lørdag den 19. juni 2010

Stop grønlandsk olieboring

Opfordring til regeringen.
Kære Lars Løkke Rasmussen.
Stop den planlagte grønlandske olieboring i Baffin-bugten.
Grønland har netop givet et skotsk olieboringsselskab tilladelse til at bore efter olie på dybt vand. Det er vanvid.
Det skotske firma har aldrig prøvet at bore efter olie ude på vandet, og så forestiller man sig, at de kan klare det uden uheld i et så sårbart område som dette. På vanddybder på op til 2900 meter. Her er BP´s oplevelser i Den mexicanske Golf på bare 1500 meter.
Hvis man ser på vilkårene for rettighederne, har man fra grønlandsk side valgt at lade hensynet til grønlandsk beskæftigelses stå øverst – det selskab, som kunne garantere flest lokale ansatte, ville blive foretrukket. Problemet er bare, at der ingen arbejdskraft er i Grønland, som har nogen som helst erfaring med olieproduktion.
Naturligvis er det almindeligvis positivt at tage hensyn til lokal beskæftigelse, men når der er så store risici for uheld, bør man kun antage eksperter i første omgang – og når så projektet kører efter planerne – kan man gradvis ansætte lokale til oplæring.
Set fra dansk side er økonomien katastrofal.
Hvis det går galt med en forurening til følge, vil en oprydning i koste mange gange prisen fra golfen, hvor BP netop har sat 120 milliarder kroner af som en 1. etape til erstatning. Det svarer til næsten 40 års bloktilskud til Grønland eller 20 års samlede grønlandske årsbudgetter. Og de 120 milliarder er bare 1. etape for olieselskabet BP – flere vil følge.
Denne oprydning vil Danmark hænge på.
Da et flertal i Folketinget har valgt at overdrage retten til undergrunden til Grønland, vil et overskud gå direkte til Grønland. Kan man hente større mængder olie op, så der bliver varige indtægter i større omfang, vil statsfællesskabet blive brudt med Grønlands selvstændighed.
Set fra Danmarks side er oddsene rigtig dårlige.
Går olieboringerne godt kan vi snart sige farvel til Grønland.
Går boringerne galt med de glade amatører, så vil Danmark skulle samle regningen op. Du er netop i gang med regningen for finanskrisen, på +30 milliarder kroner – det holder hårdt.
Men prisen for en oliekatastrofe i Baffin-bugten vil være 10 til 20 gange mere kostbar.