lørdag den 22. september 2018

Jarl Cordua græmmer sig...Kommentatoren Jarl Cordua har en livslang aversion imod Dansk Folkeparti.
Svarende til bondemandens fobi i eventyret om Store Klaus og Lille Klaus i HC Andersens fortælling. Bare bondemanden troede, at der var en degn i nærheden, så bissede bonden ud over stepperne.

For Cordua er ingen angrebspunkter for små(lige), hvis DF kan klandres, som onsdagens klumme i Berlingske viser. 
Det glemmes, at naturligvis kan DF intet gennemføre, uden at det sker i konstruktivt samarbejde med andre partier. DFs gode forslag fremføres, og hvis vores argumenter ellers holder, så samles et flertal, som i fællesskab gennemfører forslaget. Det være med Danmark Radio, med Grænsekontrol eller Burka forbud.


Jeg forstår i grunden godt Cordua. Han voksede op i en tidligere tid, hvor DF ikke eksisterede. Da Poul Hartling var den dominerende partileder i landet.  Det må være hårdt for hans selvfølelse, at DF har overtaget en så stor del af Venstres tidligere vælgere, at Venstre er gået fra stort parti til mindre parti.

tirsdag den 4. september 2018

Ekstra parkeringspladser ved Dragør

Midlertidig parkering på Nyby ?

Ruinen af det nedlagte vaskeri bør jævnes med jorden.

År efter år har grunden ligget hen som en ruin, hvor ukrudtet bredte sig i takt med forvitringen af bygningen.
Arealet har være udlejet til samme lejer siden 1962. I de første år var der et nyttigt møntvaskeri for borgerne, men da de fleste borgere gennem årene fik installeret egne vaskemaskiner blev nytten illusorisk, og forretningen lukkede ned.
Men lejemålet fortsatte gennem årene.
Utallige gange har vekslende byråd vurderet mulighederne for udvikling. 
Boliger eller andet ? 
Men achilles punktet har gennem årene været, at grunden er forurenet, og at enhver oprydning vil koste langt mere end salget kan indbringe. Først skulle Dragør betale lejer for at ophæve lejemålet i utide og derpå bekoste en oprensning inden man kunne sælge grunden for en brøkdel.
Formelt er det regionens opgave, at oprense grunde, men deres budgetter er disponeret flere årtier frem med store alvorlige opgaver i Nordsjælland. 

Dansk Folkeparti har på næste møde i teknisk udvalg bedt om, at Dragør nu forbereder anlæg af nogle intermistiske parkeringspladser i perioden indtil regionens oprensning kan ske.
Så vi kan gå i gang, så snart lejemålet nu endelig udløber om et år.

Det kan ske ved en total rydning og en simpel gruslægning. Ikke andet. Skal der lægges fliser eller asfalteres, så skal grunden først renses.


Dansk Folkeparti ser frem til den lille håndfuld ekstra parkeringspladser. Vi har også bedt om en forvaltningsmæssig vurdering i forbindelse med det kommende budget, om fordelen ved at ændre de eksisterende parkeringspladser på Vestgrønningen til skråparkering istedet for den nuværende løsning. Naturligvis uden at fælde nogen af træerne.

mandag den 3. september 2018

Har Politiet reelt opgivet ?

Til Politidirektør Anne Tønnes.

Hvordan lever Københavns Politi op til reglerne ?

Det er som om man i Københavns Politi lever sit eget liv i forhold til offentligheden.
Rigspolitiet har et 7 sides notat om de overordnede retningslinjer for politiets eksterne kommunikation.
Det er et notat, som netop er fremsendt til Folketinget. Det indeholder mange informative muligheder for et moderne politi, som ønsker at fremstå transparent og på forkant med kriminalitets bekæmpelse.

 Det er din pligt som politidirektør, at kommunikationen giver et fulddækkende og retsvisende billede af kriminalitetssituationen, som det nævnes i notatet. Her nævnes en løbende information om indbrud, tricktyverier mm, i en systematisk informationsform, som f.ex. offentliggørelse af Døgnrapporter, hvor borgerne kan følge med i situationen lokalt. Og derved træffe egne forholdsregler.
Indbrudsfrekvensen på Frederiksberg i 1. kvartal i 2018 ligger små 40% over året før. Sådan ca 5 indbrud hver dag.


Anne Tønnes, Du behandler borgere som børn.


Københavns Politi har valgt udlukkende at informere via Twitter beskeder. Det er værd at nævne, at twitter betyder at kvidre, og det er hvad politiet gør, kvidre.
Vi har et kriminalitets billede i København med bilafbrændinger, røverier og bilrøveri. 
Og hvad er det, som du har valgt at informere borgerne med ? 

“@KobenhavnPoliti
Vi har været til lands, til vands og i luften i forbindelse med det franske statsbesøg, hvor præsident Emmanuel Macron og hustru har været i København i går og i dag. Vores betjente har oplevet, at der har været god stemning og glade mennesker på gaden under besøget.”

Følger man bare kort tid med i informationen fra Københavns Politi, så ligner twitter beskederne mest om det hedengangne radioprogram “Trafikradionen” i P3, hvor man med ekskalteret stemme hver lørdag informerede lytterne om trafikproblemer i Klovtoftekrydset, samt om fortættet trafik imod sommerhusområderne i Nordsjælland.

Hvilke begrundelser har du for at fortie situationens alvor.
Er det for at beskytte borgere mod reelt uro og usikkerhed ?

Eller er det fordi politiet grundliggende opgiver kampen. På trafikområdet er politi indsatsen nærmest afviklet. Din Supervisor Ebbe Jakobsen har netop kastet håndklædet i ringen med mails til mig. Et ugentligt kaos med ulovlige parkeringer ved Genbrugspladsen på Backersmindevej i Dragør vil politiet ikke hjælpe til ved. Men han opfordrede mig til at få oprettet et kommunalt parkeringskorps, hvis problemet skulle løses.

Rigspolitiets 7 siders notat indeholder en lang række anbefalinger. Anbefalinger, som Københavns Politi har valgt ikke at følge.

Skyldes politiets mangelfulde information uden Døgnrapporter grundlæggende, at man ønsker at skjule den utilstrækkelige indsats ?

 Med venlig hilsen

Morten Dreyer
Medlem af Dragør Byråd for Dansk Folkeparti


søndag den 26. august 2018

Valg i oktober......


Vi får Folketingsvalg i oktober/november.

Jeg bygger det på traditionen fra Romerriget.

Før afgørende valg gav magthaverne i Rom vælgerne en stejl stigende mængde gaver. Overdådige cirkusforestillinger og mad og drikke ad libitum mm.

Det var vigtigt, at gaveregnen skulle stige frem til valgdagen. 
Og det virkede.

Ser man på den sidste måneds realiteter i dansk politik, så er lighederne store.


Borte er al økonomisk sortsyn. Nu er der pludselig penge nok til rigtig mange indsatser. 

Men da også den danske statskasse har en grænse, så vil gaveregnen slutte omkring oktober. 

Og efter valget må man så rebe sejlende igen.

lørdag den 11. august 2018

Regeringen svigter aftalen.


En Stats vigtigste opgave er at beskytte sine borgere.
Alt andet er underordnet dette.

Det er aftalen mellem myndighed og borgere. Borgerne fraskriver sig retten til personlige våben, og til gengæld for skatter, så garanterer Staten for borgernes sikkerhed, samt sikre et velfungerende retsvæsen.

Så når en politichef melder ud, at der er områder i Danmark, som danskere ikke uden risiko kan færdes i, så skal regeringen reagere promte.
Hvorfor gør Løkke-regeringen ikke noget ?
Blæs på konventionerne.
Ryk ind med det nødvendige beredskab først, og alle udlændinge som træffes med våben udvises straks for altid.

Det behøver ikke at være så svært.

lørdag den 4. august 2018

God udviklingFredag meldte Rusland ud, at EU nu kan sende alle de syriske flygtninge hjem igen. Der er behov for hver en borger.

Krigen i Syrien er slut og genopbygningen kan gå i gang.

Rusland er nu i gang med forhandlinger med Tyrkiet og Libanon om hjemsendelse af millioner syrere.
Og også alle Syrien flygtningene i EU er stærkt efterspurgte til genopbygningen. Der er masser at gøre.
Den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov lover, at hjemsendelsen fra Tyrkiet og Libanon snart kan afsluttes.


Hvornår går de danske kommuner i gang ? 

Staten har afsat et større beløb, så hver flygtning kan komme hjem med penge på lommen, som start på genopbygningen.
De fleste syrere må være ivrige for at komme hjem og begynde på en frisk.

torsdag den 19. juli 2018

Stats finansiering af Havdiger.

Borgerforslag. 


Stats finansiering af havdiger ?

Landets kommuner er nu i gang med at forberede anlæg af havdiger mod oversvømmelser.

Betalingen for de enkelte kommuners løsninger er meget forskellig.
Enkelte kommuner lægger udgiften på alle borgere.
Andre kommuner lægger udgiften på borgere, som bor i yderste række.
Og andre kommuner bruger en blanding heraf.

I nogen kommuner har man en kort kyststrækning og mange borgere. I andre en lang kyststrækning og få borgere til at betale regningen. 
Andre igen er alle boligerne i de forreste rækker fritidshuse og igen i andre er det helårshuse eller landbrugsjord. 

I kommunalt regi kører man med udligning. Således at kommunerne har det samme at gøre godt med overfor borgerne.  Sådan bør det også være, når det kommer til at sikre alle landets kyster. Med en samfundsopgave som havdiger, der påvirke alle, bør det være en fælles finansiering at sikre mod oversvømmelser.

Jeg har på Folketingets Borgerforslag.dk rejst emnet, som hvis 50.000 støtter det, skal behandles af partierne. Støt det venligst.