onsdag den 9. marts 2016

Dansk uddannede imamere ????
Dansk uddannede Imamere ?

En ældre hest bliver nu trukket af stalden i et forsøg på damage-control efter de artige oplysninger i TV2s serie om Moskeerne bag Sløret.
Skaden er nu så stor, at også moskeerne nu bakker helt om SFs og Soc's gamle kongstanke om, at vi skal oprette imam uddannelser i Danmark.
På papiret lyder det som en god idé, men hvad med realiteternes verden ?
Vil en dansk uddannelse ændre noget som helst, når studie grundlaget er de samme 1.400 år gamle skrifter ? Skrifter, hvis hellighed betyder, at intet, ikke så meget som et komma, kan ændres.
Hvis vi leger med Rød Bloks tanke om uddannelse, så er der visse problemer.
Hvordan med Ligestillingsloven ? De studerende skal vel have en ligelig fordeling af kønnene, som Rød Blok kæmper for.
Når lærerne skal ansættes, må det vel også antages, at de bedste ansættes, om de så er kvinder eller ej. Det kunne være interessant at følge, når dogmatisk troende skal undervises af en fraskilt kvinde.
I dansk tradition skal undervisning hvile på en kritisk indstilling til stoffet. Er der mon studerende, som tør udfordre dogmerne.


Ingen kommentarer: