lørdag den 29. december 2012

Konservativt selvmord

Bare 100 meter fra Frederiksberg Rådhus ligger Konservativ Ungdoms landskontor.
Her troner KUs landsformand, Kristoffer Beck, over de konservatives kadre i det ganske danske land."Den Grønne Ø i Det Røde Hav" har været Frederiksbergs øgenavn, sådan placeret midt i Københavns socialisme.Men også på Frederiksberg kan konservative læse skriften på væggen.

Der bliver længere og længere imellem de trofaste og så alle de andre.På netavisen www.altinget.dk er der et længere interview med KU formanden, Kristoffer Beck, hvor han er tæt på at kaste håndklædet i ringen.

Men med en sidste skanse, nærmest på linje med General Custers modige, men særdeles tåbelige beslutning ved Little Big Horn, har Kristoffer et budskab til de sidste dages hellige:

Konservative skal fastholde tre ting. En kritisk distance til EU, Vigtigheden i at fastholde dansk kultur og danske værdier, samt en afskaffelse af alle velfærdsydelser.

I 1876 ved højdepunktet Little Big Horn blev Custers knap 700 mand massakreret af 1.500 indianere under ledelse af Sitting Bull og Crazy Horse.Den gode Kristoffer vil bevare det gamle traditionelle parti, men med en helt ny politik. F. ex. EU. C vedtog på deres sidste landsmøde at opgive kampen for at afskaffe de fire danske forbehold. Mødet var end ikke slut, før Cs udenrigsordfører slog fast, at det skulle man ikke tage sig af. Landsmødet kunne vedtage hvad de ville, men ændrede ikke ved folketingsgruppens politik. Den var fortsat 110 procent for EU.

Sic Gloria Transit. Eller på jævnt dansk: Således forgår Verdens herlighed....Frederiksberg Kommune valgte i november af afslå at give et mindre beløb i tilskud til en film om Storm Ps liv og virke. Er der en person, som netop er kendt for sit hjemsted på Frederiksberg er det Storm P. Denne multikunstner kunne man have hyldet. Hans tegninger, hans skriverier og hans særdeles socialrealistiske/bedske malerier er unikke.

I en af sine tegninger lader Storm P den ene vagabond spørge sin kammerat: Du Achibald, hvad er kultur? Og får svaret: Kultur er noget man pudser møbler i.

Mon ikke det tegner konservativ kulturpolitik ganske godt ? Men ikke en krone fandt udvalget til det spændende projekt, hvor museet for ham ligger netop på Frederiksberg.

Under samme punkt under mødet i udvalget, valgte man i stedet at bruge mere end det dobbelte, nemlig 90.000,- på et projekt for indvandrerekvinder, der ikke skulle føle sig ensomme.Det tredje punkt for fornyelse for C er en afskaffelse af alle velfærdsydelser.

Meget kan man sige om forslaget, men nyt er det i hvertfald.

Personlig vil jeg finde det usmageligt, hvis Folkepensionen helt fjernes. Der er rigtig mange borgere, som har betalt til ordningen gennem et langt arbejdsliv.

Deres livsgrundlag skal ikke fjernes.

Tænk at konservative ledere vil føre en sådan politik. Det får de ikke Dansk Folkepartis støtte til, kan jeg love.

fredag den 21. december 2012

Hvad skal vi med Grønland?

Martin Breums kronik onsdag den 20. dec. om Grønland i Berlingske er brillant. Spørgsmålet hænger i luften, alt imens Danmark vikler sig ind i stedse flere investeringer til gavn for råstofudvindingen og Grønland binder sig til internationale aftaler.
Spørgsmålet er ubesvaret: Hvad mener regeringen om Grønland? Svaret mangler, hvilke sandsynlig betyder, at RAF-regeringen ikke aner deres levende råd.Det er ikke for sent at ønske sig Martin Breums bog, Når Isen Forsvinder, til jul. Gør det. Den rejser de fleste spørgsmål, som regering og det meste af Folketinget vælger at tie ihjel.For snart et år siden efterlyste jeg i Berlingske en officiel dansk holdning til minedriften i Grønland.Jeg mente snusfornuftigt, at det kunne være en god idé at have en fast plan for Rigsfællesskabets fremtid, inden man fra dansk side investerede massivt i langsigtede projekter, som vil være tabt for Danmark, hvis Grønland forlader Rigsfællesskabet.I det sidste år har vi oplevet store investeringer i en fælles fremtid, en fremtid som kan opsiges når som helst af Grønland. Der er indkøbt helikoptere for 4 milliarder til brug i Arktisk. Forsvarsforliget for nylig var nedskæringer overalt, dog med indkøb af en super isbryder, som kan sikre råstofeksporten om vinteren. Dertil forleden ekstra 300 mio til droner til kontrol af farvandene mod nord. Udover dette kommer en intensiv forskning på alle relevante arktiske områder.Rækkefølgen er forkert.Tag selvstyreraftalen op til en revision. Folketingets beslutning med alle partier med undtagelse af DF var forkert.Danmark og Grønland hører sammen.Men hvis virkelig Folketinget vil fastholde aftalen, bør Danmark sørge for, at alle investeringer, som foretages for at fremme råstofudvindingen, bogføres særskilt, så tilbagebetalingen bliver en del af bodelingen, hvis vi hvad Guderne måtte forbyde skilles.mandag den 10. december 2012

Konventionsbrud

Skal vi leverer Uran til Slyngelstater?
Thorning regeringen er nu i et dilemma om udvindingen af sjældne jordarter ved Narsaq i det sydlige Grønland.De sjældne jordarter er angiveligt til stede i rigt mål. Så minedriften kan starte snarest og udbyttet kan sikres skattefrit for mineselskabet via deres skuffeselskab i Skattelyet Jersey.Problemet er bare, at disse sjældne jordarter er tæt blandet med uran.

Så enhver minedrift vil også betyde opgravning af uran.Det vil dog betyde problemer, da Danmark har underskrevet en række internationale aftaler og konventioner, som forbyder brydning af uran. Det skyldes en frygt for at slyngel-stater skulle få uran til bomber.Hvis den undersøgelse, som Selvstyrerådet har sat i gang for at åbne for brydningen i minen, er positiv, kræver det en dansk opsigelse af konventioner og internationale aftaler.Det lyder som et spændende projekt, al den stund, at rød blok ellers fastholder, at ingen konventioner kan ændres.Hvis Folketinget mod forventning skulle se positivt på en genforhandling af aftalerne, vil jeg foreslå, at vi samtidig opsiger alle konventioner på alle områder. Disse aftaler er løbende vedtaget gennem de sidste 60 år og var måske fornuftige da de blev indgået lige efter Anden Verdenskrig.Men Verden har ændret sig, så hvis man ønsker at ændre aftalen om brydning af uran, burde alle andre konventioner også ændres.

Så kun aftaler, som gavner Danmark forlænges. Personlig vil ikke græde, hvis flygtningekonventionen begraves i et dybt hul.lørdag den 8. december 2012

Politiledelsens krav om Måltal ødelægger reelt politiarbejde

Hvem har ansvaret for politiet i dag?
Der fifles som aldrig før med statistikkerne. Ledelsens Måltal skal opfyldes - og så må befolkningen finde sig i kriminalitet.

Som menige betjente udtaler, volden er trods ledelsens udsagn ikke faldende, men betjentene er tvunget til at omskrive voldssager som simple overtrædelser af ordensbekendtgørelsen eller ligende.
Det giver politiet tid, for tidsrammerne i forbindelse med retssager er i dag så umulige, at kun helt oplagte sager skrives.

Med de gavner til gengæld både opklaringsprocenten og statistikken.

Men fakta er, at der er en støt stigende vold i nattelivet.
Og det skjules ved politiledelsens krav om måltal.

RAF støtter klovne på bekostning af Lomborg

Der er forskel på politikken.
I den tidligere regering støttede Dansk Folkeparti Bjørn Lomborgs institut med et par millioner kroner. Lomborg er netop blevet hædret, som en af Verdens største tænkere i disse år, for hans banebrydende ideer.

Men regeringen fjernede al støtte, da han satte spørgsmålstegn ved miljøindsatsen og spurgte om nytten af miljøskatterne står mål med omkostningerne.

Til gengæld har regeringen valgt anderledes. Man har afsat millioner til AFUK, som uddanner klovne til gadeteater og lejlighedsvis optræden i butikscentre, hvor de med en rød papnæse forsøger at underholde de forbipasserende med infantil falde på halen komik.

Befolkningen spises af med uspiselige kager, i stedet for reel oplysning om idiotien i den måde, hvorpå Folketingets flertal smider om sig med milliarder, for at tilfredsstille tidsånden.

Et stort tillykke til Bjørn Lomborg med den flotte internationale hæder.

onsdag den 5. december 2012

Regeringen: Hellere flere klovne end læger

Socialminister Karen Hækkerup prioritere.
En klovn koster 50 procent mere end en læge.

Man må undre sig. I kølvandet oven på Cirkus og Kultus Minister Uffe Elbæk's administration af hans ægtefælles arbejdsplads, AFUK, kommer mange forunderlige ting op til overfladen.

Det viser sig, at den 3 årige uddannelse, som statsgodkendt klovn med tilhørende certifikat i badutspring koster 900.000 kroner.
Med denne uddannelse kan cand. etellerandet derpå rejse ud i Verden med sit statscertifikat og underholde de måbende masser i enten byen Cluj-Napoca i Rumænien eller byen Slobozia lidt øst for Bukarest i Bulgarien.

Man må indrømme, at socialdemokraternes meget annoncerede jobskabelse satser på eksporterhvervene, selvom et sådan gammel medlem af DF som undertegnede, har en smule svært ved at se hvordan millionerne vil rulle ind i statskassen efter deres optræden på gader og vej over det ganske Europa.

Til sammenligning så koster det lige under 600.000 kroner at uddanne en læge og 270.000 kroner for en jurist.

Man kan som sagt undre sig over Socialministerens stemmeafgivelse.
Finder hun det bedre, at vi får uddannet 24 badutspringere elle trapez gyngere end 36 læger ?

Men det er jo et spørgsmål om prioritering. Her vi ikke enige.