onsdag den 26. september 2012

Kan Grønland se bort fra alle regler ?

Grønland accepterer underbetalte kinesere
For at sætte gang i et mineeventyr har det grønlandske landsstyre fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt at importere billig, udenlandsk arbejdskraft. Fagbevægelsen er i oprør og taler om social dumping. Vilkårene er hårde, hvis man vil have udenlandske investeringer, fastslår professor og formand for rådgivende udvalg i Grønland.

Utilsløret social dumping og i strid med en stribe internationale konventioner må dommen lyde.

Men nu er det jo slet ikke Grønland, som giver arbejdstilladelserne. Det er en opgave, som er lagt hos Udlændinge Service, som håndterer den såkaldte GreenCard ordning.

Men mon ikke det er umuligt, hvis man da ikke bøjer reglerne helt vildt ?

En opholdstilladelse efter Greencard-ordningen gives efter en individuel vurdering på baggrund af et pointsystem, som bruges til at vurdere, om det er sandsynligt, at man vil kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark og Grønland.

For at kunne få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen skal man i alt opnå mindst 100 point. Pointene tildeles efter fem kriterier: uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder.

Det er også et krav, at man kan dokumentere, at man er i stand til at forsørge sig selv det første år i Danmark. Dokumentationen kan være en bankudskrift i ens eget navn, hvor det tydeligt fremgår i hvilken valuta og på hvilken dato, den er udstedt

Endelig er det et krav, at man under sit ophold i Danmark ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Uddannelseskrav

Akademiske uddannelsers niveau kan variere fra land til land, selv om de kaldes det samme. Det vil fx sige, at en bacheloruddannelse fra et andet land ikke nødvendigvis svarer til en dansk bacheloruddannelse.Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vurderer, om det er nødvendigt at få en ansøgers uddannelsesniveau vurderet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som er en styrelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.Hvis man har en uddannelse, som svarer til et lavere niveau end en dansk bacheloruddannelse, er det ikke muligt at opnå point nok til at få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen.

Med andre ord. Grønlands landstyres forslag har ikke en kinamands chance for at blive udført.

Enten stopper sagen med udelukkende at ansætte minefolk med en godkendt bacheloruddannelse, eller også skal der vedtages en særlov på området. Arbejdsminister Mette Frederiksen skal på regeringens og Enhedslistens vegne fremsætte et lovforslag, som sætter alle faglige og lovlige regler ud af kraft.

Jeg har tidligere efterlyst en grundig analyse om hvilke udgifter, som Danmark skal sætte sig i, for at udvikle råstofferne i Grønland. Som jeg ser det, så vil Danmark forlods bruge milliarder på projektet, og så snart indtægterne begynder at strømme, vil Grønland kappe alle bånd.


torsdag den 20. september 2012

En fabel om Koldkrigstiden - hvad nu hvis ????

Bent Jensen burde skrive en fiktiv roman – helt fiktiv.


Efter fem år sætter historikeren Bent Jensen punktum i sin rapport om de indre og ydre trusler mod Danmark under Den Kolde Krig.

Historikeren har opgivet få afklassificeret en række hemmelige dokumenter fra perioden. Men resten er nu klar.

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) oplyser således, at Bent Jensen har meddelt, at »den gennemskrivning af det 1.000-sider lange manuskript til værket om Danmark under Den Kolde Krig, som blev nødvendiggjort af de mange afslag på afklassificering af ofte centrale dokumenter, nu er afsluttet«.

Halvandet års ventetid er nu slut. Det seneste halvandet år har historikeren ellers måtte afvente, at såvel Stats- som Justitsministeriet - og herunder Politiets Efterretningstjeneste (PET) - ophævede begrænsningen på hans brug af dele af det fortrolige kildemateriale, som i første omgang indgik i koldkrigsrapporten.

Bogen skulle efter planen udkomme her i efteråret. Den bliver spændende at læse.

Men Bent Jensen må ikke hvile på laurbærbladene.

Jeg vil derfor opfordre ham til at skrive en fiktiv roman med udelukkende fiktive personer, hvor Bent Jensen skriver en fabel over hvordan en historie kunne hænge sammen, naturligvis kun som et eventyr, uden relation til hverken nuværende eller afdøde personer i ind- og udland.onsdag den 19. september 2012

Ussel S politik på kulturen.


