søndag den 24. september 2017

Økonomisk ret gammeldags

Spændende nye år


Det bliver en spændende ny valgperiode. Der ligger mange opgaver som skal løses.

DF har støttet, at skolerne snarest skal have en løsning på de store klassestørrelser. Her skal finansieringen af driften og anlæg indarbejdes i budgetterne. Det bliver ret dyrt, men det er nødvendigt. I øjeblikket regner vores forvaltning på priserne. Og det er så et politisk valg, at sætte det ind i budgettet i samspil med Dragørs andre opgaver.

Vi skal også have en Helhedsplan for Havnen. Havnen reguleres i dag  af en nyere lokalplan og af et par ældre Byplansvedtægter fra 1970, som bl.a. kræver løbende hensyn til Sverigesfærgens forhold. Der er i dag en række enkelte opgaver, som havneudvalget ser på. Det østlige byggefelt er udlejet for 50 år, og afventer bare at lejerne begynder at bygge en gang i efteråret, når tegningerne er godkendt. Ved det vestlige byggefelt er de nye skure godkendt og de bliver opstillet til sæsonen i 2018, efter at kommunen har lagt rør og kabler ind. Der skal foretages større moleomlægninger og anlægges en gennemsejlings kanal gennem sandtangen.   

På Enggården opsættes nu info skærme hos de enkelte beboere.
En Sekoia skærm er en mindre skærm, som opsættes i hver bolig.
Den finansieres via værdighedsmilliarden, hvor Dragør som sin andel modtager ca 3,2 mio.

Det er banalt en følsom skærm med apps, som er tilpasset den enkelte beboer.
Opgaven er helt enkelt, at give den enkelte medarbejder en direkte info om hvad der er aktuelt for beboeren. Er det bekymringer for eventuelle forstadier til tryksår, er det en grim hoste eller andre risici ? Det kan også være med enkelte oplysninger om hverdagen med besøg mm.

Erfaringerne fra andre er, at det giver en bedre pleje, færre fejl, mere arbejdsglæde og ikke mindst mere tid og fokus på en enkelte beboer.

Beløbet er baseret på andre kommuners erfaringer, og er dels mindre kontortid, når medarbejderen direkte i dialog med beboeren kan indlægge oplysninger, og ikke først skulle skrive en seddel, der så senere skal overføres til databasen. Det vil give flere utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr vagt. Alt i alt en ren win/win situation.

For Dansk Folkeparti ligger politikken fast. Vi erkender, at man ikke kan løse alle opgaver samtidig. Skal noget vedtages, så kræver det, at vi sammen med borgere og de andre partier bliver enige om at løse en opgave. Og at vi derpå enes om hvordan opgaven skal løses, og om hvor pengene skal tages fra.
I DF er vi ret så gammeldags på det økonomiske område, at vi ikke bruger så meget som en bøjet femmer, før vi kan se at pengene er i kommunekassen. Vi er derved måske lidt kedelige og ikke så trendy som mange andre, men det er trods alt borgernes penge der skal sikres.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør

tirsdag den 19. september 2017

En 3. vej ?

Ejendommelig enighed i kommunalpolitik.

Ser man på landspartierne, så er der i høj grad enighed om situationen ved kommunalvalget. Både Venstre, Konservative, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti virker helt enige om den kommende konstituering i kommunerne. Blå eller Rød. 
Spørgsmålet er det enkle, om DF støtter Blå Bloks borgmesterkandidat eller om DF støtter Rød Bloks borgmesterkandidat.
Det er der konsensus om. 
Blå eller Rød.

Der er jo også en 3. vej.
Står VC og A hver især stærke i en kommune, så kunne DF jo selv gå efter Borgmesterkæden. Rigtig mange DF kandidater har i dag en god erfaring i byråd og udvalg, som ligger helt på højde med de andre partiers kandidater.

Det er vel kun traditionen som gør, at en DF borgmester af mange opfattes som noget forkert. Men mon ikke flere DFere burde række ud efter kæden ?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Borgmesterkandidat for DF i Dragør