder, men investorerne bør sikre sig mod en nedsmeltning af euroen. Det kan ske ved at sætte pengene i dansk kroner.Valutastrateger mener, at en frigørelse af kronen fra euroen vil medføre en periode med udsving, men vurderer samtidig, at kronen på sigt vil komme styrket ud af en frigørelse.Lad os snarest frigøre kronen inden Grækenland går bankerot.

fredag den 15. juli 2011

Send voldelige asylansøgere på et World Cruise

Lad os da spare på de voldelige asylansøgere ved at sende dem på krydstogt.
De tre personer, som har boet 3 uger i et luksussommerhus, har kostet over en million kroner for 21 dage.

Jeg vil foreslå, at vi i stedet sender sådanne personer på krydstogt:
Med rederiet Holland America Line kan det gøres en hel del billige.
160 dages World Cruise på luksusklasse med alt betalt. En tur rundt om Jorden med besøg i disse steder:

Ports of Call: Fort Lauderdale, Florida | Roseau, Dominica | Bridgetown, Barbados | Belem, Brazil | Recife, Brazil | Rio de Janeiro, Brazil | Rio de Janeiro, Brazil | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Port Stanley, Falkland Islands | Antarctic Sound, Antarctica | Livingston Island, South Shetland Islands | Wilhelm Archipelago | Ushuaia, Argentina | Punta Arenas, Chile | Easter Island, Chile | Papeete, Tahiti, French Polynesia | Pago Pago, American Samoa | Lifou New Caledonia | Sydney, Australia | Sydney, Australia | Cairns, Australia | Cairns, Australia | Komodo Island, Indonesia | Lombok, Indonesia | Hong Kong, China | Hong Kong, China | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Singapore, Singapore | Singapore, Singapore | Phuket, Thailand | Colombo, Sri Lanka | Mangalore, India | Mormugao, India | Bombay, India | Bombay, India | Safaga, Egypt | Sharm-el-Sheikh, Egypt | Piraeus (Athens), Greece | Piraeus (Athens), Greece | Katakolon (Olympia), Greece | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Ajaccio, Corsica, France | Barcelona, Spain | Barcelona, Spain | Cadiz (Seville), Spain | Madeira, Europe.

Alt dette for 95.000 kroner pr person med fuld forplejning – det er en lille brøkdel af hvad Dansk Røde Kors bruger på deres ophold af disse personer – og hvis vi så er rigtig heldige, så vælger asylansøgerne, at stå af i en af havnene undervejs.

Danmark vil spare en masse penge og vi behøver først at tage os af dem om et halvt år, hvis de kommer tilbage.

Det er da et tilbud, som sparer penge, når nu flertallet ikke vil sætte dem ind i aflåselig celle i Vester Fængsel indtil de kan sendes retur.

Rød Blok´s politik vil betyde fyringer i lufthavnen

Luftfarten trues af konkurser


Passagerafgiften kan blive dyr for Dragør og Tårnby


Danske lufthavne har netop fremsendt redegørelser for konsekvenserne af den passagerafgift, som Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil indføre, hvis de får magt, som de har agt på 75 kroner pr afgang.


Og det er uhyggelig læsning.


- Lufthavnene meddeler alle, at en passagerafgift på 75 kroner for udenrigsflyvninger og returafgift på det dobbelte for indenrigsflyvningers vedkommende vil koste arbejdspladser både for selve lufthavnene og tilknyttede erhverv.


- Aalborg Lufthavn, der med ruten Aalborg-København har lige så mange passagerer som de fem øvrige indenrigsruter tilsammen, melder om omsætningsfald på 40 mio. kr., tab af 34 fuldtidsstillinger. Ser man på udenrigsruterne, som er lavprisruter, vil der være 20 pct. færre passagerer. Det kan koste nedlæggelse af ruterne og gøre det umuligt at tiltrække nye ruter. Årsagen er, at lavprisruterne kun eksisterer, fordi fortjenesten pr. billet ligger på cirka et halvt hundrede kroner.


Meldingerne fra de øvrige lufthavne er lige så forstemmende:
Århus Lufthavn melder, at afgifterne vil berøre en tredjedel af omsætningen og et fald i aktiviteterne på 25 pct. Billund varsler lukning af ruter. Især blandt lavprisselskaber og de nævner, at eksempelvis Ryanair har en fortjeneste pr. billet på ca. 40 kr. Det siger sig selv, at en afgift på 75 kr. helt vil smadre selskabets grundlag. Karup melder om 50 pct. passagernedgang og 30 pct. færre medarbejdere. Sønderborg siger, at SF og S’s afgifter vil føre til lukning af ruten Sønderborg-København. Samlet vil det koste cirka 300 arbejdspladser.


Kastrup lufthavn
Endelig oplyser Københavns Lufthavne, at en passagerafgift vil ramme især indenrigstrafikken hårdt. Det forventes, at Kastrup mister 330.000 indenrigsrejsende og 110.000 udenrigsrejsende, hvis afgiften gennemføres. Det vil berøre mange ansatte.


Et skrækeksempel er, at da lufthavnen i Alicante indførte en afgift på 15 kr., fik det Ryanair til at lukke 80 pct. af sine ruter på destinationen.


- Meldingerne viser, at S og SF’s plan vil smadre flybranchen og give voldsomme prisstigninger for passagererne, først og fremmest fordi lavprisselskaberne vil trække sig ud af Danmark. Der er ikke langt til Sturups Lufthavn ved Malmø.


S og SF påstår, at en flyafgift vil give statskassen en milliard kroner om året og nedsætte CO2-forureningen. Men afskedigelser, passagerflugt og tilbagegang i antallet af turister vil koste mere end en milliard kroner. Og så er der ikke engang nogen særlig miljøgevinst at hente. Indenrigsflytrafikken bidrager nemlig kun med 0,5 pct. af transportsektorens samlede udledning af CO2.


Hvis du påtænker at stemme på Rød Blok og kender en der arbejder i lufthavnen, bør du måske lige se dig lidt omkring. Afgiften på de 75 kroner forventes at koste mere end 800 jobs indenfor flytrafikken. Er det lige hvad vi har brug for i dag – og hvem det vil ramme.


Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
http://mortendreyer.blogspot.com/

onsdag den 13. juli 2011

Betalingsring er også borgerkontrol

Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne er lidt morsomme.

På den ene side er de i oprør over en grænsekontrol, som sætter enkelte biler under kontrol.

På den anden side vil de indføre en betalingsring i København, hvor de forventer et overskud på den nye skat på over to milliarder kroner.

Men det er bare penge – noget helt andet er den kontrol, der samtidig indføres.

Hver gang du krydser betalingsringen vil det blive registreret og gemt.

År efter kan myndighederne kontrollere hvor du befandt dig en bestemt dag.

lørdag den 9. juli 2011

Et godt tilbud fra Lars Barfoed

Jeg har et godt tilbud til Lars Barfoed (K):Stik mig 400.000 kroner årligt og jeg lover ikke at lave kriminalitet.“I dagspressen forlyder det, at Justitsministeren overvejer at belønne kriminelle økonomisk, hvis de holder sig fra ny kriminalitet.

En økonomisk bonus til kriminelle, hvis de efter afsoning af deres straf holder sig på dydens smalle sti.

Det kan blive virkelighed i Danmark, hvis det står til landets justitsminister Lars Barfoed (K).

Ministeren har netop været på en to-dages tur til London og er blevet inspireret af den britiske ordning “payment by result”.

- I England kan det udløse en bonus til dem, der arbejder med at holde dømte kriminelle ude af ny kriminalitet, men jeg kan da sagtens forestille mig, at man udvider det til også at gælde en bonus til den kriminelle selv, siger ministeren.”

Men det er da ikke fornuftigt, at man først skal begå kriminalitet, før man bliver betalt for ikke at gøre det.

Så hvis Barfoed lige stikker mig nævnte beløb, så sparer vi politiets arbejde, ofrenes tab og mit ophold i fængsel.

Det må da være en win/win situation.

mandag den 4. juli 2011

Gaza´s situation er selvforskyldt.

