mandag den 15. februar 2016

Ida Aukens idioti

Årsagen til jeg ofte går hårdt til den små Ida Auken skyldes også hendes absurde plan om at omdanne en grøft i Dragør til en å med vedligeholdelses planer m.m. 
Absurd plan om ny Å bør skrottes 
SF-Miljøministerens store Å- plan for Dragør var tosset. 
Dragørs nye å, Enghave Å, er et misfoster. 
Efter SF måtte skrotte deres nedsættelser af bustaksterne med 40 procent og planen for Betalingsringen omkring København, var der reelt kun forslaget om vandhandlingsplanen tilbage. 

Derfor blev sagen så dyrebar for SF. 
Miljøministeren skruede op for retorikken for at få sin plan igennem hurtigst muligt. Så derfor sendte hun luftfotografier over Danmark til Indien, for at IT folk kunne udpege alle naturlige vandarealer. Så vi kan leve op til endnu en af de luftige EU regler. 
I Randers måtte en landmand konstaterer, at hans nye guldfiskedam blev erklæret for en bevaringsværdig sø. Derved blev hele hans græsplæne omdannet til en Randzone, som ikke må vedligeholdes. 

Amagers eneste Å ????

Også for Dragør fik SF-ministerens fjolleri konsekvens. Der blev straks iværksat et større projekt, da IT folkene i Mumbay i deres ekspertise for dansk natur, fandt at Amager skulle have sin hel egen nye Å. 
En naturperle, som ingen anede eksisterede. 
Og slet ikke os lokale. 
Miljøfolkene i ministeriet, solidt plantet bag deres skriveborde, tøvede ikke med at døbe åen for Enghave Å. 
Den er på papiret knap 800 meter lang. Udspringet er på hjørnet af Krudttårnsvej og St. Magleby Strandvej. Ud af ingenting udspringer et bevaringsværdigt vandløb, dog uden vand. 
Thi lige siden St. Magleby og Dragør kommuner i 1960 i fælleskab renoverede Krudttårnsvej og derved afbrød drænrørene fra markerne nord for vejen, har å-udspringet været uden vand. 
Så de første 600 meter er i dag en forsænkning i terrænet på ca 20 cm og med en bredde på op til 30 cm uden vand, når det ikke regner. 

Detaljerig vedligeholdelses plan Vandplanen er et mesterværk på 30 siders grundige instrukser i kravene til vedligeholdelse. Man skal holde tungen lige i munden, når man går ned i alle kravene. Man forholder sig til evt. Råstofudvinding, uden at det forudsættes relevant i Dragør. Man finder derfor ikke anledning til at foreslå ændringer i Region Hovedstadens eksisterende råstofplan indenfor Dragørs geografiske område. Som Regionsråds deltager er jeg beroliget. Ingen ændringer. Men med hensyn til de Kommunale Natura 2000- Handleplaner er sagen anderledes. Som det nævnes: "Vandplanen Hovedvandopland 2.3, Køge Bugt giver Dragør Kommune kan give anledning til en koordinering med de kommunale Natura 2000-Handleplaner i forbindelse med det konkrete indsatskrav om ændret vandløbsvedligeholdelse af Enghave Å i 1. vandplanperiode, og hvor der skal foretages konsekvensvurderinger forud for en gennemførsel af indsatsen." Det er ordret citeret. Jeg kan kun anbefale alle til at se hele planen, som i sine krav til detaljer i håndteringen er ren Mumbo- Jumbo. Som taget ud af TV-serien, Javel Hr Minister. Kanterne på renden på 20 cm i dybden skal for fremtiden slås manuelt med en le: "Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet." Næste gang du kommer forbi åens udspring, så stop op og se på naturens underværk. Tænk, en å uden vand. DF foreslår, at byrådet erkender, at Miljøministeriets store plan for vandhandlingsplaner ikke relevant for Dragør, og at nævnte plan, som netop nu er i høring, opgives som en ministrial ønskedrøm uden bund i virkeligheden. Morten Dreyer Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti

Ingen kommentarer: