tirsdag den 13. oktober 2015

Budget kommentarer

Først en tak til vores tre forligspartnere.
Ingen partier i Dragør kan beslutte noget alene. Derfor er et samarbejde nødvendigt.
Det blev desværre en lidt forsinket aftale grundet folketingsvalget. Så vi ikke som i tidligere år, har kunnet fremlægge et budgetforlig allerede ved førstebehandlingen.


Kommuneaftalen indeholdt en nyskabelse, nemlig et Omprioriteringsbidrag på 1 procent. For Dragør betyder det ca 8 mio i 2016, 16 mio i 2017, 24 mio i 2018 og 32 mio i 2019 i mindre indtægt. Der er stillet refusion i udsigt til kommunerne, men det står hen i det uvisse om hvordan og hvormeget der kommer tilbage, og til hvilke kommuner. Det kan jo være en regerings ønske især at tilgodese udkantområder på bekostning af kommuner som Dragør.
Det vides ikke nu.

Et andet fremtidigt problem er udligningsordningerne. I 2016 på 80 mio stigende til 140 mio i 2019. Det betyder en stram økonomisk politik i de kommende år.
 Ikke mindst med 13 mio til flygtninge allerede i 2015 og stigende i 2016.

DF fik sine 4 største ønsker opfyldt.
En fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet og sundhed, hvilket er et særsyn landet over.
Vi forventer, at der kan spares 1 mio i 2016 ved hurtigere at hjemtage raskmeldte fra hospitalerne. Dragørs udbygning af modtagelsen med genoptræning m.m. fungerer nu så godt, at det er en relevant besparelse, samt at det forventes at der kommer færre genindlæggelser. Det er ikke mindst et gode for den enkelte person, men også en god økonomisk fordel for kommunen. Der er blandt parterne enighed om at følge sagen tæt, så hjemtagelserne sker på en god måde.
Vi hjemtager også en besparelse på 1,3 mio på botilbud på paragraf 107 og 108. Det sker enkelt ved at justere budgettet til det realiserede regnskab. 


Efter 20 års ventetid tages der fat på Havnen med 10 mio over overslagsårene. Siden 1995 har skiftende byrådsmedlemmer talt varmt for, at nu skal ske noget på Havnen. Og lige lidt er der sket gennem årene. Af allehånde gode og dårlige årsager.
Men nu er de kommunale midler fundet, og byggeriet af erhvervs delen kan gå i gang når aftalerne er på plads. Forventet byggestart primo 2016.
DF er glad for at vi nu også får en ny mole til lystbåde.

Et lidt større beløb er afsat til renoveringen af Hollænderhallen. 13,3 mio over de næste fire år. Først klimaskærmen og derpå det indre af hallen.

Og Svømmehalen startes nu med 65 mio afsat i perioden.
DF ser frem til hallen med både puslinge bad og varmvandsbad. En god investering for ældre, men også for genoptræning efter sygdom.En tak til forligspartnerne. 

Ingen kommentarer: