torsdag den 21. juni 2018

ARC problemer løses nu.


Amager Bakke 

Der er desværre sket beklagelige fejl de seneste år

Redegørelse om udbud i Amager Resurse Center, som tidligere hed Amager Forbrænding. Den nyvalgte bestyrelse opdagede få dage efter sin tiltræden, at der har været visse uhensigtmæssige dispositioner i de tidligere år. Det gjorde, at vi i bestyrelsen bad om en grundig undersøgelse.
En redegørelse om udbudsforhold udarbejdet af ARC med bistand fra advokatfirmaet Bech-Bruun viser, at ARC i en række konkrete sager formentlig ikke har håndteret sin udbudspligt korrekt.


Redegørelsen blev forelagt ARCs bestyrelse den 13.juni på et ordinært bestyrelsesmøde, og vil efter afklaring af en række supplerende spørgsmål fra bestyrelsen, blive endeligt behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Redegørelsen er som nævnt udarbejdet efter foranledning af bestyrelsen.
På mødet lagde vi i bestyrelsen vægt på, at ARC fremover sikrede åbenhed om redegørelsen. Derfor har ARC besluttet at offentliggøre det foreløbige materiale på hjemmesiden, som er behandlet af bestyrelsen.
Redegørelsen viser, at 25 leverandørforhold i perioden 1.april 2013- 31/3- 2018 formentlig ikke er håndteret korrekt. Redegørelsen omhandler tillige tre ældre forhold, som har været omtalt i netmediet Kommunen.dk. Her viser redegørelsen, at to af de tre forhold ikke er håndteret korrekt.
Direktør Dan Fredskov udtaler følgende om redegørelsen:
”ARC har gennemført i omegnen af 15.000 indkøb de seneste fem år. Vi har undersøgt 42 konkrete leverandørforhold, som på baggrund af det økonomiske omfang kunne være omfattet af EU-udbudsregler. Her viser det sig, at 25 formentlig ikke har været foretaget korrekt.
Det er et uacceptabelt antal fejl. Det er dybt beklageligt.
ARCs fokus er nu at sikre, at alle fremtidige indkøb bliver foretaget efter gældende regler. I den forbindelse har jeg bedt advokatfirmaet Bech-Bruun rådgive ARC om de nødvendige initiativer.
Der er tillige implementeret en række foreløbige tiltag, der skal forhindre nye udbudsfejl indtil en permanent løsning er på plads”.

Som medlem af bestyrelsen er det slet ikke i orden, hvad der er sket.
Slet ikke.
Men nu er der taget fat på oprydningen.
Og bestyrelsen er enige om en stram styring.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer DF

Medlem af ARCs bestyrelse

torsdag den 14. juni 2018

Grænsekontrol er vital

Sigøjner klan terroriserer helt boligkvarter i Hovedstaden. Sådan lyder forsiden på EB Søndag.

Med et officielt register for tyverier, plat, indbrud, røveri mm. Har de siden Anker Jørgensens regeringstid plattet sig igennem med socialbedrageri som grundpakke, alt imens der er suppleret med kriminalitet. Kun afbrudt af korte perioder i fængsel.
De har efterladt sig et kølvand af ofre, hvor de fleste er ældre, som er mærket for livet.

I en lille campingvogn kom en lille kernefamilie til Danmarks grænse i 1972 og Anker Jørgensen, som jo var en fin mand, slog ud med armene og bød dem velkommen. Og siden er den hurtigt voksende familie blev understøttet med sociale ydelser og ufattelige mængder af kriminalitet.

Tænk om vi havde haft grænsekontrol i 1972 ? Hvor en venlig grænsebetjent, havde stoppet campingvognen og bedt dem om at vende tilbage til Tyskland?

Hvor ville hans løn være tjent ind tusindfold, havde vi haft ham på vagt i 1972.

I dag har vi lidt grænsekontrol. Sådan lidt la la.
Men alligevel har grænsekontrollen de sidste år afvist mere end 5.000 helt grundløse indrejser.

