søndag den 8. oktober 2017

Kommentarer til budgetvedtagelsen

Tak til vores forligs partnere.

Et budget mellem flere parter er, at have viljen til enighed, hvor hver part er parat til at bøje sig mod hinanden.
Det har vi oplevet med ACV tak for det.

Nu har byrådet drøftet budget 2018 siden juni måned. Et budget, som ideelt bør foreligge færdigt ved 1. behandlingen 21. september. Så borgerne i god tid inden endelig beslðutning ved 2. behandlingen her i dag torsdag den 5.10, kan se det.

Et budget virker grundlæggende nærmest som en uro, en mobile, som hænger i loftet. Hver en del afhænger af alle de andre dele. En ekstra udgift på et område skal kompenseres krone for krone ved besvarelser på andre områder.
Sådan er livet. Og vilkårene.
Forvaltningen kom i juni med et såkaldt teknisk budget, som principielt var i balance. Som der skulle arbejdes videre med politisk.

A, C, V og DF har gradvist hængt flere dele op på uroen. Lidt flere udgifter på dette område, og tilsvarende omlægninger andet steds. Der er system i det. 
Et kontroversielt punkt er en besparelse ved brug af teknologiske hjemmehjælpemidler. Har viser andre kommuners erfaringer, at Dragør uden kvalitets sænkning kan fjerne 1,3 mio. Det har vi valgt at gøre, men samtidig har vi afsat ekstra 1,3 mio til ældreområdet, hvor pengene skal bruges efter behov. Hvis man udelukkende fokuserer på første del, så virker det som en besparelse. Men ser man helheden, så er der balance. Og en forbedret service. Vil enkelte dele af de teknologien mod forventning ikke opnå det forventede mindreforbrug, så vil vi jo krone for krone kunne kompensere for det.


Tak til forvaltning for en god service til budgettet og i løbet af året.

Med bemærkningerne fra V, C og A vil jeg tilslutte DFs holdning

DF anbefaler flertalsaftalen for budgettet.