lørdag den 31. oktober 2015

Hellere pressen end ældreplejen

Nordmændene har fundet en god idé. Da man i forsommeren indgik forlig om modtagelsen af flygtninge, fandt man pengene via en række store og små poster.Naturligvis først og fremmest på de sociale konti, men også indsatsen på Svalbard, i kommunerne og med psykiatrien.

Men også støtten til aviserne fik et lille første klem nedad.
Det sidste er vist kommet som en overraskelse for mange aviser, som nu må tilbagebetale for meget støtte.
En øvelse som angiveligt gør ondt.

På en måde er avisstøtten da et godt sted at spare. For hvem er større fortaler for uhindret indvandring end de pæne mennesker i journalistikken. Og så er det vel også naturligt, at de selv skal til lommerne. 

Og hellere pressen end ældreplejen.

fredag den 30. oktober 2015

"Eksperterne" skifter nu også mening.

Den såkaldte EU ekspert Malene Wind minder om Groucho Marx. Marx broderen slog fast: Dette er mine faste principper, men hvis du ikke kan lide dem, så har jeg også andre principper.

Da Dansk Folkeparti i 2011 gik til valg på grænsekontrol, affærdigede Marlene Wind det som urealistisk symbolpolitik, en leflen for ‘den indre svinehund'.

“Schengen-reglerne er klokkeklare. Der er ingen som helst mulighed for at lave grænsekontrol. Så må vi træde ud af Schengen.” (Marlene Wind til Newspaq, 11. maj 2011).

Og så hun i dag lige så stålsat.
Mandag lød der nye toner fra eksperten. En national grænsekontrol mellem EUs medlemslande kan efterhånden blive svær at komme uden om. Det konkluderer Marlene Wind søndag.
Skal vi ikke bare stemme nej til ophævelsen af retsforbeholdet ?

tirsdag den 27. oktober 2015

Sådan kan Skats gælds krise løses.

Konstruktivt forslag på fejlen med Skats inddragelse af gæld.
Det var Staten som gennemtvang, at kommunerne skulle nedlægge deres inkasso afdelinger til fordel for en fælles løsning under Skat.

Det gik knap så godt.

Men en løsning kunne være, at Skat senest 3 måneder efter modtagelsen af et krav, udbetaler det skyldige beløb til kommunen.
Inddragelse af gælden er herefter udelukkende en sag mellem skyldner og Skat.

Staten ville overtage opgaven, og den har

onsdag den 21. oktober 2015

Hvad med den nordiske pasunion ?

1.792 flygtninge på een dag.

I den sidste uge har 9.596 personer søgt om asyl i Sverige.
De syv såkaldte ansvarlige partier ligge netop nu i hasteforhandlinger om en flygtningeaftale her og nu. Ikke fordi de pludselig er blevet rationelle, men de har mærket kniven på struben i form af en snarlig kollaps af svensk infrastruktur.
Det er årtier siden de burde have fået en sådan aftale på plads, men bedre sent end aldrig, når Sverige nu skal feberreddes.
Mulighederne for handling er få indenfor Schengen aftalen.
Svenskerne kan lave en max 30 dages grænsekontrol. Det kan betyde et stop for asylansøgere i perioden. Ca 40.000 vil derved kunne afvises ved grænsen.
Hvad der derefter skal ske efter de 30 dage må Guderne vide, Statsminister Stefan Löfven ved det ikke.

