søndag den 8. oktober 2017

Kommentarer til budgetvedtagelsen

Tak til vores forligs partnere.

Et budget mellem flere parter er, at have viljen til enighed, hvor hver part er parat til at bøje sig mod hinanden.
Det har vi oplevet med ACV tak for det.

Nu har byrådet drøftet budget 2018 siden juni måned. Et budget, som ideelt bør foreligge færdigt ved 1. behandlingen 21. september. Så borgerne i god tid inden endelig beslðutning ved 2. behandlingen her i dag torsdag den 5.10, kan se det.

Et budget virker grundlæggende nærmest som en uro, en mobile, som hænger i loftet. Hver en del afhænger af alle de andre dele. En ekstra udgift på et område skal kompenseres krone for krone ved besvarelser på andre områder.
Sådan er livet. Og vilkårene.
Forvaltningen kom i juni med et såkaldt teknisk budget, som principielt var i balance. Som der skulle arbejdes videre med politisk.

A, C, V og DF har gradvist hængt flere dele op på uroen. Lidt flere udgifter på dette område, og tilsvarende omlægninger andet steds. Der er system i det. 
Et kontroversielt punkt er en besparelse ved brug af teknologiske hjemmehjælpemidler. Har viser andre kommuners erfaringer, at Dragør uden kvalitets sænkning kan fjerne 1,3 mio. Det har vi valgt at gøre, men samtidig har vi afsat ekstra 1,3 mio til ældreområdet, hvor pengene skal bruges efter behov. Hvis man udelukkende fokuserer på første del, så virker det som en besparelse. Men ser man helheden, så er der balance. Og en forbedret service. Vil enkelte dele af de teknologien mod forventning ikke opnå det forventede mindreforbrug, så vil vi jo krone for krone kunne kompensere for det.


Tak til forvaltning for en god service til budgettet og i løbet af året.

Med bemærkningerne fra V, C og A vil jeg tilslutte DFs holdning

DF anbefaler flertalsaftalen for budgettet.

søndag den 24. september 2017

Økonomisk ret gammeldags

Spændende nye år


Det bliver en spændende ny valgperiode. Der ligger mange opgaver som skal løses.

DF har støttet, at skolerne snarest skal have en løsning på de store klassestørrelser. Her skal finansieringen af driften og anlæg indarbejdes i budgetterne. Det bliver ret dyrt, men det er nødvendigt. I øjeblikket regner vores forvaltning på priserne. Og det er så et politisk valg, at sætte det ind i budgettet i samspil med Dragørs andre opgaver.

Vi skal også have en Helhedsplan for Havnen. Havnen reguleres i dag  af en nyere lokalplan og af et par ældre Byplansvedtægter fra 1970, som bl.a. kræver løbende hensyn til Sverigesfærgens forhold. Der er i dag en række enkelte opgaver, som havneudvalget ser på. Det østlige byggefelt er udlejet for 50 år, og afventer bare at lejerne begynder at bygge en gang i efteråret, når tegningerne er godkendt. Ved det vestlige byggefelt er de nye skure godkendt og de bliver opstillet til sæsonen i 2018, efter at kommunen har lagt rør og kabler ind. Der skal foretages større moleomlægninger og anlægges en gennemsejlings kanal gennem sandtangen.   

På Enggården opsættes nu info skærme hos de enkelte beboere.
En Sekoia skærm er en mindre skærm, som opsættes i hver bolig.
Den finansieres via værdighedsmilliarden, hvor Dragør som sin andel modtager ca 3,2 mio.

Det er banalt en følsom skærm med apps, som er tilpasset den enkelte beboer.
Opgaven er helt enkelt, at give den enkelte medarbejder en direkte info om hvad der er aktuelt for beboeren. Er det bekymringer for eventuelle forstadier til tryksår, er det en grim hoste eller andre risici ? Det kan også være med enkelte oplysninger om hverdagen med besøg mm.

Erfaringerne fra andre er, at det giver en bedre pleje, færre fejl, mere arbejdsglæde og ikke mindst mere tid og fokus på en enkelte beboer.

Beløbet er baseret på andre kommuners erfaringer, og er dels mindre kontortid, når medarbejderen direkte i dialog med beboeren kan indlægge oplysninger, og ikke først skulle skrive en seddel, der så senere skal overføres til databasen. Det vil give flere utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr vagt. Alt i alt en ren win/win situation.

For Dansk Folkeparti ligger politikken fast. Vi erkender, at man ikke kan løse alle opgaver samtidig. Skal noget vedtages, så kræver det, at vi sammen med borgere og de andre partier bliver enige om at løse en opgave. Og at vi derpå enes om hvordan opgaven skal løses, og om hvor pengene skal tages fra.
I DF er vi ret så gammeldags på det økonomiske område, at vi ikke bruger så meget som en bøjet femmer, før vi kan se at pengene er i kommunekassen. Vi er derved måske lidt kedelige og ikke så trendy som mange andre, men det er trods alt borgernes penge der skal sikres.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør

tirsdag den 19. september 2017

En 3. vej ?

Ejendommelig enighed i kommunalpolitik.

Ser man på landspartierne, så er der i høj grad enighed om situationen ved kommunalvalget. Både Venstre, Konservative, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti virker helt enige om den kommende konstituering i kommunerne. Blå eller Rød. 
Spørgsmålet er det enkle, om DF støtter Blå Bloks borgmesterkandidat eller om DF støtter Rød Bloks borgmesterkandidat.
Det er der konsensus om. 
Blå eller Rød.

Der er jo også en 3. vej.
Står VC og A hver især stærke i en kommune, så kunne DF jo selv gå efter Borgmesterkæden. Rigtig mange DF kandidater har i dag en god erfaring i byråd og udvalg, som ligger helt på højde med de andre partiers kandidater.

Det er vel kun traditionen som gør, at en DF borgmester af mange opfattes som noget forkert. Men mon ikke flere DFere burde række ud efter kæden ?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Borgmesterkandidat for DF i Dragør

torsdag den 24. august 2017

Hvorfor skjuler men dette ?Dansk TV er bizar.
Gennem næsten 2 års amerikansk valgkamp evnede de ikke at spotte vinderen.
Disse dygtige journalister troede indtil få minutter før landsresultatet var endeligt, at Trump naturligt tabte, thi de dygtige folk havde jo satset deres professionelle integretitet og erfaringer på, at Hillery Clinton naturligvis ville vinde. Det sagde jo også deres venner.
Og nu efter indsættelsen fremturer de med deres Kandestøberier over Trumps snarlige fald fra magten.

Vi ved nu alt om det, der ikke er sket, nemlig den russiske forbindelse, som kun eksisterer i mediernes hjerner.

Men vi hører intet om virkeligheden efter valget:
NAFTA Forhandlingerne skrider hurtigt fremad
Kina truede med handelskrig og blinkede
Kim Jong-un blinkede
USA er blevet en netto energi eksportør
Ubalancen i handelen svinder hurtigt
Næsten 4% stigning i GDP i 2017's 3. kvartal
Stor stigning i virksomhedernes investeringer
Stor stigning for jobs for middelklassen
Wall Streets rekorder
Stærk faldende ulovlig indvandring, mur eller ej


For bare at nævne enkelte store ændringer på bare en godt halvt år.

Doktor Hansen som modstandsmand ? Aldrig i livet....

Sjov artikel onsdag om Matador-brølerne. 
Og der var som i alle film som foregår i fortiden, nogle ups'ere.
Regisøren har ikke overskuet alt.

Men den største bommert i serien Matador blev ikke nævnt. Den lå i manuskriptet.

Her optrådte den venlige doktor Hansen i Ove Sprogø's skikkelse. Han spillede prototypen på det radikale venstre bedste figur. Som taget ud af avisen Politiken med Georg Brandes. Rar, vidende, humanistisk. Med alle de rigtige holdninger.

Og så lader man doktor Hansen springe ud som Modstandsbevægelsens leder i Korsbæk og omegn.

En radikal som modstandsmand er totalt usandsynligt. Ligesom 2 torsdage i samme uge.

tirsdag den 22. august 2017

Svensk idioti....

Sverige har gjort det igen.

Man ønsker at optimere den offentlige service, og så tager man hovedet under armen og finder bedste tilbud.

For nogle uger siden viste det sig, at fortrolige it oplysninger om bl.a. politi og militær personel med navne og adresser blev outsourcet til et privat firma i Rumænien, hvor ikke sikkerheds godkendte ansatte fik fuld indsigt i sikkerheds forholdene og hjemadresserne på alle landets officerer.
Stor skandale.

Men nu har de gjort det igen.

Fortifikationsverket, som i Sverige står for alle militærets bygninger, har valg at modernisere.
Det medførte, at alle tekniske tegninger over militære anlæg i Sverige nu er sendt til et angiveligt privat firma i Kina.
Hvis civile personer i Sverige bare fotografere de hemmelige anlæg set udefra er det hamrende ulovligt, og straffen er særdeles hård.
Nu har de svenske socialdemokrater sendt detaljerede tegninger over alle deres militæranlæg til Kina.

Hvis man troede, at bunden for svenskernes idioti var nået, så oplever man stadigt nye dybder.

mandag den 21. august 2017

Tåbelige Jelved

Radikales nye indvandrer udspil.
Det hører med til myten, at de radikales Marianne Jelved er tidligere skolelærer og gårdvagt.
Det er vist godt, at hun og de radikale i de senere år er kørt ud på et sidespor. Både som skolelærer, og som politiker.
I de radikales nye forsøg på at åbne grænser endnu mere, udstiller hun sin historie løshed:

"Vi har taget imod folk mange gange i Danmarks historie. Christian IV trak hollænderne herop, så vi kunne lære at lave grøntsager. Og så videre."

Det var faktuelt Christian den Anden, som 100 år inden Christian den Fjerde, i 1521 inviterede ialt 10 hollandske familier med ca 180 personer til Amager. Og ikke Christian Firtal.
Sagesløse skoleelever bør ikke udsættes hendes uvidenhed.

Og danske borgere ikke for hendes muslimske indvandring.