fredag den 22. april 2011

Køges borgere er snydt så vandet drev

Sagen om bestikkelse i Køge mangler en vigtig vinkel.

Sådan set helt fra Dragør så er der en interessant vinkel på historien, som helt mangler i pressens håndtering af sagen.

Sagen kom først frem, da Køge Kommune øjensynlig valgte at sende sagen om udendørsservering i offentligt udbud, så den frie konkurrence kunne sætte et reel pris - og Køge få en indtægt til dækning af udgifter til børnepasning og ældrepleje m.m.

Gennem rigtig mange år har caféen nydt godt sit monopol, som blev leveret af det socialdemokratiske fletal i byrådet.

Når man nu får tilbudene ind på udeserveringen kan man direkte se, hvad kommunen har mistet, hvis anklagerne holder.

Det vil så vise sig, at selvom man i følge pressen trakterede med årgangsvine, cognac og festmiddage, suppleret med habitter og racercykler m.m. så var det et rigtigt godt arrangement set for caféen.

Men borgerne i Køge er blevet snydt så vandet drev af dem.

torsdag den 21. april 2011

10 år med åbne grænser

Tillykke Danmark med de 10 år

Det er netop nu 10 år siden, at et flertal valgte at åbne Danmarks grænser i forbindelse Schengen aftalen.
Dansk Folkeparti stod alene med modstanden.
Vi nævnte, at det vil give Danmark:

Mere Kriminalitet

Flere indbrud og overfald i private hjem

Frit spil for østbander

Frit slag for narkosmuglere

Flere illegale indvandrere

Flere udenlandske hjemløse og tiggere

Dansk Dolkeparti blev skudt i skoen, at der var tale om en skræmmekampagne uden hold i virkeligheden.

Men vi fik ret, og alle vores advarsler er nu bleven virkelighed. Se dig omkring, luk avisen op og se nyhederne i tv. Der er akutte problemer over hele landet med de åbne grænser.
Så vi kæmper fortsat sammen med Danmarks befolkning om at få genindført grænsekontrol.

Det er som om de andre partier er ved at erkende, at der er problemer. Det er positivt. Så mangler vi bare, at de også reagere på problemerne.

onsdag den 20. april 2011

Resultatet efter SF +S indflydelse

Man ser at Manu Sareen, Kamal Qureshi, Karen Hækkerup, m.fl. går på gaden imod Islamisk Trossamfunds egen og særligt indbudte gæst.

Hvordan føles det mon at skulle demonstrere imod konsekvenserne af ens egne fejltagelser ? Det var netop SF + S, som sammen med de radikale har åbnet grænserne. Så meget kan ingen vel skyde sig selv i foden og stadig bevare sit selvbillede? Jo da, med absurde bortforklaringer klarer man sig med bortforklaringer.

Der betydelig mere logik i prædikanten Bilal Philips eget ræsonnement: “Mine holdninger er ikke unikke for mig, men for islam, så når socialdemokrater og Socialistisk Folkeparti siger, at mine holdninger er ekstreme, så siger de, at islam er ekstrem. Så det er islam, der ikke skulle være tilladt i Danmark.”

Man smækkede alle døre vidt åbne med åbne øjne med en vanvittig politik - og nu demonstrerer man imod resultatet. Man må håbe, at bøsser og lesbiske er talrigt på banen ved demonstrationen. Det kan være, at de bør holde sig indendøre det næste halve år, hvis prædikants Bilal Philisps tale fænger hos tilhørerne.

Når Sharialovgivningen gennemføres i Danmark, skal der så bruges en veluddannet kirurg ved straf for tyveri, eller kan kan nøjes med en faguddannet slagter.

lørdag den 16. april 2011

Lad os opsige nogle konventioner - NU

Kurt Westergaard kan risikere dødsdom i Jordan – han skal udleveres af det danske retsvæsen.Kurt Westergaard stilles nu for retten i Jordan for sine tegninger.

Det sker den 25. april i Amman.

Hvad vil Justitsminister Brian Mikkelsen gøre ved det ?

I fælleskab har EU for nogen tid siden vedtaget ”Den Europæiske Arrestordre”. Til at begynde med, var det en ren EU ordning. Man skulle ikke kunne sidde i et EU-land og udføre grimme kriminelle handlinger mod personer i et andet EU-land. Men så kom der en konventionsudvidelse.

I fineste overensstemmelse med sædvanen i de kredse har man – ligesom med de utallige andre konventioner – ikke ulejliget sig med at informere befolkningen om, at Jordan – og hvem ved hvor mange andre barbar-stater? – allerede nu er omfattet af “Den Europæiske Arrestordre”. Skulle der være nogen, som ikke er klar over indholdet af denne ordre, kan det kort oplyses, at en dansker som foretager sig eller siger noget, som ikke er ulovligt i Danmark, på forlangende og uden videre dikkedarer udleveres til et land, hvor det er ulovligt. Der er udleveret danskere til straf i udlandet for gerninger, der er fuldt ud lovlige i Danmark.Skal man for fremtiden kunne klare sig sikkert i Danmark, må man først sætte sig ind i samtlige koranvers, alle hadith´ernes og fatwaernes utallige for- og påbud udenad, før man åbner munden. Hvis bare en person i konventionslandene, som f.eks. Jordan, måtte føle sig forurettet, kan man med det danske retsvæsens hjælp få danskeren udleveret til straf.

