onsdag den 23. marts 2011

Hvad med LO og Harald Børsting ?

Hvad nu Harald Børsting ?

Hvordan kommer du på linje med dine egne medlemmer ?
Har du tabt følingen med dagens virkelighed ?

Hele 41 procent af LOs medlemmer stemmer på Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti eller andre dele af blå blok i dansk politik, viser en meningsmåling, som Gallup har udarbejdet for Berlingske og offentliggjort Fastelavnsmandag.

Men det harmonerer rigtig dårligt med den politik, som LO netop nu fører, med massive bidrag til Rød Blok.
Med andre ord – og pindet ud for en ældre LO ping, som dig – så støtter du partier, som en meget stor del af dine medlemmer ikke ønsker til magten. Det er da værd at overveje.

LO mister i disse år rigtig mange medlemmer. De siver stille væk fra en fortidig holdning hos LO.
Man er i gang med at forbløde ihjel. Og alligevel fortsættes i bedste betonsocialisme stil med mere af det samme.
Som medlem af LO gennem rigtig mange år piner det mig, at LO sætter sig uden for indflydelse.

I dagens JyllandsPosten skriver Lars Olsen den 7. marts om de nye arbejderstemmer: En undersøgelse af parti valgene i skurvognene viser det klart: Blandt betonarbejderne er der kun tre store partier: Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og så Sofaen. Venstrefløjen, som du Harald støtter så massivt, den har tabt arbejderstemmerne, da den er blevet en akademikerbevægelse. Venstre fløjen har tabt interessen for håndens arbejdere.

Som medlem af Dansk Folkeparti kan jeg kun bekræfte holdningen. Dansk Folkeparti modtager rigtig mange medlemmer, som kommer netop fra Socialdemokratiet og fra SF. De føler, at S + SF svigter sine kernevælgere. Det er derfor jeg med glæde og optimisme stiller op som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i København. Støtten fra menige LO-medlemmer er endog meget stor. Den kommer, tror jeg, som en logisk konsekvens af LO´s kostbare annoncekampagner for Rød Blok.

Inden LO taber alt for mange medlemmer, skulle man måske skifte kurs.
Der er brug for folketingsmedlemmer, som har et praktisk kendskab til arbejdslivet set fra gulvet og i hverdagen.
Hvis LO atter skal støtte sine medlemmer, er løsningen klar. Kontakt Jeres medlemmer og giv derefter alle LO medlemmer, som stiller op, et bidrag til valgkampen. Uanset hvilket parti de stiller op for. LO har brug for, at personer med kendskab til hverdagen i det privat og offentlige erhvervsliv vælges. Der er for mange i Folketinget, hvis erhvervserfaring er et 6 måneders studenterjob.

Morten Dreyer
Medlem af LO
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

Harald, du kan sende bidrag til denne konto: mrk. MD-valg til 6610 2459882

mandag den 14. marts 2011

En Ny Konventions Sag

Brud på EU direktiv om giftstoffer.

Hvad vil Miljøminister Karen Ellemann gøre ved Københavns Lufthavns bevidste overtrædelse af reglerne for brug af giftstoffer ? Lufthavnen har i 2010 besluttet sig for at udså ”giftigt græs” på friarealerne. 500 hektar i alt.
Det sker som et forsøg på at holde fugle væk fra startbanerne og undgå bird-strikes på en langt billigere måde end man gør i dag med ”Mågejægerne”.

Det ”giftige græs” består af græssorter, som er inficeret med koncentreret giftsvampe, de såkaldte endofytter. Det er giftstoffer, som ikke må importeres i EU, da man endnu ikke har taget stilling til deres farlighed og håndteringen af dem. Når græsset går i blomst, spredes frøene meget vidt omkring af vinden. Erfaringer i en lufthavn i USA og en i New Zealand viser, at man ikke kan styre græsset, som spredes til omgivelserne.

Græsset virker på fugle som spiser græs; de bliver dårlige af det og undgår derfor arealet for fremtiden.

Men det optages også af græs ædende pattedyr, som for eksempel heste. Alle heste ejere er klar over, at heste oftest har en følsom mave. Svampene kan ikke smages og heste risikerer at dø, hvis de spiser sådanne svampe.
Til orientering er der på landbrugsarealerne omkring lufthavnen den største bestand af heste i Danmark.
For mere end et halvt år siden rejste jeg sagen overfor Lufthavnen og fik et ikke-svar fra sikkerhedschefen. Der var intet problem, alt var undersøgt og ingen fare, var hans holdning.

Da Dragør og Tårnby kommuner er handlingskommuner kontaktede jeg dem. De var ikke klar over Lufthavnens initiativ, men blev det.

Lufthavnen er blevet klar over problemstillingen, og deres Miljøchef er i tæt kontakt med Miljøstyrelsen og Plantedirektoratet.

De er helt klar over, at man ikke må indføre sådanne stoffer, før stofferne er kommet på EU´s positivliste, hvilket er oplyst direkte overfor miljøchefen i Lufthavnen.
På trods af dette fortsætter man med ulovlighederne. Man påtænker i år at tilså 30 hektarer.

Men problemet er, at man allerede nu har tilsået 1 hektar, selv om Miljøstyrelsen har påpeget, at det er ulovligt.
Det er en overtrædelse af Biociddirektivet 98/8/EF.

Miljøminister Karen Ellermann, gælder loven ikke for Lufthaven? Hvad har du som minister tænkt dig at gøre for at overholde loven?

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Medlem af Dragør Byråd.

mandag den 7. marts 2011

LO og dets medlemmer

Hvad nu Harald Børsting ?

Hvordan kommer du på linje med dine egne medlemmer ?
Har du tabt følingen med dagens virkelighed ?

Hele 41 procent af LOs medlemmer stemmer på Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti eller andre dele af blå blok i dansk politik, viser en meningsmåling, som Gallup har udarbejdet for Berlingske og offentliggjort Fastelavnsmandag.

Men det harmonerer rigtig dårligt med den politik, som LO netop nu fører, med massive bidrag til Rød Blok.
Med andre ord – og pindet ud for en ældre LO ping, som dig – så støtter du partier, som en meget stor del af dine medlemmer ikke ønsker til magten. Det er da værd at overveje.

LO mister i disse år rigtig mange medlemmer. De siver stille væk fra en fortidig holdning hos LO.
Man er i gang med at forbløde ihjel. Og alligevel fortsættes i bedste betonsocialisme stil med mere af det samme.
Som medlem af LO gennem rigtig mange år piner det mig, at LO sætter sig uden for indflydelse.

I dagens JyllandsPosten skriver Lars Olsen den 7. marts om de nye arbejderstemmer: En undersøgelse af parti valgene i skurvognene viser det klart: Blandt betonarbejderne er der kun tre store partier: Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og så Sofaen. Venstrefløjen, som du Harald støtter så massivt, den har tabt arbejderstemmerne, da den er blevet en akademikerbevægelse. Venstre fløjen har tabt interessen for håndens arbejdere.

Som medlem af Dansk Folkeparti kan jeg kun bekræfte holdningen. Dansk Folkeparti modtager rigtig mange medlemmer, som kommer netop fra Socialdemokratiet og fra SF. De føler, at S + SF svigter sine kernevælgere. Det er derfor jeg med glæde og optimisme stiller op som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i København. Støtten fra menige LO-medlemmer er endog meget stor. Den kommer, tror jeg, som en logisk konsekvens af LO´s kostbare annoncekampagner for Rød Blok.

Inden LO taber alt for mange medlemmer, skulle man måske skifte kurs.
Der er brug for folketingsmedlemmer, som har et praktisk kendskab til arbejdslivet set fra gulvet og i hverdagen.
Hvis LO atter skal støtte sine medlemmer, er løsningen klar. Kontakt Jeres medlemmer og giv derefter alle LO medlemmer, som stiller op, et bidrag til valgkampen. Uanset hvilket parti de stiller op for. LO har brug for, at personer med kendskab til hverdagen i det privat og offentlige erhvervsliv vælges. Der er for mange i Folketinget, hvis erhvervserfaring er et 6 måneders studenterjob.

Morten Dreyer
Medlem af LO
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti
Københavns Storkreds

Bidrag kan sendes mrk. MD-valg til 6610 2459882

fredag den 4. marts 2011

Skal konventionen opsiges

Vælter DF Rønn i dag ?

I Folketinget skal man i dag behandle Søren Krarups forslag om opsigelse af konventionen.

Hvis Rønn ikke tager positivt imod forslaget fra DF kan hun ikke vide sig sikker på DF´s støtte.

Som Jesper Langballe udtrykker det:
”Vi må overlade det til debatten i dag at se, hvordan vi står i forhold til hinanden.”

Hvis vi leger med tanken, at hun af hensyn til Venstre + konservative er afvisende overfor at sætte opsigelsen af konventionen i gang nu, er der to scenarier:
1) DF tager afvisningen til efterretning.
2) DF udtrykker mistillid til Rønn.

Ved 1 fortsætter udviklingen og vi ser tirsdag/onsdag hendes beretning – og Løkkes reaktion på den. Mon ikke hun finder en undskyldning på at gå - eller Løkke finder den.

Ved 2 går ministeren af straks. DF har væltet en minister. DF vil derved stå særdeles stærkt som parti ved det kommende valg. Hvis vi ser på konventionen, så er der et særdeles stort flertal i Danmark, som ikke ønsker at FN skal bestyre hvilke mennesker, som skal have statsborgerskab i landet. Ikke mindst efter det er kommet frem, at af de 35 er flertallet belastet af kriminalitet, gæld til staten, manglende dansk eller manglende evne til selvforsørgelse.

Mon ikke jeg bør se til mine valgplakater lige nu ?