søndag den 27. oktober 2013

Søvndal reddet af Israel

God bedring Villy Søvndal
Det var et wakeupcall du fik, men heldigvis har vi særdeles dygtige læger.

Men nu efter dit hospitals ophold bør du tænke behandlingen igennem, med alle de hjælpemidler, som daglig redder liv.

Du og dit parti har gennem årtier kæmpet for at isolere Israel. Den jødiske stat står til fald, hvis SF får sin vilje til fordel for palæstiensernes mørkestat.
Det er fair, sådan at have sine favoritter, når det bare ikke udarter til jødehad.

Men med din akutbehandling på Rigshospitalet, så fik du brug for netop staten Israel.
En forbløffende stor andel af de mest effektive behandlingsapparater i dagens sygehusvæsenet hviler på israelske opfindelser.
Det lille demokratiske land står bag de fleste scannere og måleapparater. Og når det hele skal spille sammen, så beror samordningen på it, hvor store dele netop er patenter fra Israel. Ikke kun Intel, som sætter standarten for regneenheden i moderne computere, men i tusindvis af andre israelske opfindelser.

I første omgang bør du sende en stor stille tak til staten Israel for deres tekniske formåen, som daglig redder i tusindvis af liv. Herunder dit eget liv.

Men måske burde du forsøge at ændre SFs politik overfor Israel. Du har netop på egen krop oplevet, hvad deres tekniske kunnen formår.
Mellemøstens eneste demokratiske stat bør være en naturlig partner for lande i Europa. Ikke mindst for Danmark.
En ting er det moralske, at støtte et demokrati. Men også det økonomiske islæt. Det vil betyde en gigantisk løft for den tekniske udvikling i Danmark, hvis vi starter et nært samarbejde med Israel.
Så kan vi bagefter arbejde for at indbyde Israel til medlemsskab af EU og Nato.

lørdag den 26. oktober 2013

Dragør får nu Svømmehallen

Svømmehallen sendes torsdag i udbud.
Dragørs smertensbarn er nu sat på skinner.

Siden sommeren 2010 har vi i Dansk folkeparti arbejdet på, at få en ny svømmehal. Og gerne bygget i et OPP projekt. OPP står for et offentligt privat partnerskab. Det er private som finansierer anlægget, bygger og driver anlægget på en 30 års kontrakt. Kommunen stiller arealet til rådighed og lejer sig ind på anlægget for skoler og klubber. Det sker ved at bruge de nuværende driftsudgifter, som leje af de moderne faciliteter. Så den årlige udgift for Dragør vil være uændret. Efter kontrakt udløb overgår ejerskab til Dragør.

Det kommer 3 muligheder til afstemning.
Enten en løsning med kun svømmehallen. En moderne svømmehal suppleret med varmvandsbassin til genoptræning m.m. og suppleret med en wellness afdeling.
Eller en løsning med en modernisering og drift af Hollænderhallen.
Eller måske en løsning med svømmehal m.m. hvor Den gamle tyskerhangar nedrives helt, og der opføres en moderne Multihal.

Vi var kommet langt i sommeren 2010 med projektet. Men blev stoppet, da Indenrigsministeriet afkrævede 28 mio i deponering gennem 10 år. Det var en absurd sum, som satte sagen i bero.
Men nu er vindene skiftet, og vi har set ministeriet ændre opfattelse, så deponeringskravet er droppet overfor andre aktører.
For et år siden satte DF turbo på sagen.
Men sådanne opgaver skal sendes i specielt EU- udbud, som tager rigtig lang tid og koster en formue.
Disse planer er nu på plads og sagen er klar, så vi kan indbyde partnere.
Sagen bliver ikke vedtaget i enighed i byrådet viser behandlingen i økonomiudvalget.
Atter må vi se, at List T og C står udenfor flertallet.
De har begge partier valgt at været helt uden for indflydelse på den økonomiske udvikling. Lige fra genopretningsplanen i 2010, over skoleprojektet og til de sidste fire års budgetter.
Som et økonomisk ansvarligt parti har Dansk Folkeparti svært ved at forstå deres rationale.
Er det ikke gold oppositionspolitik, at stille sig udenfor beslutningerne og kun klage over flertallets beslutninger ? Uden indflydelse på hvad der sker gennem årene i Dragør.
Nu kommer svømmehallen i udbud og til foråret skal det nye byråd træffe det endelige valg imellem tilbudene. DF håber på, at vi til den tid har et helt byråd, som aktivt deltager i beslutningerne. Det indbyder vi alle til.

onsdag den 23. oktober 2013

Ministre behøver politi for at føle sikkerhed

Vejleåparken kæmper sig væk fra ghettolisten, er overskriften tirsdag i JP.
Der var fint besøg i bebyggelsen mandag, hvor både Justitsminister Morten Bødskov og Boligminister Carsten Hansen var på besøg for at se hvorledes 1 milliard kroner er brugt på bebyggelsen.
De var begge glade for, at bl.a. at et faldende kriminalitetsniveau nu holder Vejleåparken væk ghettolisten.
Til gengæld nævnes senere i artiklen, at området oplever en voldsom stigning i indbrud. Men det har måske ikke noget med graden af tryghed at gøre, som Gallup ellers påviste var stigende via en undersøgelse betalt af Ishøj Kommuner her op til kommunalvalget.

Men eet er alle de fine ord for tryghedskøbet for milliarden. Det er dog ret mange penge investeret pr bolig.
Noget andet er billedet fra ministerbesøget. Det viste noget andet end ministernes udtalelser.
Vi har opnået tryghed mener ministrene, men samtidig kan man se, at begge ministre er omgivet af et stort opbud af beredent politi.
Tror de ikke selv på trygheden i bebyggelsen?
Og hvad gør en almindelig dansker, som kommunen har anvist en bolig i bebyggelsen. Hvor tryg er han i hverdagen, når besøgende øjensynlig har brug for massiv beskyttelse på deres franske visit af få minutters varighed.

Morten Dreyer

Atter ser vi Jødeforfølgelser

I Danmark har vi lige haft mindedagen for 70 året for jødernes flugt fra nazisterne.

 Det var en fantastisk historie, som fortalte om ganske almindelige menneskers empati overfor jøderne.
 Da interneringen begyndte valgte danskerne side og hjalp jøderne til flugten til Sverige. 
Det gav stolthed, også for os som først blev født efter Besættelsen. 

Nu skulle man tro, at jødeforfølgelse er i Europa var et overstået kapitel. 

Men det er det ikke. 

For omkring 50 år siden kom en lille halv million jøder fra Nordafrika til Frankrig. De blev fordrevet da muslimerne fik regeringsmagten i landene Nordafrika og begyndte på en udrensning af jøder. 

I dag har Nordafrika indhentet jøderne i Frankrig, og de samme jøder skal flygte igen. Man regner med at antallet jøder i Frankrig allerede er faldet fra 655,000 til 480,000. 

 Alle som har mulighed for det flytter ud af Frankrig efter chikaner, fysiske overfald og trusler fra det stigende antal muslimer. Et stort antal registrerer sig for emigration til Israel. Unge jøder indskriver sig i stort tal på universiter i Israel og USA. Familier køber lejligheder i Israel eller huse i Florida. Højtuddannede unge søger jobs i Israel, London eller selv i Shanghai.

 Tænk om EU tænkte sig om.

 Hvad har EU mest brug for ? 

