lørdag den 19. marts 2016

Byret ude af trit med befolkningen

Retten på Frederiksberg
Jo mere man ser på Retten på Frederiksberg, des mere må man tage sig til hovedet.
Lever dommerne i deres eget Shangri Lai ? Helt udenfor virkeligheden udenfor rettens døre ?
Vi så det, da 4 unge mænd maskerede røvede en række supermarkeder. Den ene blev kun dømt for et røveri og fik derfor 6 måneders betinget fængsel.
Han deltog i røveri, hvor man truede butiksansatte på livet. Det takserede retten i en betinget dom, som først udløses hvis han måtte dømmes for et senere røveri.
De 3 andre fik 2 års fængsel for 5 alvorlige røverier. Tænk hvor mange uskyldige ansatte som de har skadet ? Hvem tager hensyn ofrerne ? Til orientering er straframmen for et røveri 8 år. Det er godt nok en rabat til disse røvere, som retten har givet.
En anden sag er om et hjemmerøveri hos en 96 årig kvinde. Det var en
45-årig ungarsk statsborger som blev straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder. Hun var tidligere straffet for flere røverier mod ældre, og straffen indeholdt en reststraf på 261 dage fra prøveløsladelse fra denne dom, samt straffen fra en betinget dom på 40 dage.
Den 45-årige blev frifundet for en påstand om udvisning for bestandigt. Retten mente, at en udvisning ville stride imod Danmarks internationale forpligtelser.
Om få måneder vil hun få udgang, så hun atter kan genoptage ulovlighederne. Hvorfor ikke en udvisning, så vi bliver af med en kriminel ?

Til gengæld var der ikke slinger i valsen, da den terrorramte Lars Hedegaard blev dømt. En stor bøde til pensionisten, som nævnte navnet på den verdensomspændende eftersøgte terrorist. Det var en grim handling fandt retten. Hvorledes man skal kunne anholde terroristen, hvis hans identitet skal være en dybt bevaret hemmelighed, som man skal man være dommer for at fatte.

Er Retten på Frederiksberg mere ude af trit med virkeligheden end andre domstole ? Eller er andre lige så fortabte ?

Ingen kommentarer: