torsdag den 30. december 2010

Moderate muslimer ?

Moderate Muslimer: Vi har aldrig mødt en fanatiker i islam.

Det har de nu. Det er formandens svigersøn.

Formanden for Moderate Muslimer i Sverige, fr. Helena Benaouda, udtalte til de svenske medier for bare 14 dage siden i forbindelse med bombemanden i Stochholm, at hun som aktiv formand aldrig havde mødt en fanatiker i islam. Sådanne personer eksisterede slet ikke.

Jamen tillykke til hende. Det har hun nu. Den ene fængslede Munir Awad i terrorsagen er hendes rare og venlige svigersøn. Sverige har tidligere fået ham udleveret fra fængsler i både Ehtiopien og i Pakistan.

Munir Awad blev 28. August 2009 arresteret i et af Pakistans fundamentalistområder, sammen med 8 andre, alle med falske rejsepapirer. Med på rejsen var også formandens 19 årige datter og deres toårige søn. De var på vej ind i Punjabprovinsen. Hver af mændene medbragte knive og Garrottering-reb. For dem, der ikke lige genkender begrebet Garrottering-reb, kan det oplyses, at det er et uhyre effektivt våben til snigmord. For alle, som har set Stig Larsson filmen: ”Manden som hader kvinder” vil have set hvorledes et sådan reb effektivt anvendes. Det er ikke rart. De medbragte også en række CD´ere med prædikener af imamen Anwar al-Awalaqi, som pt. er bosat i Yemen. USA ønsker ham udleveret, da han var aktiv bag terroristerne mod World Trade Center 11. Sept. 2001 og andre ting.

Så nu mødte den moderate muslim, Helena Benaouda, en fanatiker. Hun kunne måske tage en samtale med sin datter om begrebet fanatisme.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds

onsdag den 22. december 2010

Naturlig stigning i indbrud

I Nørrebro/Nordvestbladet den 20/12 kan man se, at den årlige stigning i indbrud igen sker.Men der kan jo være en naturlig årsag til rekorden i juledagene.Netop i julen finder Kriminalforsorgen det opportunt i stor stil, at lade indsatte vaneforbrydere få juleorlov, så de kan besøge familien. Det er da en menneskelig holdning, men erfaringen viser, at en del af personerne på orlov, samtidig har et desperat behov om større indtægter hængende over deres hoveder, da de har gæld i fængslet. Indtægter de ikke har en jordisk chance for at skaffe sig på anden måde end ved kriminalitet.Jeg vil forslå, at man i forbindelse med jule- og anden orlov kun lukker personer med flere domme bag sig ud, hvis de har elektroniske fodlænker på.

Derved vil personer, som bare ønsker at fejre julehøjtiden med deres familier, kunne gøre det. Det er da positivt.Derimod vil personer, som primært ønsker at bruge orloven til at skaffe sig penge til at afdrage på gæld i fængslet, lettere kunne sættes i forbindelse med de forskellige indbrud. Og det er vel også positivt.

tirsdag den 21. december 2010

Stor rabat til storforbrydere

Slut for mængderabat til storforbrydere.

Straffelovens § 88 skal laves om efter valget. § 88 giver ret til domstolen, at hvis en forbryder har begået en række forbrydelser, så bliver oftest kun straffet for den alvorligste forbrydelse – de andre lovovertrædelser bliver gjort gratis for forbryderen.
Personer som har valgt kriminalitet som erhverv, kan slippe med minimale straffe. Jo flere forbrydelser man sigtes for, jo større rabat får man.
Snupper man en person for 100 indbrud i private hjem vil han typisk få en straf på et år. Da de fleste kun afsoner 66 % inden de prøveløsladelse, er der reelt tale om 240 dages fængsel for 100 indbrud. 2,4 dags fængsel for et indbrud – sandsynligvis foretaget af en garvet kriminel med en lang fortid bag sig. For de familier, som oplever at få deres hjem splittet og gennemrodet. Deres værdier stjålet og måske er der tale om arvestykker, som har stor affektionsværdi for slægten. Det takserer de danske domstole til 2,4 dages fængsel. Det er at håne de ramte familier.
Hvis man dertil ser på den meget ringe risiko for opdagelse ved indbrud i private boliger, så kan det ikke undre, at der er forbrydere som specialiserer sig i dette.

Efter næste folketingsvalg bør § 88 ændres, så alle forbrydelser bliver dømt og straffet efter loven.

Morten Dreyer

lørdag den 18. december 2010

Fortidig Kriminalforsorg

Kriminalforsorgen lever i fortiden
Hvornår kommer de med mobil-jammere i fængslerne ?

Det er snart flere år siden, at Kriminalforsorgen sagde nej til mobil-jammere, med henvisning til at det ville være for dyrt at jamme mobiltelefonerne i landets fængsler. Lige siden har samfundet haft meget store omkostninger til skadeskontrol, når kriminelle som efter en dom burde være i isolation, taler frit fra ulovligt indsmuglede mobiltelefoner.
Ved hver ransagelse finder personalet altid et bredt udvalg af telefoner – oftest af nyeste og bedste modeller.
Principielt burde man ikke kunne finde ulovlige telefoner i fængslerne, men virkeligheden viser, at forbryderne er bedre til at indsmugle dem end personalet er til at finde dem.
Folketinget bør erklære danske fængsler for mobilfri områder og sætte mobil-jammere op.
Herved vil man effektivt kunne stoppe enhver samtale via mobiltelefoner ind og ud af fængslerne.
Installeringen af jammere vil naturligvis koste en del, men det er mangefold sparet. I disse dage er politiet i gang med en stor massiv jagt på dømt morder, som brugte en ulovlig mobil til at arrangere sin flugt.
Det kan også undre, at man sender en sådan fange til en røntgenundersøgelse udenfor fængselsmurene. Der er i dag ingen hospitaler, som ikke har et transportabelt røntgenapparat, som bruges til patienter, som helst ikke bør flyttes fra afdelingen. Kunne man ikke bare hente røntgenapparatet til fængslet i stedet for ?

Dragør rengørings kontrakt forlænget

Dansk Folkeparti fik forlænget rengøringsaftalenAftalen forlænget med et år.

På byrådets sidste møde i 2010 skulle Dragørs rengøringsaftale behandles. Der var to muligheder – enten en ny stor EU-udbudsrunde eller en uændret forlængelse af den gældende kontrakt i eet år. Der har gennem de sidste 4 år været en generel tilfredshed med udførelsen af rengøringsopgaverne. Så derfor sikrede Dansk Folkeparti et knebent flertal for at forlænge aftalen. Efter flere ændrings forslag blev forlængelsen vedtaget med 7 stemmer for – 6 stemmer imod – og en der undlod at stemme.

I 2006/2007 var Dragør Kommune i EU-udbud med rengøringsopgaverne. Kommunens egen rengøringsafdeling vandt udbuddet og der blev indgået en 4-årig kontrakt som udløber den 31. marts 2011. Den er nu forlænget til 31. marts 2012.Da medarbejderne i 2006 sikrede en stor effektivisering af rengøring, har vi med effektivt personale en god rengøring i dag i Dragør.

Derfor valgte DF at forlænge aftalen efter loven.

En stor og meget bureaukratisk EU licitering er dertil ikke hvad forvaltningen har brug for lige nu, hvor daginstitutionerne og skolernes fremtid forhandles. Dertil er den nye kommunaldirektør endnu ikke tiltrådt.Med ønsket om en glædelig julMorten Dreyer

Medlem af Dragør Byråd

Dansk Folkeparti

søndag den 12. december 2010

Tavse behandlede patienter

Behandlede patienter – hvor skjuler de sig ?
Siden 2002 er mere end 350.000 patienter behandlet på private hospitaler.
VOK arvede uendeligt lange ventelister fra Nyrup-regeringen. Folk levede og døde rent bogstaveligt på de officielle ventelister.
Da VOK ikke kunne få de offentlige hospitaler med på at behandle væsentlig flere patienter, var der to løsninger.
Enten at fortsætte med ventelisterne fra Nyrup tiden – eller at indgå i aftaler med udenlandske hospitaler og private danske.
Først indgik man aftaler med udenlandske hospitaler, som f.eks. Kieler Universitetshospital i Tyskland, og derpå med private danske hospitaler, som dog først skulle opbygges.
Når man står med ryggen mod muren og skal skaffe en stor mængde behandlinger her og nu, er det sælgers marked. Og det koster mere end når markedet er i ro.
Men hvor mange dødsfald kunne man acceptere i ventetiden, hvis man sagde nej til de private og kun holdt fast i de offentlige behandlinger ?
Skal regnestykket gøres op, så skal man også værdisætte de 350.000 patienters helbredelse og glæden hos deres familier. Dertil kommer så de mange andre patienter, som kom hurtigere til behandling på de offentlige hospitaler, da ventelisten faldt.
Jeg synes at alt for mange behandlede patienter og deres familier er helt fraværende i debatten.
Var det ikke positivt, at VOK gjorde alt for patienterne, selvom man trådte på de offentligt ansattes ligtorne ?

torsdag den 9. december 2010

Frederiksberg Kommune har problemer

Borgmester Jørgen Glenthøj, du bør snarest kaste håndklædet i ringen. Erkend at sagen om den bortviste kommunaldirektør, Suzanne Aaholn er tabt.
Det billigste og fornuftigste for begge parter er, at lade advokaterne og Kommunernes Landsforening forhandle en rimelig løsning på plads.
Samarbejdet imellem en borgmester og hans kommunaldirektør er grundlæggende et sparringforløb, hvor de i fællesskab afprøver holdninger og muligheder. Det kræver en fælles kemi og respekt for hinanden og hinandens meninger. Det er ikke til stede – og så må samarbejdet slutte.
Det bliver rigtigt dyrt for skatteborgerne, men hvis retssagen gennemføres bliver det dyrere, mener Dansk Folkeparti.
Problemet er at sagen blev forplumret fra start:
Glenthøj kan ikke dokumentere, at Aaholm har skjult oplysninger for borgmesteren.
Glenthøj kan ikke dokumentere, at Aaholm har brudt Styrelsesloven.
Glenthøj kan ikke dokumentere, at Aaholm har overskredet sit budget med over 15 mio.

Dertil kommer manglende bilag, som er registreret i kommunen og som forsvinder – og så pludselig dukker op, når man skal bevise noget andet. Det er pinligt for en forvaltning, for at udtrykke det mildt.
Frederiksberg Kommune har en rigtig grim sag.

Det er svært at komme fra sagen med æren i behold, når man nærlæser sagen.
Så derfor Jørgen Glenthøj:
Bøj hovedet og sig undskyld overfor borgerne. Og tilkald dernæst advokaterne for at få et fair forlig med Suzanne Aaholm.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Falkonér Kredsen

2872 7394

lørdag den 13. november 2010

Giftigt græs mod fugle i Kastrup

Et stort tillykke til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og EU

Anlægget af et paradis for gæs lige uden for startbanerne i Københavns for et par år siden er en stor succes.
EU bevilgede et tocifret millionbeløb til anlægget på mere end 200 hektar på Amagerfælled.
Der blev anlagt 19 såkaldte Opstemningsanlæg som sikre, at hele området kan være et konstant vådområde, som netop tiltrækker gæs.

Det er lykkedes over alle forventninger, antallet af blandt store fugle og især gæs har været stærkt stigende lige siden.I titusindvis af gæs i sæsonen.

Det giver naturligvis ekstra sammenstød imellem fly og fugle.

I 2008 var der 79 sammenstød mellem fly og fugle i luftrummet over Kastrup, hvor af de 43 var med mellemstore og store fugle.

Men sidste år var antallet af "birdstrikes" steget til hele 137 - 87 af dem med mellemstore og store fugle.

Flysikkerheden er under pres – og det skyldes den absurde idé med at lave et eldorado for gæs få meter fra startbanerne.

Københavns Lufthavn vil over de næste år erstatte bevoksningen på hele lufthavnsarealet med giftigt græs meddeles det nu.

- Ind imellem har lufthavnen været magnet for fugle, fordi vi har utroligt mange mus. Nu går vi ind og angriber fødekilden, siger lufthavnens biolog Mogens Hansen.
Denne løsning er dog kun halv.

Gæs flyver gerne op til 30 km for at spise. Og de er flokdyr. Når man har set flokke af gæs med mere end 500 fugle græsse på enge i Dragør, vil man vide, at der er alvorlige sikkerhedsproblemer med flysikkerheden. 2 gange om dagen krydser sådanne fugleflokke startbanerne i lav højde.

Det rejser spørgsmålet: Hvad gør Statens Luftfartsvæsen ?

Hvordan kan det være at de i første omgang godkendte et fuglereservat i strid med alle internationale aftaler om lufthavne. Og hvad vil de gøre for at fremtidssikre lufthavnen imod fuglekatastrofe.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds
Medlem af Dragør Byråd
Tlf: 2872 7394
mortendreyer@msn.com

Tak til Poul Nyrup

Mange tak til Poul Nyrup.Hvem behøver fjender, når man har Poul Nyrup Rasmussen som ven ?

VOK fremlægger en plan om at styre indvandring med et point system.

Ledelserne af både Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti støtter fuldt ud planerne, som hr. Søvndal og fr. Helle Thorning bakker fuldt op om. Så bryder en modstand frem i SF´s gamle og glemte bagland. De bliver midlertidig banket på plads, så nu ligger sagen som en armeret håndgranat, som kan aktiveres når som helst.I dette dødvande indtræder så Poul Nyrup på slap linie.

Først underkender han S-ordføreren Henrik Dam Kristensen, som står tilbage som en idiot, efter at Dam positivt havde godkendt idéen med accept fra Thorning.Derpå betegner han alle midtervælgerne, som noget meget grimt som katten har slæbt ind – de samme vælgere som Rød Blok ikke kan undvære.Nyrups eget parti tabte valgene i 2001, 2005 og i 2007 på udlændingepolitikken. Nu fører rød blok stort på point i meningsmålingerne, alene fordi dette forkætrede politiske emne i hele valgperioden har været usynligt i den offentlige debat.

Ingen gad tale om det. Og hvad sker der så?

Jeg vil gerne takke Poul Nyrup for endnu en valgperiode med VOK. Det var et godt initiativ du kom med. Jeg ser nu frem til at blive valgt ind i Folketinget - kredsen er nu sikret.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

mandag den 8. november 2010

S + SF vælger at stå udenfor boligforlig

Få så sat vedligeholdelsen af de almennyttige boliger i gang.

Hans Engell sætter søndag fokus på boligforliget mellem VOK og de radikale.

Det nuværende forlig er ved at udløbe og skal fornyes. Det er derfor positivt, at der tegner sig et flertal, som vil sætte gang i fornyelserne. I alt for mange år har boligselskaberne måtte udsætte nødvendige arbejder, så mange ejendomme fremtræder nedslidte.

Hvis forhandlingerne falder på plads kan vi se frem til en massiv indsats med rigtig mange jobs hos håndværkerne indenfor kort tid. De fleste boligselskaber ligger inde med en række projekter, så vi kan få de danske håndværkere i gang igen til glæde for boligstandarden i udlejningsejendommene.

Engell nævner, at et stort hurtigt forlig vil gavne VOK, de radikale, håndværkerne og beboerne i de almennyttige boliger – så hvad er der at vente på ? Kom i gang nu.

Men hvorfor deltager Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ikke ?

søndag den 31. oktober 2010

Debatten i Jyllands Posten

Det er en spændende debat, som JyllandsPosten har startet.

Den 27. okt. lagde man ud med en arabisk blogger ved navn Badar Al-Bahar, der med løsrevne korancitater hævder, at islam er en særdeles barmhjertelig religion, hvis endemål er fred m.m. Det er dog en anden måde at læse koranen på.


Poul Erik Andersen svarer den 30. okt., hvor han sætter spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af Badar Al-Bahar´s lovprisninger - ikke mindst ved at påpege at Muhammeds officielle biografi opregner 27 slag, som den angiveligt fredelige profet personligt deltog i. Det var i øvrigt alle angrebskrige, som blev startet af den fredselskende profet.


Poul Erik Andersen kommer ikke ind på et interessant faktum med koranen. Der er noget, som virkelig adskiller koranen fra alle andre religioners hellige bøger.


En stor del af koranen beskæftiger sig indgående med fordelingen af krigsbytte. Når man har overvundet en modstander, så er det en fordel at have på det rene, hvilken fordelingsnøgle der gælder for krigsbyttet. Både hvem som skal slås ihjel straks, hvilke der kan beholdes indtil der kan skaffes en løsesum for dem – og så dem der direkte kan overtages som slaver. Også de materielle erobringer helt ned til synåle skal med i fordelingen, som det nævnes i koranen.


Nu er slaver jo ikke noget fortidigt. Selv i vore dage er der slaver i visse islamiske lande. Og det understøttes af koranen, som giver magthaverne den moralske ret til slaveri.


Amnesty International nævner bl.a. Mauretanien: ”Tilværelsen som slave er for 25 % af den sorte befolkning i Mauretanien en barsk realitet. På trods af at slaveriet officielt blev afskaffet i 1981, har regeringen endnu ikke igangsat nogen form for praktiske foranstaltninger for at sikre slaveriets reelle afskaffelse. Slaveejerne bruger blandt andet Islam som et middel til at skræmme slaverne til underdanighed og som retfærdiggørelse af det faktum, at slaverne ikke blot udnyttes som ubetalt arbejdskraft, men også ydmyges og mishandles. Når en slavinde føder et barn, tilhører barnet automatisk hendes ejer. Barnet kan dermed imødese en fremtid i strid med FN's menneskerettighedserklæring, der fastslår, at "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder." ”.

Det er fantastisk at der er personer, som stadig kan hævde islams fredelige og barmhjertelige hensigter, når man ser på realiteterne i Verden i dag.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds

onsdag den 27. oktober 2010

Københavns Byret er ulogisk

Man kan blive lidt forvirret over islam og ikke mindst de danske domstoles holdning til samme. Karen Jespersen er netop idømt 10.000 kroner for at have påstået, at en muslimsk talsmand i Danmark går ind for stening af kvinder. Men derimod må hun godt kalde ham for ekstremist på andre planer.

Det virker lidt ejendommeligt. Vores egen hjemmedyrkede imam, Abdul Wahid Petersen, har tidligere udtalt, at han da ikke kan tage afstand til netop stening som straffemetode, da det var en del af pakken af at være en sand troende på allah. Som han har udtalt: ”Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme.” (Kristeligt Dagblad, 18.04.02).
Så når selve imam Petersen mener, at stening er en fast del af islam, så undre det, at Københavns Byret finder, at man godt kan være ekstremist i islam og så ikke tro på hele pakken.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

tirsdag den 26. oktober 2010

Ghetto løsning

Vi har arvet et integrationsproblem fra socialdemokratiske regeringer – og det har udkrystaliseret sig i en række ghettoer over hele landet, hvor danske normer og regler ikke længere gælder. Gennem de sidste par år har man forsøgt sig med en normalisering ved hjælp af forskønnelsespakker og integrationsprojekter i byområderne – kun med en yderligere radikalisering til resultat. I Vollsmose har man f.eks.på et par år brugt 720 millioner kroner på at male facaderne på de 3.692 lejligheder uden det mindste positive resultat. Mere end 200.000 kroner for hver lejlighed og problemerne har vokset sig større i perioden.

På Amager med Hørgården er problemerne tilsvarende. Selvom Københavns Kommune gennem 8 år skamroste den socialdemokratiske Integrations borgmester, Jacob Hougaards indsats, så fortsatte udviklingen skævt. Siden 1. januar har den radikale Klaus Bondam haft opgaven, men han har vel været så meget på rejse Verden over med sine foredrag om byplanlægning, at han ikke har kunnet nå at sætte sig ind i problemerne.

Der er flere årsager til problemerne. Den første årsag var, at vi fik langt flere indvandrere end vi kunne nå at integrere. Send derfor en hilsen til Poul Nyrup, Holger K. Nielsen og Marianne Jelveg. Kulturforskellene var også for store. De fleste indvandrere kommer fra en kultur, hvor magten tæller. Hvor fysisk magt over andre giver respekt i omgangskredsen. Det tæller derfor ikke rigtigt, når en politimand giver en reprimande for en lovovertrædelse. Man forstår det bare ikke og er desuden revnende ligeglad med en henstilling. Rundbordspædagogik i en dansk skole gør ikke indtryk, når man kommer fra en kultur, hvor læreren lovligt kan gennemprygle en elev som ikke bukker dybt nok for ham.Det er positivt, at Dansk Folkeparti ikke længere står helt alene med holdningen, at der skal gøres noget nu.

For få år siden var der i flere amerikanske storbyers centrum en del tilsvarende problemer. Det løste man ved en nul-tolerance politik. Alle lovovertrædelser – selv de mindste bagateller – blev påtalt og straffet med det samme. At kaste en sten medførte at man kom med på stationen natten over – og næste formiddag blev man dømt og direkte overført til et fængsel. Man gjorde det ikke fordi man troede på, at personen ville blive et bedre menneske i fængslet, men så længe han sad der, deltog han ikke i balladen. Og efter en række domme forstod selv de tungeste, at der ingen fremtid lå i ballade.

Lederen har ret: Selv med 200 specialtrænede ghettobetjente og videoovervågning vil det næppe få den store effekt på kriminelle og ballademagere, hvis man fortsætter med irettesættelser og formaninger. Men man kunne jo gå den anden vej og fastholde et personligt ansvar for den enkeltes egne handlinger – og her vil politi og overvågning give beviserne.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds.

søndag den 24. oktober 2010

Helle Thornings flirt med kommunismen

Nicolai Wammen kan om mindre end et år blive en ganske god afløser for Thorning. Mon ikke kommunistsagen mod Ole Sohn kan få en del vælgere til at betakke sig for Sohn som minister.Mere end 2 år efter Murens fald støttede han stadig fuldt ud det despotiske styre med Stasi fangelejre og stikkere.

Det er iøvrigt ejendommeligt, at ingen medier har set på Helles fortid. Billedet viser Helle Thorning formummet med palæstinenser tørklæde bærende på et kommunistisk slogan. Da billedet blev taget var hun 23 år, så det var ikke en lille piges fasination af det store kommunistiske sociale fælleskab, men en voksen fornuftig persons accept af et terrorregimjavascript:void(0)e.

Politiindsats imod indbrud

Politiet nævner, at de vil optrappe indsatsen imod indbrud i juleperioden.


Det er da positivt, da kriminaliteten plejer at toppe i de dage.


Men kunne man ikke også sætte ind på en anden front. Juledagene er også netop de dage hvor rigtig mange vaneforbrydere får udgang. For tænksomme personer kunne der være en sammenhæng, når erfaringen viser, at alt for mange af de indsatte har et narkoproblem, som skal finansieres via juleorloven.


Man kan overveje om man overhovedet skal give orlov til personer, som afsoner deres 10. dom eller mere for indbrud. På et tidspunkt må der være en konsekvens.


Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

lørdag den 16. oktober 2010

Hold bloktilskud tilbage indtil korruptions er afvist

Så længe der er mistanke om korruption på Grønland, bør Danmark tilbageholde en del af bloktilskuddet på mere end 3 milliarder kroner.
Det nævnes at Grønlands regeringschef Kuupik Kleist og ministeren for råstoffer, Ove Karl Berthelsen, har familiemedlemmer i toppen af et mineselskab, som har fået tilladelse af regeringen til at lede efter smaragder.

Lederen af det største oppositionsparti Siumut, Aleqa Hammond, taler om korruption.

- Jeg efterlyser politisk og moralsk ansvarlighed, siger hun og kræver alle økonomiske interessekonflikter lagt frem.

Sagen handler om det private mineselskab Greengems Aps. Aviâja Vandersee er bestyrelsesformand for selskabet og samlever med regeringschef Kuupik Kleist fra det venstreorienterede regeringsparti Inuit Ataqatigiit (IA), som kom til magten i 2009.

Grethe Kramer Berthelsen er direktør og bestyrelsesmedlem i samme selskab og gift med landsstyremedlem (minister) for råstoffer Ove Karl Berthelsen (IA). Han erklærede sig inhabil og deltog ikke behandlingen af efterforskningstillladelsen, skriver ministeren for finanser, Palle Christiansen i et svar til Aleqa Hammond. Der står ikke noget i svaret om Kuupik Kleists habilitet.

Det socialdemokratiske Siumut, vil rejse sagen i revisionsudvalget i det grønlandske parlament, Inatsisartut, for at få alle papirer frem.

Det var lørdag ikke muligt at få kontakt med regeringschef Kuupik Kleist, men i juli sagde han til Ritzau:

- I de offentligt ejede selskaber har vi skiftet stort set alle politisk udpegede repræsentanter ud. Det er sundt med et armslængdeprincip i forhold til at være politisk aktiv og folkevalgt og så det at være forretningsmand, sagde regeringschefen.
Da Danmark i forbindelse med selvstyreaftalen overdrog alle rettigheder til undergrunden til selvstyret, åbnede man en ladeport. Atter viser det sig, at såkaldte ansvarlige partier på Grønland har samme forhold til dit og mit, som visse bananrepublikker i Sydamerika.
At grønlænderne selv vil leve i et sådan samfund er deres egen sag – men det bør ikke være danske skatteydere som finansierer nepotismen.
Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

søndag den 10. oktober 2010

Fyr Barboed hvis han ikke magter opgaven

Justitsminister Lars Barfoed burde fyres. Han svigter borgerne.

Lige siden statsdannelsen opstod for snart 1.000 år siden i Danmark, har de vigtigste to opgaver for Staten været, at yde sikkerhed for sine borgere mod inden- og udenlandske farer, samt at sikre borgernes retmæssige stilling.

Disse to opgaver er grundlæggende alfa og omega for et retfærdigt samfund.. Uden disse to er alle andre rettigheder ligegyldige. Den gradvise udbygning af disse to punkter medførte, at Staten tog monopol på magtanvendelse og retsvæsen. De enkelte borgere opgav derfor selv at bære våben. Man betalte en skat til Staten og den sørgede for sine borgere med sikkerhed og et fair retsvæsen.

I de senere år har der udviklet sig områder i landet, hvor Staten har tabt kontrollen. Der er tale om Vollsmose, Gjellerupplanen, Tingbjerg, Mjølnerparken m.fl. Listen bliver stadig længere.
Beboerne i disse områder er nu ofte underlagt bander og grupper af utilpassede 2-generationsindvandreres forgodtbefindende.

Det må ændres snarest. Justitsministeren bør indsætte det nødvendige personel, så borgerne igen kan opleve et trygt samfund. Magter Justitsminister Lars Barfoed ikke dette, bør Folketinget tage konsekvensen og udskifte ham til anden minister, som er klar over, at hans primære opgave er at sikre alle landes borgere. En kort frist for ministeren bør være på 2 måneder for at få begyndt på indsatsen imod banderne.

Allerede Jyske Lov fra 1241 var klar i mælet med hensyn til beskyttelse af borgerne:
”Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.”

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

Dragør den 10. Okt. 2010.

mandag den 27. september 2010

2010 er Dragørs Rædselsår.

2010 er Dragørs Rædselsår.
Budgettet for 2011 er dog nu på plads
For Dansk Folkeparti har Dragørs økonomi været et Annus Horribilis i 2010.
I januar 2010 tegnede alt lyst. Budgettet for 2010 var acceptabelt og udviklingen levede op til forventningerne, var meldingerne fra forvaltningen. Opgaverne for byrådet var at tilpasse de enkelte dagsordenforslag til rammerne i budgettet. Rammer, som var rummelige og som tilgodeså en fornuftig udvikling med fokus på en forbedret kommunal service. Alt var idel lykke i Vor lille kommune.
Men så kom 1. marts 2010 med regne- og budgetfejlene. I første omgang viste opgørelserne, at der var sket fejl for mindst 21 millioner kroner i budget 2010. Fejl, som straks skulle rettes op, hvis ikke vi skulle under administration af Indenrigsministeriet sidst på året på grund af Kassekreditreglen.
Det medførte personalemæssige ændringer på topplan og en række nedskæringer samt ansættelsesstop og udbud af kommunale ejendomme m.m. Disse tiltag er nu næsten på plads – og det reddede budgettet for 2010.
Dansk Folkepartis holdning til disse ændringer var pragmatiske. Lidt skarpt trukket op, kunne vi bare konstatere, at virkeligheden ikke levede op til budget 2010´s rosenrøde forventninger. Vi måtte derfor bare sørge for at få tilpasset drømmene med den grå hverdag. For at sige det enkelt, så betød ændringerne, at vi måtte gå på kompromis med vores politik – alternativet havde været værre.

Budget 2011

Oplægget til budget 2011 var i 2009 lavet med samme tiltro til de rigelige pengemidler, som for 2010. Det betød, at der skulle ske ændringer for mindst 35 millioner kroner på det kommende budget. En sådan beskæring kan ikke gennemføres uden at det gør rigtig ondt mange steder. Det er derfor positivt, at et stort flertal i byrådet alligevel valgte at indgå i budgetaftalen. Den var nødvendig, men rørte dybt i forligspartierne hjerteblod. Alle partigrupperne har måttet give køb på deres særinteresser.
Til gengæld er det positivt, at disse barske ændringer betyder, at der denne gang fremlægges et budget i balance, men som også sikrer en positiv likviditetsmæssig udvikling for de nærmeste 2 til 3 år, hvis vi fastholder den bevidst faste styring af kommunens servicedriftsudgifter, som blev indledt med besparelserne i marts måned.

Fremtiden

Det er Dansk Folkeparti´s holdning, at vi så snart det økonomiske råderum forbedres på længere sigt, skal vi se på hvilke serviceydelser, der kan genindføres eller udvikles efter aftale med de andre partier, så vi også fremadrettet kan tilbyde tilfredsstillende kerneydelser til borgerne. Indtil økonomien har rettet sig varigt, konstaterer vi, at der er enighed om, at der som hovedregel ikke kan ydes tillægsbevilling til budgettet uden en tilsvarende kompenserende besparelse.
Besparelserne er massive, men alternativet ville være værre.

Morten Dreyer
Medlem af Dragør Byråd
Dansk Folkeparti
www.df-dragoer.dk

torsdag den 23. september 2010

Sæt toldere ind !

Lad os indsætte et massivt opbud af toldere ved Øresundsbroen.

Tænk om vi kunne sætte Grænsebetjente ind ved alle overgange i Danmark.
Så kunne megen kriminalitet forhindres. Men desværre står Dansk Folkeparti ret ene om ønsket om grænsebetjente, da det strider imod Schengelaftalen.
Men der en alternativ løsning, nemlig indsættelse af toldere. Det ser man ved Øresundsbroen. Sverige har indsat en massiv gruppe toldere, som finder rigtig mange lovovertrædelser. Dansk toldindsats samme sted er nærmest nul. Ca. 200 svenske toldere – og 3 – 4 danske.
Gevinsterne ved effektiviseringerne, som følge af SKATs omstrukturering og indførelse af nye it-systemer, skal nemlig ikke længere blot indkasseres af staten, som en besparelse på driftsomkostningerne til SKAT. En stor del bør bruges til at forbedre indsatsen.
Som medlem af Dragør Byråd ser man hvorledes opkrævningen, som varetages af SKAT, halter bagud. Så kommunerne må skære ned på kerneydelserne. Her er der også behov for en ekstra indsats.
"Det er godt, at vi nu har fået frigjort ressourcer fra, at ganske almindelige mennesker ikke længere bliver dænget til i papirer fra skattevæsenet, men håndterer det meget enklere. Men så skal vi beslutte, hvad de frigjorte ressourcer kan bruges til - og nogle af dem bør bruges på en forstærket indsats over for dem, der er notoriske svindlere og bedragere.

Mon ikke det kan lykkes at få et flertal sammen med Soc. og SF, som kan sikre en bedre bemanding hos SKAT ? Hvis VK-regeringen mod forventning ikke kan se fordelene.
På Dansk Folkepartis årsmøde blev det fastslået, at netop toldenheden under SKAT skal forbedres. Helst så vi grænsekontrollen genindført, men kan vi ikke komme igennem med det, så kan en forøget toldindsats også bruges. Det kan være ligeså effektivt med en direkte telefon kontakt til politiet.
Når man kører ned gennem Europa i dag, ser man mange steder, at der er kraftig kontrol ved grænsen - men ser så, at det er toldere. Det er genialt, for de kan bare kontakte politiet, hvis der er behov for det.
Dansk Folkeparti står alene med ønsket om grænsekontrol, ser flere af de øvrige partier dog med velvilje på ønsket om flere toldere.
Hvis det lykkes at komme igennem med dette forslag, kan vi opleve en stærk bemanding ved grænseovergangene og ikke mindst med Øresundsbroen. Punktvise stikprøver har vist, at der er rigtig meget at komme efter – både ulovlig persontrafik, narko m.m. Men en håndfuld toldere er for lidt, når de skal bevogte broen 365 dage om året og 24 timer i døgnet.
Morten Dreyer
Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Dansk Folkeparti

fredag den 17. september 2010

Spørgsmål til Søren Pind

Går danske skattekroner til at dræbe allierede soldater i Afghanistan ?

Den seriøse avis Sundays Times i London, oplyser, at mindst 5 iranske selskaber, som arbejder i Afghanistan finansierer Talibans milits. Soldater på fast månedsløn på 233 US$ og med bonusordning med ekstra US$ 1.000 for at dræbe en soldat fra den internationale styrke. Bliver et militærkøretøj sprængt er der bonus på US$ 6.000.

Det absurde er, at det er vestlige penge, som finansierer dette.

De iranske virksomheder har vundet flere kontrakter om levering af materialer og logistik i genopbygningen af Afghanistan. Pengene kommer ofte i form af støtte fra udenlandske donorer.

Overskud overføres via afghanske banker - herunder Kabul Bank, der er delvist ejet af præsident Hamid Karzais bror Mahmood - til Teheran og Dubai.

Pengene kanaliseres derpå tilbage til Afghanistan gennem det uformelle islamisk banksystem kendt som Hawala."Det betyder, at selskaber, der deltager i finansieringen af oprøret let kan dække deres spor. Det gør det meget svært for os at spore cash flow," som en højtstående afghansk intelligens embedsmand sagde.

Han udtalte til Sunday Times, at de iranske selskaber var blevet stiftet med det ene formål at vinde kontrakter, der finansieres af udenlandsk bistand, således at donorernes likvide midler kan kanaliseres ind i oprøret.

Spørgsmål til Udviklingsminister Søren Pind. Kan du garantere, at der ikke går danske bistandsmidler, hverken direkte eller indirekte FN og EU, til Taliban ?

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti
Ålegårdsvænget 27
2791 Dragør
2872 7394

onsdag den 15. september 2010

Hvad nu Lars Barfoed ?

Hvor lang tid er 3 evigheder, hr Justitsminister Lars Barfoed ?
Retten i Glostrup har netop idømt hovedmanden for danmarkshistoriens største røveri i Brøndby 10 års fængsel og udvisning for bestandigt.
Så nu kan borgerne være sikre – 10 år i fængsel og så udvisning for resten af livet. Eller kan de ?
Hovedmande Tayeb Si M´rabet er fransk statsborger med rødder i Nordafrika. Men med forkærlighed for forbrydelser i Danmark.

Første gang offentligheden rigtig lægger mærke til ham er i 1991, hvor man får en straf på 3½ års fængsel og udvisning for bestandigt for et voldsomt røveri mod en pengetransport fra Danske Bank.

Næste gang var i 1997, hvor atter blev udvist for bestandigt. Det skete samtidig med 6 års fængsel for endnu et groft røveri mod en pengetransport. Under afsoningen blev dertil dømt for drabsforsøg på en fængselsbetjent og en medfange.
Nu har dit ministerium for 3. gang dømt ham til udvisning for bestandigt, Lars Barfoed.
Hvad har du tænkt dig at gør for at holde ham ude denne gang ?
Udviste udlændinge afsoner næsten altid kun ½ straf inden udvisningen. Det kan der være gode årsager til. Hvis udvisningen betyder at vi aldrig ser forbryderen igen, kan det være en fair økonomisk løsning for statskassen.
Men hvis udvisningen overtrædes bør der ske en kraftig reaktion. I dagens Danmark er risikoen bare 8 dages varetægtsophold inden man atter sender forbryderen ud igen.

For overtrædelse af udvisningen bør man mindst lade forbryderen afsone resten af sin dom, plus en tillægsstraf, som står i forhold udvisningsdommen.

mandag den 13. september 2010

Aktivitetshus vs Sundhedshus

Aktiviteshus versus Sundhedshus
Forslag til kompromis, som tilgodeser alle.

Mandag den 30. Aug. var der et velbesøgt borgermøde om Aktivitets- og Sundhedscenter i Dragør.

Det skete pga. ønsket om at indrette et sundhedscenter i Wiedergården. Et forslag som i sin første form ville centralisere hele Wiedergården under et Sundhedscenter, også Wiedergårdens Aktivitetshus.

Forslaget har naturligvis givet en del uro, da brugerne frygtede at selvstyret ville blive opløst.

Brugerbestyrelsen påpegede, at lokalerne i aktivitetshuset blev brugt i langt højere grad end forvaltningen var klar over. De tilbød derfor, at informere Social, Børn og Kultur Udvalget (SBKU) direkte på et møde. Dansk Folkeparti takkede ja til tilbuddet og vi beder udvalgsformanden om at sætte et sådan møde på dagsordenen inden sagen om et Sundhedscenter skal genbehandles.

Kompromisforslag

Dansk Folkeparti foreslår at Sundhedscenteret oprettes i de ledige lokaler i den vestlige del af Wiedergården, herunder også Mor/Barn lokalerne.

I april måned vil flytningen af Aflastningspladserne til Enggården, ydermere give ekstra 8 lokaler. Derved vil vi kunne opbygge et sundhedshus.

Aktivitetshuset fortsætter på uændrede vilkår for pensionister og efterlønnere. En blanding af aktivitetshus og sundhedscenter vil betyde at cafeen, som vi kender den må lukkes. Det skyldes, at den drives på specielle lempelige vilkår, da der er tale en relativ lukket brugergruppe af pensionister. Det sponserede fitnesscenter i kælderen er fortsat en aktivitet under Aktivitetscenteret.

Men der er intet i vejen for et gensidigt lån af ledige lokaler.
Har begge parter behov for mere plads til et arrangement, er det naturligt, at man låner hos hinanden, hvis der er lokaler ledige. Der er absolut ingen grund til at lokaler står tomme.

lørdag den 4. september 2010

Grundlov versus § 266 b

Til Folketingets Præsidium
Ved Folketingets Formand hr Thor Pedersen.

Da Grundloven sikrer folkestyre i Danmark, er der et alvorligt problem med den såkaldte racismepargraf 266 b.

Hvis borgerne i Danmark skal kunne forholde sig til virkelighedens problemer, er det nødvendigt, at alle oplysninger er til stede for dem, som ønsker det.

Derefter kan enhver for sig selv afveje synspunkterne og den valør, man personlig måtte give de enkelte udtalelser. Og derpå reagerer derpå.

I Danmark bør vi ikke forsimple debatten om samfundsforhold ved at lade selvcensur eller allehånde politianmeldelser fjerne holdninger fra det offentlige rum.

Grundlovens § 77 er ganske klar: ”§ 77 - Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Skal vi sikrer folkestyret i Danmark, et det nødvendigt at fjerne § 266 b.

Morten Dreyer

Dragør den 4. Sept. 2010.

torsdag den 2. september 2010

EU bestikkelse

37.5 milliarder i årlig bestikkelse fra EU.

Det er tilbuddet fra Libyens enehersker Gaddafi. Hvis EU betaler ham mindst 5 milliarder euro om året, vil han stoppe for den ulovlige indvandring til EU gennem Libyen. Derved kan Europa slippe for at blive sort, som Gaddafi så malende udtrykker det.

Italien har allerede taget positivt imod forslaget og forventer, at det drøftes og vedtages på november mødet i EU-African samarbejdet.

Den italienske udenrigsminister Franco Frattini er positiv for en hurtig beslutning og fortsætter: Europa har behov for en fælles indvandringspolitik, som omfatter store bidrag til immigranternes hjemlande for at afhjælpe deres problemer.

Det franske udenrigsministeriums officielle talsmand, Bernard Valero støtter Italiens holdning og ønsker også en hurtig aftale på mødet i november.

Hvordan kan EU seriøst overhovedet indgå i en sådan bestikkelsesaftale.

Hvordan kan man uden en ordentlig beslutningsproces omfattende alle de 27 EU-lande.

Er det kun Dansk Folkeparti, som finder, at EU breder sig for meget ?

Er der ikke et moralkodeks i EU, som forbyder bestikkelse ?

Morten Dreyer

torsdag den 26. august 2010

Lars Barfod: Betal 750.000,- tilbage til Dragør

Lars Barfoed – betal 750.000 kroner tilbage til Dragør.

Justitsministeren har et forklarelsesproblem. For nogle år siden blev en i dag 19 årig dragørborger idømt en behandlingsdom på en bestemt nordjysk lukket institution efter et par voldssager.
Siden har Dragør måned efter måned betalt for hans ophold og behandling. Ca. 150.000 kroner om måneden. Det er dyrt, men sådan fandt domstolen det skulle være.

Efter der kom nye byrådsmedlemmer ved valget, er vi gået i gang med at se på vilkårene for kommunens anbragte borgere.

Det var med dyb undren, at man i den forbindelse opdagede, at den unge mand havde været stukket af fra den lukkede anstalt siden 1. april. Personalet er dog helt klar over, hvor han befinder sig, nemlig hos sin moder, der bor på Lolland. Det har de gjort politiet opmærksom på ved flere lejligheder, uden at politiet har haft resourcer til at få han afhentet i perioden.
Institutionen havde dog ikke fundet anledning til informere Dragør som betalingskommune, men har måned efter måned kunne sende regningen, som er kommet promte.

Jeg finder, at Justitsminister Lars Barfoed burde fortælle Dragørs borgere om hvorfor de skal betale 150.000 kroner om måneden for en anbringelsesdom, som Justitsministeren personlig via sin manglende handling viser er helt unødvendig. Penge som kunne forhindre mange nedskæringer på det øvrige socialområde.

Morten Dreyer

Dårlig Tårnby service

Du sløser borgmester Zimino.
Dragør får nu millionregninger pga. elendig administration fra Tårnbys side.

Hvad vil du gøre Henrik Zimino ?
Dragør har netop modtaget besked fra Arbejdsdirektoratet med krav om, at kommunen skal gennemgå samtlige sager fra 2008, hvor der har været fundet systematiske fejl i alle kontrollerede sager. Det drejer sig om områderne tilbud/aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge og revalideringer.
Hvis der er afgørende fejl i en sag mister kommunen den statslige refusion, hvilket kan betyde, at Dragør skal tilbagebetale millioner pga. en inkompetent administration i Tårnby.
Siden 2007 har Tårnby håndteret arbejdsmarkedsområdet på vegne af Dragør, som en del af det forpligtende samarbejde.
Indtil udgangen af 2009 lå administrationen af disse områder direkte på borgmesterkontoret. Så det var borgmester Henrik Zimino, som var direkte ansvarlig for sløseriet. Men det kan næppe være en overraskelse, hvis man ser på brevvekslingen imellem Tårnby og de relevante myndigheder, som rummer talløse henstillinger om at leve op regler og love.

Det må være positivt for borgmester Zimino, at kunne sole sig i opgørelserne fra Kommunernes Landsforening, at lede den billigst administrerede kommune i landet. Men hvis man indregner omkostningerne for borgerne og tilbagebetalingerne af refusionerne, bliver det rigtigt dyrt.
Ud over de nævnte fejlbehæftede områder anfører Arbejdsdirektoratet en række andre påbud. Forretningsgange skal ændres, så det beskriver ledelsestilsyn og kvalitetskontrol. Hertil skal der ske almindelige administrative ændringer, så der nu skal føres en registrantafstemning. Dertil forventer man, at kommunen får orden i flexjobsagerne og på sygedagpengeområdet.
Bogstaveligt alt flyder hr borgmester Henrik Zimino, hvad vil du gøre ?

Let løsning

Hvis man ser på landets øvrige jobcentre, kan man se, at de løser opgaverne langt bedre.
En række tiltag, som let kan tages i brug:
 Er det rette personale ansat? Hvis nej, så skift det ud.
 At jobcentret sikrer faglig sparring og generel kompetenceudvikling af medarbejderne.
 At arbejdsgange og rutiner indrettes, så lovens krav om rettighed og opfølgningsplaner altid overholdes.
 At der indføres teamorganisering og arbejdes med arbejdsgangsprocesser og LEAN.
 At opgavetyper og arbejdsgange beskrives og opgaverne uddelegeres, så der skabes en sikker drift med kontinuitet og løbende opfølgning i sagsbehandlingen.

Hvis disse basale administrative rutiner bliver gennemført vil meget være nået.

Men det kræver, at Tårnbys borgmester, Henrik Zimino, erkender at der er noget helt galt i Tårnby.

Det er positivt, at Helle Thorning Schmidt erkender, at hun har sløset med sine oplysninger til myndighederne og at familien nu har indsendt en selvangivelse for 2009. Men hvad med årene 2005 til 2008 ?
Hvis det skal ende positivt med Jobcenter Tårnby, kunne du Henrik, starte med at indrømme, at du har begået sløseri og at Tårnby naturligvis vil dække de tab, som Dragør derved er påført.

Morten Dreyer

onsdag den 18. august 2010

Skal Store Bededag afskaffes til fordel for Ramadanfest

Socialdemokraterne vil gøre Store Bededag muslimsk.
I tror det næppe. Socialdemokratiets officielle Kirkeordfører, Karen Klint, foreslår i ramme alvor, at den kristne Store Bededag skal afskaffes til fordel for en muslimsk fridag, som så skal falde på afslutningsdagen af den muslimske ramadan.
Den muslimske fastemåned, ramadan, er ifølge islamisk tradition den måned, hvor Allah overrakte muslimerne Koranen. Det vil socialdemokraterne nu fejre i Danmark med en helligdag.

Som Socialdemokraterne udtrykker det: Så alle kan være med til at bidrage til nytænkning med henblik på fællesskabet, i stedet for at vi maler os op i hver vores religiøse ghettoer, siger Karen Klint. Er vores Folkekirke en ghetto ?

Er det virkelig partimedlemmernes sande ønske, eller er det Kirkeordføreren Karen Klint, som har drukket for dybt af altervinen ?

lørdag den 19. juni 2010

Stop grønlandsk olieboring

Opfordring til regeringen.
Kære Lars Løkke Rasmussen.
Stop den planlagte grønlandske olieboring i Baffin-bugten.
Grønland har netop givet et skotsk olieboringsselskab tilladelse til at bore efter olie på dybt vand. Det er vanvid.
Det skotske firma har aldrig prøvet at bore efter olie ude på vandet, og så forestiller man sig, at de kan klare det uden uheld i et så sårbart område som dette. På vanddybder på op til 2900 meter. Her er BP´s oplevelser i Den mexicanske Golf på bare 1500 meter.
Hvis man ser på vilkårene for rettighederne, har man fra grønlandsk side valgt at lade hensynet til grønlandsk beskæftigelses stå øverst – det selskab, som kunne garantere flest lokale ansatte, ville blive foretrukket. Problemet er bare, at der ingen arbejdskraft er i Grønland, som har nogen som helst erfaring med olieproduktion.
Naturligvis er det almindeligvis positivt at tage hensyn til lokal beskæftigelse, men når der er så store risici for uheld, bør man kun antage eksperter i første omgang – og når så projektet kører efter planerne – kan man gradvis ansætte lokale til oplæring.
Set fra dansk side er økonomien katastrofal.
Hvis det går galt med en forurening til følge, vil en oprydning i koste mange gange prisen fra golfen, hvor BP netop har sat 120 milliarder kroner af som en 1. etape til erstatning. Det svarer til næsten 40 års bloktilskud til Grønland eller 20 års samlede grønlandske årsbudgetter. Og de 120 milliarder er bare 1. etape for olieselskabet BP – flere vil følge.
Denne oprydning vil Danmark hænge på.
Da et flertal i Folketinget har valgt at overdrage retten til undergrunden til Grønland, vil et overskud gå direkte til Grønland. Kan man hente større mængder olie op, så der bliver varige indtægter i større omfang, vil statsfællesskabet blive brudt med Grønlands selvstændighed.
Set fra Danmarks side er oddsene rigtig dårlige.
Går olieboringerne godt kan vi snart sige farvel til Grønland.
Går boringerne galt med de glade amatører, så vil Danmark skulle samle regningen op. Du er netop i gang med regningen for finanskrisen, på +30 milliarder kroner – det holder hårdt.
Men prisen for en oliekatastrofe i Baffin-bugten vil være 10 til 20 gange mere kostbar.

søndag den 28. marts 2010

Undskyldning udbedes

Til Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted
Til Skatte og IT-ordfører
Til Kommunalordfører Hans Kristian Skibby
Til Socialordfører Martin Henriksen

Til orientering og måske politisk opfølgning:

Undskyldning fra minister udbedes.

Beskæftigelsesministeriet har netop hængt 12 kommuner ud for at svigte de arbejdsløse.
Herunder Dragør Kommune.
Det er unfair Beskæftigelsesminister Inger Støjberg.
I arbejdsdirektoratets Nyhedsbrev til Kommunerne nr. 2/2010 fra den 25. feb. hænges 12 navngivne kommuner ud for dårlig embedsførelse.
Det drejer sig angiveligt om i alt 12 kommuner, som har problemer med at holde jobsamtalerne til tiden. Kommunerne som nævnes er bl.a. Dragør, Tårnby, Odder, Samsø og Jammerbugt.

At kommuner ikke lever op til mindstekravene om rettidighed er utilstedeligt – og de fortjener virkeligt at blive hængt ud for dårlig administration. Også i dagspressen.
Hvis en kommune kommer bagud med jobsamtaler, vil man derved fastholde arbejdsledige på bistand og væsentligt forsinke oprettelse af flexjob m.m. En slendrian, som har store skjulte menneskelige omkostninger for de enkelte.

Som det måske er alle bekendt, har Dragør Kommune under 20.000 indbyggere, og derfor har Folketinget krævet, at vi indgår i et forpligtende samarbejde med en nabo kommune, og med Dragørs placering er det kun muligt med Tårnby. Det er med andre ord Tårnby Kommune, som på vegne af Dragør forestår det fysiske arbejde med arbejdsformidling. Et arbejde som Dragør ingen indflydelse har på overhovedet. Det skal vi ikke blande os i, er holdningen hos Tårnby. Tårnby udfører opgaverne og sender derpå en regning.

Som medlem af byrådet i Dragør, finder jeg derfor, at Beskæftigeksesminister Inger Støjberg burde give Dragør Kommune en uforbeholden undskyldning, for at hænge kommunen ud for at yde Dragørs arbejdsløse en dårlig service.
Dragør har ikke haft nogen indflydelse på løsningen af opgaverne.
Så når direktoratet udtrækker de sager/cpr.numre, som skal særskilt kontrolleres, vil jeg bede om at enhver økonomisk sanktion overfor kommunerne, rejses overfor de ansvarlige kommuner – og ikke overfor Dragør, som netop via en Folketingslov er frataget muligheden for selv at yde et godt stykke arbejde.
De menneskelige omkostninger for de personer, som gennem næsten år må vente på en relativ simpel administrativ behandling, bør ikke forøges ved at de dertil skal betale for en anden kommunes svigt.
Som en liberal minister må Inger Støjberg også kunne se det rigtige i, at det er dem som svigter, som bør betale for fejlene økonomisk.

Morten Dreyer
Medlem af Dragør Byråd
Socialudvalget
Valgt for Dansk Folkeparti

Dragør den 28. Marts 2010.

fredag den 26. februar 2010

Kender journalister ikke Straffeloven ?

Har journalister intet kendskab til loven ?

I den ellers udmærkede TV2 serie ”De syv Drab”, gennemgik man torsdag aften det bestialske drab på kunstneren Stig Andersen i Martofte på Fyn.
I udsendelsen nævnte man, at øksemorderen i 1994 blev idømt 16 års fængsel for en meget lang række nye røverier – selve drabet og en tidligere reststraf på 3½ år.

Journalisten nævnte, at han i september 2009 havde udstået sin straf og var blevet løsladt.
Men er det sandt ?

Havde han udstået sin straf, eller blev han prøveløsladt før tid, med en reststraf ?

Få måneder efter løsladelsen er han netop blevet anholdt for væbnet røveri. Atter bevæbnet med sit favoritvåben, en økse , og en golfkølle udsatte han sin udlejer gennem næsten 6 timer for ren terror og grov mishandling og røveri.

Disse sager rejser to spørgsmål:

Hvorfor udtaler TV2´s journalist, at han havde udstået sin straf ?

Og hvordan kan Kriminalforsorgen prøveløslade en sådan farlig mand før tid ?

søndag den 10. januar 2010

Nu kommer næste

Nu er det Biers seneste film, som vækker anstød i muslimske kredse. En film som ingen har set, da den end ikke er klippet sammen i en rå version, kan sende folk op i det røde felt. Karikatursagen viste at Verden har forandret sig. Før den tid var der to verdener. Den muslimske og så resten af Verden.

Indenfor den muslimske hyggede de sig med censur, håndsafhugning og stening m.m. En ret konsekvent rets håndhævelse for handlinger, vi i resten af Verden tager ret afslappet.

Men det var deres eget valg – og fred med det.

Men med Westergaards tegning viste det sig, at man nu fandt at Vesteuropa var en del af det muslimske område. Det var dog ikke alle europære som havde opdaget det. Men indvandringen i de sidste 30 år har gjort sit.

Derpå slog en række imamer i nærøsten en række slag i bolledejen, og gjorde derved opmærksom på, at for fremtiden havde vi at rette os efter hvad en mullah fra Persien måtte finde på at forlange af vores opførsel nu og i fremtiden.

Biers film er ikke den første sag efter karikaturen og den vil heller ikke blive den sidste.