onsdag den 27. april 2016

Karakterkrav til gynasierne


Skal karaktererne kravene for gymnasierne være 2, 4 eller 6 ?
Det er som om socialdemokraterne mener, at unge fra ikke-boglige hjem er fødte tabere.
Det er korrekt, at alt for mange forlader Folkeskolen med for lave karakterer.
Men det skyldes måske, at der heller ikke er udtrykt forventninger til disse elever ?
Hvis kravet hæves til 6, som foreslået af DF, så vil man opleve, at langt flere tager hårdere fat og løfter niveauet for sig selv. Man bliver motiveret med krav.
Det kan dog være, at man her og nu bør indfører en gradvis indkøring af kravet. Så vi hæver nu til 4, og derefter over et par år hæver til 6.

Det er noget trist, at Rød Blok mener,  at børn fra ikke-boglige hjem er dømt som evigt ufaglærte.
Naturligvis har de evner, og de skal frigives.

søndag den 24. april 2016

Hvad har de gang i ?


Den svenske regering er på selvmordets vej.
Den 4. marts i år besluttede man, at Rigsdagen og samtlige 203 statslige myndigheder  fra og med 1. april 2016 og til og med 31. december 2018 skal tilbyde praktikpladser til arbejdssøgende nyankomne indvandrere. Mere end 1.000 pladser om året i perioden.
En stor del af indvandrene har myndighederne ikke den fjerneste anelse om hvem er. Det har vist sig, at der tidligere er godkendt mordere, voldsmænd, krigsforbrydere og terrorister.
Er der sådanne med f.ex. flair for IT, som ansættes indenfor Skattevæsenet eller politiet med adgang til fortrolige registre ?
Etniske svenskere skal gennemgå store udredninger, før de ansættes i følsomme jobs.
Indvandrere uden kendt ID ansættes med passwords til selv de mest sensible områder.

fredag den 22. april 2016

Har regeringen en plan ?


Hvad vil Venstre ?
Jeg læser med undren, at Venstre og Kristian Jensen nu advarer om, at nye bølger af emigranter er på vej, og at det er bekymrende.
Hvad skal vi bruge den oplysning til?
Man skulle tro, at Venstreregeringen advarede om en kommende naturkatastrofe, som der ikke er noget at gøre ved.
Nogen burde fortælle Venstreregeringen, at de altså har regeringsmagten og ansvaret for at handle, eller undlade at handle.
Det er ikke nok at vride hænder og snakke beroligende til folket.
Så længe de sidder i regering har de et ansvar for at reagere i god tid overfor risiko.
Hvad vil de gøre ? Vi aner det ikke.
Og katastrofen er, at Venstre regeringen øjensynlig heller ikke har den fjerneste løsning på problemet.

fredag den 8. april 2016

EU er klar til slankekuren

Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, skriver fredag, "at den folkelige modstand er kommet bag på politiske ledere og mange EU eksperter, der ofte har fungeret som ambassadører for EU. Men ser vi tilbage, er der indlysende grunde til, at EU har mistet folkelig opbagning."

Det er en anden måde at skrive på, at flertallet af politikere i EU har mistet enhver form for kontakt med de vælgere, som de angiveligt skulle arbejde for.
Man har opbygget er system, som er helt selvstyrende. Ser man på EU bygningerne i Bruxelles, så ligger de som tidligere tiders fremskudte forter i USA. Tæt bevogtet mod de oprindelige beboere. I Bruxelles er EU sikkerheden helt i top. Bygningerne er sikret imod enhver indtrængen af almindelige borgere. Ansatte og parlamentarikere lever i deres egen Verden. Som da den franske dronning Maria Antoinette lige inden revolutionen mente, at hvis pariserne sultede da de manglede brød, så kunne de da bare spise kage.
Tanken bag EU var grundlæggende i orden. Men EU har udviklet sig til et mareridt, som snarest bør slankes.

Ændringer i SSU

Tak for tiden som er gået

Morten Dreyer blev væltet som Formand for Social og Sundheds Udvalget.

Det bør stå klart for alle politikere, at der er en dag hvor embedet stopper. Det punkt når alle politikere på et tidspunkt.
Men det er godt nok rarest, når det sker ved at vælgerne ved et valg ønsker andre personer på posterne. Eller at man selv vælger at stoppe.
Og ikke at man kom til af vende ryggen til en samarbejdspartner på et forkert tidspunkt.
For DF er det ærgerligt, at et internt fnidder hos Venstres gruppe betyder, at vi mister Formandsposten i SSU. Trakasserier, som vi ikke har hverken lod eller del i, som vi intet kunne gøre ved.
Ikke mindst da vi kan konstatere, at Jens Passarge netop er blevet valgt ind i Social og Sundheds Udvalget med stemmer fra Danske Folkeparti.
For DF er det en del af arvemassen, at aftaler med andre partier er noget næstent sakralt. Det bankes ind i enhver DF lokalforenings formand, at hvis man indgår en fast aftale med andre partier om konstitueringer, så ligger det fast i resten af valgperioden. Med mindre alle parter kan blive enige om ændringer.
Vi må nu tage til efterretning, at Jens Passarge starter sin karriere i Nye Borgerlige med igen at rive en klar skriftlig aftale i stykker.
Som nu tidligere formand vil jeg komme til at savne deltagelsen i Dragør Handicap Udvalg med deres engagerede medlemmer. Samt kontakten med Ældrerådet og deres karismatiske formand.

Flertallet intakt

Det er dog positivt, at drøftelserne mellem flertalsgruppen efter udmeldelsen  viser, at vi fortsætter det igangværende arbejde på alle områder. Med samme kurs og uden ændringer. Både de daglige rutiner med driften, men også med de mange spændende projekter, som nu kommer som perler på en snor. Svømmehallen, Hollænderhallen og Havnen for at nævne et par enkelte, som er tæt på realisation.

Med venlig hilsen

tirsdag den 5. april 2016

Havnen udbygges nu

Dragørs Havne projekt går nu i gang

Den kommende udbygning af Dragør Havn har taget et endeligt skridt frem.
Havnen har ligget hen siden år 1999, hvor færgen stoppede. Det er mere end 16 år siden.
I 2009 blev Lokalplan 70 for Dragør Havn godkendt, og dermed kom muligheden for at bygge på havnen.
Men tiden var med bankkrisen ikke til, at private investorer ville kaste sig ud i større investeringer. Vi kan derfor glæde os over, at tiderne nu har ændret sig.
Lokalplanen lægger rammen for byggestil mv. Du kan se planen på skiltet på Dragør Havn ved siden af Beghuset. DF vil sikre, at erhvervsbyggeriet følger de idéer, som hidtil har været gældende for den bygningsmæssige indretning.
De første kontrakter har Dragørs Forvaltning nu fået mandat til at indgå. Så byggeri kan gå i gang allerede i efteråret. En stor tak til dem, der vil drive virksomhed på havnen. Det holder by og havn levende.
Det er DFs forventning, at så snart de første anlæg går i gang på Havnen, så vil andre investorer melde sig.

lørdag den 2. april 2016

Retten beskytter terrorist

Retten på Frederiksberg er lidt underlig.
Man fastholder navneforbud mod en formodet terrorist og dømmer ofret en stor bøde for bare at nævne terroristens navn. Han må kun omtales som BH, hvilket jo giver lidt problemer, når han nu er efterlyst via Interpol.
Lars Hedegaards attentatmand er i dag terror-arkitekt i IS
BH er blevet en stor mand i kalifatet - en ledende figur, som har været central i koordineringen af terror mod vestlige mål. Det siger USA's allierede i kampen mod IS, den kurdiske YPG-milits til Radio24syv. Ifølge flere eksperter en troværdig kilde.

Men det fejl­slagne atten­tat på Lars Hedegaard har til­sy­ne­la­dende ikke for­hin­dret BH i at blive en respek­te­ret mand i ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Isla­misk Stat, hvor han i dag anses for at være en ind­fly­del­ses­rig skik­kelse, siger en tals­mand for den kur­di­ske fol­ke­mi­lits YPG, der kæm­per mod IS:
”BH har stor ind­fly­delse i IS. Han tager ikke del i kam­pene på jor­den i Syrien, men koor­di­ne­rer aktio­ner uden for Syrien.
BH er i ikke top­le­del­sen, men i laget under. Han er en af hjer­nerne; en arki­tekt, som har plan­lagt ope­ra­tio­ner uden for Syrien,” siger Idris Nas­san fra YPG.

For at være sikker på, at ingen kan pågribe ham, er han af Retten på Frederiksberg beskyttet af navneforbud og billedforbud.
Et eller andet sted på Frederiksberg sidder der lige nu en byretsdommer for hvem, det giver mening.
Men er der ikke en Retspræsident, som kan tage sagen op igen ?
Kan vi have, at Retten på Frederiksberg beskytter terrorister mod genkendelse ?