Socialdemokratisk kulturpolitik er en skandale. De har deponeret deres kulturpolitik hos kaospiloten fra Aarhus, Uffe Elbæk. Som radikal opfatter han al kultur som noget multikulurelt, hvor staten skal give støtte til allehånde indvandrings projekter. Derimod kan historiske klenodier, som f.ex. Fregatten Jylland, sejle i sin egen sø.
Det er gængs radikal politik, og kan ikke overraske.
Men hvordan kan socialdemokraternes bagland dog godkende det.
Det er også de socialdemokratiske medlemmers forfædre, som bemandede skibet under Slaget ved Helgoland i 1864. Det var her Danmark vandt den eneste sejr i krigen 1864.
Der har været enighed i Danmarks Radios bestyrelse om at satse stort i en serie om krigen med titlen, Slagtebænk Dybbyl. Samtidig med at serien begynder, så kan man pakke Fregatten Jylland ned og lukke og slukke.
Socialdemokraterne er en skændsel, hvis det sker.

Nørreport har brug for fast politivagt

Politi og DSB bør tage hinanden i hånden og gøre noget ved kriminaliten på Nørreport Station.


Det er Danmarks største plads for lommetyverier. Hver dag bestormes politistationerne med anmeldelser om tyveri. Dertil er Nørreport Station den centrale omstigningsstation for både Metro, S-tog og Regionaltog.

Tænk om politi og DSB gjorde noget ved sagen og beskyttede de rejsende mod de platugler og gemene forbrydere, som opholder sig på stationen.

Der er i dag adskillige overvågningskameraer opsat, men de er kun sjældent betjent, da man angiveligt ikke kan afse mandskab.

Opsæt det nødvendige ekstra antal kameraer op og sæt en fast vagt på overvågningen, og giv ham så et direkte telefonnummer til nærmeste politibetjent.

CCTV overvågning i Storbritanien viser, at en erfaren vagt let kan spotte de kriminelle, da de i sagens natur opholder sig længere tid på stationen end ordentlige borgere.Vi kan ikke være bekendt, at så mange bestjæles dagligt, når det enkelt kan forhindres.Hoveriet genindført

Hoveriet kommer hurtigt tilbage, denne gang for kommunerne.


I årene fra 1740 og frem til 1800 havde vi Stavnsbåndet i Danmark. Personer imellem 6 til 40 år kunne kun forlade det lokale gods, med godsejerens forlods skriftlige godkendelse.

Dette sker for at sikre storbrugene en stor stabil, om end modvillig arbejdsstyrke. Når Nådigherren måtte ønske det, så skulle alle imellem 6 og 40 år stille til hoveri: At arbejde på godsets jorde og bygninger fra daggry til aften. Når der her var pløjet, sået og høstet, så kunne bønderne arbejde på deres egne marker. Det var andre tider dengang.Men i dagens Danmark kommer tiden tilbage med hoveriet for kommunerne.

Ser man på papiret, så har kommunerne selvstyre. Formelt kan de styre egne anliggender efter lokale forhold.

I højtidelige stunder fejrer man det lokale selvstyre med hævede champagneglas og med en stille undren over andre landes centrale styring af det kommunale. Det er godt, at vi har det gode danske kommunale system, er der bred enighed om i sådanne situationer.Men den overordnede statslige styring ned i de mindste ting breder sig. Med cirkulærer og andre krav, sættes der snævre rammer for kommunernes frihedsrettigheder. Ganske vist sker det nu uden brug af ridefogeder og deres træheste, som kunne invalidere en rask mand for livet ved 24 timers ophold på den. Alene truslen herom fik menneskene til at rette ind.Alle med bare et lille kendskab til det kommunale system, vil have utallige eksempler på ejendommelige handlinger i kommunen pga. de rigide regler, som man skal følge. Regler som ingen indflydelse har på kvaliteten. Se det i øjnene, byrådene er tæt på borgerne og skal stå til regnskab overfor dem hvert fjerde år. Derimod vil en kontorchef i en styrelse aldrig blive draget til personligt ansvar, selv om kommunerne spilder formuer på latterlige detaljer, som intet betyder i den enkelte kommune.Lige nu arbejder landets kommuner med Vandhandleplaner. Det sker pga. Miljøstyrelsens nye krav på foranledning af EU. Alle landets vandløb skal deles i to slags: Grøft eller naturlig å.

Hvis der fra ministeriet dømmes naturlig å, så skal kommunerne udarbejde planer og uddelegere opgaver.

I Dragør har ministeriet foræret os kommunens første å. Det er en gravet grøft på 900 meter fra 1910, hvor halvdelen er en bare 20 centimeter dyn rende i halvdelen af længden uden vand siden parcelhusene blev bygget omkring den.Det er absurd. Men desværre er det ikke en enlig svale.
torsdag den 13. september 2012

Flyt Fregatten Jylland til Københavnsområdet

Onsdag havde hr. Otto Klæber et godt forslag om Fregatten Jylland i Berlingske:


Flyt den til Københavnsområdet, hvor publikumsunderlaget er langt større, end den nuværende placering.

Ideen er rigtig god. Tidligere var der 50.000 gæster årligt, det er nu dalet til 25.000, hvoraf en del er skoleklasser på tur.

Problemet er dobbelt, for naturligvis har placeringen indflydelse, men det er også væsentligt, at vi oplever unge mennesker, som vokser op uden anden historisk referance, end at skuespilleren Jørgen Buckhøj, maskeret som Mads fra Skjern, ankom til byen Korsbæk i år nul.

Før da var alt Oldtid og uden interesse.

Men til gengæld er serien Matador nærmest bleven sakral på trods af åbenlyse fejl. Tænk at lade den danske modstandsbevægelse imod nazisterne, være under ledelse af den særdeles radikale doktor. Det var absurd, at forestille sig en radikal, som risikerer noget som helst for noget så abstrakt som frihed og selvbestemmelse.Vi skal i Danmark værne om Vor historie på trods af kulturministeren. Vi skal være stolte over Vores arv, selvom Danmark gennem århundredene var en særdeles væsenlig spiller på det militære område.

Ikke mindst på det sømilitære område, hvor vi totalt besejrede den tyske flåde ved Slaget ved Helgoland i 1864. Under slaget deltog Fregatten Jylland med en markant indsats.

Det skal vi mindes.

En flytning kunne være en god løsning for atter at sætte spotlyset på dansk historie. Vi skal genoplive historien fra før 1945.

Og skal fregatten flyttes, vil jeg foreslå at Dragør vælges. Vi har plads og der var mange søfolk om bord fra netop Dragør.

Godkendelse af udenlandsk arbejdskraft på Grønland

Når nu de grønlandske projekter går i gang, vil der være et problem.
Kineserne vil til det første projekt alene komme med små 3.000 ansatte for at opbygge en mine.

Men hvordan vil Udlændinge Styrelsen takle den situation ?

At ansætte så mange kinesere på engang med greencard ordning vil kræve en enorm indsats, som man slet ikke er gearet til.

Det betyder, at Danmark vil stå med millionregninger for sådanne opgaver, hvorimod indtægterne sker hos den grønlanske elite og måske lidt til Selvstyrets kasse.

Hvofor vedtog Folketinget dog at overføre bestemmelsen over undergrunden til selvstyret. Alle andre økonomiske forhold betyder, at Danmark skal betale, og at eliten påGrønland får en god indtægt.

søndag den 9. september 2012

Morten Bødskov ævler og ævler

Mage til politisk ævl som Bødskov kom med forleden i TV2 skal man lede længe efter.Som ansvarlig minister blev han spurgt om, hvad han ville gøre med de mange afrikanere, som efter en ulovlig indrejse tjener penge på narkohandel på Vesterbro.Han vrøvlede udenom og gentog sig selv for ikke at svare.Hvor ville det have været enkelt, hvis Bødskov bare havde sagt, at Thorning-regeringen er imod enhver form for grænsekontrol. Alle skal være velkomne, som Integrationsminister Karen Hækkerup udtaler og slår ud med armene.Og så må vi da tåle de udenlandske forbryderbanders terror.Hver dag lander der fly fra Italien fyldt på med ulovlige indvandrere, som bare kan vandre ud i byen. Da det er intern Schengen rejse, må politiet ikke kontrollere papirerne. Det har regeringen bestemt.Til gengæld skal politiet efterfølgende forsøge at dæmme op for forbrydelserne, da ulovlige indvandrere i sagens natur ikke har en arbejdstilladelse, og derfor må leve af forbrydelser.Tænk om man ved en grænsekontrol kunne frasorterer en del kriminelle?Hvorfor blev grænsekontrollen nedlagt?


onsdag den 5. september 2012

Konservativ Kulturpolitik

Kommunalpolitik ER nu morsomt til tider

Konservative demonstrerede deres vidtfavnende kulturpolitik
På sidste møde i byrådet blev Underskudsgarantien til Dragør Musikfestival drøftet på konservativ initiativ. De var for at udtrykke det mildt, særdeles meget imod, at Dansk Folkeparti, sammen med byrådets andre ikke-konservative, havde sagt OK til den kommunale støtte.Under Asger Larsens afvisning nævnte han morsomt nok, at de konservative altid var positive overfor diverse kulturarrangementer. Ja, det udtalte AL wi ramme alvor.Da jeg mener at have en vis hukommelse, og ikke kunne sætte ord på en konservativ kulturstøtte i de sidste 30 år, bad jeg om ikke de venligst kunne oplyse om hvilke 3 kulturarrangementer, de rent faktisk har støttet i de sidste mange år.De kunne ikke nævne et konkret projekt.
Hvis det havde stået til C, så var biografen omdannet til lejligheder og vores internationalt berømmede museum nedlagt. Selv i 1996, da Dragør havde besøg af dronningen, var det netop de konservative, som stemte imod enhver form for udgift til jubilæumsfestlighederne med Dronning Margrethe på besøg.Pornofilm på St. Magleby Rådhus
Men hvis jeg skal være helt ærlig,så er der dog to kulturtiltag, som C har støttet tilbage før 1970.> Det ene var da Susse Wold charmerede den daværende C-Borgmester, Albert Svendsen til at give Ungdommens Teater tilskud til ungdomsabonnementer. Det hjalp da Susse Wold smilede, og hun samtidig kunne garantere, at der maksimalt kun var 2 abonnenter i kommunen. Så gav han sig og blev kulturel.Anden gang var da Albert Svensen udlånte rådhuset til optagelse af en spillefilm. Da den kulturelle erfaring var stærkt begrænset, forstod han ikke, at en "Stjernetegnsfilm", ikke var særlig kulturel eller havde noget med astrologi at gøre.

Det skulle have været en minderig dag på kontoret under optagelserne, hvor splitternøgne starletter smuttede rundt imellem Havnestuen, Dragørstuen og St. Maglebystuen med Suzanne Bjerrehus og Louise Frevert i spidsen.

Dagene derefter var lidt grå ovenpå denne oplevelse for gæster og personale på rådhuset.

>

Sådan skaffer man vælgere.

Det er måske slet ikke så svært at få vælgere, hvis man altså er konsekvent:


Foden_C20120213_I120217072320

tirsdag den 4. september 2012

En asylansøger får det dobbelte af en folkepensionist

Regeringens politik er nu slået igennem.
Et stort antal asylansøgere er blevet taget i at forsøge at fuppe sig til asyl i Danmark ved at udnytte et hul i kontrollen.De forsøger at få asyl, selv om de allerede har opholdstilladelse i et andet EU-land - hvis de har held med tricket, kan de få sociale ydelser udbetalt i flere lande samtidig. Ifølge politiet findes asylsvindlerne især blandt de 592 somaliere, der er kommet til Danmark i 2012.Der er afdækket en række asylsager med personer, der i forvejen har opholdstilladelser i Italien, og som derfor ikke står i det europæiske fingeraftryksregister, der kun er et register over asylansøgere. Heraf en hel del flere asylansøgere af somalisk herkomst i 2012, hvor mange af dem har enten en asylsag eller en opholdstilladelse i Italien eller Grækenland.Det viser sig, at folk ofte søger asyl under forskellige identiteter, hvilket gør opklaringen besværlig.Fingeraftryk slettesAlle asylansøgere i Europa bliver registreret i en gigantisk fingeraftryksdatabase, så man kan se, hvis de har søgt asyl før i andre lande - i så fald skal man nemlig retur til det land. Men så snart at man får en opholdstilladelse, så ryger man ud af databasen. Det er da idiotisk. I så fald kan politiet kun opdage snyderiet, hvis de opdager, at noget er galt når de afhører asylansøgeren. Og det er det hul, som anslået flere hundrede asylansøgere har udnyttet ifølge Udlændingeservice.Man må sige, at reglerne er blevet ændret siden regeringen trådte til. Danmark er blevet et Mekka for udenlandske platugler. Udlændingestyrelsen bekræfter, at der i det seneste års tid er kommet ’ganske mange’ asylansøgere med opholdstilladelse og besøgsvisum i EU-lande som f.eks. Italien - så mange, at Udlændingeservice kæmper for at oprette ekstra asylpladser landet over. Det var bl.a. baggrunden for den ulovlige udvidelse af Asylcenter Kongelunden i august måned.Den omfattende asylsnyd og manglende kontrol kommer bag på Justitsminister Morten Bødskov (S)

Det er jo fuldstændig forrykt, at landets justitsminister fjerner en række kontrolmuligheder uden på forhånd at tænke konsekvenserne igennem. Konsekvenser som er erkendt i de fleste andre EU-lande.I magasinet Dansk Politi, som er betjentenes fagblad, er indvandringen efter regeringsomdannelsen beskrevet. Man har fjernet enhver kontrol med pas eller andre papirer for flyvninger indenfor Schengen området. Så fire gange hver uge lander et fyldt fly fra Syditalien i Aarhus med især mange somaliere. Uden nogen form for kontrol kan de gå direkte ud i Aarhus. Politiet er blevet direkte forbudt at kontrollere deres papirer medmindre der foreligger en skærpet mistanke om narkosmugling eller terroristvirksomhed. Ulovlig indvandring må ikke kontrolleres. Hver dag lander der også et fly direkte fra Milano i Kastrup helt uden kontrol.Så man lever fuldt op til Integrationsminister Karen Hækkerups holdning, når hun slår ud med armene og byder alle velkomne.

Alle er i hendes objektiv velkomne til landet, og hvis de bare kan udtale ordet "Asyl", så kan de få evig ophold på fast kontanthjælp på ca. 12.000kr/mdr plus det løse.Det er måske værd at tænke på, at med denne kontanthjælp, så modtager de dobbelt så meget hver måned, som en dansk folkepensionist, som gennem 50 år med slid har opbygget Danmarks værdier. Det fulde folkepensionsbeløb er til orientering på ca. 5.500 kr/mdr.Men alt er et spørgsmål om prioritering, og regeringen har nedprioriteret folkepensionisterne.


søndag den 2. september 2012

Grønlandsaftalen bør ændres

Folketinget brød Grundloven i 2009 med aftalen med Grønland om råstofferne.


Man glemte helt: Ӥ 1 i Grundloven:

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.”Højesteret bør tage aftalen fra 2009 om råstofsudnyttelsen på Grønland op til en bedømmelse.

I Danmark har vi desværre ikke en Forfatningsdomstol, som løbende kan fastholde Folketinget på at overholde Grundloven. Men Højesteret kan dog vælge selv at tage en sag op, hvis den findes særdeles væsentlig.

Og anslåede råstofs værdier på over 10.000 milliarder kroner må anses som væsentlige.

Det var kun Dansk Folkeparti, som stemte imod at lade retten til undergrunden overgå til Selvstyret.

Det står klart, at Danmark har haft – og fortsat har – alle udgifterne, mens Grønland får alle indtægterne. Allerede inden den første dråbe olie kan Berlingske berette om jernminedrift ved Godthåb, som alene i skatter og afgifter skulle give et afkast på 32 mia. de første 15 år. Og ved det sydgrønlandske Kvanefjeld, venter uran-milliarderne. Tænk om Folketinget i stedet havde oprettet en Råstoffond, så milliarderne kunne komme hele Danmark til gode og ikke bare det politiske parnas på Grønland.

Højesteret kan med henvisning til Grundlovens § 63 Stk. 1.

Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser…

tage sagen op over den politiske overtrædelse af Grundloven.

Efterhånden som konsekvenserne viser sig, kan man opleve, at der er politikere som er begyndt at fortryde.

Højesteret bør underkende aftalen, der er til skade for Rigsfælleskabet.