tirsdag den 22. marts 2016

Thorning beviser sin uvidenhed.

Stærk symbolik i statsministre portrætter.
Når en tidligere statsministers portræt hænges op på Christiansborg, er det for "evigheden". Det er med et ønske om, at eftertiden kan forholde sig mennesket bag politikeren.
I opsætningen er intet overladt til tilfældigheder, det er politikerens eftermæle, der males for de kommende generationer.
Helle Thornings portræt minder noget om de bedre illustrationer i ugebladet Hjemmet.
Men interessant nok er hun på billedet flankeret af to tidligere statsministres portrætter.
Valget af dem kan undre.
Vilhelm Buhl på den ene side. Han er herostratisk berømt for sin radiotale fra 1942. Her holdt han sin ”antisabotagetale”, som indbragte ham stærk kritik fra modstandskredse. I talen opfordrede han befolkningen til at stikke danske sabotører til tyskerne.
På den anden side er billedet af Erik Scavenius. Tre måneder efter den tyske besættelse af Danmark i 1940, udsendte Erik Scavenius en officiel erklæring om Hitlertyskland: "Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland".

Er det dette selskab, som Thorning vælger at afbilledes med?
Eller har hun bare ikke den fjerneste anelse om hvem de var, og hvad de stod for.

Ingen kommentarer: