tirsdag den 30. oktober 2012

Kald da bare skibet for København

Omdøb Fregatten Jylland til København.

Hvis Statsstøtten til Fregatten Jylland skal bevares er der kun en løsning med den nuværende RAF-regering.Bestyrelsen bag det historiske krigsskib skal bare omdøbe skibet til Fregatten København.


Når man ser på den kulturelle spradebasse Elbæk, så mangler Fregatten Jylland tre klare kvalitetskrav:

Den har ikke så meget med København at gøre, den er ikke et symbol på det multikulturelle og den indeholder intet af Kaos-piloternes event-mageri med ølboder og gratis udlevering af balloner til børnene.

De to sidste punkter er der ikke meget at gøre ved.

Men man kan da omdøbe krigsskibet til Fregatten København, så falder der lidt penge af til den.

Men én ting er den radikale ministers manglende historiske forståelse.Hvordan kan de socialdemokratiske kernevælgere se på ministerens nedlæggelse af Danmarks fortid.


fredag den 19. oktober 2012

Helt almindelig?

Fik Helle Thorning en almindelig behandling hos SKAT ?
Det har ellers været mantraet gennem de sidste par år.

Det har været en hel almindelig sag og den er gået helt efter bogen. Der er ikke sket noget ekstraordinært.Men indebærer en helt almindelig sag hos SKAT, at de tre øverste embedsmænd i SKAT København sætter sig ned sammen med tre ganske overordnede embedsmænd fra Skatteministeriet, og gennemgår en enkelt, angivelig ordinær skattesag ?Da disse sikkert særdeles svære drøftelser munder ud i, at hr Thorning vil blive godkendt til almindelig dansk skattepligt, så må der øjensynlig gøres noget.

Og reglerne ændres straks under behandlingen af den helt almindelige sag med tilbagevirkende kraft.Mon også min helt almindelige skattesag kræver 6 topembedsmænds undersøgelser i en række møder.

Hvis det betyder, at reglerne for netop mig ændres i personlig positiv retning, ser jeg frem til ændringerne og at overskydende skat kan sendes til min Nem-konto. Jeg håber at pengene når frem til julehandelen.
mandag den 15. oktober 2012

Schweiz forbereder sig på Ragnarok

Politik er ofte selvmodsigende.


På den ene side ser man, at Nobel Kommisionen tildeler EU årets fredspris, som en hyldest til sammenslutningens evne i dag til at sikre freden.På den anden side kan man opleve, at man i Schweiz netop i de samme dage afholder den største militærøvelse gennem de sidste 10 år. Med genindkaldelse af alle reserver.

Scenariet i Schweiz for øvelsen er deres frygt for EUs snarlige kollaps.

Berns største frygt er opløsning af nabolandenes hære, som en følge af almindelig ustabilitet. Eurozonens krise og de følgende hårde nedskæringer overfor alle områder, vil også give store militærnedskæringer.

Hvis protesterne i Sydeuropa spreder sig over andre dele af Europa, vil politi og de bevæbnede styrker opleve, at de er særdeles dårligt udrustet. Ikke mindst hvis arnestederne for urolighederne er de mange NoGo zoner med muslimsk befolkning, hvor politiet end ikke i dag kan komme ind uden store problemer.Så lige nu klapper EUs ledere hinanden på ryggen for Nobelprisen, alt imens man i Schweiz afprøver hvordan man bedst sætter militæret ind for at forsvare sig mod et Europa i borgerkrig.


Billede er planket fra Hodjas rigtig gode blog:torsdag den 11. oktober 2012

Stemmer socialistisk, men vælger privatskoler

I København stemmer rigtig mange socialistisk. Det viser valg efter valg. Men selvom man gør det, så kan man bagefter godt fravælge konsekvenserne, nemlig den multikulturelle folkeskole.


Vi skal være så åbne overfor det fremmede, er mantraet, men når det kommer til lille Christian eller Christina, så kniber det.

Borgmester Anne Vang kan tale herfra og til dommedag om mediernes rolle, men forældre vil det bedste for deres børn, og de tænker ligeså meget med hjernen som med hjertet, når de fravælger en islamiseret folkeskole. Som Information meddeler: Hvert andet barn på Indre Nørrebro sendes i privatskole, andre områder er næsten lige så hårdt ramt.

Hvad ville du gøre, hvis to tredjedele af eleverne på den folkeskole, dit barn hører til, var tosprogede, og skolens karaktergennemsnit var væsentligt lavere end landsgennemsnittet? I Blågård Skoles distrikt på Indre Nørrebro i København har forældrene til 45 procent af børnene valgt at sende dem i privatskole. Det viser tal fra Københavns Kommune. Det er ikke Dansk Folkeparti propaganda, men facts fra kommunen.

Ved det seneste folketingsvalg fik SF og Enhedslisten mere end 40 pct. af stemmerne på Nørrebro. Partier, der normalt officielt støtter en stærk folkeskole.

»Privatskolen er ikke længere et ideologisk tilvalg. Privatskolernes fremgang handler om et fravalg af folkeskolen, og det er samfundsmæssigt dybt problematisk. Det kan godt være, man stemmer venstreorienteret, men når det kommer til ens børn, så vælger man med hjertet og ikke hjernen,« siger Niels Egelund.

Det er positivt, at forældrene træffer det valg, som de finder bedst for deres barn. Det koster lidt ekstra at gå i privatskole, men man er rede til at ofre det, for at sit barn slipper for det multikulturelle samfund, man ellers kæmper for ved at stemme rødt ved valgene.Det er da et paradoks.


Gå bare udenom borgmesteren.Prøv dette link hos Danske Kommuner


http://www.danskekommuner.dk/Blog/Morten-Dreyer/Svarer-Borgmesteren-ikke-straks-sa-sporg-oppositionen-i-stedet-De-er-nok-hurtigere/mandag den 8. oktober 2012

DF overhaler nok S i november måned

Sådan!!!

Nu har partierne nærmet sig hinanden.

Greens sidste meningsmåling viser, at fru Thorning har ført Socialdemokraterne fremad og især nedad. De står nu til bare 29 mandater. Det må skabe eftertænksomhed under gruppemøderne, når de sidder i rundkreds og ser på partifællerne: Hvem af os vil ikke overleve næste valg?

Til gengæld står Dansk Folkeparti - de ikke stuerene, som du husker - til 26 mandater.
Tænk bare 3 mandaters forskel.
Mon ikke DF vil overhale Thornings kernetropper sådan omkring medio november måned?

Mon Thorning og hendes regering når at få importeret nye vælgere nok fra Somalia og Rumænien, så de kan genvælges. Der kommer rigtig mange nu. Det må være strategien bag de åbne grænser, hvor en fattigdomsflygtning modtager en understøttelse, som er dobbelt så stor som folkepensionen.

En folkepensionist, som har opbygget Danmarks rigdom, får det halve af hvad en indvandrer, der kan sige ASYL får.

tirsdag den 2. oktober 2012

Teselskabet blev starten på et blodrigt opgør.

Et valg af formand hos SF er ikke noget teselskab, er en metafor som bruges igen og igen. Men mon de aner hvad det betyder ? Jeg tror det ikke.


Udtrykket kommer fra indledningen til den amerikanske uafhængigheds krig fra 1775 til 1783.

England havde spændt de amerikanske kolonier hårdt ind i store skatter og afgifter, som ødelagde deres fremtidsudsigter.

Et ophidset protestmøde i Boston, den 16. December 1773, endte med at en gruppe borgere om natten gik ombord på et teskib i Bostons havn og kastede hele lasten af te i vandet. En stor provokation overfor den engelske konge, som mistede tolden og ikke mindst sin respekt.

Te-aktionen blev starten på oprøret mod England. De otte års krig blev ekstremt blodrigt med mange dræbte, inden England opgav.Det bliver spændende at se, om SF-opgøret forløber på samme måde.

Først et relativt uskyldigt udspil med tab af en skibsladning te, eller en formand for SF, som endelig indså, det umulige i at være formand samtidig med at være udenrigsminister.

Ligesom de færreste deltagere i Boston kunne ane reaktionen i 1773, så viser det sig, at man ej heller i SF var klar over fremtiden.

Nu er der ikke længere kun to kandidater, som kæmper om magten.

Hele Børnebanden kæmper nu for livet imod traditionalisterne.

Når resultatet er kendt, vil der blive et blodbad, når taberne vil blive udrenset. Og imens holder Vestager og især Thorning vejret.

Vil resultatet blive en VR-regering, når krudtrøgen letter.
mandag den 1. oktober 2012

Hvor lang tid er 3 evigheder?

Hvor lang tid er 3 evigheder ?
Folketinget bør i denne samling gøre noget alvorligt ved udviste kriminelles genindrejser i Kongeriget.Ved domme for alvorligere forbrydelser kan der udvises. Enten for et kortere åremål eller for evigt. Ved udvisningsdomme afsoner udlændinge oftest kun halvdelen af straffen inden de sendes ud. Det kan der være gode årsager til. Hvis udvisningen betyder, at vi aldrig ser forbryderen igen, kan det være en fair økonomisk løsning for Statskassen.Hver dag udvises udlændinge og man skulle så tro, at den hellige grav var velforvaret. Vi slipper for dem i Danmark.For godt et år siden dømte Retten i Glostrup hovedmanden bag danmarkshistoriens største røveri i Brøndby til 10 års fængsel og udvisning for bestandigt.

Så nu burde danskerne kunne føle sig sikre for resten af livet. Eller kan vi?Hovedmanden Tayeb Si M´rabet er fransk statsborger med rødder i Nordafrika, men med forkærlighed for forbrydelser i Danmark.Første gang offentligheden stifter bekendtskab med ham er i 1991, hvor han får en straf på 3½ års fængsel og udvisning for bestandigt for deltagelse i et voldsomt røveri mod en pengetransport fra Danske Bank.Anden gang var i 1997, hvor han atter blev udvist for bestandigt. Det skete samtidig med 6 års fængsel for endnu et særdeles groft røveri mod en pengetransport. Under afsoningen blev han dertil dømt for drabsforsøg på en fængselsbetjent og en medfange.Han er nu udvist for bestandigt i tre evigheder.Man må spørge justitsministeren om hvor lang tid tre evigheder er. Er det længere end to evigheder, hr. minister ?Nu er det jo ikke helt gratis at overtræde en udvisningsdom. Når ”franskmanden” har afsonet halvdelen af de 10 år bliver han udvist igen.

Hvis han dagen efter atter pågribes i Danmark, vil han blive varetægtsfængslet for en eller to uger og derpå udsendt igen. Det er straffen efter tariffen i byretten.

Det virker nok ikke særligt afskrækkende for en forhærdet morder, narko- eller voldsforbryder med en uges ophold i et arresthus.Folketinget bør lave loven om. Overtrædelse af en udvisningsdom bør være særdeles kraftig og stå i relation til tidligere straffe.

For overtrædelsen af udvisningsdommen bør man mindst lade forbryderen afsone resten af sin dom fuldt ud, plus en tillægsstraf, som står i forhold udvisningsdommen.

Ved en gentagelse, må man konstatere at straffen første gang ikke virkede afskrækkende nok, så anden gang bør dommen indeholde en væsentlig forøgelse.

Myndighederne kunne ved en sådan dom, benytte afsoningsperioden til at efterlyse andre stater, som måske kunne være interesseret i at modtage ham efter den fornyede udvisning pga. andre forbrydelser begået i disse lande.