Men man bør spørge Venstre regeringen Løkke Rasmussen om deres planer, hvis Sverige lukker grænsen.
Når nu flygtningene er kommet helt op til Skandinavien og Sverige lukker grænsen, så er det vel et fair gæt, at de i i stedet ansøger om asyl i Danmark ?
Men een ting er nye flygtninge, noget andet er allerede godkendte. Hvis Sverige tvinges til at stoppe kontanthjælpen pga økonomisk kollaps. 
Hvad så ? Der vil være 1 million Mellemøstlige svenskere med svensk pas, som via Den Nordiske Pas Union med krav om ophold og underhold, der kan møde frem på Københavns rådhus.

tirsdag den 13. oktober 2015

Budget kommentarer

Først en tak til vores tre forligspartnere.
Ingen partier i Dragør kan beslutte noget alene. Derfor er et samarbejde nødvendigt.
Det blev desværre en lidt forsinket aftale grundet folketingsvalget. Så vi ikke som i tidligere år, har kunnet fremlægge et budgetforlig allerede ved førstebehandlingen.


Kommuneaftalen indeholdt en nyskabelse, nemlig et Omprioriteringsbidrag på 1 procent. For Dragør betyder det ca 8 mio i 2016, 16 mio i 2017, 24 mio i 2018 og 32 mio i 2019 i mindre indtægt. Der er stillet refusion i udsigt til kommunerne, men det står hen i det uvisse om hvordan og hvormeget der kommer tilbage, og til hvilke kommuner. Det kan jo være en regerings ønske især at tilgodese udkantområder på bekostning af kommuner som Dragør.
Det vides ikke nu.

Et andet fremtidigt problem er udligningsordningerne. I 2016 på 80 mio stigende til 140 mio i 2019. Det betyder en stram økonomisk politik i de kommende år.
 Ikke mindst med 13 mio til flygtninge allerede i 2015 og stigende i 2016.

DF fik sine 4 største ønsker opfyldt.
En fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet og sundhed, hvilket er et særsyn landet over.
Vi forventer, at der kan spares 1 mio i 2016 ved hurtigere at hjemtage raskmeldte fra hospitalerne. Dragørs udbygning af modtagelsen med genoptræning m.m. fungerer nu så godt, at det er en relevant besparelse, samt at det forventes at der kommer færre genindlæggelser. Det er ikke mindst et gode for den enkelte person, men også en god økonomisk fordel for kommunen. Der er blandt parterne enighed om at følge sagen tæt, så hjemtagelserne sker på en god måde.
Vi hjemtager også en besparelse på 1,3 mio på botilbud på paragraf 107 og 108. Det sker enkelt ved at justere budgettet til det realiserede regnskab. 


Efter 20 års ventetid tages der fat på Havnen med 10 mio over overslagsårene. Siden 1995 har skiftende byrådsmedlemmer talt varmt for, at nu skal ske noget på Havnen. Og lige lidt er der sket gennem årene. Af allehånde gode og dårlige årsager.
Men nu er de kommunale midler fundet, og byggeriet af erhvervs delen kan gå i gang når aftalerne er på plads. Forventet byggestart primo 2016.
DF er glad for at vi nu også får en ny mole til lystbåde.

Et lidt større beløb er afsat til renoveringen af Hollænderhallen. 13,3 mio over de næste fire år. Først klimaskærmen og derpå det indre af hallen.

Og Svømmehalen startes nu med 65 mio afsat i perioden.
DF ser frem til hallen med både puslinge bad og varmvandsbad. En god investering for ældre, men også for genoptræning efter sygdom.En tak til forligspartnerne. 

lørdag den 10. oktober 2015

Losseplads i Københavns centrum

Har du set Hovedbanegården i København og omgivelserne ?
Et nedslidt bykvarter, som ligner det sorte hul i Calcutta.
Totalt anarki og uden vilje fra officielt hold til at ændre noget.
Men hvad kan man forvente !
Den ansvarlige borgmester er Morten Kabell, som er et lysende eksempel på Enhedslistens politik.
Hvis han ikke kan se problemstillingen, så er borgmesteren på en måde frikendt for ansvar.
Men hvad med socialdemokraternes overborgmester Frank Jensen ?
Er det acceptabelt med lossepladsen omkring Hovedbanegården ?
Tilbage i 70'erne havde overborgmester Egon Weidekamp næsten tilsvarende problemer med Vilo Sigurdsson, som med anarki og sin såkaldte Banjobande omdannede Københavns forvaltning til en afdeling af Fåruplejren.
Weidekamp trådte i karakter og fjernede al indflydelse fra anarkisterne.
Så der kom ordnede forhold.
Hvad gør Frank Jensen ?
Intet sandsynligvis.

søndag den 4. oktober 2015

Budgetforlig i Dragør

Budgetforlig i Dragør
Dansk Folkeparti har sammen med konservative, venstre og socialdemokrater indgået budgetforlig for 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.
DF fik sine 3 største ønsker opfyldt.
Efter 20 års ventetid tages der fat på Havnen med 10 mio.
Et lidt større beløb er afsat til renoveringen af Hollænderhallen.
Og Svømmehalen startes nu med 65 mio afsat i perioden.
En tak til forligspartnerne. På kommunens hjemmeside er der en detaljeret gennemgang af budgettet, som formelt skal vedtages torsdag 8/10.
http://www.dragoer.dk/page6747.aspx

Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

lørdag den 3. oktober 2015

Lad os gentage nejet fra 2000

Ekspert udtaler, at folkeafstemningen om Retsforbeholdet vindes af de partier, som ikke kan få nok af EU.
Den garanti har samme valør, som da datidens samlede eksperter slog fast, at Poul Nyrup og Andres Fogh ville skaffe et klart ja til Euroafstemningen i 2000 om Kronen.
Man var så sikker på et ja, at resultatet som sikrede Kronen, virkede som en spand koldt vand i ansigtet. Både Nyrup og Fogh virkede fuldstændigt groggy, da stemmer blev gjort op.

Et nej kan gentages. 
Retsforbeholdet er et dansk værn mod politikere, der vil have os med i mere EU. De fem partier skriver i indledningen til aftalen, at de ønsker Danmark så tæt på kernen i EU som muligt. Så det er dem, man i givet fald overdrager retten til fremover at vurdere, hvad man skal være med i. Og det er klart, at det ikke er særligt trygt for befolkningen. Ved et ja kan et spinkelt flertal i en sen nattetime vælge også at overføre indvandring til EUs forgodtbefindende. 

fredag den 2. oktober 2015

Hvor skete fejlen ?

Europe died in Auschwitz. We assassinated 6 million Jews in order to end up importing 20 million Muslims … In Auschwitz we burnt the culture, intelligence and power to create … As the result of relaxing borders … the absurd pretext of tolerance… we have 20 million Muslims (and millions more now), mostly illiterate and fanatical. We exchanged culture for fanaticism, the capacity to create wealth for the will to destroy, intelligence for superstition. We exchanged the pride of survival for the fanatical obsession to die, killing us and our children in the process. What a mistake we have made!

von Clausewitz

Nu bomber Putin i Syrien.
Som krigs teoretikeren von Clausewitz skrev for snart 200 år siden, så vil ethvert militært tomrum altid blive udfyldt.
Amerikanerne har efterladt et hul i Syrien og det opfyldes nu af russerne.
Årsagen er enkel.
Da generalerne Montgommery og Patton gik i land i Normandiet i 1944 havde de en og kun en ordre. Knus nazisterne, hurtigt og effektivt. Og det gjorde de.
Når Vesten i dag sender hæren ud, så skal de naturligvis vinde, men der skal først tages hensyn til allehånde konventioner, inkl. Ligestillingsrådet, og ingen indsats må være for massiv. Det er som om skrivebordsgeneralerne opfatter krig som en sportsgren med fair regler. Og enhver indsats skal afvente at TV fotograferne kommer på plads. Og deres optagelser skal være acceptable at vise til aftenkaffen i de små hjem.
Så tror da pokker, at det går ad Helvede til med indsatsen.
Vestlige soldater forventes at slås med højre arm bundet om på ryggen.