mandag den 28. marts 2016

Sikkerhed eller tomme ritualier ?

Lufthavnssikkerhed ?
I den ene ende af Københavns Lufthavn skal passagerne lægge alt på gennemlysnings båndet og fjerne livrem, ure mv.
Sikkerheden efter terrorangreb skal være i orden.

Og i den anden ende af lufthavnen kører den ene store lastbil ind gennem bevogtede porte med et vink til portvagten. Mindst 50 gange om dagen kommer en stor lukket catering lastbil, som lukkes igennem porten, uden at de så meget som sænker hastigheden ved gennemkørslen.
Dertil kommer alle de andre servicevogne, som hver dag kører ind og ud ad porten som en fast rutine.

Naturligvis vil alle disse servicevogne ikke udgøre en risiko. Vel ?

Sikkerheden virker lidt usikker i disse terrortider.

søndag den 27. marts 2016

Statens primære opgave er at sikre sine borgere

Statens raison d´etre er at sikre borgerne mod indre og ydre fjender.

Kan staten ikke løse denne opgave er der åbnet for selvtægt, vold, blodhævn, klan- og bandeuvæsen, beskyttelsespenge og alt det vi kender fra historien, og som vi i dag kan opleve i de fleste muslimske lande.

Når vi tvivler på statens evne og vilje til at sætte sin styrke ind på at forsvare sit legitime voldsmonopol opstår der private vagtværn, borgergrupper bevæbner sig og opfører sig som paramilitære enheder, de stærke tæver de svage, og søger deres egen ret.

fredag den 25. marts 2016

EU har løsningen på Terror

Bomber og drab.

EU er straks klar til at imødegå truslerne.

Med TøjBamser, tårer, stearinlys, tegnefilm, vægmalerierne, mosaikker, blomster, flag, fremskrivninger, hashtags, balloner, kranse, lys, vågenætter, tørklæder, og meget mere. Det eneste vi endnu har tilgode at se efter de sidste bomber, er et Fakkeloptog under afsyngning af Kringsat af Fjender.


Disse er de bedste løsninger, den vestlige verden synes at komme op med hver måned, når vi atter igen er ved at blive smadret af et islamistisk terrorangreb.

Vi er vores egen sygdom.

Det er i orden at mindes ofrene. Det er i orden at sørge. Men derefter må ansvarlige ledere komme med en løsning.


tirsdag den 22. marts 2016

Formandsvalg i Venstre ?

Der er gang i Lars Løkkes Skydetelt.

Det er ikke længere "Det Muntre Køkken" i Tivoli.

Nu bruges der pumpguns i nærkamp mellem levende skydeskiver.

Politik intresserede borgere bør aflyse efterårsferien, da nedtællingen for Lars Løkke er i gang, som Hans Engell skriver.

Imens Løkke forsøger at holde butikken kørerende med problemerne på miljøområdet med de nyudsprungne grønne konservative, med de manglende oliemilliarder, Omposteringsbidraget, Kommune aftalen, og slet ikke at tale om rædsels scenariet om indvandringen.
Imens lægger næstformanden op til snarligt formandsvalg.

Når man ser på Venstre med deres interne lækager og internt modspil, så minder det en hel del om successerien House of Cards, hvor en forsmået politiker gør sit til at fælde alle konkurrenter med beskidte tricks.


Thorning beviser sin uvidenhed.

Stærk symbolik i statsministre portrætter.
Når en tidligere statsministers portræt hænges op på Christiansborg, er det for "evigheden". Det er med et ønske om, at eftertiden kan forholde sig mennesket bag politikeren.
I opsætningen er intet overladt til tilfældigheder, det er politikerens eftermæle, der males for de kommende generationer.
Helle Thornings portræt minder noget om de bedre illustrationer i ugebladet Hjemmet.
Men interessant nok er hun på billedet flankeret af to tidligere statsministres portrætter.
Valget af dem kan undre.
Vilhelm Buhl på den ene side. Han er herostratisk berømt for sin radiotale fra 1942. Her holdt han sin ”antisabotagetale”, som indbragte ham stærk kritik fra modstandskredse. I talen opfordrede han befolkningen til at stikke danske sabotører til tyskerne.
På den anden side er billedet af Erik Scavenius. Tre måneder efter den tyske besættelse af Danmark i 1940, udsendte Erik Scavenius en officiel erklæring om Hitlertyskland: "Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland".

Er det dette selskab, som Thorning vælger at afbilledes med?
Eller har hun bare ikke den fjerneste anelse om hvem de var, og hvad de stod for.

lørdag den 19. marts 2016

Byret ude af trit med befolkningen

Retten på Frederiksberg
Jo mere man ser på Retten på Frederiksberg, des mere må man tage sig til hovedet.
Lever dommerne i deres eget Shangri Lai ? Helt udenfor virkeligheden udenfor rettens døre ?
Vi så det, da 4 unge mænd maskerede røvede en række supermarkeder. Den ene blev kun dømt for et røveri og fik derfor 6 måneders betinget fængsel.
Han deltog i røveri, hvor man truede butiksansatte på livet. Det takserede retten i en betinget dom, som først udløses hvis han måtte dømmes for et senere røveri.
De 3 andre fik 2 års fængsel for 5 alvorlige røverier. Tænk hvor mange uskyldige ansatte som de har skadet ? Hvem tager hensyn ofrerne ? Til orientering er straframmen for et røveri 8 år. Det er godt nok en rabat til disse røvere, som retten har givet.
En anden sag er om et hjemmerøveri hos en 96 årig kvinde. Det var en
45-årig ungarsk statsborger som blev straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder. Hun var tidligere straffet for flere røverier mod ældre, og straffen indeholdt en reststraf på 261 dage fra prøveløsladelse fra denne dom, samt straffen fra en betinget dom på 40 dage.
Den 45-årige blev frifundet for en påstand om udvisning for bestandigt. Retten mente, at en udvisning ville stride imod Danmarks internationale forpligtelser.
Om få måneder vil hun få udgang, så hun atter kan genoptage ulovlighederne. Hvorfor ikke en udvisning, så vi bliver af med en kriminel ?

Til gengæld var der ikke slinger i valsen, da den terrorramte Lars Hedegaard blev dømt. En stor bøde til pensionisten, som nævnte navnet på den verdensomspændende eftersøgte terrorist. Det var en grim handling fandt retten. Hvorledes man skal kunne anholde terroristen, hvis hans identitet skal være en dybt bevaret hemmelighed, som man skal man være dommer for at fatte.

Er Retten på Frederiksberg mere ude af trit med virkeligheden end andre domstole ? Eller er andre lige så fortabte ?

fredag den 11. marts 2016

Lækkede ISIs ledelelse selv papirerne ?Lækkede Isi selv papirerne ?
De lækkede papirer fra Isi.
Det kunne jo være, at det var ledelelsen selv, som valgte at offentliggøre de ca 22.000 navne ?
Rationalet kunne være tilbagegangen på slagmarken.
Isi er nu stærkt presset, ikke mindst efter Rusland er gået ind i kampen uden begrænsninger i bombningerne.
Ved at offentliggøre navnene fjernede de samtidig medlemmernes mulighed for faneflugt.
De er nu alle i kamp til døden.
Det er ikke længere en mulighed at desertere for dem.

onsdag den 9. marts 2016

Hvad med visum friheden ?

Tyrkisk afpresning var EBs leder om onsdag.
Konklusionen er, at prisen for noget, som i bedste fald er en halvdårlig løsning på flygtningekrisen, kan blive høj for EU. Og for Danmark.

Der er ingen forhandlinger, som kan gøre Tyrkiet god nok til optagelse i EU.
Men inden optagelse er der kravet om fjernelse af visum kravet for tyrkere.
Når EU til juni åbner for fri indrejse, kan der komme mange. Tænk om Tyrkiet for EU milliarderne tildeler hver af deres flygtninge et tyrkisk pas og en enkeltbillet til EU ?
Tyrkiet vil slippe for flygtningene for EU penge, og EU vil få 3 millioner såkaldte "tyrkere" til evig understøttelse.

Dansk uddannede imamere ????
Dansk uddannede Imamere ?

En ældre hest bliver nu trukket af stalden i et forsøg på damage-control efter de artige oplysninger i TV2s serie om Moskeerne bag Sløret.
Skaden er nu så stor, at også moskeerne nu bakker helt om SFs og Soc's gamle kongstanke om, at vi skal oprette imam uddannelser i Danmark.
På papiret lyder det som en god idé, men hvad med realiteternes verden ?
Vil en dansk uddannelse ændre noget som helst, når studie grundlaget er de samme 1.400 år gamle skrifter ? Skrifter, hvis hellighed betyder, at intet, ikke så meget som et komma, kan ændres.
Hvis vi leger med Rød Bloks tanke om uddannelse, så er der visse problemer.
Hvordan med Ligestillingsloven ? De studerende skal vel have en ligelig fordeling af kønnene, som Rød Blok kæmper for.
Når lærerne skal ansættes, må det vel også antages, at de bedste ansættes, om de så er kvinder eller ej. Det kunne være interessant at følge, når dogmatisk troende skal undervises af en fraskilt kvinde.
I dansk tradition skal undervisning hvile på en kritisk indstilling til stoffet. Er der mon studerende, som tør udfordre dogmerne.


lørdag den 5. marts 2016

Absurd retssag

Lars Hedegaard straffes med en bøde på 10.000 kroner for at offentliggøre navnet på den mand, der sigtes for at have forsøgt at dræbe ham.
Efter min mening er det absurd, at man kan have eftersøgte for mordforsøg, hvis navn ikke må afsløres.
Hvorledes forstiller Retten på Frederiksberg sig, at man nogensinde kan få bragt den terrorsigtede for retten, når ingen må kende hans navn.
Sagen viste, at selve anklageren i et åbent forum nævnte den drabssigtedes fulde navn.
Hvem skal indstævne en offentlig anklager, som overtræder det samme som han selv anklager en overfalden for at gøre i selvforsvar ?