torsdag den 30. juni 2011

Kom med navne på KGB´s kontakter i Vesten

Naturligvis skal historikeren Bent Jensen afslører navnene på de danskere, som havde et tæt forhold til den sovjetiske efterretningstjeneste KGB under Den Kolde krig.

Her sad danske palamentarikere fra Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet og lod sig beværte med kaviar og vodka ad libitum af agenter for en fjentlig magt.

Samtidig var andre KGB-folk i gang med at planlægge et overraskelsesangreb på Vesteuropa. Det viser dokumenterne i de nu åbne russiske arkiver.

Ikke mindst Danmarks stilling var udsat viser planerne. Ved angrebets start, skulle Danmark rammes af 5 atombomber, som det første mål. Først derefter skulle de rissiske tanks rulle ud over Vesten. Arkiverne viser også, at både polske og østtyske officere blev undervist i dansk, så de kunne være klare til at stå i spidsen for en besættelseshær.

Sådan var forholdene i firserne, kendt af alle som kunne læse indenad - men alligevel oplevede vi, at ledende socialdemokrater rejste til Moskva til kammeratlige samtaler med de flinke folk i KGB.

mandag den 27. juni 2011

Opsigelse af konventioner

Straks efter Folketingsvalget skal der laves et eftersyn at de konventioner, som Danmark har tilsluttet sig gennem årene. Rigtig mange af dem har vist sig, at være ude af trit med befolkningens interesser.
Sidst så vi det, da Søren Pind i sidste uge efterlyste reaktioner fra folketingets partier til at bevilge statsborgerskab til en statsløs palæstinenser, som en konvention fra 1961 kræver.
Denne konvention er det kun 24 lande som har tilsluttet sig ud af de 196 lande som er medlem af FN.
Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at palæstinenseren er til fare for sikkerheden i Danmark – og alligevel skal han have dansk pas og alle rettigheder.

Hvad danskerne skal er uden interesse – de må leve med risikoen for endnu en terrorist har fået legalt ophold i landet.

Lad os gennemgå alle konventionerne – og så opsige dem, som medfører, at vi ikke kan bestemme selv.

søndag den 26. juni 2011

Til salg for kaviar og vodka ?

Socialdemokraterne lod sig købe af russerne med kaviar og vodka, er konklusionen på Bent Jensens kommende rapport om Den Kolde Krig.

Det behager naturligvis ikke Mogens Lykketoft. Bent Jensen må være helt ude i hampen, udtaler han.

Bogen bliver spændene at læse – og vi må håbe på, at den kommer inden valget.
Samtidig med at Østblokken lave detaljerede planer om atombombe angreb på Danmark ved et overraskelsesangreb, sad russiske spioner og beværtede socialdemokrater, radikale og medlemmer af Socialistisk Folkeparti med kaviar og vodka ad libitum.

Hvordan tror du at disse påvirkningsagenter fik KGB´s penge til igen og igen at beværte folketingsmedlemmer i årevis uden regeringsansvar ?

Mon ikke den russiske efterretningstjeneste, KGB, fandt at de fik fuld valuta for deres investering. De nu åbnede arkiver i Rusland viser, at KGB fandt det meget gavnligt med disse kontakter.

Lad os nu få bogen udsendt inden valget, så vælgerne kan se hvem det var som lod sig beværte, alt imens planerne for et altødelæggende atomragnarok blev planlagt for Danmark.
Nye Fly afgifter vil koste Kastrup Lufthavn dyrt.

Fagforeningen 3F´s afdeling i Tårnby må stå med en underlig flov smag i munden efter SF + S´s forslag om en ekstra klimaafgift på kr. 75,- pr. tur.

Beregninger fra Skatteministeriet viser, at det forventes at barbere antallet af indenrigsrejsende med 330.000 om året. Udenrigsrejsende forventes at falde med 110.000 om året.

3F i Tårnby´s største medlemsgruppe er netop ansatte i Københavns Lufthavn.

Hvis Rød Blok får gennemført denne afgift, som foreslået, vil 3F´s medlemmer først betale store summer til valget af SF + S, og derpå opleve en stor stigning i arbejdsløsheden i Lufthavnen pga. Rød Blok.

Men hvis det endda så virkede på CO2 udledningen. Men det gør det ikke.

Socialdemokraterne erkender nu efterfølgende, at de ikke aner, om det vil dæmpe CO2-udledningen, at partiet sammen med SF og de Radikale vil pålægge luftfarten en såkaldt klimaafgift på 75 kr. per solgt flybillet efter valget.

Hensigten med afgiften er at få passagerer væk fra flytrafikken og over på andre transportformer som eksempelvis toget, der forurener lidt mindre end fly.
Men Socialdemokraterne ved ikke, om folk vil vælge bilen i stedet, når de f.eks. skal fragtes fra den ene del af landet til den anden. Tal fra Transportministeriet viser, at fly kun forurener lidt mere end biler. Hvis man sammenligner med de propelfly, som ofte benyttes til indenrigsflyvninger herhjemme, så kan de på CO2-udledning klare sig i konkurrencen med mange biltyper, viser tallene.

Resultatet viser, at man i SF – S – Rad. af ideologiske årsager ønsker at begrænse flytrafikken – og at man bruger partistøtten fra 3F til at sikre flertallet for det.

Og 3F vil sidde tilbage med en forhøjet arbejdsløshed, da deres medlemmer rammes hårdest, hvis der bliver 440.000 færre rejsende om året.

fredag den 24. juni 2011

Pind alene i Verden

Søren Pind virker lidt ubehjælpsom. Han har lagt dilemmaet med en terrormistænkt statsløs palæstinenser ud til Folketingets partier.

Skal man give en sådan person dansk statsborgerskab – og derved svigte statens vigtigste opgave, at give sikkerhed til danskerne. Hvis konventionen skal overholdes, så giver det et sikkerhedsproblem.

Hvis man ikke følger Dansk Folkepartis holdning og stopper behandlingen af statsborgerskab, så kan vi snart se frem til en terrormistænkt med dansk pas.

Løsningen kunne være, at opsige Geneve-konventionen fra 28. Juli 1951 om flygtninges retsstilling. Enhver stat kan når som helst opsige konventionen med virkning efter et år.
Hvis et flertal i Folketinget sender opsigelsen til FN, er vi fritaget året efter.

Hvis vi står udenfor, vil Danmark ikke stå alene.
Ud af FN´s 192 medlemsstater, er det bare 24 (fireogtyve) som har tiltrådt statsløse-konventionen.
De 168 andre lande har valgt ikke at lade deres selvbestemmelse bindes af gamle konventioner, men at tage stilling ud fra landets interesse i hvert enkelt tilfælde.

Det kunne vi også.

Efter vi har forladt konventionen, kunne vi selv bestemme.

Er Søren Pind imod det ?

søndag den 19. juni 2011

VOK partierne er forskellige - det er styrken

VOK regeringen består af tre partier med hver deres dagorden. De har deres egne prioteringer hver især.


Men på trods af dette, har de i næsten 10 år holdt sammen. De tre partier har erkendt, at de to andre partier hver har nogen særheder, som de selv kun sætter pris på.

Konservative har i dag vel kun tre punkter, som de fasholder. Skattelettelser, afgift på lægebesøg og fortsat brug af ministerbiler.

Venstre kan ikke få for meget globalisering her og nu.


Dansk Folkepartis kernepunkter er langt mere langtrækkende. Vi ønsker grundlæggende, at sikre det danske samfund også for vores børnebørn.


Så når kortsigtede og langsigtede mål skal koordineres, så skaber det gnister.


Både Venstre og konservative bør se nærmere på meldingerne fra Tyskland.

Eliten i Tyskland er imod grænsekontrollen, men befolkningen støtter den.

Se bare sommerhusudlejningen i Danmark. De sidste 14 dages mediestorm har medført at der i dag næsten ingen ledige sommerhuse er i sommer.

Tyskerne - de almindelige tyskere - har intet imod grænsekontrollen.

tirsdag den 14. juni 2011

Tidl. borgmester Winther fylder 75 år.

Tillykke til John Winther med de 75 år.

Men selvom man lige fylder 75 år, så må man ikke vrøvle.

I flere medier slår han til lyd for, at de konservative ikke skal tage hensyn til Dansk Folkepartis ønsker til de forlig, som indgås i Folketinget.

Det kan hænde at hr. Winther i sit otium helt har glemt, at der i en god handel skal være noget til alle parter. Det er gammel snusfornuft, at hvis ikke alle parter får fair udbytte af en aftale, så vil sammenholdet krakelerer.

Gennem næsten 10 år har VOK haft et tæt samarbejde, selv om vi måske ikke var helt enige om alt. Dansk Folkeparti fandt bl.a. at Lars Barfoed, som minister for fødevaresikkerheden, svigtede borgerne med store skader for især pensionister, da han ikke greb ind i sagen om de forurenede hindbær fra Polen. Det kostede ham.

Men grundlæggende har der været et godt samarbejde på trods af de forskelligheder, som de tre partier har.

I de sidste to år har det dog virket som om det var støttepartiet Dansk Folkeparti, som måtte holde sammen på Venstre og konservative, når de mistede retningen for regeringen og kom i offentligt skænderi.

Men nu er VK blevet enige – og hvis vælgerne ønsker det, så kan VOK fortsætte efter valget med efter de planer, som netop er indgået.

Jeg forstår godt, at man som hr. Winther kunne tænke sig at fortiden kom tilbage. Det må alt andet lige være lettere, hvis et parti sidder på det fulde flertal, som de konservative havde på Frederiksberg før i tiden.

Turisterne elsker Grænsekontrollen

Grænsekontrol giver tusindvis af turister.

DR meldte den 28. Maj at grænsekontrollen ville jage turister væk. Hysteriet om den fornuftige idé med en fast toldkontrol ved grænserne, fik alle politiske modstandere af huse med skrækscenarier af de værste.

Ikke mindst DR og Politiken var aktive:

”Mange sommerhusudlejere har fået travlt med henvendelser fra tyske turister efter planerne om øget grænsekontrol, skrev Politiken og fortsatte: ”Tyskerne er uforstående over for planerne, og det kan få konsekvenser for den danske turistbranche.

Der har været en ret kraftig reaktion hos mange bureauer efter planerne om mere grænsekontrol. Vi har ikke overblik over, hvor mange aflysninger der er, men der er tale om en klar tendens, siger Carlos Villaro Lassen, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.” til Politiken.”

Men nu bare 14 dage senere kom en ny hovedhistorie i DR.

De store sommerhusbureauer melder samstemmende om stor udlejning og kun få ledige huse i resten af sæsonen.Hvis der er en konklusion på denne historie, så har den massive omtale af den danske grænsekontrol virkelig flyttet interessen hos turisterne, som nu strømmer til, som et resultat af grænsekontrollen.

Mon ikke det vil vise sig, at Danmark bare er forud for de andre stater i EU – de vil sandsynligvis følge trop, når fordelene viser sig.Forleden nævnte den franske Indenrigsminister, at 80 % af gaderøverierne, som i øjeblikket florerer i Paris, foretages af rumænske unge. Og politiet aner ikke deres levende råd, da rumænerne kommer i store mængder.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds

tirsdag den 7. juni 2011

Hvad med Socialudvalgene i Brønderslevsagen ?

Til orientering om Brønderslevsagen:

Det er som om man freder socialudvalgene ? Hvorfor ?

Det er byrådet - og ikke mindst socialudvalget som har ansvaret.

De prioriterer hvilke midler der skal tilflyde områderne.
De vedtager hvem der skal ansættes for at løse opgaverne.
Vælger man en socialchef, som er en hård nyser, så får man overholdt budgetterne, men problemer med en familie som omtalte.

Og de opsætter hvilke retningslinjer, som forvaltningen skal arbejde indenfor.

Socialudvalget afgør også om hvilke sager de ønsker, at blive gjort bekendt med fra forvaltningen.
Som Socialudvalg er der lovgivningsmæssigt ingen grænser for hvilke oplysninger de kan få, hvis de beder om det. Men hvis et flertal har valgt andre interne regler, kan de bremse oplysningerne til de enkelte medlemmer.
Har nogen af de nævnte kommuner en postliste ?
Der er naturlivis et skisma med informationen.
Udvalget kan naturligvis godt drukne i oplysninger, men man aftaler selv med forvaltningen niveauet for oplysning.

Det er især på formanden ansvaret ligger. Han skal efter behov i dialog med forvaltningen informeres om de daglige opgaver. Hvis der er problemer i resourcerne tager forvaltningen sagen op med ham, men har politikerne vedtaget at budgettet er endeligt, og at man iøvrigt har giver forvaltningen det fulde ansvar, så svigter denne kontakt.

lørdag den 4. juni 2011

Nummerplade scanning vil hjælpe meget.

Ridefogderne i EU kan ikke lide tanken om grænsekontrol. Men skulle vi ikke bare blæse på dem. Det er ikke disse bureaukrater, som lider under den grænseoverskridende kriminalitet.

Mon ikke de fleste kan se fordelene ved den faste grænsekontrol, når den bliver indført.

Personlig tror jeg, at nummerplade scanning kan virke ganske effektivt. Når et hold romaer rejser ind i en tom kassevogn uden andre midler til deres underhold end tre koben, så vil nummerpladescanningen tænde en advarsel, når de få dage rejser ud med vognen fyldt med værdier.

Men indtil disse ting kommer på plads vil jeg bede SKAT om at se på køreplanerne for Rumænien-expressen, og de andre daglige busruters passage af grænserne, og lige der sætte massivt ind.

Alle de kontroller, som man har gennemført af Rumænien-expressen, har vist at der var tyvekoster ombord.

torsdag den 2. juni 2011

Udlændinge bør afsone i hjemlandet

Så fik den enbenede terrorist 12 års fængsel.

Men Lors Doukaev skal dog kun afsone halvdelen af straffen, da han er udvist for bestandigt. I Belgien vil han som udgangspunkt være en fri mand. Og da terroristen allerede har afsonet ni måneder i varetægtsfængsel, vil han blive en fri mand i 2016.

"Det er stødende.

Det var en velovervejet gerning og straffen bør naturlig være af den længde, som retten gav.

Vi bør derfor udnytte EU-reglerne.

"I 2008 blev det i EU-regi vedtaget, at udlændinge kan sendes til afsoning i deres hjemland, og det betyder, at dømte ikke får rabatten på 50 %.

For Lors Doukaevs vedkommende vil det betyde, at han skulle afsone alle 12 år i et belgisk fængsel med forbehold for prøveløsladelse efter belgiske regler og for belgisk betaling.

Det er absurd, at en dansk terrorist vil få en hårdere straf for samme gerning end en udlænding, da han ikke kan få rabatten på den halve tid.

Dertil er det ikke særlig præventivt at give udlændinge rabat. Det er langt mere præventivt at sende dem til afsoning i deres egne lande under hjemlige forhold.

Tænk om rumænske hjemmerøvere skulle afsone i et provinsfængsel i Rumænien, i stedet for i Danmark. Det vil kunne spare mange penge.

Straffen kommer til hænge bedre sammen med den kriminelle handling, og det vil medføre, at Danmark undgår en række resocialiseringsomkostninger.

EU-loven har været gældende siden 2008, men regeringen endnu ikke sat forslaget i kraft. Deadline for at sætte det i kraft er den 5. december 2011.

Lad os gøre det nu – og så få Lors Doukaev sendt til Belgien til afsoning.

Han vil så få fuldt tid – de 12 år – og Danmark sparer en stor del penge.

onsdag den 1. juni 2011

EU er ganske absurd i sine modstridende mål.

Øget indsats imod tobaksrygning, skriver EU-kommissionær John Dalli i Jyllandsposten den 1. Juni.
John Dalli har ansvaret for sundheds- og forbrugerpolitik og han kommer ind på en del af de tiltag, som EU har på området; nemlig at Vores bedste våben i kampen imod tobak er oplysning og viden.
Det er derfor EU afsætter et par hundrede millioner kroner i kampen mod rygning. Om et par uger vil der komme en kampagne tilrettet unge i aldersgruppen 25-34 år, oplyser han.
Så vidt så godt.
Men i de næste 3 år har EU valgt at bevilge mere end 23 milliarder kroner til støtte for tobaksavlerne i Sydeuropa.
For hver krone man bruger på kampen imod tobak i EU, bruger man 100 kroner i støtte til tobaksavlerne.
Er der noget at sige til, at jeg er en hel skeptisk overfor det absurde i EU´s mange modsatrettede mål ?