De 1,5 millioner mennesker, der lever under kummerlige forhold i det lille område, er fanget i et kompliceret spil mellem Israel, Hamas, Egypten og for den sags skyld resten af den arabiske verden. Gaza-boerne er ikke et offer for israelsk undertrykkelse, men et offer for arabiske lederes ligegyldighed over for det palæstinensiske spørgsmål tilsat det faktum, at palæstinenserne også selv mangler vilje til at løse de problemer, de har.
Sådan beskrev Berlingske i lederen mandag situationen.

Men det er med forlov et forenklet billede.
Vi ser næsten dagligt journalister og fotografer balancerende på kanten af åbne kloakker, hvor de bringer ”sandheden” om Gaza.
Men der er reelle Ghettoer i Gaza, hvor indbyggeren lever deres helt eget liv, uden nogen kontakt med familierne ved de åbne kloakker.
Tænk om en virkelig modig journalist ville bringe et indslag fra en af disse ghettoer, hvor det eneste krav til beboerne er en millionindtægt.
Derved ville alle bidragsyderne fra FN og EU og lille Danmark ved selvsyn kunne se, hvad deres støttekroner også går til. En overklasse som ikke aner hvad de skal bruge deres penge til. Prøv at se dette link: http://www.grandpalace.ps/ Det er en del over hvad mit feriebudget kan rumme. Et andet tilsvarende link er: http://www.rootsclub.ps/

Der er mennesker i Gaza, som lever kummerligt – men det skyldes måske også, at der er andre mennesker i Gaza, som lever som taget ud af bogen: ”1001 Nat”.

lørdag den 2. juli 2011

Fjern Sprognævnet og bevar ordene.

Luk Sprognævnet er anbefalingen fra Falberts Kulturkanon i lørdags. Det lyder som et forslag, som vi ufortøvet bør gå i gang med, inden Sprognævnet afskaffer ordet ufortøvet.

Fatter disse fusentaster ikke, at for hver gang man fjerner ord, så gør man sproget fattigere. Hvis man fjerner ordet Fusentast, så fjerner man samtidig muligheden for at benævne fruen for sprognævnet med det korrekte ord.

Problemet ved at fjerne ord fra retskrivningsordbogen, er at man derved samtidig ødelægger danskernes mulighed for at læse ældre danske tekster. Allerede i dag har mange unge problemer med litteratur fra før 1950.

Hvis Sprognævnet får magt som de har agt, så vil kommende generationer være nød til at sætte sig ind i Søren Kirkegaards værker på engelsk, tysk, fransk, japansk, esperanto eller et af de mange sprog han er oversat til.

Dansk vil ikke være muligt.

Som Søren Kirkegaard engang i Bogen om Adler udtrykte det:

”Travle Mennesker, der kun have Tid at læse det Øieblik de ere paa Lokumet og altsaa i det Høieste kun en Smule otium naar de engang imellem have diarrhoe, maa det overlades Aviser at skrive for.”

fredag den 1. juli 2011

Rød Blok vil fjerne grænsekontrollen.

Rød Blok vil forhindre grænsekontrol.VOK tager grueligt fejl, når den siger, at grænseaftalen er på plads, udtaler de.Sådan lyder meldingen fra oppositionen efter, at grænseaftalen ellers blev endeligt vedtaget i Finansudvalget. Men rød blok minder nu regeringen om, at den med et snuptag vil tilbagerulle store dele af grænseaftalen, hvis magten skifter til næste valg.

Med andre ord bliver der altså ikke opført nye grænseanlæg eller indsat flere faste grænsevagter.Vi vil forhindre, at aftalen nogensinde bliver ført ud i livet, siger Det Radikale Venstres næstformand Morten Østergaard.Der er derfor kun en ting, som VOK kan gøre – og det er at sætte maksimalt ind inden valget.

Sæt mindst 200 toldere ekstraordinært ind fra næste uge.
Afhold derefter en kort udbudsrunde for opførsel af pavilloner og grænsebomme, samt indkøb af de nødvendige remedier som for eksempel nummerpladescannere m.m.

Aftalerne og byggeriet vil derfor være på plads inden valget – og vi har kunnet se resultaterne af en mere fast toldkontrol, så borgerne kan opleve, at en fast toldkontrol sammen med den sædvanlige baglandskontrol, skaber en positiv forskel.