Intolerante arabiske fårehyrder, som er funktionelle analfabeter, eller højtuddannede jøder? Med rabiate muslimer kan vi ikke have begge.

søndag den 20. oktober 2013

Ketchup effekten i Dragør

Ketchup effekten i Dragør Års stilstand er nu brudt af optimisme. Gennem næsten tyve år har Dragør stået i stampe. Alle erkendte, at der skulle ske noget, men skiftende byråd valgte hver gang lige at vente på Godot. Og Beckets geniale absurde skuespils tese er, at når man venter på Godot, så kommer han aldrig. Istedet venter man på ingenting. Og intet skete i Dragør. Havnen, Svømmehallen, Skolerne, Idrætslivet, Kongevejen. Rosenlund/Militærvej, Fortsæt selv rækken af projekter, som samlede støv i kommunens arkiver. Ved hvert valg blev enkelte projekter støvet lidt halvhjertet af for at sætte liv i en ellers død valgkamp. Og efter valget satte man resigneret planerne tilbage i arkivet igen. Det dødvande blev brudt af budgetflertallet i 2010, hvor Dansk Folkeparti sammen Socialdemokratiet og Venstre gav hinanden håndslag på at tage fat på problemerne, på trods af angreb fra begge fløje, som igen ønskede at vente på Godot. Svømmehallen kommer nu De tre partier vendte det økonomiske dødvande og skabte en økonomisk fremgang, så vi nu har mere end 80 mio fast i kassen. Denne kassebeholdning gjorde, at vi kunne gå videre med skolesagen. Mere end 60 mio er der afsat til dem. Og der er 1. Spadestik fredag den 1. nov på St. Magleby Skoles store udbygning. Og allerede den 31. oktober sender vi Svømmehallen i udbud. Det skal ske i et OPP samarbejde - Offenligt, Privat, Partnerskab - hvor private opfører og driver hallen, og Dragør lejer sig ind. Da projektet er særdeles stort, en svømmehal koster mere end 80 mio, skal udbudet være i overensstemmelse med EU-regler, hvilket har taget et år og kostet en formue. Penge som er investeret. For DF er er der 3 muligheder. En svømmehal med tilhørende varmvandsbassin og wellness faciliteter. Evt suppleret med drift af en renoveret Hollænderhal. Eller det større projekt, hvor hallen rives ned og en ny moderne opføres. Fremtiden Det er DFs ønske at fortsætte samarbejdet med S og V efter valget. Erfaringen viser, at vi på trods af Vores forskelligheder, evner at samarbejde til Dragørs bedste. Vi kan ikke regne med hverken Liste T eller Kons. Det har de sidste fire år vist. Efter valget skal vi den nye skolelov implementeres. Der skal etableres rehabiliteringspladser, svømmehallen bygges og Havnen udbygges. Og i perioden skal vi sikre en fortsat god service. Morten Dreyer Borgmesterkandidat for Hele Dragør 2872 7394

Busforbindelserne kan gøres bedre

Er du tilfreds med Busbetjeningen i Dragør ? Det er Dansk Folkeparti ikke. Der har været en frygt i byrådet igennem de sidste 8 år for at ændre på ruterne i Dragør. Det betyder, at man for 8 år siden havde et acceptabelt, men ret lavt niveau. I 2007 fik vi den nye kommunalstruktur, hvor kommunerne i fællesskab skulle tilrettelægge og betale til driften. Det er en svær øvelse viser erfaringen. En busrute, som den ene kommune opfatter som særdeles vigtig, kan være af sekundær betydning for nabokommunen. Og derved uden interesse for medfinansiering. Det skabte et låst system uden mulighed for forbedringer. Eksempel: Linje 35 imellem Dragør Station og Metroen er for Dragør en særdeles vigtig forbindelse. 10 minutter til Metroen. Men for Tårnby er ruten af særdeles marginal betydning. For dem er der bare kun få ansatte til Postteminalen, hvor de ansatte med indflydelse alligevel tager bilen. Ruten vil kommunalt efter reglerne skulle finansieres fifty/fifty. Jeg forstår egentligt godt Tårnby, at de er tilbageholdende overfor linje 35. Men det er frusterende for Dragør. Efter struktur ændringen i 2007 fortsatte man samme linjestruktur, samtidig med at man beskar antallet af afgange. Det er ikke fair overfor borgerne. Et moderne samfund er afhængig af en god infrastruktur. I skrivende stund er Trængselkommissionen lige kommet med et forslag, som perifert nævner Dragør. Det er deres forslag om 350 millioner til en letbane direkte imellem Ballerup og Lufthavnen. I en sidebemærkning nævnes lige, at man da måske kan forlænge letbanen til Dragør ad Kystvejen. Med man har hverken regnet på pris, placering og passagergrundlag. Så det er vel ikke så alvorligt ment. Gennem de sidste tre år har DF igen og igen forsøgt at skaffe flertal for en grundlæggende ændring af rutenettet i Dragør. Herunder en fast direkte rute til nærmeste Metrostation med korte intervaller. Også om aftenen og i weekenderne. Hvad hjælper milliardinvesteringer i Metroen for Dragør, hvis de fleste busser fra Dragør bevidst kører udenom metrostationerne? De primære busruter i Dragør skal med korte intervaller køre direkte til Metroen og ikke bevæge sig i zigzag igennem Amager. Vi har talt for døve øren. Man har været bange for ændringer. Hvis vælgerne ved valget giver Dansk Folkeparti indflydelse, vil det være et krav fra os til konstitueringen, at busbetjeningen nytænkes, så den lever op en moderne bys krav. Morten Dreyer Borgmesterkandidat for Hele Dragør

torsdag den 17. oktober 2013

Og navnet er: Lykketofts Minde

Danmarks Dyreste Tog-Kirkegård kaldes det. I Randers står hovedparten af IC4 togene og samler rust og edderkopper. Kun 19 af 82 togsæt sættes ud på mindre lokalbaner. Man tør ikke lade Kongerigets hovedfærdselsårer være testområde for idiotiens indkøb. Men æres den som æres bør. Årsagen til at DSB i år 2000 indkøbte de italienske skrotbunker, var en beslutning taget af Mogens Lykketoft som Finansminister. I 1999 fik han stoppet elektrificeringen af hovedstrækningerne i Danmarks jernbanenet. Det medførte, at DSB blev tvunget til at se sig om efter et alternativ til de moderne eltog, som resten af Europa indførte. Derved kom Ansaldo-Bredo på banen. De havde i deres skuffer tegninger over nogle gamle forældede dieseltog og disse kom til ære og værdighed pga Lykketofts beslutning. Så derfor foreslår jeg, at vi nu navngiver Tog-Kirkegården for Lykketofts Minde. Så har Mogens Lykketoft fået et varigt minde, alt imens togene langsomtforvitre. Æres den, som æres bør.

Uffe Ellemann er bund naiv.

Har Uffe Ellemann helt tabt fornuften? Sammen med en række andre offentligt kendte personer er han med i en støttekomité, der arbejder for at opføre en stormoské i København. Blandt deltagerne i komitéen er også domprovst i København og formand for Danske Kirkers Råd, Anders Gadegaard. Han mener, at kristendommens position som statsreligion forpligter ham til også at omfavne muslimer bosat i Danmark. Blandt de andre, der støtter opførelsen af stormoskéen, er: Borgmester Anna Mee Allerslev (RV) Juraprofessor Eva Smith Forfatteren Benny Andersen, TV-kommentator Peter Mogensen Vil Venstre sammen med venstrefløjen efter kommunalvalget bruge offentlige penge på det? Det skal angivelig være en moske for alle sande troende på muhammed og allah. Men hvordan skal en sådan fælles moske kunne klare sig i Danmark. Igennem mere end 1300 år har de 2 største grupper muslimer været i en nådesløs krig. Med få års våbenhvile og derpå mange års bestialske myrderier. I øjeblikket kan vi måbende følge daglige bilbomber i Irak, samt borgerkrigen i Syrien, hvor sunnierne og shiiterne myrder løs på hindanden. Som de har gjort siden muhammeds dødsbo med alle tyvekosterne skulle deles i familien. Hans unge enke på 18 år, som havde været gift med i 12 år og hans fætter Ali kæmpede med hver deres hære om herredømmet over rigdommene. Og kampene fortsætter og fortsætter. Hvorfor skal Vesten blande sig i det.

mandag den 14. oktober 2013

Ida Auken optræder infantilt

Hvor optræder Miljøminister Ida Auken dog barnligt; som en elev i folkeskolens 3. klasse, som fremlægger gruppens arbejde på en miljøopgave. Og det skal ske kreativt. Hun står nu som minister og troner ved en talerstol, som består af en skraldespand. Er det morsomt? Jeg finder det infantilt. Der er to alvorlige problemer ved regeringens forslag til udvidet kildesortering. Erfaringen viser, at alle tidlige forsøg næsten alle er endt i kaos og ubetalte regninger. Bare spørg Helsingørs borgere, som betaler endnu efter projektet i 1996 med biogas. Det andet problem er, at man se frem til manglende affaldsmængder til de forbrændingsanlæg, som levere fjernvarme. På Amager tog Hovedstadskommunerne første spadestik til Amagerbakken i marts 2013. Det er Amager Ressource Center, som har satset milliarder af borgernes penge på at bygge et moderne anlæg, som fuldt ud tilgodeser alle miljøhensyn, samtidig med at man sikre varmeforsyningen. Skal vi nu til at importere affald fra udlandet for kunne opretholde varmeforsyningen? Er Amagerbakken forældet inden fundamentet er støbt ? Når kommunerne i 2014 skal til at udvikle de lokale indsamlinger, hvor borgerne daglig skal adskille skraldet, bliver det vigtigt, at man lokalt har valgt byrådsmedlemmer, som har en fornuftig indgangsvinkel på genbrug. Der er desværre miljøfreaks, som ingen grænser kender for deres krav til borgernes pligter. Det kan blive dyrt at vælge sådanne

søndag den 13. oktober 2013

Al spild bør undgåes.

Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås: Løkkes rejser er noget svineri med offentlige penge. Men når nu vi skal se på rejsebilagene og deres relevante størrelser, må vi ikke glemme Fru Thorning, som til dato har været den dyreste rejsende politiker siden Frederik III som kronprins var på dannelsesrejse til Italien og Frankrig i 1600 tallet. Alene en transport til Thornings 'besøg og rigsmøde i Grønland' den 28.-31. august 2012 har været en særdeles bekostelig affære. Turen topper således listen over statsministerens rejseudgifter med en regning på hele 786.159 kr. For en sviptur til Grønland kostede det særligt dyre privatfly med Thornings specielle kaffemærke mere end Løkkes samlede rejseomkostninger. Lad os få undersøgt alle rejser som sker for skattekroner. Og derpå få lagt et fornuftigt loft over, hvad der kan sendes videre til folkepensionister og andet godtfolk, som må leve med bleer, da der ikke er råd til menneskelig service.

tirsdag den 8. oktober 2013

En 500 år gammel og kynisk bog

En 500 år forsinket boganmeldelse. Bogen Fyrsten fylder i år 500 år. Netop i år er det 500 år siden at Niccolò Machiavelli (3. maj 1469 – 21. juni 1527) skrev værket "Fyrsten". Værket blev dog først udgivet 5 år efter hans død. Værket er siden udgivet i rigtig mange lande, og selv på dansk er der i dag en udgave til salg. Bogen er ikke stor, ca 80 sider, men dens indflydelse har været stor gennem århundredene. Bogen er en praktisk lærebog i politik, og her forklarer han enkelt hvad magtpolitik går ud på: Landet skal befries og magten skal fastholdes. I bogen hævder han, at alle midler er tilladt for en fyrste, der vil styrke sin og især statens magt. En dygtig fyrste må være skrupelløs. Jeg kan kun anbefale værket, det er grumt, det er absolut politisk ukorrekt og det rummer mange sandheder, også for vor tid. Selv om det angiveligt blev skrevet som en politisk håndbog for et medlem af Medici familien i Firenze. Det var dem med giftmord, bagholdsangreb og falske beviser for domstolene med efterfølgende halshugninger. Et par citater for lige at give ide om indholdet: "Da kærlighed og frygt næppe kan eksisterer sammen, så må vi vælge mellem dem. Det er langt mere sikkert, at være frygtet end elsket." "Krig kan ikke undgås; det kan kun udsættes til modpartens fordel." "Hvis du skader en anden, så skal det ske så alvorligt, at du ikke behøver at frygte hans hævn for fremtiden." Bogen er bestemt ikke pæn, men den er særdeles menneskelig.

