tirsdag den 30. oktober 2018

White Water Park i Dragør

 CWWP 

 Flere observerede korrekt på FaceBook/ DragørNyhederne i fredags, at DF satte et spørgsmålstegn bag ved meldingen CWWP i Kongelunden.

Spørgsmålstegnet er absolut fornuftigt.

Inden de første Dragør unge kan tage deres første tur i CWWP anlægget, er der en række forskellige ting, som hver især skal falde i hak.

Udlændingestyrelsen skal stå ved deres melding om salg til Dragør.

Udlændingestyrelsen og Dragør skal være enige om en salgspris.

Dragør skal finde midlerne.

Miljømyndigheder skal godkende anlæggelsen.

Ildsjælene bag projektet skal rejse de nødvendige millioner.

Dragør skal til sidst vurdere om det samlede projekt er til interesse for Dragør. Først herefter kan der frigives kommunale penge.

Og derpå skal man se på, om et udbud kan løse opgaven indenfor vilkårene.


Dette er bare de første og største hurdler for projektet, inden de første billetter kan sælges.
Hver af dem kan vælte sagen.

Så derfor er DFs spørgsmålstegn absolut velanbragt.

Med andre ord. Byggeriet er ikke en opgave, det er et projekt.

Mvh

Morten Dreyer


torsdag den 25. oktober 2018

Kriminelle udlændinge bør ikke være på fri fodDanmark bør være fri for udenlandske kriminelle. 

Tænk om Danmark vedtog,  at vi ikke vil acceptere udenlandske kriminelle på fri fod i samfundet ?
Konventioner eller ej.

Det er en Stats vigtigske opgave, at sikre sine borgere. Alle andre opgaver er i bund og grund sekundære. Herunder hensynet til tidligere vedtagne konventioner, som har givet udlandet hånds- og halsret over Grundloven.
Borgerne har givet afkald på at bevæbne sig selv, og betaler skatten for at Staten tager sig af sikkerheden. Det er Staten ikke ret god til i øjeblikket.

Ved en dom i Danmark afsones straffen og suppleres med en rigelig skadeserstatning til alle ofre. Efter afsoningen udvises forbryderen. Erstatningen medfører, at de fleste vil forlade Danmark uden en bøjet 5-ører på lommen. Og indtil han forlader landet, så fastholdes han i et lukket udrejsecenter så længe det måtte tage. På særdeles prisbillige vilkår. En seng, 3 daglige måltider og et tag over hovedet.

Internetadgang, underholdning og tv indgår ikke i projektet.

fredag den 12. oktober 2018

Udlændinge konto....

Et flertal i Folketinget finder, at danske skatteydere skal betale til rigtig mange ting til udlændinge. Både udlændinge bosiddende i Danmark, samt velværdige formål i resten af Verden. Lige nu er f.ex. Ulla Tørnæs fra Venstre på rejse med en lille milliard til trængende personer i Uganda. Hestesvindleren sveg for 111 mio over 16 år, og det tales der meget om. Til gengæld koster indvandringen 111 mio hver eneste dag, men det taler vi ikke om.

Som en første indsats kunne være, at alle bidrag til udlændinge uden dansk cpr-nummer, registreres under en fælles konto i Nationalbanken.
Forstået helt bredt.
Integrationsydelser, kommunale bidrag, sygehuse, sprogundervisning. Men også tolkebistand, politi, retsvæsen og fængsler. Dertil bidrag til FN og EU til ulandshjælp og også direkte danske bidrag til andre lande.

Alt samles sammen på een konto.
Derved kan vi alle reelt forholde os til hvad Folketing har besluttet, at danske skattekroner skal bruges til. 

Ikke mindst set i lyset af kommunernes tvungne nedskæringer på basale velfærds områder.

søndag den 7. oktober 2018

Grim anklage

Kontroversiel ?
Enhver journalist, som benytter ordet kontroversiel, burde kaldes ind til en kammeratlig samtale hos redaktøren. Som en sidste tjenstlig samtale inden en afsked pga sproglig fattigdom.
Etiketten som kontroversiel, er et skældsord, som ikke hører hjemme i en ordentlig samtale. Journalister som bruger ordet, er argument fattige. 

Hvert et menneske kan blive opfattet som kontroversielt, selv Moder Therese kan ikke gå ramt forbi.
Får man skudt ordet i skoene, så er dommen uden mulighed for appel. 


 Winston Churchill nævnte engang, at hvis du har fjender, så er det rigtig godt, det betyder jo bare, at du på et tidspunkt har taget et standpunkt.