Det er da noget. Tænk om bare en brøkdel af disse afviste gik i sigøjnerklanens spor. Det ville være en social katastrofe for naboerne, ikke mindst de ældre.

søndag den 8. oktober 2017

Kommentarer til budgetvedtagelsen

Tak til vores forligs partnere.

Et budget mellem flere parter er, at have viljen til enighed, hvor hver part er parat til at bøje sig mod hinanden.
Det har vi oplevet med ACV tak for det.

Nu har byrådet drøftet budget 2018 siden juni måned. Et budget, som ideelt bør foreligge færdigt ved 1. behandlingen 21. september. Så borgerne i god tid inden endelig beslðutning ved 2. behandlingen her i dag torsdag den 5.10, kan se det.

Et budget virker grundlæggende nærmest som en uro, en mobile, som hænger i loftet. Hver en del afhænger af alle de andre dele. En ekstra udgift på et område skal kompenseres krone for krone ved besvarelser på andre områder.
Sådan er livet. Og vilkårene.
Forvaltningen kom i juni med et såkaldt teknisk budget, som principielt var i balance. Som der skulle arbejdes videre med politisk.

A, C, V og DF har gradvist hængt flere dele op på uroen. Lidt flere udgifter på dette område, og tilsvarende omlægninger andet steds. Der er system i det. 
Et kontroversielt punkt er en besparelse ved brug af teknologiske hjemmehjælpemidler. Har viser andre kommuners erfaringer, at Dragør uden kvalitets sænkning kan fjerne 1,3 mio. Det har vi valgt at gøre, men samtidig har vi afsat ekstra 1,3 mio til ældreområdet, hvor pengene skal bruges efter behov. Hvis man udelukkende fokuserer på første del, så virker det som en besparelse. Men ser man helheden, så er der balance. Og en forbedret service. Vil enkelte dele af de teknologien mod forventning ikke opnå det forventede mindreforbrug, så vil vi jo krone for krone kunne kompensere for det.


Tak til forvaltning for en god service til budgettet og i løbet af året.

Med bemærkningerne fra V, C og A vil jeg tilslutte DFs holdning

DF anbefaler flertalsaftalen for budgettet.

søndag den 24. september 2017

Økonomisk ret gammeldags

Spændende nye år


Det bliver en spændende ny valgperiode. Der ligger mange opgaver som skal løses.

DF har støttet, at skolerne snarest skal have en løsning på de store klassestørrelser. Her skal finansieringen af driften og anlæg indarbejdes i budgetterne. Det bliver ret dyrt, men det er nødvendigt. I øjeblikket regner vores forvaltning på priserne. Og det er så et politisk valg, at sætte det ind i budgettet i samspil med Dragørs andre opgaver.

Vi skal også have en Helhedsplan for Havnen. Havnen reguleres i dag  af en nyere lokalplan og af et par ældre Byplansvedtægter fra 1970, som bl.a. kræver løbende hensyn til Sverigesfærgens forhold. Der er i dag en række enkelte opgaver, som havneudvalget ser på. Det østlige byggefelt er udlejet for 50 år, og afventer bare at lejerne begynder at bygge en gang i efteråret, når tegningerne er godkendt. Ved det vestlige byggefelt er de nye skure godkendt og de bliver opstillet til sæsonen i 2018, efter at kommunen har lagt rør og kabler ind. Der skal foretages større moleomlægninger og anlægges en gennemsejlings kanal gennem sandtangen.   

På Enggården opsættes nu info skærme hos de enkelte beboere.
En Sekoia skærm er en mindre skærm, som opsættes i hver bolig.
Den finansieres via værdighedsmilliarden, hvor Dragør som sin andel modtager ca 3,2 mio.

Det er banalt en følsom skærm med apps, som er tilpasset den enkelte beboer.
Opgaven er helt enkelt, at give den enkelte medarbejder en direkte info om hvad der er aktuelt for beboeren. Er det bekymringer for eventuelle forstadier til tryksår, er det en grim hoste eller andre risici ? Det kan også være med enkelte oplysninger om hverdagen med besøg mm.

Erfaringerne fra andre er, at det giver en bedre pleje, færre fejl, mere arbejdsglæde og ikke mindst mere tid og fokus på en enkelte beboer.

Beløbet er baseret på andre kommuners erfaringer, og er dels mindre kontortid, når medarbejderen direkte i dialog med beboeren kan indlægge oplysninger, og ikke først skulle skrive en seddel, der så senere skal overføres til databasen. Det vil give flere utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr vagt. Alt i alt en ren win/win situation.

For Dansk Folkeparti ligger politikken fast. Vi erkender, at man ikke kan løse alle opgaver samtidig. Skal noget vedtages, så kræver det, at vi sammen med borgere og de andre partier bliver enige om at løse en opgave. Og at vi derpå enes om hvordan opgaven skal løses, og om hvor pengene skal tages fra.
I DF er vi ret så gammeldags på det økonomiske område, at vi ikke bruger så meget som en bøjet femmer, før vi kan se at pengene er i kommunekassen. Vi er derved måske lidt kedelige og ikke så trendy som mange andre, men det er trods alt borgernes penge der skal sikres.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør

tirsdag den 19. september 2017

En 3. vej ?

Ejendommelig enighed i kommunalpolitik.

Ser man på landspartierne, så er der i høj grad enighed om situationen ved kommunalvalget. Både Venstre, Konservative, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti virker helt enige om den kommende konstituering i kommunerne. Blå eller Rød. 
Spørgsmålet er det enkle, om DF støtter Blå Bloks borgmesterkandidat eller om DF støtter Rød Bloks borgmesterkandidat.
Det er der konsensus om. 
Blå eller Rød.

Der er jo også en 3. vej.
Står VC og A hver især stærke i en kommune, så kunne DF jo selv gå efter Borgmesterkæden. Rigtig mange DF kandidater har i dag en god erfaring i byråd og udvalg, som ligger helt på højde med de andre partiers kandidater.

Det er vel kun traditionen som gør, at en DF borgmester af mange opfattes som noget forkert. Men mon ikke flere DFere burde række ud efter kæden ?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Borgmesterkandidat for DF i Dragør

torsdag den 24. august 2017

Hvorfor skjuler men dette ?Dansk TV er bizar.
Gennem næsten 2 års amerikansk valgkamp evnede de ikke at spotte vinderen.
Disse dygtige journalister troede indtil få minutter før landsresultatet var endeligt, at Trump naturligt tabte, thi de dygtige folk havde jo satset deres professionelle integretitet og erfaringer på, at Hillery Clinton naturligvis ville vinde. Det sagde jo også deres venner.
Og nu efter indsættelsen fremturer de med deres Kandestøberier over Trumps snarlige fald fra magten.

Vi ved nu alt om det, der ikke er sket, nemlig den russiske forbindelse, som kun eksisterer i mediernes hjerner.

Men vi hører intet om virkeligheden efter valget:
NAFTA Forhandlingerne skrider hurtigt fremad
Kina truede med handelskrig og blinkede
Kim Jong-un blinkede
USA er blevet en netto energi eksportør
Ubalancen i handelen svinder hurtigt
Næsten 4% stigning i GDP i 2017's 3. kvartal
Stor stigning i virksomhedernes investeringer
Stor stigning for jobs for middelklassen
Wall Streets rekorder
Stærk faldende ulovlig indvandring, mur eller ej


For bare at nævne enkelte store ændringer på bare en godt halvt år.

Doktor Hansen som modstandsmand ? Aldrig i livet....

Sjov artikel onsdag om Matador-brølerne. 
Og der var som i alle film som foregår i fortiden, nogle ups'ere.
Regisøren har ikke overskuet alt.

Men den største bommert i serien Matador blev ikke nævnt. Den lå i manuskriptet.

Her optrådte den venlige doktor Hansen i Ove Sprogø's skikkelse. Han spillede prototypen på det radikale venstre bedste figur. Som taget ud af avisen Politiken med Georg Brandes. Rar, vidende, humanistisk. Med alle de rigtige holdninger.

Og så lader man doktor Hansen springe ud som Modstandsbevægelsens leder i Korsbæk og omegn.

En radikal som modstandsmand er totalt usandsynligt. Ligesom 2 torsdage i samme uge.