torsdag den 18. februar 2016

Jesus var også kontroversiel

"Kontroversiel" er det nye skældsord.

Tillægsord som “nazistisk”, “fascistisk” eller “kommunistisk” kan brændemærke en person for evigt. Men i takt med at der trods alt bliver færre og færre af dem, så opstår der behov for nye tillægsord til at udskille folk med. Det er her, “kontroversiel” kommer ind i billedet. Kontroversiel betyder i dag, hvad nazistisk betød i går.
Du oplever metoden fra de talrige og bevidstløse Ritzau-telegrammer og fra TV2 News, som gennemsyrer mere og mere af mainstreammediernes nyhedsdækning: En ubegavet og overfladisk journalist sætter tillægsordet “kontroversiel” foran en person, og vedkommende er straks svækket i den offentlige mening.
Hvad vil det egentlig sige at være kontroversiel?
Jesus var stærkt kontroversiel, det samme var William af Ockham, Luther, Spinoza, Hume, Nietzsche for blot at nævne en håndfuld, ligesom Gandhi, Miles Davis og Lance Armstrong på helt andre felter. Behøver ordet have en negativ klang, sådan som det har fået i vore dage?
En journalist som sætter prædikatet "kontroversiel" på en person han ikke personligt kan lide, burde afkræves en definition på skældsordet.  

mandag den 15. februar 2016

Ida Aukens idioti

Årsagen til jeg ofte går hårdt til den små Ida Auken skyldes også hendes absurde plan om at omdanne en grøft i Dragør til en å med vedligeholdelses planer m.m. 
Absurd plan om ny Å bør skrottes 
SF-Miljøministerens store Å- plan for Dragør var tosset. 
Dragørs nye å, Enghave Å, er et misfoster. 
Efter SF måtte skrotte deres nedsættelser af bustaksterne med 40 procent og planen for Betalingsringen omkring København, var der reelt kun forslaget om vandhandlingsplanen tilbage. 

Derfor blev sagen så dyrebar for SF. 
Miljøministeren skruede op for retorikken for at få sin plan igennem hurtigst muligt. Så derfor sendte hun luftfotografier over Danmark til Indien, for at IT folk kunne udpege alle naturlige vandarealer. Så vi kan leve op til endnu en af de luftige EU regler. 
I Randers måtte en landmand konstaterer, at hans nye guldfiskedam blev erklæret for en bevaringsværdig sø. Derved blev hele hans græsplæne omdannet til en Randzone, som ikke må vedligeholdes. 

Amagers eneste Å ????

Også for Dragør fik SF-ministerens fjolleri konsekvens. Der blev straks iværksat et større projekt, da IT folkene i Mumbay i deres ekspertise for dansk natur, fandt at Amager skulle have sin hel egen nye Å. 
En naturperle, som ingen anede eksisterede. 
Og slet ikke os lokale. 
Miljøfolkene i ministeriet, solidt plantet bag deres skriveborde, tøvede ikke med at døbe åen for Enghave Å. 
Den er på papiret knap 800 meter lang. Udspringet er på hjørnet af Krudttårnsvej og St. Magleby Strandvej. Ud af ingenting udspringer et bevaringsværdigt vandløb, dog uden vand. 
Thi lige siden St. Magleby og Dragør kommuner i 1960 i fælleskab renoverede Krudttårnsvej og derved afbrød drænrørene fra markerne nord for vejen, har å-udspringet været uden vand. 
Så de første 600 meter er i dag en forsænkning i terrænet på ca 20 cm og med en bredde på op til 30 cm uden vand, når det ikke regner. 

Detaljerig vedligeholdelses plan Vandplanen er et mesterværk på 30 siders grundige instrukser i kravene til vedligeholdelse. Man skal holde tungen lige i munden, når man går ned i alle kravene. Man forholder sig til evt. Råstofudvinding, uden at det forudsættes relevant i Dragør. Man finder derfor ikke anledning til at foreslå ændringer i Region Hovedstadens eksisterende råstofplan indenfor Dragørs geografiske område. Som Regionsråds deltager er jeg beroliget. Ingen ændringer. Men med hensyn til de Kommunale Natura 2000- Handleplaner er sagen anderledes. Som det nævnes: "Vandplanen Hovedvandopland 2.3, Køge Bugt giver Dragør Kommune kan give anledning til en koordinering med de kommunale Natura 2000-Handleplaner i forbindelse med det konkrete indsatskrav om ændret vandløbsvedligeholdelse af Enghave Å i 1. vandplanperiode, og hvor der skal foretages konsekvensvurderinger forud for en gennemførsel af indsatsen." Det er ordret citeret. Jeg kan kun anbefale alle til at se hele planen, som i sine krav til detaljer i håndteringen er ren Mumbo- Jumbo. Som taget ud af TV-serien, Javel Hr Minister. Kanterne på renden på 20 cm i dybden skal for fremtiden slås manuelt med en le: "Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet." Næste gang du kommer forbi åens udspring, så stop op og se på naturens underværk. Tænk, en å uden vand. DF foreslår, at byrådet erkender, at Miljøministeriets store plan for vandhandlingsplaner ikke relevant for Dragør, og at nævnte plan, som netop nu er i høring, opgives som en ministrial ønskedrøm uden bund i virkeligheden. Morten Dreyer Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti

lørdag den 13. februar 2016

Ørestad Friskole

Fastelavn på Ørestad Friskole.
Hykleri på et højere plan.

“Traditionen tro blev der afholdt fastelavn sidste dag før vinterferien”, skriver Ørestad Friskole på sin hjemmeside. Her et foto der er taget i skolegården ved tøndeslagningen, og lagt på Instagram.
På skolens hjemmeside kan man tillige læse, at skolens værdigrundlag baserer sig på
‘almindelig hensynsfuldhed’,
'respekt for medmennesker’, og
"en anerkendelse af demokratiske værdier”.
Ja, det skriver de.

Selvom Københavns Kommune har ifølge Undervisningsministeriets opgørelse har 26 procent ‘elever med udenlandsk herkomst’, så er tallet for Ørestad Friskole på blot 4,3 procent. Lidt frækt kunne man slutte, at multikulturalister sender deres børn i privatskoler for at undgå virkeligheden af den multikulturelle indvandring. På de her skoler kan de børn af de rigtige meninger, derpå dyrke multikulturen som en abstrakt ide. Man græmmes.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for DF


lørdag den 6. februar 2016

vil det ske ?

Det er Afrikas solbeskinnede jord, der skal hjælpe hele klodens befolkning fra at sulte i fremtiden.
Det mener Verdensbanken, der i en nyere strategi for det afrikanske landbrug anslår, at det er muligt at femdoble udbyttet af majs og tredoble produktionen af sukkerrør på kontinentet ved hjælp af private investeringer udefra.

Det er rart at se, at man nu kommer frem til tidligere tiders landbrugsproduktion.

Lige fra Kristus fødsel var det de Nordafrikanske provinser fra Ægypen til Marokko, som leverede korn og andre fødevarer til det meste af Romerriget.

Det fortsatte også efter Romerriget var blevet erobret af Vandalerne og Barbarene gennem flere hundrede år. Hvert år med stort høstudbytte pga store vandingsanlæg.

Det sluttede først i slutningen af 600 års tallet, da områderne blev erobret af  muslimerne.

Efter få år kunne byer, som tidligere havde haft 200.000 indbyggere, kun brødføde en håndfuld fårehyrder, da vandingsanlæggede var blevet systematisk ødelagt.