mandag den 7. januar 2019

Stop for ulovlig indrejse....

Så blev Boghandleren fra Brønshøj endelig udvist.

Men det viser, at udviste kriminelle ofte bryder deres udvisning, ved at køre over grænserne fra Tyskland og Sverige.

Prisen for ulovlig indrejse trods en udvisningsdom er latterlig lille, og står ikke mål med de udgifter, som samfundet pålægges.

Jeg vil foreslå, at straffen suppleres med en gigandisk bøde på f.ex 500.000,-.

Jeg er klar over, de fleste rumænske og litauske vaneforbrydere ikke lige kan rejse penge til en såden bøde.
Men der er en positiv sidegevinst ved bøden.
Når de atter udvises, vil de forlade Danmark rippet for alle værdier. Bogstaveligt talt alt. Biler, overtøj, sko, smykker, penge og ure. 
Iklædt et par brugte jogging bukser, en t-shirt og et par badetøfter sættes de på toget til Sverige eller på RumænienEkspressen med 10 kroner på lommen til toiletbesøg undervejs.
 Efterfølgende kan Danmark forsøge at få deres hjemlande til at inddrive resten af bøderne. Enten staterne, men ellers måske ved inkasso advokater i Bukarest eller Tallin.

Det vigtigste er dog signalet til hans venner og familie. Vi ønsker ikke at udviste kommer tilbage.

Spar på de udviste kriminelle


Terrordømte Said Mansour kom nu ud af landet.
Og godt for det, efter mere end 3 år under kriminalforsorgen.
Sådan noget er ret så kostbart.

Ikke mindst når man tænker på, der vel er 50 udviste, som man i dag ikke kan  hjemsende.

Men så kom løsningen med bladet fra Ældresagen i Dragør.
4 måneders jordomsejling på luksus krydstogtskibet MS Coste Deliziosa. Med alt betalt for 100.000,-. 27 lande og 40 byer.

Der er 2 fordele med at sende de uønskede på en sådan tur.

Et er, at trods luksus og frie drinks om bord, så vil det bare koste Danmark 10-15% af den nuværende løsning med fængsler og fængselsfunktionærer. Vi sparer rigtig mange penge.


Den anden fordel er, at hvis enkelte vælger at stå af i Bora Bora eller i Mumbai, så er problemet jo løst. Set lokalt fra Danmark.

lørdag den 5. januar 2019

Ret speciel kommune

Ekstrem kommune

Efter budget vedtagelsen i lille Dragør er det sjovt, at se på en anden kommune af samme størrelse, et helt andet sted i Verden.


En noget anderledes kommune er City of Vernon, Californien. Beliggende bare 8 km fra Los Angeles’s downtown.
Ser man på byens præsentation på dens hjemmeside, så er det bare en almindelig amerikansk kommune. Eget byråd, politikorps, skole, socialvæsen, byret og miljøafdeling. Der er ca 1.800 erhvervs virksomheder, der beskæftiger ca 55.000 mennesker. Som deres slogan siger: Vernon Means Business. 
Og der er mange rigtig kendte virksomheder, som har valgt at lægge industri i byen, som siger helhjertet ja til storindustri. Der er ingen stokrose romantik over det.


Der er dog en række ejendommeligheder ved kommunen, som ikke lige kan ses på hjemmesiden.
Eneste bosætnings muligheder er i byens almene boliger, hvor man forlods skal godkendes. Det betyder, at City of Vernon gennem årene har haft et stabilt indbyggertal på 112 mennesker. Plus/minus et par stykker. Da man ikke bygger boliger.

Byrådet består af 5 personer, som hver sidder i 5 år. Hvert år er der valg, hvor en bliver valgt. Siden byens start for over 100 år siden, er der 2 familier, som i fælleskab har siddet på den politiske indflydelse.

Hver dag pendler 55.000 medarbejdere ind i kommunen, og ud igen om aftenen.
De 5 byrådsmedlemmer oppebærer hver $ 25.000 om året. Officielt
De øverste embedsmænd får omkring $ 20.000 om måneden. Officielt.
Med en erhvervs skattepulje på over $ 5 milliarder årligt til at understøtte 112 personer, er der visse økonomiske muligheder, som f.ex. Dragør ikke besidder. Ikke mindst i lyset af, at man i Vernon har en folkeskole med bare 20 elever, og ikke smider penge efter biblioteker og kultur. Og den slags.
På et tidspunkt bestred et barnebarn af en af byens 2 grundlæggere,  Bruce V. Malkenhorst på samme tid disse hverv: Vernon's city manager, finance director, city clerk, redevelopment director, treasurer and chief of light and power. 
Los Angeles Tidende beskev engang, at de almindelige topfolk uofficielt modtager over $ 2 million om året plus fryns. Hr Malkenhorsts honorarer for disse 6 topjobs var ikke offentliggjort. Efter 33 års tjeneste gik han af med en pension på $ 500.000 årligt, samtidig med at hans poster blev overtaget af sønnen Malkenhorst Junior.

Formelt skal byrådet bo i en af byens almene boliger. Med med indtægter i millionstørrelsen som hævdes i medier, så er en 2 værelses lejlighed måske ikke altid lykken. Men så kan man jo have et strandhus et andet sted i Californien, hvor man bor standsmæssigt til hverdag i et palæ med 10 soveværelser og enhver ønsket luksus. Herfra kan man jo et par gange om måneden, 1. og 3. tirsdag lige kører forbi folkeregisteradressen på vej til byrådsmødet.

Kritikere, som naturligvis bor udenfor kommunen, opfatter byen som den mest korrupte by i landet.

De øverste embedsmænd har ifølge tv stationen ABC ca $ 2 millioner årligt med en række frynsegoder, som fri rejse Jorden over på 1. Klasse.
Gennem de sidste 40 år har nabobyerne forsøgt at få Vernon indlemmet i en større nabokommune. Med store juridiske kampe til resultat. Men byen er forsat selvstændig.

Hvis du vil vide mere, så se dette link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vernon,_California

Grundlæggende er jeg glad for at bo i Dragør.


lørdag den 22. december 2018

Svindel på høje poster
Bedrageri.
En ting er magasinet Der Spigel.

Deres stjerne journalist, Claas Relotius havde lige vundet Tysklands prestigefyldte Reporterpreis og dermed titlen som årets journalist. Han fik prisen for en historie om en syrisk dreng, og juryen priste den for dens »lethed, poesi og relevans«.
Men det meste af historien var det pure opspind. Det skriver nu det tyske Der Spiegel, som journalisten indtil nu har skrevet utallige historier for. 
Claas Relotius har bedraget sine kolleger og læsere og »forfalsket artikler i omfattende grad og endda opfundet kilder«, skriver magasinet.

Noget andet er TV stationen. CNN. De har i årevis brugt Claas Relotius’s historier, som eviggyldige sandheder om Verden.

Hvis det havde stået i Der Spiegel, så var det Sandheden selv. Med stort S. Ikke for almindelige dødelige at tvivle på.

I 2014 valgte CNN at udnævne ham som Årets Bedste Journalist. Dette har de lige valgt at trække tilbage.

onsdag den 19. december 2018

Movia og Region melder hus forbi


Spørgsmål:
I Dragør oplever man et ekstremt højt aflysnings antal på Linje 350Ss afgange. De faktiske afgange står slet ikke mål med køreplanens løfter for især Dragør.
Det kan der være flere årsager til.
Store forsinkelser i indre by, hvor driftsledelsen vælger at vende en 350S bus mod Dragør ved Sundbyvester Plads eller ved Tårnby Station, for at lade bussen træde ind i normal rute mod Ballerup. Derved optræder bussen ikke som aflyst. Men Dragør bor- gere bliver svigtet af Region H.
En anden årsag er måske 350S bussernes dårlige tilstand. Der er tilsyneladende mange af busserne, som tages ud af drift på ruten, eller serviceres på gaden. Også her forsøger driftsledelsen tilsyneladende, at opretholde bedst muligt service i City på bekostning af yderområdet, ved at koncentrere indsatsen i indre by.
Hvad agter man fra Region Hovedstadens side, at foretage sig, med henblik på at af- hjælpe problemet således at såvel City og indre by i København som Dragør har en ri- melig trafikbetjening med 350S bussen?
Svar:
Movia oplyser, at der i årets første 11 måneder har været 238 udgåede ture på hele el- ler dele af strækningen mellem Løjtegårdsvej og Dragør Stationsplads, svarende til knap 1 % af turene eller ca. 5 ture om ugen. Der er ca. 80 ture til Dragør Stationsplads om dagen. Af de 238 udgåede ture skyldes halvdelen, at bussen grundet forsinkelser har måttet vende om før tid for at genoprette rettidigheden på de efterfølgende ture, mens den anden halvdel skyldes nedbrud på busserne.
Regionsrådet har ved trafikbestilling 2019 besluttet, at Dragør fra medio 2019 vil blive betjent af linje 250S, som vil køre over Langebro i stedet for Knippelsbro. Det er for- ventningen, at linjen dermed vil få lettere ved at komme frem, med større rettidighed
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2 3400 Hillerød
+45 38 66 50 00 29 62 77 49 www.regionh.dk
Dato: 18. december 2018
til følge. Desværre er der flere dele af ruten, som er plaget af trængsel og dårlig frem- kommelighed for busserne. Regionen er ikke vejmyndighed, og har derfor begrænsede muligheder for at anlægge f.eks. busbaner eller signalprioritering, som kan forbedre bussernes fremkommelighed på disse strækninger.
I forbindelse med effektueringen af trafikbestilling 2019, vil både linje 250S og linje 350S blive betjent med nyere materiel end i dag.
Movias fulde svar er gengivet herunder:
Movia kan ikke genkende et billede af et ekstremt højt antal aflysninger på linje 350S til Dragør. Men det er korrekt at linjen har større driftsmæssige udfordringer end mange andre linjer i Storkøbenhavn. Og omfanget er større end det niveau Movia fin- der tilfredsstillende.
Linje 350S har i en længere periode haft dårlige driftsbetingelser grundet trængsel og vejarbejde. Udfordringerne har varieret fra måned til måned og linjens længde gør, at der næsten altid er vejarbejde, events eller andet, der gør det vanskeligt at levere påli- delig busbetjening.
Senest har der været vejarbejde på Amagerbrogade fra foråret 2017 til november i år, hvilket har betydet omlægning af linjen og længere rejsetid for passagererne i 350S, og samtidig har vejarbejdet øget trængslen på det omkringliggende vejnet.
Movia kan dog, i de registreringer vi løbende gennemfører, afvise, at der er et eks- tremt højt antal aflysninger. De første 11 måneder af 2018 er der i alt 238 tilfælde, hvor linje 350S er udgået på dele af eller hele strækningen mellem Løjtegårdsvej og Dragør Stationsplads. Det svarer til knap 1 procent af de ture, der har været gennem- ført i år.
Ud af de 238 udgåede ture er 118 såkaldt GO-kørsel (se diagram). GO-kørsel er en mulighed som busoperatøren har for at genoprette kørslen, med henblik på at mini- mere generne for kunderne. Formålet med GO-kørsel er at genetablere en kørsel i bustrafikken, som stemmer bedre overens med køreplanen. GO-kørsel anvendes derfor af busoperatøren, når trafikale hændelser medfører så store forsinkelser i bustrafik- ken, at køreplanerne ikke hænger sammen.
Operatøren indmelder GO-kørsel til Movia. Når Movia modtager meldingen fjernes den del af turen i de kundevendte realtidssystemer. Herved sikres, at der ved stoppe- steder med realtid gives så korrekt information, som det er teknisk muligt. Ind imellem modtages en melding om GO-kørsel for sent til, at det kan rettes i realtidssystemet, som derfor overfor kunderne viser at bussen kommer, selvom den er omplanlagt.
Den anden hovedårsag til udgået kørsel er busnedbrud. Antallet af nedbrud på linje 350S ligger over normalen set i forhold til andre sammenlignelige buslinjer.

tirsdag den 18. december 2018

Juncker er slam, Timmermans er værre

Finder du, at EU kommissionens formand, Jean-Claude Juncker vil gøre os en tjeneste, når han snart træder tilbage ?
Så bør du frygte hans afløser. Favorit til posten er Junckers højrehånd, Franz Timmermans fra Nederlandene. Juncker har trods alt visse grænser. Det har Timmermans ikke.
Timmermans ønskedrøm er at knuse alle konservative partier i EU, at få væltet Ungarns og Polens lovlige regeringers indflydelse i EU. Han finder, at det er skæbnebestemt, at Europa og Afrika skal sluttes sammen, og som et første træk har Europa behov for mellem 100 og 200 millioner afrikanske immigranter indenfor få år. 
Timmermans holdning er, at Afrika og Europa sidder i samme båd, og at Europa skal løse Afrikas bevidste selvmord ved uhæmmet befolkningstilvækst, ved at åbne grænserne og Europas statskasser for dem.

Tidligere er EU topposterne i lukkede rum blevet fordelt i sene nattemøder blandt folk med “de rette meninger”.

Men på den anden side. Hvornår har vi sidst haft en offentlig drøftelse i Danmark om hvilke udenlandske personer det er, vi ønsker skal besidde en sådan totalmagt over dansk velfærd ?

tirsdag den 11. december 2018

Lokalarkivet

Nej - nej - nej !

Dragør Lokalarkiv lukkes ikke.

I de sidste uger har enkelte personer gentaget det falske budskab, at AOV vil nedlægge Dragør Lokalarkiv. Trods flertallets gentagne forsikringer om arkivets fortsatte eksistens, så buldrer trommerne lystigt om nedlæggelse.

Fakta er: 
Ved budgettet besluttede AOV at vi vil samle biblioteket i Sadolins Hus med Dragør Lokalarkiv.
Det er der flere årsager til.
For det første, så har ændrede love, herunder handicaploven, reelt gjort det umuligt, at have et offentligt bibliotek i det totalt fredede hus. Kørestolebrugere skal uhindret kunne bruge hele huset, der som bekendt har niveau forskelle flere steder i grundplan, og en elevator og andre hjælpeforanstaltninger kan grundet fredning ikke indstalleres. 
Også krav til personalefaciliteter har ændret sig markant, siden daværende ledende bibliotokar, Knud Pallesen, i 1968 glad kunne tage imod de første lånere.

Det gjorde, at vi har bedt ledelsen og personalet om at skitsere nogle løsninger på en fremtidsløsning. Jeg forventer som formand for udvalget, at vi med udgangen af januar 2019 får præsenteret flere muligheder i kulturudvalget.
Derefter vil planerne blive præsenteret for borgerne. Inden der træffes nogen beslutning.

Det Gamle Rådhus, som i dag huser Dragør lokalhistorisk arkiv, er og har gennem en årrække været presset på plads og for forsvarlige arkiveringsforhold. Rådhuset er, ud over pladsen, udfordret af svingende luftfugtighed, kulde og varme. Alt sammen faktorer som gør, at der langt fra er tale om optimale arkiveringsforhold, for materialer som i høj grad rummer papir, som arkivet har. Derfor har det, fra arkivarens side, været et ønske, at finde egnede opbevaringsforhold til arkivalierne, så man kan sikre dem for eftertiden. 


Dragør Lokalarkiv er i dag en del af biblioteket, hvor en arkivar står for opgaverne.
Arkivet har 4 hovedområder. 
Et er at sikre kommunens papirer/arkivalier. 
Et andet er bredt at indsamle arkivalier for Dragørs udvikling gennem årene. 
Et tredje område er, at bevare lokalarkivets samlinger for fremtiden. 
Det fjerde område er ikke mindst, at formidle viden om Dragør. Her hjælper et par håndfulde ildsjæle til med stort og engageret indsats.

Det er AOVs forventning, at lokalarkivet efter flytning ender med bedre forhold for alle. Personale, brugere og arkivalier.

Vi afventer nu forslagene fra forvaltningen. 
Og igen: 
Nej, vi planlægger ikke salg af hverken Sadolins Hus eller at sælge Det Gamle Rådhus på Stationsvej til nedrivning, som antydet af Liste T på FaceBook.
Dragør Lokalarkiv er en aktiv kulturinstitution i vort samfund. Og Dansk Folkeparti støtter kulturen.


Med venlig hilsen

Morten Dreyer DF
Formand for Dragør Børn, Fritid og Kulturudvalg