fredag den 30. august 2013

EU vil løslade mordere.

EU Domstolen er idiotisk For en måned siden vedtog de, at det var inhumant for fanger at dø i fængsel. Det krænkede forbryderens menneskerettigheder, fandt domstolen. Den første brite, som nu forsøger at komme fri er den tre dobbelte drabsmand, Arthur Hutchinson, som i 1983 brød ind i et hjem, hvor de lige var kommet hjem fra deres datters bryllup. Han dræbte det ældre ægtepar og deres søn. Derpå blev en ung gæst voldtaget i timevis. Den konservative regering er nu i gang med at overveje hvorledes morderens anmodning om frigivelse skal håndteres. Regeringen har her tre problemer. Der er andre 47 mordere på spring til at ansøge hvis han frigives. Der er hensynet til ofrenes familier og offentligheden. Og der er hensynet til de konservatives onde ånd, Nigel Farage fra UKIP partiet. Han tog mere end en million stemmer fra de konservative for to måneder siden ved lokalvalgene. Og hans råd er, at lade sådanne mordere blive i fængsel indtil døden. Og at britterne bør fortælle EU Domstolen, at de ikke vil følge deres domme for fremtiden. Vi burde i Danmark også overveje om EU Domstolen gavner Danmark.

onsdag den 21. august 2013

Det er islam som er skyldig.

JyllandsPosten forsøger at rette bager for smed i sin forside artikel den 21/8: Egyptens krise udstiller Vestens magtesløshed. Er det Vestens skyld, at Ragnarok nærmer sig i Egypten? Eller er det ikke grundlæggende islams skyld. Hele Egypten er på 1 millionkvadratkilometer, men det er kun muligt i dag at bebo et areal på størrelse med Danmark. På dette områder lever mere end 96 millioner mennesker. Og befolkningstilvæksten er på knap 2 millioner årlig. Det er umuligt for et sådan tilbagestående land at håndtere det. Men så længe islam regerer vil problemerne bare vokse. Siden 2. Verdenskrig har Vesten ud af humanitær kristen barmhjertelighed støttet med dagelige fødevareleverancer. Uden denne store hjælp ville millioner sulte ihjel. Det er spørgsmålet om ikke denne hjælp kun har gjort ondt værre? Før egypterne selv tager fat på en fødselsbegrænsning, vil de blive stadig fattigere. Og fattigdom giver social uro. Den amerikanske historiker, Emmet Scott påviser, at Egypten var et frodigt og rigt samfund indtil de blev erobret af muslimerne i slutningen af 600 tallet. Inden da havde de en stor landbrugsproduktion og en stor handel med andre byer fra Spanien og Frankrig i vest og til Syrien i øst. Men erobringen betød, at vandingsanlæg blev smadret så befolkningen dalede, den store papir produktion af papyrus blev umuliggjort og handelsruter hærget af muslimske sørøvere. Og landet faldt hen i apati. Vesten bør måske indstille al hjælp, så længe man ikke selv tager det første skridt og erkender, at islam sørger for fattigdommen og stagnationen. Det vil være hårdt på kort sigt, men løse mange problemer på langt sigt.

Sven Norup og Dolly Parton

Amagerlistens Sven Norups politik er ren Dolly Parton I Dragør Nyt løfter han lidt af gardinet for hvordan Amagerlisten forestiller sig fremtiden, hvis de, hvad Guderne må forbyde, måtte få indflydelse i Dragør. Lidt enkelt kan det udtrykkes, at Sven Norup abonnerer på den økonomiske Dolly Parton-skole: »Ufattelige størrelser, helt ude af proportioner, og uden nogen synlig støtte«. Tag et eksempel. Der bruges 100 mio på administration i Dragør om året. Det er vi ret enige om. Men hvis hr Norup mener, at vi med en sammenlægning med Tårnby kan spare 100 mio, så er det en ren Dolly Parton. Hvis man læser det med småt i De Kommunale Nøgletal vil det vise sig for Amagerlisten, at tingene ikke er så enkle alligevel. Administration er andet og mere end en kommunaldirektør og en borgmester. Det omfatter også en skolesekretær, en plejehjemsleder og en børnehaveleder med flere. Her vil en sammenlægning ikke føre til de store besparelser, da vi vel er enige om, at en effektiv skole har brug for en sekretær? Eller forestiller Amagerlisten sig, at sekretæren på Tårnbys Skelgårdsskolen i sin spildtid skal overtage sekretærfunktionen på St. Magleby Skole? Det må de gøre, hvis de opfatter at Dragør kan spare 100 mio ved en sammenlægning med Tårnby. Dragør er blevet effektiv siden DF kom til Personaleforbruget opgøres årligt af Indenrigsministeriet ved at de ser på lønregnskaberne. Det er tal som der dårligt kan fuskes med. I 2012 brugte Dragør 10,9 årsværk pr 1.000 borger i kommunen på "Ledelse og Administration". Om det er meget kan der være delte meninger om. Til gengæld brugte Tårnby i samme periode 14.9 årsværk pr 1.000 borger i kommunen. Deres administration må være ganske stor i forhold til Gåserepublikkens.

onsdag den 14. august 2013

Helle går nu ind for gris.

Frika-Helle versus Delle Thorrning-Smith Se det er spørgsmålet. Thorning er nu kommet hjem fra det store udland med visionerne fornyet. Og så ramler hun lige ind i den nyeste meningsmåling i MetroExpress. Socialdemokraterne står til 31 mandater, DF står til 36 mandater. Efter gruppemødet, hvor de nuværende 47 folketingsmedlemmer kunne se hinanden i øjnene, og tænke på hvem af de andre er blandt de 16, som skal finde sig et andet arbejde efter valget. Helt frivilligt, kun tvunget af omstændighederne, er Frika-Helle nu klar til at overveje en henstilling til, at man på hospitaler og institutioner tager et vist hensyn til danskerne, som trods alt er dem, som betaler for indvandrerne.