Det er en ordning, som prises af Justitsminister Brian Mikkelsen i høje vendinger.Men hvem i alverden har godkendt, at diktaturstater som Jordan, kan blive medlem. Hvis Westergaard dømmes, vil vi opleve, at han vil blive arresteret af dansk politi og derpå sat på et fly til Amman.Efter valget bør vi gennemgå alle de konventioner, som vi gennem årene har tilsluttet os. Der er rigtig mange vi bør melde os ud af snarest.Morten Dreyer

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Københavns Storkreds

onsdag den 13. april 2011

Rablende beslutning på vej i EU

Anholdelser af udenlandske kriminelle har fået antallet af indbrud til at falde drastisk i Oslo.
Der er ikke tale om den højere videnskab bag succesen.
Siden 2008 er antallet af indbrud i villaer og lejligheder faldet med 65 procent i Oslo, fordi mange udenlandske kriminelle sidder bag lås og slå, skriver avisen VG.
I første kvartal for tre år siden blev begået 543 grove tyverier fra boliger i Oslo, så er tallene for januar, februar og marts i år reduceret til under 200.
Nedgangen er den største i 15 år.
Årsagen til nedgangen er den enkelte, at politimesteren i Oslo for to år siden fik nok af kriminelle udlændinge. Derfor bestemte man sig for en målrettet indsats mod denne form for kriminalitet.

Efterretningsgruppen ved Majorstuen politistation har for øjeblikket 30 udlændinge, der har begået berigelseskriminalitet i varetægt. De fleste af disse kommer fra Rumænien og Chile. Ifølge politifolk på stationen kommer der stadigt flere kriminelle fra Serbien.
I disse dage er EU parlamentet ved at finde et flertal for at optage Rumænien og Bulgarien i Schengelaftalen. Herefter vil disse landes røverbander få fuld adgang til EU uden nogen form for kontrol. Ved valget bør man stemme på et parti, som vil opsige Schengelaftalen med det samme. Det vil Dansk Folkeparti.

tirsdag den 12. april 2011

Forskellen på Rød og Blå Blok

Tro, håb og gældsætning, det er SF + S´s plan – ja de kalder den selv for Fair Løsning.

Da Rød Blok fremlagde deres plan i efteråret, kunne der ikke ændres et komma, sagde de til de radikale, som gerne ville være med i det pæne selskab sammen med den tidligere kommunistformand. Radikale kunne tilslutte eller lade være. Planen lå fast.

Siden har de mange gange dog ændret voldsomt på planen, hver gang virkeligheden meldte sig. Selv Efterlønnen var Helle Thorning rede til ofre, hvis ikke fagbevægelsen makkede ret i sagen om de 12 minutter, som hun sagde i TV.
Løkkes plan er modig og klar – men ikke rar.

Rød Bloks er til gengæld diffus med et ønske om Tro, Håb og Gældsætning, tilsat en stor offervilje fra fagbevægelsen.

lørdag den 9. april 2011

Terroristen fra Glasvej kan snart være på fri fod

Terroristen fra Glasvej kan snart være på fri fod

Hvad gør vi med udviste forbrydere, hvis de atter rejser ind i landet ?

Når en udlænding idømmes en fængselsstraf i Danmark, som er så alvorlig, at han samtidig udvises, kan der let opstå et andet problem.

Ofte afsoner han kun en brøkdel af straffen inden han sendes ud af landet.

Men hvis han atter rejser ind i landet inden karenstiden er udløbet bør straffen stå i et forhold til den tidligere straf – og ikke bare indebære en fornyet udvisning, som vi ser i dag.

I terrorsagen fra Glasvej er en udlænding i 2008 idømt 8 års fængsel og derpå udvisning for bestandig.

Men da han har siddet et år i varetægtsfængsel inden dommen tæller den i kriminalforsorgen for dobbelt op. Derpå tæller udvisningen også ind.

Så det er ikke noget helt skævt gæt, at han vil blive udvist omkring juni måned 2011. Så 8 års fængsel vil reelt bare være 3½ år.

Det er en ting – men hvad hvis han vælger at komme tilbage til Danmark ?

Er det så nok at administrativt følge ham til flyet endnu en gang ?

Burde han ikke sidde den fulde straf af og derpå få en forlængelse som kan mærkes. Så kan klart erkender, at han er uønsket i Danmark.

fredag den 8. april 2011

Søndermarkens fornyelse

Søndermarken skal i de kommende måneder fornys.

Det er positivt, at man går i gang, men de fysiske rammer er ikke alt. Også forvaltningen af parken bør ændres.

Gennem de sidste år har Dansk Folkeparti hvert år afholdt et Grundlovsmøde i Søndermarken. Det har været et mindre arrangement med 100 til 200 deltagere, som i fællesskab og i stilfærdighed fejrede Danmarks Riges Grundlov. En aktuel taler holdt hvert år et kort indslag om sit forhold til grundloven. En tale som blev holdt uden højtalere, for ikke at forstyrre parkens andre brugere.

Det gør vi ikke i år i Søndermarken. År efter år er betingelserne for Dansk Folkeparti blevet så forringet, så det nærmest virkede som ren chikane fra administratorerne, som måske helst så Dansk Folkeparti forsvinde fra Søndermarken.Tak til NordeafondenNordeafondens gavmilde støtte muliggør en række forbedringer:

- En innovativ motionsrute på 2,5 km med indbygget belysning og digitale funktioner samt 4 tilhørende aktivitetspunkter til fremme af bevægelse og leg.

- Genskabelse af forsvundne kulturhistoriske bygningsværker, der kan fungere som nye baser for havens brugere og understøtte den oprindelige landskabsarkitektoniske idé.

- Flere naturoplevelser, blandt andet ved etablering af nye vådområder og nye former for naturformidling.

"Med Liv & Lys skaber vi et rekreativt område af internationalt format. Med kombinationen af motion, kultur og natur i én samlet pakke kan vi tilgodese et bredt udsnit af brugerne, og jeg tror, at projektet vil løfte Søndermarken op blandt de mest populære samlingssteder i hovedstaden", siger Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør, Carsten Jarlov.Det bliver en spændende fysisk udvikling i de næste par år.Men hvis drømmen om at løfte Søndermarken op som et populært samlingssted skal opfyldes, skal man alvorligt tage vilkårene for lån – og ikke mindst deres fortolkning – op til en revision. Som Dansk Folkepartis planlæggere oplever det, så virker det reelt, som om de lokale Søndermarken ansatte opfatter parken som deres helt egen ejendom. Og de har deres egne idéer om hvilke foreninger de ønsker som brugere. Og ikke mindst de foreninger de ikke ønsker.

"Vi kalder Frederiksberg for hovedstadens grønne hjerte. Med sit fokus på natur, kultur og bevægelse konkretiserer projekt Liv & Lys meget præcist vores vision om en grøn og pulserende storby, som taler til både krop og sjæl. Det bliver spændende at følge skabelsen af det "nye" Søndermarken" udtaler Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (C).

Skal det blive virkelighed, kræver det en ændret indstilling hos administrationen, så den ikke ledes efter den lokale fagforening 3F´s ortodokse og meget fortidige holdninger. Søndermarken bør være for alle brugere.

onsdag den 6. april 2011

Thorning - nu med Hybris & Nemesis

Det bliver spændende, når Helle Thornings ministerliste bliver lækket. Med alle de rådgivere, som der lægges op til, må der være rigtig mange menige socialdemokrater, som må vinke farvel til drømmen om en ministerpost. Det vil nok også betyde, at en meget stor del af ministrene ikke vil være medlem af Folketinget, men er trukket ind fra partiets sekretariater. Det vil være nye tider.Thorning bør måske tænke på det græske begreb: Hybris, som er hovmod og synd, som straffes med nemesis. Gudinden Nemesis er i græsk mytologi den ansvarlige for både retfærdighed og hævn. Hendes vrede er rettet mod menneskernes overtrædelse af den naturlige orden og mod den arrogance, som er skyld i handlingen.

Det var de gamle grækeres tro, men mon ikke vi kan blive vidne til en række opgør af Homer´s blodrigdom, når mangeårige trofaste socialdemokrater forbigås, som totalt uegnede ministre emner, hvis Rød Blok måtte vinde valget.

fredag den 1. april 2011

Befolkningstilvæksten er problemet

Hvad er den sandsynlige årsag til oprørerne i den arabiske verden?

Altså ikke alt det vrøvl om demokratiske revolutioner, men den langt mere åbenlyse forklaring.

Årsagen, som alle burde kunne se, men som næsten ingen politikere overhovedet tør tale højt om, er lige der foran os, og den hedder befolkningseksplosion.

Den komplet uproduktive arabiske verden - var det ikke for olien, var samtlige arabiske lande ludfattige - producerer i adskillige årtier endnu et enormt yderligere antal millioner mennesker. Fra 112 millioner indbyggere i regionen i 1950 over 415 millioner i 2006 og til frygtindgydende mellem 700 og 800 millioner i 2050.
Der er ingen fremtidsmuligheder for langt den største del af disse mennesker, og hvad vi ser i disse måneder, er kun den første af en serie tumultariske opstande i desperation over de elendige forhold.

Det er min opfattelse, at INGEN ulandshjælp bør ydes til lande, som ikke samtidig tager fat på befolkningsvæksten.

EU´s bud er at sende flere penge – rigtig mange penge – til landene.

Men derved forværres problemerne bare.

Sender vi flere penge – eller åbner vi for en uhindret indvandring ?

Eller sætter vi hælene i og placerer en passende mængde krigsskibe i Middelhavet?

Begynder vi at fatte, at Europas overlevelse afhænger af en lukning af grænserne for den uendelige strøm af mennesker fra en stadig mere overbefolket arabisk verden?

http://www.youtube.com/watch?v=ioaS5fSmlg8&playnext=1&list=PLB62439283BC5721C