tirsdag den 12. marts 2019

Alkohol vs Traditioner

Fastelavn er traditioner.

Enten hele vejen, eller også slet ikke.

Traditionen med Fastelavns rytterne i Dragør og andre steder på det sydlige Amager bunder i ønsket om samhørighed.

Man er fælles.

Rytteroptoget besøger en række borgere over dagen og hilser på. Og markerer derved at borgerne er en del af fællesskabet.
For at vise respekt for værterne, så pyntes hestene og rytterne er iklædt festtøjet. Og fest er det. Så derfor trakteres der med den traditionelle punch.
Og besøget er oftest indledning til en række fester byen over. Fastelavn fejres heruden. Det er en glæde.

Skal traditioner brydes ?

En række tilflyttere opfordrer til at man i stedet for på skolen skal serveres saftevand, eller hvad med en gul citronvand.
Skal men også se stort på at hestene pyntes, at rytterne er klædt i festtøj. At slå katten af tønden, kunne måske også afløses med, at de trak lod om titlen som kattekonge ?

Nu nævnes, at man sagtens kan fravælge punch, da enkelte er imod.

Men hvordan med fastelavnsriset. Det er vel symbolet på tidligere afstraffelses midler i skole og i hjem. Skal ungerne ikke fritages her.

Og udklædning strider vel også imod maskeringsforbuddet ?

Og hvordan er det med lighedsprincipperne. Er det imod menneskerettighederne ? For at stille alle lige, bør alle børn vel have hver sin krone ?

Traditioner er netop ikke hverdag.
Fastelavn er det fælles arvegods, som netop er anderledes end den grå hverdag.

https://www.danskkulturarv.dk/dr/københavn-store-magleby-1948/

fredag den 8. marts 2019

Grønland, der skal gøres noget

Det nye Folketing må efter valget omgående se på Rigsfællesskabet med Grønland.
Der er problemer, som Danmark som ansvarligt land må tage hånd om.
Grønlands storhedsvanvid får selvstyret til at fravælge uddannelse.
Unge studerende svigtes til fordel for lufthavnsprojekter, kommissioner og embedsboliger.
Det samme gælder for hele socialområdet. Der nedskæres over en bred kam for at skaffe penge til eliten, og for deres opbygning af en udenrigstjeneste med ambasader jorden rundt. Penge som er bevilget fra Danmark, med et Bloktilskud beregnet til basale kommunale opgaver: Børn, skoler, syge og ældre. Penge som nu bruges på lejemål af diplomatiske kontorer i udlandet og boliger til de udsendte.
De basale opgaver negligeres i høj grad, hvilke medfører en elendig børneforsorg, et uddannelsessystem som er i frit fald.
Selvstyret bør sættes på pause.
Og de primære opgaver løses med ansvaret fra Danmark.
I pausen tager vi alle en tænkepause:
Ønsker Grønland selvstændighed, så opsiges Rigsfællesskabet straks. Det er deres valg.
Fortsætter Rigsfællesskabet, så optages Grønland som en 6. region i Danmark.
Vi bør holde sammen er min mening. Et land med 55.000 borgere med de sociale problemer der er, er umuligt. Men hvis Grønlands beslutningstagere ønsker frihed, så må vores veje skilles.

torsdag den 7. marts 2019

CWWP stoppet

Vi noterer os Socialdemokratiets udmelding her til aften - om at de efter deres generalforsamling tirsdag, har valgt at trække støtten til CWWP projektet som er en del af konstituerings- samt budgetaftalen mellem AO og V.
På byrådsmødet i torsdags foreslog Konservative, at stoppe CWWP straks. DF stemte sammen med S og V imod, da vi ønskede at få afklaret mulighederne først.

1.       Får vi mulighed for at købe asylgrunden?
2.       I givet fald – til hvilken pris? 
3.       Hvad er mulighederne på grunden? Planmæssigt ligger området til offentlig fritidsformål. Der må der ikke bygges hverken boliger eller erhvervslokaler.
4.       Myndighedskrav?
Og mange mange flere spørgsmål.

Så langt nåede vi så ikke. Socialdemokratiets udmelding sætter en naturlig stopper - i hvert fald ift. CWWP-projektet! Køb af asylgrund er stadig en mulighed set med Dansk Folkepartis øjne.

CWWP har mødt stor modstand. Dansk Folkepartis bagland er da bestemt heller ikke brand varm på projektet. Vi var dog indstillet på, at vi som følge af vores konstitueringsaftale måtte få projektet ordentlig belyst inden den endelige afgørelse skulle træffes. 

Nuvel. Så langt når vi ikke. Med Socialdemokratiets udmelding – må vi blot erkende, at grundlaget for CWWP er væk.

Set med Dansk Folkepartis øjne var CWWP bestemt et flot og interessant projekt. Måske er Dragør bare ikke det helt rigtige sted at placere det. Og set med de økonomiske øjne er tidspunktet bestemt heller ikke det rigtige.


Hilsen Anne Funk og Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

lørdag den 23. februar 2019

Absurdistan...

Indvandrer Ghettoen Vivalla i den svenske by Ørebro skal nu slettes fra den svenske regerings liste over udsatte byer, det har indenrigsministeren besluttet.

Desværre skulle den lokale byret på åsteds besøg samme sted og samme tid efter nogle grimme bande mord.

Efter en lille kontrol af situationen, så rykkede en snes tungt bevæbnede og skjoldbeskyttede politi fra Indsatsgruppen ud. De fleste mandsopdækkede byrettens mandskab, og andre var placeret på hustagene omkring med præsisionsrifler. Situationen blev opfattet som særdeles alvorlig. Snigskytter på tagene i en mindre svensk by ?

Sletningen på Ghettolisten er nu blevet udsat på ubestemt tid.
I stedet kan universitetsbyen nu hygge sig med erindringen om sin fordoms tids småbys tidligere charme, alt imens indvandre bander kæmper med skydevåben og granater om magten i byen.


Velkommen til Indvandre landet Sverige.

fredag den 22. februar 2019

Opsig konventionen nu


Skal vi ikke bare opsige Konventionen om Statsløshed fra 1961 ?

I disse dages drøftes det, om vi skal hjemtage islamiske krigere, som efter et lille årtis rædselsherredømme i Mellemøsten nu er blevet hjemløse.

Der er Enhedsliste og folk fra Alternative, som nærmest ønsker at sætte en luftbro ind, så de straks kan komme “hjem” til Danmark. Andre, som undertegnede, finder at da de selv kunne finde ud af at rejse til kalifatet, så viser Allah dem jo nok en vej retur, hvis det måtte være Allahs vilje. Rædslerne de har forøvet er uden enhver moralsk standard. Vi bør intet gøre, andet end at rejse en terrorsag imod dem, og tvangsfjerne eventuelle børn kommer de til Danmark. Hvis de måtte have dansk statsborgerskab.

Konventionen fra 1961, som dækker området, er dog ikke generel lov.
Af Verdens 193 lande er det kun 37 lande, som har tilsluttet sig idiotien. Og af disse 37 lande har 5 lande valgt ikke at ratificere aftalen. Bl.a. Frankrig. Også Belgien, Schweiz, Italien, Spanien og Portugal har slet ikke tiltrådt den.


Burde Folketinget ikke snarest meddele, at Danmark hurtigst muligt træder ud af ordningen, og at vi fremover selv beslutter hvem vi ønsker ind i landet?

tirsdag den 12. februar 2019

Mette Skakmat

Mette Frederiksen sat skakmat af Kristian Thulesen Dahl.


Når Socialdemokratiet siger, at de bare vil gennemføre pensionsændringen efter et valg, hvis de får opbakning til det, så stiller de danskerne noget i udsigt, som de ikke kan levere, fordi de er bundet af de forlig, vi har fra 2006 og 2011. Så har det nok mest været tænkt som en del af en valgkampagne fra Socialdemokratiet.
Lidt Windows-Dressing under valget. Lidt pænt at se på og endog at tale om, og så derpå ingenting.
Med DFs hurtige reaktion, vil sagen blive klar. S og DF kan hvis de ønsker det, tage hensyn til nedslidte borgere.

Vil Mette Frederiksen det ? Eller står DF alene med forslaget, når det nu er blevet alvor.

tirsdag den 29. januar 2019

Send the Marines

5.000 USA soldater indsat i Venzuella ?
USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, nævnte intet om en militær intervention, da han mandag præsenterede nye økonomiske sanktioner mod Venezuela.
Men et foto af John Bolton, der er taget under pressemødet, har skabt opmærksomhed i USA.
På en blok, som rådgiveren holder under armen, står ordene: '5.000 tropper til Colombia.'

John Bolton er en garvet og velovervejet politiker. Taktisk og stratetisk tænkende.

Så naturligvis kan det være et rent uheld, at journalisterne fik set hans notat.


Men det kunne jo lige så godt være, at det var et nonverbalt signal til diktatoren i Venzuella om, at nok hæver USA kun barren med økonomiske sanktioner, men man har jo altid  det ultimative diplomatiske udspil: “Send The Marines”.