søndag den 6. oktober 2013

Fremtiden er skræmmende

Det er nu et år siden. Men situationen har ikke ændret sig . Politik er ofte selvmodsigende. På den ene side så man, at Nobels Kommisionen tildeler EU årets fredspris for 2012, som en hyldest til sammenslutningens evne i dag til at sikre freden. På den anden side kan man opleve, at man i Schweiz netop i de samme dage afholdt den største militærøvelse gennem de sidste 10 år. Med genindkaldelse af alle reserver. Scenariet i Schweiz for øvelsen er deres frygt for EUs snarlige kollaps. Berns største frygt er opløsning af nabolandenes hære, som en følge af almindelig ustabilitet. Eurozonens krise og de følgende hårde nedskæringer overfor alle områder, vil også give store militærnedskæringer. Hvis protesterne i Sydeuropa spreder sig over andre dele af Europa, vil politi og de bevæbnede styrker opleve, at de er særdeles dårligt udrustet. Ikke mindst hvis arnestederne for urolighederne er de mange NoGo zoner med muslimsk befolkning, hvor politiet end ikke i dag kan komme ind uden store problemer. Så lige nu klapper EUs ledere hinanden på ryggen for Nobelprisen, alt imens man i Schweiz afprøver hvordan man bedst sætter militæret ind for at forsvare sig mod et Europa i borgerkrig.

torsdag den 3. oktober 2013

Rosenlund, Militærvej og Møllevang skal have helårsstatus

Rosenlund, Militærvej og Møllevangen skal ordnes nu. Alt for længe har deres status været usikker. Gennem menneskealdre har de tre rustikke områder været behandlet som parier. De er kommet i klemme, da Folketinget i 1972 vedtog, at Lufthavnen skulle forblive på Amager og ikke flyttes til Saltholm. Derved blev situationen fastlåst. Især Rosenlund og Militærvej er bebygget med meget forskellige huse. Lige fra uprentiøse små sommerhuse bygget af forhåndenværende materialer og næppe ændret siden, og til store moderne, nærmest prangende, villaer. Og næsten alt derimellem. Rettighederne for ejerne er diffuse. Det er enkelte, som har fuld helårsstatus uden forbehold. Der er andre, som fuldt ud lovligt beboes af pensionister uden restriktioner. Der er igen andre, som lovligt bor i deres huse i en tidsbegrænset periode på 10 år. Dertil er der også boliger, som kun må bruges som sommerhuse. Sådanne forskellige rettigheder medfører naturligt, at der er ejere som sætter den løbende renovering og daglige pasning på stand by. Derved bliver helhedsindtrykket et særdeles robust boligområde. Efter valget vil Dansk Folkeparti tage sagen op med at få en fair ordning. Så alle tre områder får en normal helårsstatus. Derved kan de ejere, som kun bruger deres grunde som sommerhuse, uændret fortsætte. De ejere, som bor der permanent, kan begynde at investere i huse og haver til fælles bedste, og med sikkerhed for, at når de sælger ejendommen, kan de få investeringen med videre. Morten Dreyer Borgmesterkandidat for Hele Dragør