tirsdag den 9. juli 2013

Tag dna prøver på alle fængslede - og gem dem

Alle fængslede bør afkræves dna- prøve. Enhver som fængsles ved en dommer bør rutinemæssigt dna testes. I sagen fra Fyn med manden, som blev fængslet efter en brand, hvor politiet fandt et større kvantum kemikalier, var det et tilfælde, at han blev dna undersøgt. Kun pga hans idiotiske handling, hvor han havde gemt sin udrustning fra de seksuelle overfald på små piger, blev han afsløret. Det var glædeligt, at man valgte at teste ham. Vi bør kræve, at politiet ved alle fængslinger tager en prøve. Når dommeren fængsler en en person, sker det kun ved bestyrket mistanke om en forbrydelse. Men har man angiveligt begået en forbrydelse, er der mulighed for at man også har begået andre kriminelle handlinger. Her vil en dna test let kunne frikende personen for andre sager, så politi og anklagemyndighed kan koncentrerer sig om den ene sag. Også i sagen om terrormordforsøget på Hedegaard er dna vigtigt. Når de fanger terroristen er det min forventning, at han tidligere har været arresteret. Men desværre har man ikke taget hans dna.

Ingen kommentarer: