søndag den 28. marts 2010

Undskyldning udbedes

Til Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted
Til Skatte og IT-ordfører
Til Kommunalordfører Hans Kristian Skibby
Til Socialordfører Martin Henriksen

Til orientering og måske politisk opfølgning:

Undskyldning fra minister udbedes.

Beskæftigelsesministeriet har netop hængt 12 kommuner ud for at svigte de arbejdsløse.
Herunder Dragør Kommune.
Det er unfair Beskæftigelsesminister Inger Støjberg.
I arbejdsdirektoratets Nyhedsbrev til Kommunerne nr. 2/2010 fra den 25. feb. hænges 12 navngivne kommuner ud for dårlig embedsførelse.
Det drejer sig angiveligt om i alt 12 kommuner, som har problemer med at holde jobsamtalerne til tiden. Kommunerne som nævnes er bl.a. Dragør, Tårnby, Odder, Samsø og Jammerbugt.

At kommuner ikke lever op til mindstekravene om rettidighed er utilstedeligt – og de fortjener virkeligt at blive hængt ud for dårlig administration. Også i dagspressen.
Hvis en kommune kommer bagud med jobsamtaler, vil man derved fastholde arbejdsledige på bistand og væsentligt forsinke oprettelse af flexjob m.m. En slendrian, som har store skjulte menneskelige omkostninger for de enkelte.

Som det måske er alle bekendt, har Dragør Kommune under 20.000 indbyggere, og derfor har Folketinget krævet, at vi indgår i et forpligtende samarbejde med en nabo kommune, og med Dragørs placering er det kun muligt med Tårnby. Det er med andre ord Tårnby Kommune, som på vegne af Dragør forestår det fysiske arbejde med arbejdsformidling. Et arbejde som Dragør ingen indflydelse har på overhovedet. Det skal vi ikke blande os i, er holdningen hos Tårnby. Tårnby udfører opgaverne og sender derpå en regning.

Som medlem af byrådet i Dragør, finder jeg derfor, at Beskæftigeksesminister Inger Støjberg burde give Dragør Kommune en uforbeholden undskyldning, for at hænge kommunen ud for at yde Dragørs arbejdsløse en dårlig service.
Dragør har ikke haft nogen indflydelse på løsningen af opgaverne.
Så når direktoratet udtrækker de sager/cpr.numre, som skal særskilt kontrolleres, vil jeg bede om at enhver økonomisk sanktion overfor kommunerne, rejses overfor de ansvarlige kommuner – og ikke overfor Dragør, som netop via en Folketingslov er frataget muligheden for selv at yde et godt stykke arbejde.
De menneskelige omkostninger for de personer, som gennem næsten år må vente på en relativ simpel administrativ behandling, bør ikke forøges ved at de dertil skal betale for en anden kommunes svigt.
Som en liberal minister må Inger Støjberg også kunne se det rigtige i, at det er dem som svigter, som bør betale for fejlene økonomisk.

Morten Dreyer
Medlem af Dragør Byråd
Socialudvalget
Valgt for Dansk Folkeparti

Dragør den 28. Marts 2010.